Krajčí Pavol

Rozoberateľné debniace jadro

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3285

Dátum: 06.08.2002

Autor: Krajčí Pavol

MPK: E04G 15/06

Značky: rozoberateľné, debniace, jádro

Text:

...pre urýchlenie tuhnutia betónu teplom.Samotné jadro je zložené zo štyroch častí. Z hornej a spodnej časti a dvoch prvkov klinového tvaru v priečnom aj pozdĺžnom smere. Výhodou je ich jednoduchá demontáž a vytiahnutie z betónového prefabrikátu bez nutnosti použitia hydraulickéhoPrehľad obrázkov na ýkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch. Na obr. 1 je znázomené rozoberateľné debniace jadro z ocele v priečnom...

Sposob prípravy kryštalickej močoviny s aditívnymi prísadami a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260335

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krajčí Pavol, Waradzin Walter, Bartoš Vladimír, Al-ali Irena

MPK: C07C 126/10, C07C 126/08

Značky: přípravy, spôsob, zariadenie, kryštalickej, přísadami, močoviny, aditívnymi, uskutočnenie

Text:

...spracovanie podsitneho podielu močoviny, ktorý ako neštandartný produkt sa doposial známymi postupami rozpúšťa a vracia do procesu kryštalizácie, energetickým náročnejším spôsobom. Systém súčasne nevylučilje V špeciálnych prípadoch takto upravenú kryštalickú močovinu granulovat doposiaľ známymi technologickými postupmi, napr. rozstrekom taveniny prilovacou .technológiou, granulzíciou v tanierovom alebo fluidnom granulatore.Na pľipojenom...

Sposob neutralizácie trihydrogénfosforečnej kyseliny a zariadenie k jej uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260159

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pál Koloman, Batyka Dezider, Krajčí Pavol, Ondruš Štefan

MPK: C01B 25/28

Značky: kyseliny, trihydrogénfosforečnej, spôsob, zariadenie, neutralizácie, uskutočneniu

Text:

...jednotlivých prvkov podľa vynálezu.Cirkulačná nádrž 1 je cirkulačnou rúrou 11 a čerpadlom E, chladičom roztoku 18 prepojená s dýzou 3 kvapalinoprúdeho 0-,jektora 2. Difúzor 4 kvapalinoprúdeho ejektora 2 je napojený na rúru 13 vstupu amoniaku, rúru 21 vodnej pary a prepojovaciu rúru 20 procesovej pary. Cirkulačná nádrž 1 je opatrená výstupnou rúrou 12 roztoku. Procesové pary odchadzajú z cirkulačnej nádrže 1 rúrou B procesných par cez...

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krajčí Pavol, Németh Imrich, Orság Ivan, Bartoš Vladimír

MPK: C01C 1/18

Značky: zariadenie, dusičnanu, vykonávaniu, spôsob, přípravy, amonného, krystalického

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Spôsob výroby priemyselných hnojív s pomalým uvolňováním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265752

Dátum: 14.11.1989

Autori: Waradzin Walter, Dočár Jozef, Al-ali Irena, Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol, Bízik Ján

MPK: C05D 9/00, C05C 9/02

Značky: živin, pomalým, spôsob, výroby, uvoľňovaním, priemyselných, hnojiv

Text:

...zinku, manganu, horčíka, železa,kyseliny boritej, tetraboritanu sodného, pričom sa na vysušený produkt dalej pôsobí roztokom lignin sulfonanu vápenatého alebo močovinoformaldehydového kondenzátu pri teplote 50 až 150 °C. Postupom podľa vynálezu sa dosiahne zvýšenie úžitkových vlastností zeolitov jeho obohatením o stopové prvky v pomaly pôsobiacej forme čo sa prejaví zvýšením úrod hustosíatych obilovín resp. kukurice o 10 až 30 oproti...

Spôsob prípravy granulovaných priemyselných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261516

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pálka Ján, Bartoš Vladimír, Kern Peter, Jaššo Igor, Molnár Alexander, Krajčí Pavol

MPK: B01J 2/22

Značky: priemyselných, přípravy, granulovaných, spôsob, solí

Text:

...že v procese granulácie sa využíva len koheznych sil jednotlivých častíc v procese lisovanie, v dôsledku toho má granulát nízku oterovú stálost a menšiu bodová pevnosť. U niektorých produktov, najmä veikotronážneho charaltteru napr. priemyselných hnojiv, kde sa súčasne predpokladá niekoľkonásobne manipulácia i vyššie tlaky pri skladovaní, je uplatnenie tohoto postupu obmedzené až prípadne vylúčené. Pre odstránenie uvádza ných negatívnych...

