Kráľ Bohumil

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260400

Dátum: 15.12.1998

Autori: Paulovič Milan, Kráľ Bohumil, Oršulová Elena

MPK: C11D 1/825

Značky: odpeňovač

Text:

...kvapalina a jeho odpeňovacia ÚČÍIlHOSČ je uvedená v príklade č. 8.Pri 50 až 70 C sa zhonioglznizuje 30,0 hmot. 0/0 oxyetylovauej kyseliny stearo-vej s 5 mólmi etylénoxidu, 40,0 hmot. 0/0 kopolyméru etyienoxidu s propýléiioxicl,on 1, justičom jirizameruú inól. hmotnosť jmvlyjarwopyieuglykolového reťazca je 3 500 i 100 g .mó 1 a množstvo naviaznného etyiénoxidu je 13 hmot. 0/0 a 30,0 hmot. 0/0 oktadecylaminu s 3 mólmi etylénoxidu. Vznilçlý...

Nasúvacia zasklievacia podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1178

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kráľ Bohumil

MPK: E06B 3/62

Značky: podložka, zasklievacia, nasúvacia

Text:

...okenného profilu bez Iepenia. Podstatou technického riešenia sú minimálne dva fixačné výstupky na každej strane nasúvacej zasklievacej podložky, ktoré zabezpečujú, že po nasunutí zasklievacej podložky na príslušné miesto krídlového profilu je táto fixovaná. Pevnosť fixovania sa dá regulovať veľkosťou výstupkov, pričom hranicou veľkosti výstupkov jepružnosť materiálu okenných profilov, ako i pevnosť zasklievacej podložky. ktorá je zvýšená...

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278132

Dátum: 07.02.1996

Autori: Kráľ Bohumil, Micka Miloň, Macho Vendelín, Surová Silvia, Kováč Miroslav, Komora Ladislav

MPK: C08F 220/10, C08F 214/06

Značky: vinylchloridu, suspenzného, výroby, kopolymerů, modifikovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru na báze vinylchlorid-akrylátového kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20, vhodného hlavne do vnútorne mäkčených výrobkov, sa uskutočňuje emulznou homopolymerizáciou alkylakrylátu alebo kopolymerizáciou zmesi alkylakrylátov, prípadne s iným komonomérom, za prítomnosti emulgátora, vodorozpustného iniciátora a prípadne pomocných látok, s následnou suspenznou štatistickou ako aj očkovanou...

Stabilizačná zmes pre polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 267303

Dátum: 12.02.1990

Autori: Minarových Miroslav, Gatial Anton, Valko Ladislav, Miksai Štefan, Oremusová Jarmila, Kráľ Bohumil, Kovařík Pavel

MPK: C08K 5/00, C08L 27/06, C08K 3/22...

Značky: polyvinylchlorid, stabilizačná

Text:

...140 až 100, teplotou tuhnutia 70 až 74 °C, teplotou skvapnutia 76 až 81 °c a číslom kyslosti 15 az 20.stabilizačnd zmes podla vynález môže. obsahovat ej l hmotnostný diel steanätu zinočnatého. ~Vzorky stabilizovaná touto stabilizačnou zmesou si zachovávajú vysoká hodnoty termickej stability a farebnú stálost pri tepelnom namáhaní pri teplote 180 °C. Všetky komponenty uvedenej stabilizačnej zmesi sú získaná zo surovín dostupných na...

Spôsob prípravy suroviny na výrobu uhlíkových a/alebo grafitových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267081

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hagara Anton, Talián Igor, Kráľ Bohumil, Glevitzký Edmund, Kmeť Vladimír, Kavala Miroslav, Macho Vendelín Korešpondent Sav, Borišek Igor, Malčovský Eugen, Foltán Stanislav, Novotná Vlasta, Richter Ján

MPK: C01B 31/02

Značky: spôsob, přípravy, materiálov, suroviny, uhlíkových, grafitových, výrobu

Text:

...odparovanie, kde pri talku 5 až 50 kPa a teplote 170 až 220 °C sa oddelia predné ľahšie podiely z ťažkého rafinovaného pyrooleja a zvyšok sa upravuje za zníženého tlaku pri teplote 250 až 460 OC počas 5 min až 24 h za súčasného odstraňovanie produktov termického krakovania a získaná izotrôpna a/alebo anizotrôpnamasa sa po filtrácii vedie do procesu tvarovania a/alebo sa granuluje.Výhodou spôsobu prípravy suroviny na výrobu uhlikových...

Spôsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáciou linaloolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267946

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zamiška Štefan, Čamaj Vladimír, Špacír Jozef, Kráľ Bohumil, Hojč Ivan, Glevitzký Edmund

MPK: C07C 29/56

Značky: linaloolu, nerolu, spôsob, izomerizáciou, výroby, geraniolu, katalytickou

Text:

...využíva bežné izcmorizaőnő katalyzátory (estery kyseliny crtovunadiönej), navyše spetrebováva kyselinu boritú, ciniöitú alebo zirkoniöitú, ktorých ostery s metanolcm resp. alkalické soli predstavujú odpadne produkty izomerizaöných reakcii.Nevýhody uvedených postupov rieši spâsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáoiou linaloclu v kvapelnej fáze v pritomosti esterov kyseliny ortovanadiönej v xmožshre 0,1 až 1,0 1, hmot. ako...

Sposob výroby homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266976

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kráľ Bohumil, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: spôsob, homopolymérov, vinylchloridu, výroby, kopolymérov

Text:

...množstve 0,05 až 0,3 hmotových s výhodou 0,07 až 0,15 hmotových za nasadenýPomer monoméru resp. zmesi monomérov ku vodnej fáze má byť pri postupe podľa vynálezu v rozmedzí 11 až 12,5 s výhodou 11,l až 11,4.Ako iniciátory sa pri suspenznej polymerizáoii použijú známe radikálové iniciátory rozpustné v monoméri akými sú napriklad diacylperoxidy ako napriklad dilauroylperoxid a peroxydikarbonáty ako napríklad diizopropylperkarbonát,...

Jámová výztuž s podepřeným nosným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266894

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rous Zdeněk, Kráľ Bohumil

MPK: E21D 5/00

Značky: jámová, výztuž, nosným, pláštěm, podepřeným

Text:

...v okolí jámového stvolu. Podstatnou výhodou je, že zabraňuje svislému posuvu jámové výztuže a současně vytváří kolem hloubené jámy ochranný koš,který zabraňuje bočnímu vypadávání narušené horniny do prostoru vyhloubené jámy. Dostatečně hustá síť šikmo orientovaných podpěrumožňuje zapažování vyhloubených prostor jámy proti pádům rozvolněné horniny a tím zaručuje bezpečnost pracovníků v dosud nevyztužených prostorách hloubenê jámy.Na přiložcnćm...

Sposob prípravy polyvinylalkoholu s blokovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266273

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kráľ Bohumil, Glos Ján, Fabini Miroslav, Bobula Stanislav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 116/06

Značky: spôsob, přípravy, strukturou, blokovou, polyvinylalkoholů

Text:

...stupňa hydrolýzy 69 až79 molárnych za dobu 15 až 35 minút. Potvrdiio sa, že vhodnou rýchlosťou alkoholýzy metylalkoholového roztoku PVAC je možné ovplyvniť usporiadanie zvyškových acetátových skupín 7 V PVAL. Ak sa pre hydrolýzu PVAC použije také množstvo Na 0 H, aby reakcia prebehla do stupňa hydrolýzy 69 až 79 mclárnych za 15 až 35 minút, vznikne PVAL, ktorý sa vyznačuje polymerizačným stupňom od 700 do 1 500, podľa druhu použitého...

Zmáčadlo so zníženou penivostou účinné v širokom rozmedzí pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 264704

Dátum: 12.09.1989

Autori: Paulovič Milan, Niepel Viliam, Čulák Ladislav, Kráľ Bohumil, Králik Milan, Pružincová Lucia

MPK: C11D 1/14, C11D 1/70

Značky: zníženou, penivosťou, účinné, širokom, zmáčadlo, rozmedzí

Text:

...rozmedzí pH vyznačené tým, že obsahuje 60 až 94,9 8 hmot. tenzidovej zložky pozostávajúcej za 40 až 80 E hmot. tenzidu vzorcaR znamená alkyl a/alebo alkylaryl o počte atômov uhlíka v alkylovom retazci B až 16n znamená celé číslo 5 až 15m znamená celé číslo 3 až 18Zmáčadlo možno podľa potreby riedit vodou, orqanickými rozpúštadlami alebo kombinovat s inými tenzidmi bez rozdielu iônovosti. zmáčadlo upravené diólom a/alebo triólom má nižšiu...

