Křivánek Jiří

Vzduchem inhibovaná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270279

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klátil Karel, Křivánek Jiří

MPK: C08L 33/06, C08L 63/10

Značky: inhibovaná, vzduchem, kompozice

Text:

...vlastnosti, tj. stabilita kompozice ve styku se vzduchom nejméně 1 rok, ssmovolné vytvrzení zs nepřístupu vzduchu mezi dvěma čistymi kovovými povrchy během několika hodin za normální teploty, možnost použití aktivátorú pro nekcvově povrchy součástí a možnost použití aktivátorů pro velmi rychlé vytvrzení během několika minut. Vytvrzená vrstva vytváří mezi povrchy součástí tzv. uložení bez vůle, takže součástí jsou dokonale fixovány proti...

Způsob přípravy epoxiakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269167

Dátum: 11.04.1990

Autor: Křivánek Jiří

MPK: C08G 59/17, C08L 67/06

Značky: pryskyřic, způsob, přípravy, epoxiakrylátových

Text:

...kde moditikační eložkou nože být nasycená jednosytná organické kyselina neho nasyoemá či nenasycenä dvojsytnâ oroanická kyselina. Reakce se provádí při zvýšená teplotê, obvykle v rozmezí 50 až 150 °C, přičemž je možná použít i postupy 5 pžídavkem reaktivního nebo nereaktivního rozpouštědla, které snižuje viskozitu reakční smäsi. Änorganiokájkyselina eo do reakční směsi přidávi po dosežení požadované konverzePro dooažení,požodovenehoñčinku je...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255603

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Křivánek Jiří

MPK: C09J 3/14, C08L 33/12

Značky: kompozice, reaktivní

Text:

...molekulové hmotnosti 370 až 400 s kyselinou adipovou a metakrylovou v molárnĺm poměru 10,44 až 0,460,95 až 1,05 a zsložka A i složka B mají odděleně dostatečnou skladovatelnost, která při teplotě mfstnosti dosahuje tří dnů, při uchovávání V chladničce kolem 0 °C až 1 měsíc. Po smísení obou složek rovnými díly, má lepený spoj manipulační pevnost při pokojové teplotě do 5 minut a do 1 hodiny je dosaženo 80 celkové dosažitelné pevnosti po...

Urychlovače radiační polymerace epoxiakrylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255295

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Pipota Jiří, Klátil Karel, Křivánek Jiří

MPK: C08F 2/54, C08G 59/17, C08K 5/34...

Značky: epoxiakrylátů, polymerace, radiační, urychlovače

Text:

...Tato emise znamená zvýšení přikonu energie V blizkosti kovových atomů a tedy urychleni polymeračni reakce s radikálovým mechanismem.Bezrozpouštědlová kompozice na bázi epoxyakrylátového oliqomeru, rozpuštěného v monomezním esteru kyseliny ąkrylové nebo metakrylové, ve směsi s kyselinou akrylovou je vytvráitelná radiačně-chemickou polymeraci při ozářeni dávkou 150 kGy, tj. 150 kJ.kq 1. Přítomnost kovových urychlovačů dovoluje tuto dávku...

Hmota připravitelná radiační polymerací reaktivní bezrozpouštědlové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255200

Dátum: 15.02.1988

Autori: Křivánek Jiří, Wiesner Ivo, Pipota Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: bezrozpouštědlové, radiační, polymeraci, připravitelná, reaktivní, kompozice, hmota

Text:

...že i vysoká rychlost radiační polymerace, kterou lze kontrolovat volbou velikosti dávkového příkonu. hPři provozním využití lze hmoty před uskutečněním radiační polymerace podle potřeby pigmentovat, plnit různými plnivy či barvit známymi typy barviv, lze však použít pouze látky,které nemění své vlastnosti účinkem záření. Dle potřeby lze směs před polymerací modifikovat přídavkem látek regulujících rheologické vlastnosti, rychlost radiační...

Reaktivní bezrozpouštědlová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255090

Dátum: 15.02.1988

Autori: Křivánek Jiří, Pipota Jiří, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: reaktivní, kompozice, bezrozpouštědlová

Text:

...nízká tendencí ke vzniku vnitřního pnuti a snížené objemové kontrakci. Kompozici lze dle potřeby upravovat látkami regulujicími rheologické vlastnosti,povrchové napětí, rozliv a podobné. Kompozici lze také plnit, pigmentovat či barvit známými typy plniv, pigmentů a barviv. Pokud je žádána další doba skladovatelnosti je nutno kompozici vhodným způsobem stabilízovat proti nežádouci samovolné polymeraci, obvykle přidavkem až300 ppm hydrochinonu...

Tvrditelné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255022

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Křivánek Jiří

MPK: C08L 33/00, C08L 67/02, C08L 63/10...

Značky: tvrditelné, pojivo

Text:

...ketonperoxidů nebo hydroperoxidů a uryohlovačů na bázi mýdel obsahujících mangan, kobalt a podobně.Pojivo je poměrně nízkoviskozní, jeho viskozita nepřekračuje hranici 5 OOO mPa.s/25 °C, má dobrou adhesi ke kovům, dobrou rázovou odolnost a houževnatost, proto při zalévání či zakapávání elektronických součástí nedouhází k tvorbě prasklin či poäw kozování součástí V-důsledku vysokého vnitřního pnutí vytvrzená zálivkové hmoty.Dle potřeby lze...

