Kovář Josef

Teleso, zvlášť strojných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 53

Dátum: 07.07.1993

Autori: Talacko Jaroslav, Kovář Josef

MPK: F16M 1/00

Značky: strojných, těleso, zariadení, zvlášť

Text:

...exponovaných míst, a jsou proto opatřena dodatečne zařízeními pro odvod tepla s využitím např. vodního chlazení. Tělesa opatřená takovýmto přídavným chlazením přinášejí však s sebou mnohdy značnéCílem technického řešení je teleso, zvlášté strojnícn zařízení, vyznačujících se dostatećnou tuhosti a odvodem tepla z tepelné exponovaných míst, a to i při jejichtechnického řešení spočívá U tom, že jeho vyztužova m prvkem je tepelná trubice...

Nosná objímka tyčovitých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270787

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kovář Josef

MPK: F16G 11/02

Značky: nosná, předmětů, tyčovitých, objímka

Text:

...přichycovací zakladny g. Dno 1 záklsdny g je vyklenuto obloukovitě směrem do prostoru mezi rameny ł vidlice, čímž je získáns zvýšená pružnost vidlice i při ztužení jejích ramen j žebry Q. Ramens ł jsou schopna obepnout předmět Z na více než polovině obvodu, přičemž zbytek jeho obvodu je překlenut uzavíracím členem § vytvarovaným v souladu s příčným průřezem neseného předmětu. Pro vzájemné spojení ramen ł vidlice s tímto uzavíracím členem §...

Převod zvláště pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 268338

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kovář Josef, Wallenfels Pavel, Snížek Jiří, Lukeš Jiří, Novotný Karel

MPK: B62K 19/34

Značky: jízdní, převod, zvláště

Text:

...vzhledem k protilehlemu rameni a rozeta je přípevněna k vzájemné přivráceným stranám kliky a protilehlěho ramene. Klika a protilehlě rameno jsou na stejne straně popřípadě opatřeny alespoň jedním osazením, ve kterém je uchycena rozeta.Výhodou konstrukce převodu podle vynálezu je jeho jednoduchá, snadno vyrobitelná konstrukce. Další výhodou je velice nízká materiàlová náročnost, možnost použití rozety pouze ve tvaru vence, přičemž tato...

Směs etylen-propylenového nebo EPDM kaučuku s lineárním polyetylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267484

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štechmüllerová Jana, Skřivan Vladislav, Ottis Jiří, Mňuk Jiří, Kovář Josef, Kruliš Zdeněk, Binko Jan

MPK: C08L 23/06, C08L 23/16, C08L 23/12...

Značky: polyetylénem, směs, etylén-propylénového, kaučuku, lineárním

Text:

...N I 6 g/10 min. a 0,3 díly stabilizátoru.Hiseni bylo provedeno v tlokovém hnétiči. Smčs byla zpracována na granulàt, na jehož povrchubyl nanescn N,N- etylen-bis-searamid. Za účelom ověřoni modifikačni účinnosti směsi bylo provedeno smisoni s polypropylenem na jednošnekověm vytlačovacim stroji v poměru 3 díly PPna 1 díl směsi. Byl použit polypropylan s indexem toku NFI 230 ° C/21.N 3,2 g/10 min. vzniklý produkt byl granulován, na...

Spôsob prípravy biologicky čistej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266133

Dátum: 14.11.1989

Autori: Škubla František, Kovář Josef

MPK: C02F 1/00

Značky: biologicky, přípravy, čistej, spôsob

Text:

...čase, obsluha je jednoduchá s výraznou možnosťou automatizácie, s možnosťou zdvojenia zariadenia pri požiadavke nepretržitej prevádzky. Vylúčia sa procesy pri vyšších teplotých a tým sa zvýši bezpąčnost práce a zníži sa energetická náročnosť. získaná voda sa môže uchovávať,dlhšiu dobu bez rizika rozmnoženia mikroorganizmov.Spôsob podľa vynálezu sa prevádza nalsedovne. Do vymiešavacej nádoby sa naplní demi voda o priemernej vodivosti 1...

