Král Pavel

Způsob výroby expandovatelného uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268609

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tacl Alexandr, Blüml Antonín, Král Pavel, Troller Pavel

MPK: C01B 31/02

Značky: výroby, expandovatelného, způsob, uhlíku

Text:

...hmotnosti použitého uhlíku. Teplota použitá při výše uvedeném loužení oxidační směsi se může pohybovat od 15 OC do teploty bodu varu použité oxidační směsi. Doba, kterou se působí oxidační směsí na částice uhlíku, se může pohybovať od 10 minut do 6 hodin, přednostně od 1 do 4 hodin.Po loužení částic uhlíku oxidační směsi se provádí jejich promytí vodou za účelem odstranění zbytků oxidační směsi. Promytí se provádí, dokud hodnota pH...

Způsob určení skladby polymerbetonového plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266843

Dátum: 12.01.1990

Autori: Král Pavel, Svoboda Luboš, Havránek Tomáš

MPK: G01N 11/10

Značky: polymerbetonového, určení, plniva, způsob, skladby

Text:

...vhodný i pro operativní optimalizaci v případech kolísající jakosti surovín.Postup podle vynálezu je dále ukázán na dvou příkladech, které mají ilustrativní charakter a neslouží k vymezení rozsahu vynálezu.z křemenného písku 0,6 až 1 mm a skleněné moučky měla být připravena plastmalta s epoxidovým pojivem. K určení optimálního poměru skleněné moučky a písku byly připraveny vzorky směsného plniva s obsahem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 50...

Stahovací zařízení polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262721

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bombička Václav, Štěrba Ladislav, Král Pavel

MPK: H01L 25/14

Značky: měničů, zařízení, stahovací, polovodičových

Text:

...alespoň jedna pohyblivé příčka, suvně umístěná mezi sloupky stahovacího zařízení. Je výhodné, aby pohyblivé příčky a skupiny polovodičových součáetek byly ukončeny pružným elementem a tvořily dilatační sloupec.Výhodou řešení podle vynálezu je, že nahrazuje pevné části konstrukce, která rozděluje sloupec na více částí,pohyblivými příčkami, které umožňují pohyb ve eměru sloupce polovodičovýoh prvků a zamezují vybočení v radiálním směru....

Expanzní hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 261030

Dátum: 12.01.1989

Autori: Král Pavel, Petroš Jiří, Kudělová Emilie

MPK: C09K 3/00, C08L 97/00, C08L 97/02...

Značky: hmota, expanzní

Text:

...nevýhodou je vysoká spotřeba živé práce, vznik škodlivin, to je hluku, prachu a vibrací, které jsou příčinou nemoci 2 povolání.Uvedené nevýhody stávajicího stavu techniky se odstraní expanzni hmotou podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že sestává ze 40 až 50 2 hmotnostnich mletého oxidu vápenatého,1 až 5 hmotnostních práškového uhličitanu sodného 1 až 5 hmotnostnich práškového sulfitového výluhu a ze 40 až 50 hmotnostnich...

Tmel sestávající z furanketonaldolové pryskyřice a tvrdicí výplně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258834

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kačer Miloslav, Král Pavel

MPK: C09D 5/34

Značky: furanketonaldolové, sestávající, výplně, pryskyřice, tvrdící

Text:

...hrubší o velikosti zrn až do 5 mm. Jako pojivo se používá furanketonaldolovápryskyłice, vyrobitelnád z 1 dílu hmotnostního formaldehydu, 1 dílu hmotnostního acetonu a 1,7 dílů hmotnostníhofurfurylaldehydu kondenzací za teploty alspoñ 100 °c, o konzistehci 70 až 150 sekund,měřeno výtokovým pohárkem s otvorem průměruů mm při 20 QC (stanoveno podle ČSN 67 3013).Hmotnostní poměr při přípravě tmelu se řídí konzistencí pryskyřičného pojiva,...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Král Pavel, Jasonik Jan, Matijíeek Jan, Mahelka Svatoslav, Waitzmann Rudolf, Štirba Ladislav, Tomášek Václav, Kožiálová Helena, Palík František

