Kratochvíl Jiří

Úžitkové sklo zdobené ľadovými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 317

Dátum: 08.12.1993

Autor: Kratochvíl Jiří

MPK: C03B 32/00, C03C 23/00

Značky: zdobené, ľadovými, užitkové, farbami

Text:

...vrstvou laku, V ktorom sú usporiadané zrnká najmenej jednej ľadovej farby a tieto zrnká sú od seba navzájom oddelené a mierne vystupujú 2 povrchu skla.Výhodou tohoto riešenia je netradičný dekor na skle, ktorý vytvára na skle zaujímavý vizuálny efekt, ktorý sa znásobuje na hrubostenných oblých plôškach. Ide v podstate o maliarsku techniku a teda o pomerne nenáročný spôsob zdobenia.Vzhľad skla pripomína posypanie jemnou farebnou...

Úžitkové sklo so žilkovaným typom dekoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 316

Dátum: 08.12.1993

Autori: Šídová Tamara, Kratochvíl Jiří

MPK: C03C 15/00

Značky: užitkové, typom, žilkovaným, dekoru

Text:

...môže byť využité najmä transparentné sklo, je možnépoužiť tiež východiskové opakové sklo.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je dalej opísané na príkladných vyhotoveniach, znázornených na pripojených výkresoch, z kto rých predstavujeobr.2 úžitkové sklo s nanesenými írisujúcimi farbami a ryté na styčných plochách vzorov a prekryté transparentnou farbou aobr.3 úžitkové sklo s nanesenými írisujúcimi farbami a zlatené.Úžitkové sklo na...

Podkladová vrstva pro odstraňování nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265488

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: C09D 9/00, C09D 7/12

Značky: vrstva, nátěrů, odstraňování, podkladová

Text:

...je odstranit tyto nevýhody dosavadních způsobů cdstraňování nánosů náterových hmot z krytů lakovaných plech.Ukclem vynálezu je vytvořit takovou základni podkladcvou vrstvu, která na vnější popud způsobí částečnou destrukci na ní naneseného nánosu nátěrových hmot, aby k ní měla dobrý přístup voda.Úkol je vyřešen podkladovou vrstvou pro odstraňovaní nátěrů z krytů lakovaných ploch,jejíž podstata podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje 1,0...

Hmota se sníženou přilnavostí vůči kapalinám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265456

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: C08J 5/16

Značky: vůči, kapalinám, sníženou, hmota, priľnavosti

Text:

...a dükladně promísí. Poté se zpracovává např. vstřikovaním.P ř í k 1 a d 2 975 g monomeru silikonového kaučuku 5 Q vazelinového lehkého oleje 20 g esteru kyseliny ortokřemičité a organické sloučeniny cínu Směs prvních dvou složek se iniciuje třetí složkou a zpracuje odléváním.999 g granulátu polyoxymetylenu 1 g vazelinového bílého těžkáho olejeGranulát polyoxymetylenu se rovnoměrně pokropí vazelinovým bílým těžkým olejem a důkladně...

Přípravek pro odstraňování uvízlých vtoků ze vstřikovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263343

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Mačenka Lubomír

MPK: B29C 45/38

Značky: vstřikovacích, přípravek, uvízlých, vtoku, forem, odstraňování

Text:

...čelní ploše je zabudován vytlačovací trn263 343 uspořádaný v jeho ose, přičemž jeho zadní čelní plocha je opatřena opěrným zahloubením.Je výhodné, když válcovité těleso s vytlačovacím trnemje pružné suvně uloženo v naváděcím pouzdru s kuželovitoupřední plochou, v jejímž vrcholu vyústuje vodicí otvor prosuvné uložení vytlačovacího trnu .Podle vynálezu může být přední čelní plocha válcovité ho tělesa kuželovitá a přípravek může být opatřen...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263128

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Kroupa Petr, Hlaváček Ivo

MPK: B65H 54/42

Značky: navíjení, cívek, zařízení, variokonických, kónických

Text:

...s pohybem rozveĺděče přize je pásek namáhán na tah tak,že dřive nebo později dojde kjeho přetržení, nebo dojde k poškození souvisejících součástí etroje.261 128 Uvedená nevýhoda je v podstatě odstraněna konsťrukční úpravoupřenosového prstencového prvku u zařízení pro navíjení kőnických nebo variokőnických cívek urâmäú zejména pro textilní stroje s konstantní dodávkou navíjené příze podle vynálezu. Uvedené navíjecí zařízení sestává z hnacího...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263127