Spôsob úpravy vod z procesu hydrogenácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258714

Dátum: 16.09.1988

Autori: Antošová Jana, Antoš Jaroslav, Krajčí Pavol, Szabová Elena

MPK: C02F 1/66, C02F 1/52

Značky: spôsob, procesu, hydrogenácie, úpravy

Text:

...ako hydrogenačné vody je uplatnenie prostej neutralizácie a koagulácie neúčinný, a to aj v prípade použitia zaťažkávadla,vzhladom na zložitosť systému, keďže odp. vody sú silne znečistené okrem anorganických solí aj organickými látkami smolovitého charakteru.V dôsledku toho nie je možné v prevádzkových podmienkach zabezpečiť optimálne pH pre funkciu koagulantu a zaťažkávadla. Požadovaná oblasť pH 5,0-5,5 je jednostupňovou neutralizáciou...

Zariadenie na výrobu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256178

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kiss Arpád, Novosad Milan, Krajčí Pavol

MPK: C05C 9/00, C05C 1/00

Značky: hnojiv, výrobu, zariadenie, kvapalných

Text:

...regulácia dávkovanie surovín. Riešenie vylučuje možnost zatuhnutia v zmiešarvacej častí pri výpade dodávky niektorej z rozhodujúcich surovín s vyšším bodom tuhnutia, alebo regulačnej vody.Na pripojenom obrázku je znázornená zariadenie pre .prípravu podľa -vynálezu, ktorý objasñuje podstatu vynálezu. Do zmiešavača surovín 1 sa dávkuje cez .rúru 12 hnojivý roztok CA, rúrou 13, hnoji-vý roztok CB a rfrrou 14 procesová -~ regulačná ~ voda. Horúca...

Sposob prípravy NPK a NP hnojív s obsahom horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236223

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír, Borzová Klára

MPK: C05D 3/00, C05C 13/00

Značky: přípravy, obsahom, horčíka, spôsob, hnojiv

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že na kalizovanú nitrofosforečnú brečku, alebo jej vodný roztok sa pôsobí dusičnanom horečnatým v molárnom pomere vodorozpustného P : Mg 1 : 0,5 až 2,2 v atoniakalnom prostredí, načo sa reakčná zmes samostatne, alebo v zmesi s nitrofosforečnou brečkou dehydratuje. Reakčná zmes sa odfiltruje a filtračný koláč sa samostatne, alebo v zmesi s nitrofosforečnou brečkou dehydratuje. Získaný produkt obsahuje horčík a dusík...

Zariadenie pre prípravu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 254044

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pálka Ján, Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol, Waradzin Walter

MPK: B01J 2/06

Značky: kvapalných, zariadenie, přípravu, hnojiv

Text:

...pripojenom obrázku je znázornená zariadenie na prípravu podľa vynálezu, ktorý objasňuje podstatu. Silo 1 pevných hnojivých solí je prepojené výstupnou ríirou 8 prvého okruhu a cirkulačnou rúrou 10 druhého okruhu so zásobnou nádržou 2. Na rúru 6 církulačného čerpadla je napojená rúra 9 cirkulačného okruhu a cirkulačná rúra 11 zásobnej nádrže. Cirkulačnê čerpadlo 4 je prepojené so silom 1 pevných hnojivých solí vstupnou rúrou 12 sila...

Zvýšnie protispekavej účinnosti hydrofóbnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251543

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ondruš Štefan, Waradzin Walter, Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír

MPK: C05G 3/04

Značky: protispekavej, zvýšnie, účinnosti, látok, hydrofóbnych

Text:

...180 °C. Po hydrofobizáucii sa pridá 5 (kg mletého zeolitu s distribúciou častíc pod 80 ,um celkom 95 0/0.Na granulovane hnojivá podľa bodu 1 sa.naneste stríekaním 4,5 kg emulzie lignin-sulfonanu váipenatého - minerálneho oleja .a voktabdvecylamínil v pomere 1 1 0,2. Po hydrotobizácii sa pridá 5 .kg mletého zeolitu s distribúciou častíc pod 80 pm celkom 95 .Na granulovane hnojivo podľa bodu 1 sa naneste stríekanĺm 2 kg 30 0/0-nej emulzie...