MPK: C08F 36/06

Značky: homopolyméry, selektivní, bifunkční, polymerace, kopolymery, způsob, butadienu, frakcí, živé

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Způsob řízení technologického procesu v zásobníku na zkapalněný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 247352

Dátum: 16.11.1987

Autori: Plachý František, Frei Jioí, Král Pavel

MPK: F17C 13/08

Značky: řízení, zkapalněný, procesu, zásobníku, způsob, technologického

Text:

...ze zásobníku odváděného odpařeného plynu, a zásobník má volný prostor nad hladinou, popřípadě i volný prostor v izolací, 0 objemu určeném geometrickými rozměry zásobníku a množství stacionárního odparu Mo vytvářené průnikem tepla do kapalného obsahu z okolí je určeno jakostí tepelné izolace vůči okolí, přičemž obě veličiny, jak volný prostor,tak průnik teple, určují výšku astatioké hladiny, jejíž výška se udržuje mezi maximální a mnimální...

Způsob stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi a mezikrystalovému koroznímu praskání a určení vyváženého a kontrolovaného složení austenitických korozivzdorných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243207

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Pavel

MPK: G01N 17/00

Značky: mezikrystalovému, korozivzdorných, určení, vyváženého, způsob, odolností, proti, kontrolovaného, stanovení, složení, korozi, austenitických, praskání, mezikrystalové, koroznímu, oceli

Text:

...14,6, uvažujeme-li hodnotu koeficientu efektívnosti molybdenu 1,2. Při vyšší hodnotě efektívnosti molybdenu vyjadřené koeficientem k 1,7 je parametr odolnosti pro ocel legovanou molybdenem podstatné vyšší, tj. 15,9. Se zřetelem na použití oceli vl praxi je třeba zvolit koeficient efektívnosti molybdenu a minimální hodnotu parametru zaručující odolnost proti mezikrystalové korozi.Koeficient efektívnosti molybdenu závisí jak na prostředí,...

Krmivo pro telata

Načítavanie...

Číslo patentu: 239508

Dátum: 01.06.1987

Autor: Král Pavel

MPK: A23K 1/22

Značky: teľatá, krmivo

Text:

...navrhovaného řešení je snížení obsahu přirozených koncentrátů N-látek typu sőjového extrahovaněho šrotu a krmého cukru, zejména ve směsích čom náhradou za koncentrát syntetických N-látek, především močovinu, obdukovaný koloidní formou technologicky upravovaného škrobu z obilovin, příp. jiných plodin, s obsahem v sušině 40 - 60 N-látek a 10 - 20 redukujících cukrů. Jedná se o uhrazení ve směsi 15 - 20 požadovaného obsahu...

Monolitická keramická zátka a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247704

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pařík Jiří, Tlučhoř Milan, Petroš Jiří, Král Pavel

MPK: B22D 41/10

Značky: způsob, tepelného, jejího, monolitická, zpracování, zátka, keramická

Text:

...jejich použití, nebiot v ~ koli vytvorených závitovýlch otvorů a přímo i v těchto zavitech je přívypalování zátek odstraněn gnafłt,čímž nedochází k utąvení kovové zátko-vě tyče a snižuje se tak možnost havárie. Dále je výhvxclouiu zvýšení bezpeřčnosti ,axhyg-šeny při praci a tím sníížení možnosti úrazů při liií a rovněž i úspora plynu při teplném zpracování oproti vypalování-v nádobách s koksem.Na přiloženém výkresu je znázornená...