Spôsob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kráľ Bohumil, Svoboda Jozef, Balák Jiří, Glevitzký Edmund, Polievka Milan

MPK: C07C 11/06

Značky: 2-alkoxypropénu, výroby, spôsob

Text:

...allfatickým alkoholom C 1 až C 3. Najčastejšie je koncentrácia celkovej vody a hydroxidu súdneho alebohydroxidu draselného vo vodnoalkoholickom roztoku 0,1 až 10 hm-ot. Ako zriedený vodnoalkoholický roztok hydroxidu alkalického kovu podla tohto vynálezu sa rozumie aj vodnoalkoholický roztok zmesi hydnoxidov alkallckých kov.ov, ako aj alkoholátov alkalických kovov s alkoholom C 1 až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z extrakcie alebo...

Spôsob kontinuálnej termickej dehydrochlorácie 1,2-dichlóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261651

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Vlastimil, Kupsa Bohumil, Kordík Jozef, Polák František, Mojžiš Teodor, Kráľ Bohumil, Obert Jaroslav, Greman Miroslav, Foltán Stanislav, Camper Žtefan, Miština Ladislav, Kmeť Vladimír, Deriz Marián

MPK: C07C 17/34

Značky: termickej, spôsob, kontinuálnej, dehydrochlorácie, 1,2-dichlóretánu

Text:

...vplyvu na kvalitu vyrábaného vinylchloridu a jeho polymerizačnú aktivitu. Aj pri elektrolýze NaCl vznikajúci chlór sa chemicky využije na výr-obu dichlóretanu a vodík sa môže využiť ako palivo na získanie tepla pre termickú dehydrochloráciu dichlóretánu.Vysokotepelným štiepením uhľovodíkov vzniká celý rad chemických zlúčením, z ktorých sa ako surovina pre výrobu vinylchloridu využíva a oddeľuje etylěn a acetylén,ostatné zložky sa spravidla...

Variabilná sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261075

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vašek Zdeněk, Kráľ Bohumil, Bezděk Karel

MPK: B60N 1/06

Značky: sedačka, variabilná

Text:

...s obmedzeným výhľadom. V kyvadlovom druhu dopravy sú požiadavky na výhľad pre obidva smery rovnaké, čo popísaná ilVĺCH ani sedačka nesplňujü.Uvedené nevýhody odstraňuje variabilné sedačka podľa vynálezu, spočívajúceho v tom, že sedacia aj opieracia časť lavice je delená na funkčne samostatné časti.Príklad prevedenia variabilnej sedačky podľa vynálezu je znázornený na výkresoch,kde na obr. 1 je variabilné sedačke usporiadaná pre smer jazdy...

Spôsob odstraňovania ortuti z odpadných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261068

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kossaczky Elemír, Kordík Jozef, Nemčok Peter, Kvašňák František, Kúdola Vladimír, Bobok Daniel, Kráľ Bohumil

MPK: C02F 1/62

Značky: roztokov, ortuti, odpadných, odstraňovania, spôsob

Text:

...ortuti vo vyčistenom roztoku na maximálnu hodnotu 0,2 mg/l. Transport tuhých fáz v systéme sa môže ralizovať čistenými odpadnými roztokmi hydrodynamicky. Medzi hlavné prednosti postupu podľa vynálezu je potrebné zaradit komplexnost riešenia,ked sedimentáciou sa oddelia spolu s tuhými podielmi aj väčšie čiastočky kov. ortuti a jemne disperg-jované čiasíočky sa po prevedení na ortutnaté zlúčeniny zachytia adsorpciou. Teda v porovnani s...

Manipulační vahadlo pro ukládání vyztužovacích prvků svislých jam

Načítavanie...