Sposob úpravy vodných roztokov solí kyseliny asparágovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 265534

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kovář Josef, Škubla František

MPK: C07C 101/22

Značky: úpravy, spôsob, roztokov, kyseliny, asparágovej, vodných, solí

Text:

...a nevýhody.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob úpravy vodných roztokov solí kyseliny asparágovej,ktorého podstata spočíva V tom, že vodné roztoky soli kyseliny asparágovej sa podrobia mrazovej sublimácii pri plynulej zmene teploty od nunus 30 °C do plus 30 °C a tlaku od 13 Pa do 54 Pa po dobu 24 hodín.Spôsob podľa vynálezu prináša oproti doterajším postupom výhody v tom, že sa získajú kryštalické prášky solí kyseliny asparágovej, ktoré sa...

Vidlice, zvláště pro jízdní kola a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265274

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krump Jiří, Novotný Karel, Kovář Josef, Wallenfels Pavel, Aubrecht Jaroslav

MPK: B62K 19/06, B62K 21/02

Značky: výroby, její, zvláště, jízdní, vidlice, způsob

Text:

...v nárysu polotovar vidlice před vylisováním patice, obr. 6 znázorňuje ze spodu pohled na alternativní provedení vidlice.Trubkové rameno g vidlice je na svém spodním konci zakončeno paticí l. Stěna trubkového ramene g je na jedné stra 265 274ně zahnuta tak, že její spodní konec leží zhruba V myšleném prodloužení stěny trubkového ramene g na protilehlé straně. Patice l tvoří jeden celek s trubkovým ramenem g,takže stena tr ového ramene g...

Proměnný převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 264058

Dátum: 12.05.1989

Autori: Wallenfels Pavel, Kovář Josef, Pavlata Petr, Snížek Jiří, Šída Rudolf, Novotný Karel

MPK: B62M 9/08

Značky: proměnný, převod

Text:

...je uspořádána druhá část řadící dvojice. Dělicí plocha tvoří svou částí přídavné vedení s ukládacím hřídelem nebo s vodícím hranolenyuspořádsným na ukládacímVýhodou proměnného převodu podle vynálezu je jehojednoduohost a možnost docíleni plností záběrové krivky pro břenoeový článek ve všech režimeoh řazení.Přikled provedení proměnného převodu podle vynálezu je znázornčn na přiložených oýkresech, kde obr. 1 znázor~ ňuje převod v čelním...

Zařízení pro automatické řazení proměnného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263616

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šída Rudolf, Kovář Josef, Novotný Karel, Pavlata Petr, Snížek Jiří, Wallenfells Pavel

MPK: B62M 9/08

Značky: automatické, proměnného, řazení, zařízení, převodů

Text:

...Ä a na opačné straně do další vodící drážky Q. Řadící deska 5 je neotočně spojena 5 hnaoím hřídelem g, ze kterého je přenášen krouticí moment na řadící desku g. V segmentech g jsou uspořádána vybraní li, do nichž jsou vloženy vratné pružiny ll, jejichž vždy jeden konec je opřen o dno vybraní lg jednoho segmentu 3 a druhý konec o dno vybrání li druhého segmentu Z. Vratné pružiny ll jsou tlačné. Rozeta l je v záběru s řetězem lg.obdobné...

Vysokoteplotní chemiluminiscenční detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263510

Dátum: 11.04.1989

Autori: Král Antonín, Rott Robert, Matoušek Stanislav, Kovář Josef

MPK: G01N 23/22

Značky: detektor, vysokoteplotní, chemiluminiscenční

Text:

...je celkové uspořádání detoktoru podie vynálezu, nn obr. 2 schéma axiálního teplotního odporu, na obr.3 schéma radiálniho teplotního odporu a na obr. 4 je achnn konbinnce rndiálního teplotního odporu e exiálního teplotního odporu e chledičem.Detektor eeetává a eniení zóny ł, evětelně trunnportni zóny 3 a převodniková zóny Q, Enieni zóna ł go udržovänn na teplotě 100 až 300 °C a teplota převodnikove zóny Z pod 30 °C. Světelně traneportni...