Dvousložkový povlakový materiál, zejména pro úpravu povrchů přicházejících do styku s poživatinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 234657

Dátum: 01.01.1987

Autori: Král Pavel, Svoboda Luboš

MPK: C09D 3/58

Značky: materiál, zejména, poživatinami, povlakový, styku, přicházejících, úpravu, povrchu, dvousložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvousložkových povlakových materiálů používaných zejména v potravinářství k ochraně a povrchové úpravě betonových nebo kovových vnitřních ploch nádrží, kádí a cisteren. Podstatou vynálezu je dvousložkový materiál, tvořený plněnou epoxidovou pryskyřicí jako epoxidovou složkou a aminovým tvrdidlem jako druhou složkou přičemž epoxidová složka obsahuje 45 až 60 % hmot. epoxidové pryskyřice o epoxidovém hmotnostním ekvivalentu 250 až...

Elektrostatický vodivá, chemicky odolná podlaha

Načítavanie...

Číslo patentu: 230690

Dátum: 01.03.1986

Autori: Svoboda Lubor, Kačer Miloslav, Chlubna Dominik, Král Pavel

MPK: H05F 3/00, C08L 61/00

Značky: chemicky, vodivá, elektrostaticky, podlaha, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrostaticky vodivé chemicky odolné podlahy pro provozy s určeným nebezpečím výbuchu-stupněm nebezpečí výbuchu. Podlaha se vytváří tak, že se do tmelů složených z fenolformaldehydových, fenolfuralových, furfurylalkoholových a furanketonaldolových pryskyřic či rezolů nebo jiných směsí a z minerálních výplní obsahujících kysele reagující katalyzátory tuhnutí pokládá chemický odolná dlažba. Do spár v dlažbě se vkládají ocelové...

Způsob zpracování kapalných radioaktivních odpadů z jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 239295

Dátum: 15.05.1985

Autori: Kudla Miroslav, Beníšek Jan, Kaeer Miloslav, Svozil Jan, Cintl Petr, Král Pavel

MPK: G21F 9/16

Značky: odpadů, radioaktivních, kapalných, elektráren, zpracování, způsob, jaderných

Text:

...v rozmezí 1 030 kg.m 3 až 1 824 kq.m 3, přičemž hmotnostní poměr píeku a přírodního hlinitokřemičitanu je v rozmezí 0,84 s 1,27 až l,i 0,76 a hmotnostní poměr této směsi a anorganických oxidů, obsažených v odpadu je v rozmezí 0,9 1,4 až 1.1 1, dávkuje do tavicí pece při teplotě 870 °c až 1 220 oq přičemž se unikající páry kondenzují v kondenzátoru a kondenzât se vrací do odparky.vyšší účinek způsobu podle vynáiezu je dán tím, že voda,...

Způsob přípravy tmelových chemicky odolných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227107

Dátum: 01.01.1985

Autori: Svoboda Lubor, Král Pavel, Kačer Miloslav

Značky: chemicky, způsob, odolných, tmelových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy tmelových chemicky odolných hmot, vyznačený tím, že jejich směsné pryskyřičné pojivo je tvořeno z 10 až 90 hmot. dílů furfurylalkoholové nebo furanaldolové pryskyřice a z 90 až 10 hmot. dílů fenolformaldehydového rezolu nebo fenolfuralového kondenzátu a je smíseno s práškovou minerální výplní na bázi křemenného kameniva o zrnitosti do 3 mm obsahující 2 až 10 hmot. dílů p-tolueneulfoch1oridu jako kysele reagujícího tvrdidla v...

Vícevrstvá bezespará izolace proti chemickým vlivům a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215167

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kačer Miloslav, Král Pavel, Pěnička Zdeněk, Svoboda Lubor

Značky: vícevrstvá, jejího, proti, způsob, vlivům, izolace, bezespará, zhotovení, chemickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vícevrstvá bezespará izolace proti chemickým vlivům, vyznačená tím, že je složená ze základní, k podkladu nebo spodní izolaci přiléhající vrstvy modifikovaného torkretovaného betonu o tloušťce 30 až 500 mm, složeného ze směsi kameniva o velikosti zrn do 12 mm, cementového pojiva, vody a vodního skla, přičemž množství záměsové vody nepřesahuje o více než 10 % teoretický obsah potřebný k hydrataci, a na tuto vrstvu nanesené infiltrační membrány o...