Číslo patentu: 259421

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rous Zdeněk, Kráľ Bohumil, Ščupák Petr

MPK: E21D 5/12

Značky: vahadlo, svislých, vyztužovacích, ukládání, manipulační, prvků

Text:

...zavěšené na kočce jámového drapak-ového nakladače.Manipulační vahadlo pro ukládání vyztužovacích prvků svislých jam sestává z ocelového rámu 1, ve kterém je ukotv-en přímo 4čarý hydromotor 4, který je spojen s konzollou 32 pohyblívého protlzávaží 3, »opatřenou pojezdovými koly 31, umístěnými na spodní přírubě rámu 1. Ten je na. jedné straně opatřen násuvným trnem 11 a vedením 12, suvně uložené opěry 2. Na druhé straně je umístěn zdroj 5...

Sposob prípravy monoaduktu acetylénu s izopropylalkoholom fotochemickou syntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259391

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polievka Milan, Minarových Miroslav, Čamaj Vladimír, Valko Ladislav, Kráľ Bohumil, Šúň Ján

MPK: C08L 49/00

Značky: acetylénu, spôsob, syntézou, izopropylalkoholom, fotochemickou, monoaduktu, přípravy

Text:

...prípravy označujú autori za technologicky vhodný.Nevýhody uvedených postupov sa odstraňujú spôsobom podľa tohto vynálezu, pri ktorom sa spôsob prípravy monoaduktu acetylénu s izopropylallaoholom fotochemicky iniciovanou reakciou .acetylénu s izopropylalkoholom za prítomnosti 0,1 až 10 0/0 mói. acetónu ako absorbenta UV žiarenia,tlaku acetylénu 0 až 1 MPa expozíciou homogénnej reakčnej zmesi cirkulujúcej vien kej vrstve okolo zdroja UV...

Spôsob úpravy solanky pre elektrolýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258716

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kordík Jozef, Sigotský Milan, Kráľ Bohumil, Šebo Tomáš, Nemčok Peter

MPK: C01D 1/04, C01B 7/03

Značky: úpravy, soľanky, spôsob, elektrolýzu

Text:

...nečistôt.Na prípravu solanky používaná kuchynská sol nie je ani fyzikálne ani chemicky súrodou látkou, ale obsahuje mechanické nečistoty ale i chemicky odlišné látky, ktoré je potrebné pred elektrolýzou z nej odstrániť, prípadne upravit ich koncentráciu na technologicky prípustné koncentračnú úroveň. Pri postupe podľa vynálezu sa táto úprava uskutočňuje zrážaním a následným oddelením pevnej fázy. Ukázalo sa, že použitím bárnatých...

Dispergátor parafinických uhlovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Škvarenina Stanislav, Glevitzký Edmund, Blažek František, Paulovič Milan, Palkovič Miroslav, Kráľ Bohumil

MPK: B27K 3/36

Značky: uhľovodíkov, dispergátor, parafinických

Text:

...zo 40 až 60 0/0 hmot. tenzidu vzorcav ktorom R - znamená alkyl s počtom atóinov L 111 líka v alkylovom retazci 10 až 20 n - znamená cele číslo 5 až 10 x a y - je celé číslo 1 až 6Takto pripravený dispergátor dáva stabilné disperzie, ktoré sú pri teplote 15 až 30 °C stabilné líiekolko mesiacov. Ak sa pri dlhšej dobe skladovania následkom llokulácle vylúči z disperzie malé množstvo vody, nie je to na závadu, pretože miernym premiešanim...

Stabilizačná zmes pre polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256709

Dátum: 15.04.1988

Autori: Oremusová Jarmila, Kovařík Pavel, Gatial Anton, Veselý Rudolf, Valko Ladislav, Minarových Miroslav, Kráľ Bohumil

MPK: C08K 5/12, C08K 3/10

Značky: stabilizačná, polyvinylchlorid

Text:

...prostriedkov pre naše národné hospodárstvo.Vynález je demonštrovaný na nasledujúcich príkladoch100 hmot. dielov suspenznéh-o polyvinylchloridu (Slovinyl S-621 sa zmieša s 0,5 hmot. diela vosku na báze kyseliny ftalovej vosk HOECHST - WACHSE E ~ je to estenový vosk z montänných kyselín, s teplotoutuhnutia 70 až 74 °C, číslom zmydelnenia 140 až 160, číslom kyslosti 15 až 20, teplotou skvapnutia 76 až 81 C a hustotou pri 20 C 1,01 až 1,03 g.m...

