Krejčí Václav

Dělicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260527

Dátum: 15.12.1998

Autor: Krejčí Václav

MPK: B23B 5/14, B23D 17/02

Značky: dělicí, jednotka

Text:

...části, otočnou a neotočnou.otočná část je tvořena unäšečem 1 s pevně připojenou čelní deskou 5, k níž je připojeno hnaci kolo łł, v němž jsou posuvně uloženy ozubené hřêbeny 2 s ozubenim zapadajícim do ozubeni převodnich psstroků 1 otočně uložených na čepech § à zapadajícich svým ozubenim do hřebenového ozubeni supoxtů § s upnutými noži É.Suporty § jsou posuvně uložený v Čelnĺ desce 1 a ozubené hřebeny g jsou pevně zakotveny v ovládacim...

Snímač tlakových diferencí určených zejména pro korozivní prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254549

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polák Stanislav, Krejčí Václav, Zámek Miroslav, Moc Jiří

MPK: G01L 7/04

Značky: prostředí, určených, tlakových, zejména, diferencí, snímač, korozivní

Text:

...rovnoběžně.Antikorozní provedení snímače podle vynálezu vyžaduje zhotovit obě Bourdonovy trubice z odolného materiálu prostředí, jehož tlak se má měřit. Pro většinu případů vyhoví křemenné sklo. které odoláva hlavně kyselinám a kyselým agresívním plynům a výparům, kromě fluorovodíku, fluoru a kyselých fluoridů. Také silné roztoky alkálií, hlavně za horka by takto zhotovené snímače mohly porušit. Taková případy jsou ale málo obvyklé a bylo by...

Zařízení k zajištění polohy dvou součástí z lehké slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249051

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krejčí Václav, Hampl Petr, Schejbal Miroslav

MPK: F16H 57/02

Značky: zajištění, polohy, součástí, zařízení, slitiny, lehké

Text:

...každá obepiná alespoň polovinu obvodu dříku jednoho spojovacího šroubu. Pojistky v přilehlých stěnách převodovek mají kruhový průřez a tvar neuzavřené kružnice. Alternativně mohou mít pojistky i jiný průřez a jiný tvar a být i uzavřený.Vynález je zřejdí z výkresu, na němž obr. 1 znázorňuje částečný řez dvěma násuwně spojenými převodovkami, mezi jejichž přilehlými stěnami jsou pojistky obepinající dřik nejméně dvou šroubů, obr. 2 částečný...

Hnací jednotka, zejména k pohonu polohovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 232559

Dátum: 01.01.1987

Autori: Schejbal Miroslav, Hampl Petr, Krejčí Václav

MPK: F16H 1/00, B23K 37/04

Značky: jednotka, pohonů, zejména, hnací, polohovadel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hnací jednotku,zejména k pohonu polohovadel k přemísťování a otáčení válcových dílů strojů při následném technologickém procesu, například svařování ve větší jednotky, jako rotačních pálicích pecí, troubových mlýnů cementářského slínku a podobně, zejména pak uspořádání ozubených převodů provedených ve spojení s pohonem a ovládajících nosné kladky válcových dílů a pojezdová kola polohovacího zařízení. Podstata vynálezu spočívá v...

Elektromagnetické spojkové ústrojí, zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232675

Dátum: 15.12.1986

Autori: Krejčí Václav, Pajgrt Jan, Maloušek Miroslav

MPK: D03D 51/00, F16D 27/06

Značky: spojkové, stroje, ústrojí, zejména, tkací, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektromagnetického spojkového ústrojí, zejména pro tkací stroje, obsahujícího dvojici elektromagnetů, mezi nimiž je uspořádán třecí kotouč suvně uložený na výstupním hřídeli, který je uvnitř elektromagnetického spojkového ústrojí uložen v ložisku, přičemž alespoň k jednomu z elektromagnetů je přiřazen rotor s třecím uložením, uložený na hřídeli. Podstatou vynálezu je, že mezi rotorem a jeho hřídelem je uspořádán můstek s velkým...

