Kráľová Katarína

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278487

Dátum: 09.07.1997

Autori: Lacko Ivan, Kráľová Katarína, Devínsky Ferdinand, Masárová Ľubomíra, Csiba Imrich, Borovský Martin, Šeršeň František, Borovská Valéria, Blanáriková Viťazoslava, Krempaská Eva, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: A01N 33/12, A01N 43/40, C07C 211/62...

Značky: herbicídny, báze, organických, prostriedok, algicídny, bromidov, monoamóniových

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov obsahuje ako účinnú látku monoamóniové bromidy všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl R1 znamená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až C18H37, C11H23NH(CH2)2, C11H23CONCH3(CH2)2, C11H23COO(CH2)2, (CH3)3, C-C6H4-CH2, C6H5-CH2, C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,...

Algicídny a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278208

Dátum: 03.04.1996

Autori: Šeršeň František, Krempaská Eva, Csöllei Jozef, Borovanský Alois, Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila, Beneš Luděk

MPK: A01N 47/20, C07C 271/28

Značky: herbicídny, algicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde OR1 znamená alkoxyl s 3 až 7 atómami uhlíka v orto- alebo meta- polohe benzénového jadra, R2 znamená dietylamino-, resp. piperidinoskupinu, pôsobia algicídne pri koncentráciách 1.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších (t.j. pri koncentráciách 5 mg.dm-3 a vyšších).

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze nearomatických amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278207

Dátum: 03.04.1996

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Borovská Valéria, Blanáriková Viťazoslava, Šeršeň František, Lacko Ivan, Kráľová Katarína, Devínsky Ferdinand, Krempaská Eva

MPK: A01N 33/08, A01N 33/16

Značky: herbicídny, amínoxidov, prostriedok, algicídny, nearomatických, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok ako účinnú látku obsahuje monoamínoxidy alebo diamíndioxidy všeobecného vzorca I, II alebo III, kde R znamená lineárny alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 5 až 18 a R1CONH(CH2)n, kde n = 2 až 12 a R1=CH3 až C11H23, X znamená CH2, (CH2)2, O, alebo N+O-R2, kde R2=CH3 až C16H33. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne a herbicídne pri koncentráciach 2,6.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278190

Dátum: 06.03.1996

Autori: Sidóová Eva, Daněk Jaroslav, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-salicylidénamino-2-benzotiazolinón, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-amino-2-benzotiazolinónu so salicylaldehydom v etanole za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana a zároveň je účinná aj ako stimulátor rastu rastlín.

3-[(N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278189

Dátum: 06.03.1996

Autori: Perjésy Alexander, Kráľová Katarína, Sidóová Eva, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: C07D 277/68

Značky: 3-[(n-benzoyl-n-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-((N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl(-6-bróm-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu a N-hydroxymetylbenzamidom v 85 %-nej kyseline mravčej za varu. Zlúčenina inhibuje rast a syntézu chlorofylu rias Chlorella vulgaris, ako aj rast koreňov kukurice.

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278076

Dátum: 06.12.1995

Autori: Sidóová Eva, Bujdáková Helena, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/74, C07D 277/70, C07D 417/12...

Značky: přípravy, 3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzotiazolíntióny všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec so 4 až 9 atómami uhlíka alebo 2-hydroxyetyl, boli pripravené reakciou 3-hydroxymetyl-2-benzotiazolíntiónu a 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v acetóne za varu. Zlúčeniny sú antialgálne, antifungálne a protikvasinkovo účinné.

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278061

Dátum: 06.12.1995

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Mikulášek Slavoj, Sutoris Viktor, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, deriváty, spôsob, 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu všeobecného vzorca I, kde R1 znamená NO2 a R2 znamená H, alebo R1 znamená NO2 a R2 znamená Cl, alebo R1 znamená H a R2 znamená Cl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou príslušne substituovaného 2-benzotiazolinónu s príslušným benzoylchloridom v acetóne za prítomnosti trietylamínu pri teplote miestnosti.

3-Benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278011

Dátum: 11.10.1995

Autori: Sidóová Eva, Mitterhauszerová Ľudmila, Kráľová Katarína

MPK: A01N 43/78, C07D 277/68

Značky: spôsob, 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinónu sa uskutočňuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu s benzoylchloridom v suchom pyridíne pri teplote varu. Zlúčenina je účinná ako regulátor rastu rastlín a zelených rias a ovplyvňuje fotosyntetickú aktivitu chloroplastov.

N,N-Dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3- ylmetylamóniumchloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277989

Dátum: 14.09.1995

Autori: Gregáň Fridrich, Kráľová Katarína, Ďurinda Ján, Račanská Eva

MPK: C07C 271/32

Značky: ylmetylamóniumchloridy, n,n-dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené N,N-Dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3- ylmetylamóniumchloridy, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 1 až 3 a 5 až 8. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-dietylaminometyl-2-bornanolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zahrňujúceho 2-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 1 až 3 a 5 až 8 v heptáne, v prítomnosti trietylamínu ako...

2-Benzo [c] furanónové a chromónové deriváty 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277825

Dátum: 12.04.1995

Autori: El Shaaer Hafez Mohamad, Lácová Margita, Avetisian Avetisovna Aida, Henselová Mária, Melikian Surenovič Gagik, Kráľová Katarína

MPK: C07D 309/32, C07D 311/22, A01N 43/16...