Spôsob úpravy sypkosti kryštalického síranu železnatého a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238827

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír

MPK: C01G 49/14

Značky: krystalického, spôsob, železnatého, síranu, sypkosti, úpravy, uskutočneniu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy sypných vlastností kryštalického síranu železnatého tým, že na povrch kryštálov sa nanáša sikatív ako kysličník železitý, alebo uhličitan vápenatý s obsahom uhličitanu horečnatého, pričom nanášanie sa uskutočňuje v prúde plynu s obsahom sikatívu a/alebo homogenizáciou premiešavaním. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu je prašná komora spojená s transportným zariadením, distribútorom a homogenizátorom, prepojená ventilátorom...

Spôsob prípravy krmných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233052

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Borzová Klára, Brukker Fridrich, Krajčí Pavol, Šmidák Ladislav

MPK: A23K 1/22

Značky: spôsob, zmesí, přípravy, krmných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy kŕmnych zmesí pôsobením roztoku 20 až 80 % hmotnostných močoviny s obsahom 1 až 10 % hmotnostných bentonitu a/alebo 0,2 až 30 % hmotnostných vápenatej soli lignínsulfónových kyselín a/alebo melasy. Zabezpečuje se tým, že v rozmedzí -10 až + 30 °C je roztok močoviny dostatočne tekutý, bez vyšších nárokov na energie počas prípravy skladovania a aplikácie a homogenizácie. Zlepšuje sa priľnavosť močoviny na povrchu...

Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226521

Dátum: 15.05.1986

Autori: Waradzin Walter, Krajčí Pavol, Borsová Klára, Jankovič Jozef, Nagy Gabriel, Bartoš Vladimír

Značky: prostriedok, úpravu, povrchovú, látok, aglomerovateľných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pre povrchovú úpravu aglomerovateľných látok na báze polypropylénu izotaktickej, ataktickej a stereoblokovej formy so strednou molekulovou hmotnosťou 11 000 až 40 000 v minerálnom oleji, vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,25 až 10 % hmotnostných asfalténov a 4 až 40 % hmotnostných živicových látok na báze bituménu.

Spôsob a zariadenie využitia odpadného tepla z práčiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225162

Dátum: 15.04.1986

Autori: Orság Ivan, Krajčí Pavol, Škrada Dušan

Značky: odpadného, práčiek, zariadenie, tepla, využitia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob využitia odpadného tepla z práčiek vyznačený tým, že pracia kvapalina odtekajúca z pracej nádoby práčky nateká do nepriameho výmenníka odpadného tepla, kde sa ochladí čerstvou vodou stacionárne a/alebo v prietoku.

Rozdeľovač kyseliny a amoniaku neutralizačného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 225159

Dátum: 15.04.1986

Autori: Orság Ivan, Krajčí Pavol

Značky: reaktora, amoniaku, kyseliny, neutralizačného, rozdělovač

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdeľovač kyseliny a amoniaku neutralizačného reaktora skladajúci sa z barbotážneho prstenca kyseliny a barbotážnej hlavice amoniaku, vyznačený tým, že barbotážny prstenec (1) kyseliny tvorený trubkou (8) je umiestnený v dolnej časti cirkulačnej trubice (2), osi (7) barbotážnych otvorov (12) na trubke (8) barbotážneho prstenca (1) kyseliny zvierajú s osou (13) toku reakčného média uhol 45° až 90°, barbotážna hlavica (3) amoniaku je umiestnená...

Závitovkové vynášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221659

Dátum: 15.03.1986

Autori: Iván Július, Krajčí Pavol, Ferenci Michal, Orság Ivan

Značky: závitovkové, vynášacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie zabezpečujúce nepretržité vynášanie a dávkovanie materiálov s extrémne nízkymi tokovými vlastnosťami premiešavaných zásobníkov závitovkami protibežne rotujúcimi v priestore vyprázdňovacieho otvoru, čím sa dosiahne samočistiaceho efektu závitoviek.