Převodovka dvourychlostní vícestupňová

Načítavanie...

Číslo patentu: 231310

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krejčí Václav, Hampl Petr, Schejbal Miroslav, Menšík Antonín

MPK: F16H 57/02

Značky: vícestupňová, převodovka, dvourychlostní

Zhrnutie / Anotácia:

Převodovka dvourychlostní vícestupnová, opatřená soukolími s čelním ozubením, zdvojeným soukolím prvního převodového stupně různého převodového čísla a řazením rychlostí hřídelovou třecí hydraulicky ovládanou dvojspojkou na krátkém vstupním hřídeli a dutými pastorky obou rychlostí, vyznačená tím, že ve spodku (1) skříně a přední části (16) víka převodovky je volně točně uložen dutý pastorek (4) jedné rychlosti a dutý pastorek (5) druhé...

Převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 219526

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schejbal Miroslav, Krejčí Václav, Hampl Petr

Značky: skříň, převodová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výrobu dílů tělesa převodové skříně samostatně na sklad. Dolní tolerance (dA) osové vzdálenosti (A) pojišťovacích kolíků, dolní tolerance (dB) osové vzdálenosti (B) ozubeného pastorku a bližšího pojišťovacího kolíku a dolní tolerance (dC) osové vzdálenosti (C) ozubeného pastorku a ozubeného kola mají hodnotu -0,02 mm a horní tolerance mají hodnotu +0,02 mm pro železné díly tělesa, zatímco pro díly tělesa z lehké slitiny platí...

Soustava pro dlouhodobé zkoušení převodových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225075

Dátum: 01.12.1984

Autori: Krejčí Václav, Schejbal Miroslav, Hampl Petr

Značky: zkoušení, zařízení, prevodových, soustava, dlouhodobé

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava pro dlouhodobé zkoušení převodových zařízení pod požadovaným zatížením sestávající ze vstupního elektromotoru, jednoho nebo několika prvků převodových zařízení a výstupního elektromotoru, kdy vstupní elektromotor pracuje jako motor a výstupní elektromotor pracuje jako generátor vyznačující se tím, že celkový převodový poměr(i)všech redukovaných prvků (12) převodových zařízení mezi vstupním elektromotorem (1) a výstupním elektromotorem...

Lepidlo na tapety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216494

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rippl Václav, Krejčí Václav, Kodet Josef, Preclík Bohuslav

Značky: výroby, tapety, způsob, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo na tapety založené na kombinaci derivátů celulózy, škrobu, anorganických solí a protiplísňových přísad, vyznačené tím, že obsahuje hmotnostní obsah 18 až 28 % karboxymetylcelulózy, 9 až 11 % bramborového škrobu oxidovaného hlornanem sodným o viskozitě vodného roztoku o hmotnostní koncentraci 25 % nejvýše 100 mPas při 5 °C, 1 až 2 % boraxu, 1 až 2 % dusičnanu sodného, 0,1 až 0,2 % technického mýdla a 55 až 70 % papíroviny z bílého...

Zapojení k ovládání elektromagnetické hřídelové spojky nebo brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215618

Dátum: 15.05.1984

Autori: Krejčí Václav, Furman Jan

Značky: spojky, brzdy, zapojení, hřídelové, ovládání, elektromagnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k ovládání elektromagnetické hřídelové spojky nebo brzdy s jedinou budicí cívkou dvojím napětím. Do vysokonapěťového obvodu 17 s dvoucestným usměrňovačem 7 připojeného ke svorkám 4 budící cívky 1 elektromagnetu je paralelně zapojen transformátor 6, v jehož nízkonapěťové větvi 18 je druhý dvoucestný usměrňovač 7, přičemž do vysokonapěťové větve 17 je vřazen časový spínač 8 a do nízkonapěťové větve 18 je vřazen spínač 9.