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo Ing ., Kroupa Petr

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, variokonických, navíjení, kónických, cívek

Text:

...čímž má prakticky znemožněn další šikmý běh.Dalším vlcčením společně S pohybem rozvaděče přize je páseknamáhán na tah tak, že dříve nebo později dojoe k jeho přetržení,nebo k poškození souvisejících součástí stroje.Tato nevýhoda je v podsťatě odsiraněna konstrukční úpravou přenosového prstencového prvku podle vynálezu. Celé navíjecí zařízení sestává z hnacího podpěrného válce s hladkým povrchem, který navíjenou cívku zespodu podpírá, aniž by...

Zařízení pro navíjení kónických nebo veriokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262244

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, veriokónických, kónických, navíjení, cívek

Text:

...variokónické cívky 2 se periodicky pohybuje podél hnacíh-o válce 1 rozvaděč 6 příze 7. Tento v krajních úv-ratích prostřednictvím vedení 4 úhlově vychyl-uje volně zavěšený rotující přenosový prstencový prvek 3 do sm.ě~ru. naväděného úseku B prize 7. Poté, co byl V krajní úvrati přenosový prstenoový prvek 3 úhlově přestaven, zachováva si své šikmé nastavení na hnacím podpěrném válci 1 po celou dobu svého přebíhání k druhému čelu cívky 2,...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261291

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, navíjení, kónických, variokonických, cívek

Text:

...válce těsně přisazen a to v oblasti ležící za přímkou styku hladkého hnacího podpěrného válce s přenosovým prsten covým prvkem.Podle výhodného provedení může být zakřivený dílec u koncových částí hnacího podpěrného válce upraven vratně pohyblivé.Vyšší účinek navržené úpravy spočívá v tom, že rotující přenosový prstencový prvek se tím jak naběhne svou částí na uvedený zakřivený náběhový dílec mírně přibrzdí a dojdek jeho plynulému přetočení...

Zařízení k mísení dvou nebo více kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259068

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kratochvíl Jiří

MPK: B01F 5/20

Značky: kapalin, mísení, více, zařízení

Text:

...g 5, a výhodou kruhový je ze strany přívodního kanálu 11 pro pojen-s rozváděcími kanály glg, § 11, a ze strany přívodníhn j» kanála lgte rozváděcími kanály ggQ.gg 1.Jednot 1 ivá vyúàtěhí A. těchto rozváděcíoh kanálů g 1 g,g 11,ggg,ggl do kruhového míaípíoího prostoru gj Jsou e výhodou řešena tak, že ee Jednak atří-ev.dají po jeho vnitřním obvodu, jak patrno z obr.3, a jednak vstupujł do kruhového miałcího prostoru gg tangenciálně.Na...

Zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257688

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: D01H 5/72

Značky: vláken, bezvřetenové, pramene, zhušťovač, ústrojí, spřádací, ojednocovací, jednotky

Text:

...chromu, je nutné odlitek přesně opracovat, zejména třmen,do něhož je pak vsouváno plastové těleso zhušřoveče a leštit ob~zvlášť pečlivě skluzovou plochu, na kterou je ve funkci přítláčen poděvacím válečkem pramen vláken prošlý plastovým tělesem zhuäřoProvedeni tvrdého chromování kovového nosného tělesa se aklu zovou plochou, otvorem,.třmenen a nožkani je ztíženo působením třmenu, nebotten tvoří Feradayovu klec, tzn. stíní elektrickému poli...

Zhušťovač pramene vláken pro ojednocovací ústrojí bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257687

Dátum: 16.05.1988

Autori: Chott Jaroslav, Klapka Jaroslav, Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: D01H 5/72

Značky: ojednocovací, pramene, bezvřetenové, spřádací, vláken, ústrojí, jednotky, zhušťovač

Text:

...leštění skluzové plochy a nožek, kdy zejmé na uožky při příčném leštění trhají leštící kotouče.Z uvedeného popisu známého provedení zhušřovače vyplývá, žej problematickou částí konstrukčního uspořádání je zejména třmenona kovovém nosném tělesu, který zapřičišuje výše popsené kompli kace při výrobě a zvyšování nákladůUvedené nevýhody jsou odstraněny uspořádáním zhuäřovače podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kovové nosné...