Převod, zvláště pro jízdní kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 263330

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kovář Josef, Pavlara Petr, Novotný Karel

MPK: B62M 9/08

Značky: zvláště, převod, jízdní

Text:

...1 znázorňuje část převodu v čelním pohledu, obr. 2 znázorňuje řez A-A převodem podle obrázku 1 a obr. 3 znázorňuje schematícky plnou čarou možná přetvarování rozety během otáčení.Na ukládacím hřídeli l je neotočně připevněn unašeč g se dvěma rameny §. Každé rameno § je vedeno na protílehlou stranu od oey ukládaoího hřídele ł. Koncom každého ramene § prochází ukládací čep Ž, který spojuje ramno § s rozetou 5,která je z pružného materiálu....

Způsob stavby či zvyšování z celistvých dílů sestavovatelných sloupů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262268

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kadlečík Jaroslav, Odstrčil Jiří, Kovář Josef, Mrlík Bohumil

MPK: B66C 23/28

Značky: stavby, sloupů, celistvých, způsobu, sestavovatelných, tohoto, způsob, dílů, provádění, zvyšování, zařízení

Text:

...s průchodovou světlostí větší než rozměry příčněho průřezu jednotlivých celistvých dílů sloupu jsou případně uspořádány vodicí kladky zvedacíholana vrátku, zatím co koncové oko tohoto zvedacího lane je zavěšovatelné přímo na závěsové vidlici zvedací plošiny a vodicí prostředky k vedení jednotlivých dílů sloupn při jejích zvedání jsou tvořeny přímo vodítky nosného rámu této zvedací plošiny. Konečně je na pomocném zařízení k provádění...

Pojezdový element

Načítavanie...

Číslo patentu: 262165

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kovář Josef, Novotný Karel

MPK: B60B 19/04

Značky: element, pojezdový

Text:

...by bylo možné .překonávat obtížný i stuspňoxvltý terén, aniž by byl závislý na vytvoření přídavvných silových ústrojí,přičemž vozidlo by nebylo vystaveno častým nebo náhlým .nárazům na podvozek.Podstata pojezdového elementu .podle vynálezu spočívá V tom, že je tvořen alespoň dvěma vzájemné suvně uloženými segmenty, z nichž každý je v záběru s unášecĺm členem neotočně spojeným s hnacím hřídelem, přičemž každý segment je v záběru s vruatným...

Zvedací zařízení pro svislou dopravu břemen a pro jejich přímé vnášení do míst horizontálně přesazených vůči jejich vertikální zvedací dráze

Načítavanie...

Číslo patentu: 257325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovář Josef, Kadlečík Jaroslav, Mrlík Bohumil, Ostrčil Jiří

MPK: B66C 23/26

Značky: dopravu, míst, břemen, dráze, zvedací, jejich, svislou, přesazených, vůči, horizontálně, přímé, vertikální, vnášení, zařízení

Text:

...jeho vnější konec nese závěsný prostředek g pro břemena 2. Protože je předně třeba, aby dlouhá břemena byla při vertikální přepravě orientována podél zdi lg, k níž je vodicí sloup 1 poután demontovatelnými několikadílnými svěrkami ll, je jak hlavní díl l tak i podružný díl l, tak i podružný díl 3 nosného ramene aretovatelný, a tov úhlových polohách odpovídajících charakteru přepravovaného břemene 2.za tím ůčelem je s hlavním dílem l spojen...