Značky: 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu, furanónové, deriváty, 2-benzo, přípravy, chromónové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Benzo [c] furanónové a chromónové deriváty 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu všeobecného vzorca I, kde R1 je 2-ftalidylidén, 4,5,6,7-tetrachlór-3-ftalidylidén alebo skupina vzorca II, kde R2 je H, Cl, CH3 alebo OH, R3 je CN alebo CONH2, sa pripravujú kondenzáciou 2-kyano-3,5,5-trimetyl-2-pentén-5-olidu s príslušným ftalanhydridom, 4,5,6,7-tetrachlórftalanhydridom alebo R2-chromón-3-karbaldehydom v prostredí acetanhydridu za katalýzy octanom...

1-Metyl-2-(N-piperidinyletoxy)etylestery alkoxyfenylkarbámových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278266

Dátum: 08.03.1995

Autori: Csöllei Jozef, Kráľová Katarína

MPK: C07C 269/02, C07C 271/28

Značky: alkoxyfenylkarbámových, přípravy, spôsob, 1-metyl-2-(n-piperidinyletoxy)etylestery, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

1-Metyl-2-(N-piperidinyletoxy)etylestery 2-, resp. 3-alkoxyfenylkarbámových kyselín všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 6, sa pripravujú reakciou 1-N-piperidinyletoxy-2-propanolu s 2-, resp. 3-alkoxyfenylizokyanátmi s 3 až 6 atómami uhlíka v alkoxy skupine, v benzéne pri teplote varu rozpúšťadla počas 10 hodín. Zlúčeniny vykazujú algicídnu účinnosť.

Algicídny prostriedok typu 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277815

Dátum: 08.03.1995

Autori: Šeršeň František, Sidóová Eva, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/74, A01N 43/78

Značky: 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolov, algicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje účinnú látku všeobecného vzorca I, kde R znamená nerozvetvený alifatický reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 7, izopropyl alebo benzyl.

2-Alkoxyfenylkarbamoyloxychinuklidíniumchloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278236

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ďurinda Ján, Kráľová Katarína, Račanská Eva, Gregáň Fridrich

MPK: C07D 453/02, C07C 271/38

Značky: 2-alkoxyfenylkarbamoyloxychinuklidíniumchloridy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 1 až 8. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-chinuklidinolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zahŕňajúceho 2-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 1 až 8 v toluéne pri teplote varu tohto rozpúšťadla počas 12 hodín. Zlúčeniny vykazujú lokálno-anestetickú aktivitu.

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278131

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kráľová Katarína, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/74, C07D 263/58, C07D 413/12...

Značky: přípravy, 3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená cyklopentyl, alyl, benzyl alebo nasýtený reťazec s 2 až 8 atómami uhlíka. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-hydroxymetyl-2-benzoxazolíntiónu s 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v etanole za varu. Zlúčeniny sú antialgálne účinné.

1-Metyl-2-(2-dietylaminoetoxy)etylestery alkoxyfenylkarbámových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278130

Dátum: 08.02.1995

Autori: Csöllei Jozef, Kráľová Katarína

MPK: C07C 271/20, C07C 271/16

Značky: kyselin, 1-metyl-2-(2-dietylaminoetoxy)etylestery, alkoxyfenylkarbámových

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny vzorca (I), kde R znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 7 v polohe 2 alebo 3. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-(2-dietylaminoetoxy)-2-propanolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zabraňujúceho 2-, resp. 3-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 3 až 7 v benzéne pri teplote varu tohto rozpúšťadla počas 10 hodín. Zlúčeniny vykazujú...

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277957

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kráľová Katarína, Čižmárik Jozef, Šeršeň František

MPK: A01N 47/20, A01N 43/40, A01N 33/12...

Značky: prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom R znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s 2 až 10 atómami uhlíka. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 5,0.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277959

Dátum: 12.01.1995

Autori: Kráľová Katarína, Čižmárik Jozef

MPK: A01N 33/12, A01N 47/20, A01N 43/84...

Značky: prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, kde OR znamená alkoxyl s 5 až 8 atómami uhlíka v orto-, meta- alebo para- polohe benzénového jadra. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 5,89 x 10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších.

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277958

Dátum: 12.01.1995

Autori: Čižmárik Jozef, Kráľová Katarína

MPK: A01N 43/46, A01N 47/20, A01N 33/12...

Značky: prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom OR znamená alkoxyl s 3 až 8 atómami uhlíka v meta- alebo para- polohe benzénového jadra. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 1,25.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších.

3-Alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270539

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Blanáriková Viťazoslava, Sidóová Eva, Kráľová Katarína

MPK: A01N 43/78, C07D 277/68

Značky: přípravy, spôsob, 3-alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón

Text:

...koncentrácia /1.l 04 mof.dm 3/ pâsobila inhibične na dĺžku koreňs, ktoreho priemerná dlžka dosahovala iba 24,75 3 1,50 mm, čo je 52,67 kontroly. Dĺžka etonky hole iba mierne pod hodnotou kontroly /20,30 1 1,24 mm/ oproti 22,03 1 0,31 mm u kontroly, čo predstavuje 92,15 3 5,53 kontroly.Všetky oetetnć použite koncentrácie zlúčeniny podla vynálezu pâsobili stimulač na a to vo väčšej miere na nadzemnú časť ako na korene. Najvyššia stimulácio...