Spôsob prípravy disperzie s obsahom 25 až 50 procent hmot. parafinických uhlovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256576

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudák Michal, Glevitzký Edmund, Palkovič Miroslav, Škvarenina Stanislav, Blažek František, Paulovič Milan, Kráľ Bohumil, Bobula Stanislav, Rumpli Juraj

MPK: B01F 3/12, C10G 73/40

Značky: uhľovodíkov, disperzie, spôsob, hmot, obsahom, parafinických, přípravy, procent

Text:

...polia spolupôsobenírn dispefgátora rozptýlia častice disperzte na menšie celky, veľkosti cca 1,um Nedochádza ku koagulácii mikročastíc a disperzia je stále až niekoľko mesiacov. Pri našom spôsobe prípravy parafinickej disperzle možno postupovat aj tak, že niektoré typy dispergátorov, ktoré sa skladajú z viac zložiek a z ktorých niektorá je rozpustná vo vode a ďalšia v parafiniclçom uhľovodíku, možno ich pripraviť in situ z východzích...

Tenzid na báze alkylénoxidovaných alkanolamidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256198

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimůnek Jaroslav, Čulák Ladislav, Petrus Teodor, Paulovič Milan, Mondočko Jozef, Kráľ Bohumil, Glevitzký Edmund, Kovář Pavol

MPK: C11D 3/32

Značky: alkanolamidov, kyselin, tenzid, mastných, báze, alkylénoxidovaných

Text:

...č. 1.Postupom popísaným v príklade 1 a zloženia východzich mastných kyselín repkového oleja taktiež podľa príkladu 1 sa pripravi tenzid so 6 móimi etylénoxidu tak, že sa 1120 g monoetanolamídu repkových mastných kyselín postupne oxyetyluje s 860 gramy etylenoxidu. Vzniklý tenzid je kvapalina, ktorá má pri 30 °C index lomu 1 4742 hustotu 997,3 kg. m 4 viskozitu 153 mPa . s. 89,3 hmot. produktu tvoria deriváty alkanolamidov mastných kyselín s...

Sposob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236239

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mojžiš Teodor, De Riz Marián, Šebo Tomáš, Novotný Vlastimil, Miština Ladislav, Polák František, Foltán Stanislav, Čamaj Vladimír, Kráľ Bohumil, Borišek Igor, Kmeť Vladimír

MPK: C10G 9/36, C07C 4/04

Značky: výroby, acetylénu, etylénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a acetylénu na báze prírodných a/alebo syntetiských uhľovodíkov vysokotepelnou pyrolýzou pri teplote 1 000 až 2 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s nosičom reakčného tepla. Do procesu sa nastrekuje zmes primárneho benzínu obohatená s 5 až 20 % obj. metánu alebo metánovej frakcie z procesu delenia plynov. Úbytok metánu vo vykurovacom plyne v 1. stupni pyrolýzy sa nahradí zvyškovým...

Hladiací prostriedok s tmeliacim účinkom pre pradené priadze a nekonečné chemické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 254047

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hradecká Jaromíra, Šebová Darina, Gulyás Jozef, Kráľ Bohumil, Paulovič Milan

MPK: D06M 15/19

Značky: prostriedok, chemické, nekonečné, tmeliacim, hladiací, priadze, pradené, vlákna, účinkom

Text:

...k tomu, že komponenty tvoriace tento hladiací prostriedok sa vzájomne dobre zmesujú, dosahuje sa nielen dobrej rozpustnosti vo vode, ale i stability ho mogenity v prevádzkových podmienkach vďalšom časovom úseku. Ďalšou výhodou je,že nový hladiací prostriedok podľa v.ynálezu nepodlieha zmenám pôsobenia mikroorganizmov a je zdravotne nezávadný. Biologické rozložiteľnost hladiaceho prostriedku podla vynálezu je nasledovnášpecifická...