Zařízení pro navíjení kónických nebo variokónických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255181

Dátum: 15.02.1988

Autori: Plaček Bohumír, Hlaváček Ivo, Horatschke Rudolf, Koloc Zdeněk, Kratochvíl Jiří, Václavík Miroslav, Houšť Václav, Jirásko Petr

MPK: B65H 54/42, B65H 59/36

Značky: navíjení, variokonických, cívek, zařízení, kónických

Text:

...prvku, a tím se dosáhne definovaného vedení rotnčního přenosového prvku v celém cyklu rozvádění. Značně se sníží kmitání rotašního přenosového prvku a zamezí se vzniku havárie zachycením rotačního přenosového prvku za rotační podpěrný prvek. Dále se omezí opotřebení rotačního přenosového prvku, neboř se stýká se svým vodičem v ploše.Na připojených obrázcích je znázorněno jedno z možných konkrétních řešení, kde značí obr. 1 celkový...

Plastový komposit pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231835

Dátum: 15.06.1986

Autori: Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: vlivů, opotřebení, komposit, snížení, plastový, strojních, vibračního, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompozitu pro snížení vlivu vibračního opotřebení strojních součástí jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 47,0 % hmot. až 98,79 % hmot. základní plastové složky, 1,0 % hmot. až 44,0 % hmot. uhličitanů kovů alkalických zemin nebo kysličníků kovů alkalických zemin nebo hydrátů alkalických zemin a jejich směsí, 0,1 % hmot. až 3,0 % hmot. Solí alkalických karboxylových kyselin o počtu atomů uhlíku v řetězci C15 až...

Absorpční povrch a způsob jeho vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 221700

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kratochvíl Jiří, Trejbal Josef, Špaček Jindřich, Voda Karel, Suchánek Jiří

Značky: povrch, absorpční, vytvoření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpční povrch, zvláště u zařízení využívající měkké zdroje energie, jehož účelem je zvýšit absorpci slunečního záření. Účelu se dosahuje tím, že v tmavě pigmentované látce na povrchu absorbéru jsou vytvořeny otevřené dutiny nepravidelného tvaru, jež vzniknou například vypíráním příměsí, které byly předtím vpraveny do tmavě pigmentované látky.

Plastový komposit

Načítavanie...

Číslo patentu: 223027

Dátum: 15.03.1986

Autori: Brázda Miroslav, Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

Značky: komposit, plastový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plastového kompositu snižujícího výskyt vibrační koroze strojních součástí, který se vyznačuje tím, že kromě 47,0 % hmot. Až 98,79 % hmot základní složky plastu obsahuje 1,0 % hmot. až 44,0 procenta hmot. kysličníků kovů žíravých zemin a jejich hydrátů, 0,1 % hmot. až 3,0 procenta hmot. solí vyšších mastných kyselin o počtu atomů uhlíku 15 až 20 s alkalickými kovy, 0,01 % hmot. až 1,0 % hmot. kondenzačních produktů...

Způsob snímaní termoplastických ochranných krytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223117

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kratochvíl Jiří, Hlaváček Ivo

Značky: způsob, termoplastických, snímání, krytek, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímání termoplastických ochranných krytek funkčních ploch, zejména těles spřádního místa bezvřetenového dopřádacího stroje, po provedené povrchové úpravě vypalovací nátěrovou hmotou. Jeho podstata spočívá v tom, že se současně s tepelným působením na nanesenou nátěrovou hmotu vyvozuje deformace termoplastických ochranných krytek, čímž se tyto z funkčních ploch uvolňují a případně samovolně odpadají před úplným vytvrzením...

Těsnicí kroužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213602

Dátum: 01.03.1984

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

Značky: kroužek, těsnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnicího kroužku k těsnění axiálně pohyblivých součást, zejména pístnice, vystřelovacích ústrojí tkacích strojů. Těsnicí kroužek je charakteristický tím, že je po obvodu funkční plochy opatřen alespoň z jedné její strany břitem. Vynález je patrný z obr. č. 1.