Směs pro výrobu slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 253482

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šebor Pavel, Jabůrek Miroslav, Křivánek Jiří, Klátil Karel, Veselý Milan

MPK: B22C 1/06

Značky: forem, směs, jader, výrobu, slévárenských

Text:

...prostředi.Při kombinaci polyizokysnátu o kyseliny horitě dojde k zešítováni pryskyřice jak dvojnými vasej bani, tak 1 hydroxilovými skupinami,a tím jsou maximálně využity pojivé účinky.alkydového pojivo. Takto vytvrzená směs dosahuje nejvyšších hodnot pevnosti za studena i po tepelné expozícia Další výhodou směsi dle vynálezu je možnost snadné regulace průběhu vytvrzováni změnou obsahu kyseliny horité neho tetraboritanu sodného.Směs pro...

Pojivo pro slévárenské formovací směsi tvrditelné za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 250548

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Miroslav, Zdražil Jiří, Křivánek Jiří, Šebor Pavel, Micka Vladimír, Veselý Milan, Klátil Karel

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: studena, směsi, pojivo, tvrditelné, slévárenské, formovací

Text:

...do 250 °C do čísla kyselosti 5 až 20 mg KOH.g 1 a hydroxylového čísla 25 až 40 miligramů KOIlg-í. Pryskyřice dále obsahuje od 5 do 40 hmot. dílů rozpouštědla ze skupiny alifatických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků nebo ketonů s bodem varu 100 až 180 C a od 0,05 do 0,2 hmot. dílu kobaltnaté soli počítáno na kov jednosytné organické kyseliny s počtem uhlíků od 6 clo 20 ze skupiny allfatických mastných kyselín nebo naltenových...

Aktivované práškové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238697

Dátum: 15.01.1987

Autori: Moc Miloš, Křivánek Jiří, Klátil Karel, Füssel Jan

MPK: C08L 33/08, C08L 33/04

Značky: aktivované, práškové, plnivo

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivované práškové plnivo do tmelů, které je možné vytvrzovat i při teplotách 15 °C. Cíle se podle vynálezu dosáhne aktivovaným práškovým plnivem dvousložkových tmelů, obsahujících jako jednu složku práškové plnivo a jako druhou složku vzduchem inhibovanou akrylátovou kompozici nebo nenasycenou polyesterovou pryskyřici s přídavkem peroxidického iniciátoru. Podstatou vynálezu je, že práškové plnivo je aktivováno urychlovačem, který je produktem...

Aktivátor pro extrémně rychlé vytvrzování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238696

Dátum: 15.01.1987

Autori: Moc Miloš, Křivánek Jiří, Klátil Karel, Füssel Jan

MPK: C08F 4/40, C08L 33/06, C08L 67/06...

Značky: rychle, aktivátor, vytvrzování, extrémně

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivátor pro extrémně rychlé vytvrzování patří do oboru vytvrzování polyesterových pryskyřic a akrylátových kompozic. Cílem je formulace aktivátoru pro extrémně rychlé vytvrzování, který je na vzduchu neomezeně stálý a jehož aktivovaný povrch si udržuje aktivitu několik měsíců. Cíle se dosáhne podle vynálezu aktivátorem, který je produktem reakce kobaltnaté soli anorganické nebo organické kyseliny s 2,2-dipyridylem a/nebo 1,10-fenantrolinem...

Polyesterová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 225028

Dátum: 15.02.1986

Autori: Křivánek Jiří, Klátil Karel, Moc Miloš

Značky: pryskyřice, polyesterová

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycená polyesterová pryskyřice vyznačené tím, že sestává z 10 až 90 hmot. dílů nenasyceného polyesteru obecného vzorce kde R1 je jednomocný alifatický zbytek C1 až C18, R2 je C1CH2- a/nebo CH3 -a/nebo H-, R3 je nejméně z 20 % mol. -CH=CH-, přičemž zbytek do 100 % tvoří nasycený aromaticky nebo alifatický dvojmocný zbytek vytvořený teoretickým odtržením skupiny -CO-0-CO od molekuly enhydridu dikarboxylové kyseliny se 4 až 10 atomy uhlíku, R4...

Nenasycený polyester

Načítavanie...

Číslo patentu: 225027

Dátum: 15.02.1986

Autori: Moc Miloš, Klátil Karel, Křivánek Jiří

Značky: nenasycený, polyester

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycený polyester obecného vzorce kde R1 je jednomocný alifatický zbytek C1C18, R2 je ClCH2 nebo CH3 nebo H-, R3 je nejméně z 20% molárních -CH=CH, přičemž zbytek do 100% tvoří nasycený aromatický nebo alifatický dvojmocný zbytek vytvořený teoretickým odtržením skupiny -CO-0-CO od molekuly anhydridu dikarboxylové kyseliny se 4 až 10 atomy uhlíku R4 je H- nebo R2-CH-CH2- a I OH n je 1 až 20.

Manipulační kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 217917

Dátum: 15.12.1984

Autor: Křivánek Jiří

Značky: manipulační, kleště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkově ovládaných manipulačních kleští pro přemístění palivových svazků na požadované místo. Manipulační kleště, zejména pro dálkově ovládané přemisťování palivových svazků rychlých jaderných reaktorů, sestávají ze svislého vodícího kanálu s vybráními, v němž je výškově přestavitelně uspořádáno ovládací ústrojí spolu se záchyty, opatřenými v dolní části ozuby, kde záchyty jsou kyvně uloženy na hlavici. Podstata vynálezu spočívá...