Sposob výroby alkénoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254005

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kráľ Bohumil, Glevitzký Edmund, Mondočko Jozef, Adam Valér, Mitter Ladislav, Mikula Gustáv

MPK: C07D 303/04

Značky: alkénoxidov, spôsob, výroby

Text:

...a pod., ktoré nerušia oxidačnú reakciu. Rýchlosť pridávania alkénu závisí od rýchlosti reakcie na príslušný halogénhydrín alebo sa pridáva alkén v prebytku. Elektrolytický článok pracuje v širokom rozmedzí teplôt a tlakov. Teplota je spravidla v rozmedzí 30 až 90 °C, tfak môže byt atmosférický 1 vyšší až do 2 MPa USA patq 3 288 692),resp. i nižší NSR pat. 1 768 443.Ako anódy sa používajú elektródy z grafitu, platiny, titantí pokrytého...

Tenzid s nízkou penivosťou a príjemnou voňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253437

Dátum: 12.11.1987

Autori: Špacír Jozef, Paulovič Milan, Čamaj Vladimír, Radosa Ján, Kráľ Bohumil

MPK: C11D 1/72

Značky: príjemnou, penivosťou, nízkou, tenzid, voňou

Text:

...alebo kombinovať s inými tenzidmi, potažne prídavnýmí látkami podľa toho, na aké aplikačné použitíe sa s nimi uvažuje. Produkty sa vyznačujú príjemnou vôňou a povrchovoaktivnymi vlastnosťami v koncentrovanej forme, ako aj v ich vodnom roztoku.i Ďalšou výhodou tenzídu s nízkou penivostou a príjemnou vôňou je, že okrem znižovania povrchového napätia vody vykazujú zmáčaciu schopnost a tenzidy s obsahom metyloxiránu majú dobrú odpeňovaciu...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252041

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sandtner Stanislav, Kráľ Bohumil, Paulovič Milan, Poór Robert, Humplík Antonín, Orlík Ivo

MPK: C08K 5/52

Značky: nesfarbujúci, syntetických, kaučukov, zmesný, spracovatelnosťou, zlepšenou, stabilizátor

Text:

...rcvnomernej koncentrácie stabilizátora v eniulzii pri státi v zásobníku v dôsledku takmer nepatrnej sedimentácie. Ďalej sa zaznamenáva vysoká hydrolytická stabilita emulzie V rozsahu desiatok až slovak hodín- bezo zmeny kvality pripravenej emulzie.Predmetný stabilizátor pri použití v technológii výroby kaučukov znamená úsporu nákladov na emulgátoroch a príprave ich vodných roztokov a umožňuje bezproblémovú kwoaguláciu latexu. Tým, že...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250899

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sandtner Stanislav, Humplík Antonín, Paulovič Milan, Kráľ Bohumil, Orlík Ivo, Poór Robert

MPK: C08K 5/49, C08K 13/06, C08K 5/36...

Značky: syntetických, zmesný, stabilizátor, nesfarbujúci, spracovatelnosťou, zlepšenou, kaučukov

Text:

...fosfitový stabilizátor.Zmesný nestar-buajú-ci stabilizátor si zachováva vysokú stasbilizarůnü účinnost ználmy-ch fosfitov, alko sú napr. trismonylfenyljtťosfit alebo triss(a-metylvbenzylfenylJfOSďit, pričom na jeho jaripravu sa ,používajú lahko dostupné suroviny.Vlastné vodné emu-lzie zmesných mestambujúcich stabiąlízátorov sa pripravujú j-ednoductrýrn vmiešaním vody do stabilizátora na požadovanú skoncentrá-ciu staíbilizát-ołria v emulzii v...

Sposob regulácie optimálnej vzdialenosti elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 250757

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lednický Viliam, Beňadik Pavol, Kráľ Bohumil, Švarc Pavol, Mitter Ladislav

MPK: C25B 15/04

Značky: optimálnej, elektrod, regulácie, vzdialenosti, spôsob

Text:

...Veličina, a to vzdialenosť elektród počas prevádzky elektrolyzéra sa V procese mení, pričom dodržanie optimálnej vzdialenosti má značný vplyv na hospodárnosť elektrilýzy. Zmena o 1 mm v medzielektródovej vzdialenosti od optimálnej hodnoty má za následok V prípade zníženia vzdialenosti priebeh nežiadúcich parazitných elektrochemlckých reakcií, v opačnom prípade sa zvýši celkové napätie elektrolyzéra a V každom prípade to...

