Krčík Marián

Spôsob zhotovenia mikrotunelov do oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288345

Dátum: 24.02.2016

Autor: Krčík Marián

MPK: E21B 7/00

Značky: spôsob, mikrotunelov, zhotovenia, oblúka

Zhrnutie / Anotácia:

Na zadný koniec smerovo riadeného plnoprofilového raziaceho štítu, zatlačeného do zeme v štartovacej jame, sa pripevní predný koniec prvého segmentu rúry mikrotunela a pôsobením tlakovej sily na prvý segment sa celá sústava tvorená raziacim štítom a prvým segmentom zatlačí v smere jej pozdĺžnej osi tak, aby voľný koniec prvého segmentu vyčnieval zo zeme. Následne sa naň privarí predný koniec druhého segmentu. Proces pripevňovania ďalších...

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov, hlavne s podkovovitým priečnym profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286574

Dátum: 29.12.2008

Autor: Krčík Marián

MPK: E21D 9/08, E21D 9/10

Značky: tunelovací, plnoprofilové, hlavne, stroj, tunelov, profilom, priečnym, podkovovitým, razenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tunelovací stroj na plnoprofilové razenie tunelov s podkovovitým priečnym profilom je charakteristický tým, že pozostáva z kruhovej čelnej reznej hlavy (3), uloženej na posuvnom hriadeli (2) a viazanej k pohonu, ako aj z dopravníkového systému na zachytenie a presun vylámaného materiálu a z ďalšieho vybavenia, ktoré súvisí s funkciou kruhovej čelnej reznej hlavy (3). Tunelovací stroj ďalej obsahuje nosné teleso (1), uložené na posuvnom hriadeli...

Zariadenie pre koaxiálne meranie smeru a výšky razenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259203

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krčík Marián, Gebrlín Dušan

MPK: E21D 9/06

Značky: výšky, zariadenie, směru, razenia, koaxiálne, meranie

Text:

...obr. 1 je o konštrukciu raziaceho štítu l pevne uchytená podložka g s upevňovacími prvkami 3 pre príložný držiak 1, na druhom konci ktorého je čap §, stred § ktorého se nachádza v axiálnej osi štítu. Na čape § je uložené ložisko Q, na ktoré je upevnené váhadlo 1 skladajúce sa z dlhšej časti. Na dlhšej časti je upevnený terč g, ktorého stred g ss nachádza vo vertikálnej rovine gz, v ktorej sa nachádza i os štítu §. Na kratšej časti...

Zariadenie pre určenie polohy raziaceho štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253407

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gebrlín Dušan, Krčík Marián

MPK: E21D 9/06

Značky: určenie, štítu, polohy, zariadenie, raziaceho

Text:

...v ktorej leží i axíálna os štítu v jeho základnej polohe. Konštrukciu posuvného podvesného terču tvoria dva závesné háky 5, olovnica. B s niťou 7, hrotový ukazovateľ it a vlastný terč 9 so súradnicovou sieťou 10. Na ukazovateli 11 a nosnej tyčí 12 je vyznačenä pomocné stupnica 13 pre pomocné meračské práce. Zariadenie je doplnené štr 4binovou zarážkou 14, ktorá vymedzuje pohyb olovnice 6.Axiálne natočenie štítu sa merí tým, že z pôvodnej...

Žľab pre dopravu betónovej zmesi úpadne

Načítavanie...

Číslo patentu: 216860

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kováčik Jozef, Krčík Marián

Značky: zmesí, úpadne, žľab, betónovej, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru stavebníctva a baníctva. Žľab pre dopravu betónovej zmesi je na svoje] spodnej časti dna opatrený článkovou reťazou, ktorá je zavesená na háku, ktorý je pevne privarený (pripevnený) na dno žľabu. Žľab je určený na dopravovanie betónovej zmesi nad úklon 37° v inžinierskom staviteľstve, gelogickom prieskume a pod.