Sušiaci bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 223675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stredanský Ľubomír, Krajčí Pavol, Ferenci Michal, Orság Ivan

Značky: bubon, sušiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá riešením vnútornej vostavby sušiaceho bubna, kde medzi podávacie závitovkové pásmo a presýpacie pásmo je zaradené stabilizačné pásmo tvorené komolokužeľovitým plášťom a hladkou a/alebo rebrami opatrenou plochou, ktoré obmedzuje tvorbu aglomerátov na obvode bubna pri sušení materiálov náchylných k nalepovaniu. Podstata riešenia spočíva v tom, že medzi podávacím pásmom a presýpacím pásmom je stabilizačné pásmo, tvorené...

Spôsob viacstupňovej neutralizácie minerálnych kyselín amoniakom a zariadenie pre uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222624

Dátum: 15.03.1986

Autori: Krajčí Pavol, Orság Ivan, Chocholáček Ľudovít

Značky: neutralizácie, spôsob, kyselin, tohoto, amoniakom, uskutočnenie, minerálnych, spôsobu, viacstupňovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia neutralizácie minerálnych kyselín amoniakom, účelom ktorého je zníženie strát na surovinách a absolútneho množstva odpadov vznikajúcich konvenčnou neutralizáciou spôsobom a zariadením pre viacstupňovú neutralizáciu minerálnych kyselín amoniakom. Procesové pary s obsahom rozptýlenej amónnej soli minerálnej kyseliny a prebytku nezreagovaných pár minerálnej kyseliny alebo amoniaku sa neutralizujú na paroprúdnom...

Hnojivý dusíkatý roztok s obsahom horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222602

Dátum: 15.03.1986

Autor: Krajčí Pavol

Značky: obsahom, horčíka, roztok, dusíkatý, hnojivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hnojivého dusíkatého roztoku s obsahom horčíka, ako zmesného roztoku zloženia 5 - 30 % hm. dusičnanu horečnatého, 0,2 - 55 % hm. močoviny, 0,3 až 50 % hm. dusičnanu amónneho a 20 až 35 % hm. vody, obsahujúci 0,05 - 2,4 % hm. vodorozpustnej soli vápnika vyjadrenej ako kysličník vápenatý. Hnojivo spĺňa podmienky agrochemickej použiteťnosti w kvapalnej forme, je stabilné, bez vypadávania solí z roztoku. Obsah vápnika zabezpečuje...

Sklad pneumaticky transportovateľných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220892

Dátum: 15.02.1986

Autor: Krajčí Pavol

Značky: materiálov, pneumatický, sklad, transportovateľných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka činnosti poľnohospodárskej agrotechniky v skladovaní steblovitých a vláknitých materiálov. Účelom vynálezu je zníženie plošných nárokov na ich uskladnenie v porovnaní s ich tradičným uskladňovaním. Tento materiál transportovaný pneumatickým systémom vstupuje do vertikálneho vzduchovodu ukončeného strieškou, ktorá usmerňuje vzdušninu i transportovaný material do priedyšne ohraničeného priestoru, tvoreného napr. sieťovinou. Táto...

Stabilizovaný roztok močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229135

Dátum: 01.02.1986

Autori: Krajčí Pavol, Brukker Fridrich, Borzová Klára, Bartoš Vladimír, Šmidák Ladislav

MPK: C07C 126/10, C07C 126/08

Značky: močoviny, stabilizovaný, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný roztok močoviny vyznačený tým, že vodný roztok s obsahom 25 až 80 % hmotnostných močoviny obsahuje 1 až 10 % hmotnostných natrifikovaného bentonitu a/alebo 0,2 až 30 % hmotnostných vápenatej soli lignínsulfónových kyselín.

Zariadenie pre nepriedušné plnenie obalov z nepriedušných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226566

Dátum: 15.11.1985

Autori: Guizon Jozef, Krajčí Pavol

Značky: nepriedušné, obalov, nepriedušných, plnenie, materiálov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie balenia substrátov do obalov z nepriedušných materiálov, napriklad polyetylénu. Plniaca násypka vážiaceho zariadenia je spojená s aparátom stláčania plynu a ohrievače plynu. Sanie aparátu stláčania plynu je cirkulačným potrubím spojené násypkou. Zariadenie zabezpečuje minimalizáciu zbytku plynu, napriklad vzduchu v obale tým, že plnený materiál prechádza cez priestor naplnený plynom s teplotou 50 - 300° C, a jeho...