Sposob výroby emulzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248977

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kohút Anton, Bobula Stanislav, Novák František, Kráľ Bohumil, Mondočko Jozef, Brokeš Peter, Glevitzký Edmund, Smejkal Václav

MPK: C08F 6/20, C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, spôsob, emulzného, výroby

Text:

...a tlaku 0,7 až 0,8 MPa za miešania polýmerizovalo8 800 g demineralizovanej vody 10 g persíram draselneho 30 g NazHPol . 12 H 2 O 1500 g Z 0 o/o-ného vodného roztoku emu 1 ~ gátora s povrchovým napätím pri kritickej micelárnej koncentrácii rovným 24,0 mNm 1 (2 ~etylhexýlsul~ fojantaran sodný 8500 g vinýlchloridu.Suroviny boli nadávkovaue do autoklávu na začiatku polymerizácie a po vyhriatí na polymerizačnú teplotu bola teplota udržovaná...

Emulgátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235200

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kráľ Bohumil, Šútor Ľubomír, Holčík Ján, Frajšták Pavol, Paulovič Milan

MPK: B01F 17/14

Značky: emulgátor

Zhrnutie / Anotácia:

Emulgátor alebo jeho komponenta pre organické zlúčeniny, najmä fosforu, vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo zmesi monoesteru a diesteru kyseliny fosforečnej s obsahom fosforu v jeho kyslej forme 1 až 2,5 % hmotnosti všeobecných vzorcov I,II a III pričom X je vodík, sodík, draslík, alifatický a/alebo cyklický amín s počtom atómov uhlíka 2 až 10, x, y, z sú celé kladné čísla a ich súčet je 10 až 25, a n je 6 až 15.

Spôsob delenia pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232632

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ilavský Ján, Škarka Jaromír, Kráľ Bohumil, Dérer Tibor, Miština Igor, Camper Štefan, Hagara Anton, Kiss Gabriel, Richter Ján, Šalgovič Aljoša, Vanko Milan

MPK: C07C 7/11

Značky: pyrolýznych, spôsob, delenia, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu delenia pyrolýznych plynov, pričom sa jedná o oddeľovanie etylénu zo zmesí pyrolýznych plynov, obsahujúcich acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, absorpciou v acetóne, pričom nasledujúcou desorpciou sa získa etylén ako medziprodukt do výroby vinylchloridu. Vynález sa týka najmä spôsobu oddeľovania etylénu zo zmesi pyrolýznych plynov z vysokoteplotnej pyrolýzy benzínu s bodom...

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226244

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kráľ Bohumil, Macho Vendelín, Střešinka Jozef, Vanko Anton, Glevitzký Edmund, Foltán Stanislav, Kiss Gabriel, Jarošek Karel, Novák František, Benzír Štefan, Mondočko Jozef

Značky: etylénu, spôsob, acetylénu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a/alebo acetylénu na báze ropných a/alebo syntetických uhľovodíkov vysokoteplotnou pyrolýzou pri teplote 700 až 3 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s donórom potrebného reakčného tepla, vyznačujúci sa tým, že nástrekovou surovinou na pyrolýzu v množstve 3 až 100 % hmot., počítané z celkovej hmotnosti nastrekovaných uhľovodíkov, je zmes uhľovodíkov C3 až C8 s obsahom olefínov 30...

Spôsob regenerácie acetónu z plynov po oddeľovaní etylénu z pyrolýznych plynov a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219179

Dátum: 01.06.1985

Autori: Novotná Vlasta, Kráľ Bohumil, Vanko Milan, Borišek Igor, Ilavský Ján

Značky: zariadenie, oddělování, regenerácie, plynov, uskutočňovaniu, etylénu, spôsob, pyrolýznych, acetónu

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén, prípadne ďalšie plyny získavané absorpčným delením pyrolýznych plynov, sa zbavujú zbytkov plynného acetónu, používaného ako absorpčné činidlo, vypieraním vo vodnom roztoku acetónu pri teplote v rozmedzí -5 °C až +20 °C a tlaku v rozmedzí 0,05 až 16,5 MPa. Na vypieranie sa používa absorbér s cirkuláciou vodného roztoku acetónu pri recirkulačnom pomere 5 až 120 : 1, počítanom na objemový prietok odťahovaného vodného roztoku acetónu. Týmto...