Zábradlí s nosnou konstrukcí z dutých kovových sloupků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256837

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovář Josef, Hartman Jan, Trefil František

MPK: E04F 11/18

Značky: sloupků, nosnou, zábradlí, dutých, konstrukcí, kovových

Text:

...podstatné snižují i pracnost na stavbě a přispívají-i ke zhodnocování odpadového dřevěného materiálu, který ve formě lisované pásové plotuy nahrazuje výplň z hodnotnýoh dřevěných desek.Blíže vyniknou tyto přednosti na podkladě popisu opírajícího se o příklad konkrétniho provedení zábradlí podle vynálezu, znázorněného na výkrese, na němž je na obr. 1 pohled na schodištové zábradlí z jeho vnější strany, na obr. 2 příčný řez tímto zâbradlím, na...

Ručně vedená mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256650

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Jan, Kovář Josef, Coufal Rajmund, Kadlečík Jaroslav, Trojan Jiří

MPK: B24B 23/02

Značky: mechanická, vedená, bruska, ručné

Text:

...na koncích kratších ramen(66 a) uvedených výkyvných konzol §§, zatím co jejich poháněcí e lektromotory Q jsou uspořádaný na jejich dalších ramenech.Á§§bl.Obě-ramena lgggl a çggg svírají spolu tupý úhel a v nosném rámu Qzaujímají jejich delší ramena (66 b) svislou polohu. Pohon zpro středkovává u každé jednotky l, g dvojice řemenio 3, § a klínový 2řemen g. Pohony každé z obou brusných pracovních jednotek 3, jsou na navzájem opačnýoh...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256649

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Jan, Coufal Rajmund, Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef, Trojan Jiří

MPK: B24B 23/02

Značky: mechanická, bruska

Text:

...řemenic 1, § a klinových řemenů g válce lg(obr. 1, 3), které spolu s dalšími konstrukčními a technologickými prvky tvoří vlastní brusné pracovni jednotky ł, g. Na každémz těchto válců lg je podložka łł z pružné poddajné hmoty a na níje natažen abrasivní pás 33 s textilním podkladem, na němž je naneseno a fixováno abrasivo jako brusný materiál. Jeden z elektromotorů § má průběžný hřidel gg a na jeho zadnim konci nese druhou řemenici łä S...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256648

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trojan Jiří, Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef, Hartman Jan, Coufal Rajmund

MPK: B24B 23/02

Značky: mechanická, bruska

Text:

...Obě zde použité brusné pracovní jednotky ł, g jsou vytvořeny z dvojic válců lg otočné uložených svými čepyiv ložiských nosného rámu Q, z jejich poháněcích elektromotorů § uspořá~ daných na nosném rámu gła spojených řemenicemi 1, § a klínovými řemeny g s válci lg, dále z podložek ll (obr 1) z pružně poddajné hmoty a z abrasivního pásu opásaného kolem obou válců lg každé jem jich dvojice, který má textilní vazný podklad a na válcích je...

Mechanická bruska

Načítavanie...

Číslo patentu: 256641

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kovář Josef, Hartman Jan, Trojan Jiří, Coufal Rajmund, Kadlečík Jaroslav

MPK: B24B 23/02

Značky: mechanická, bruska

Text:

...brusnê pracovní jednotky. Jseuuli pomoc. ná P°jozdováko 1 ečka jen dvě, tj. po jednom kolečku z každé z obou boěních stran brusky, pak jsou jejich čepy v příčné svislé rovině preložené hmotnostním těžištěm nosného rámu, pokud za účelom rovnoněrného regulování záběrovýoh podmínek na obě brusné pracovní jednotky zoujímají ponocná pojezdová kolečka svou neutrální polohu.U zdvojených pomocných pojezdových koleček jsou za neutrální po 1 o~ hy v...

Zdrojová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 238013

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novotný Karel, Bárta Miloslav, Kovář Josef, Vondra Miroslav

MPK: H02P 9/04

Značky: soustava, zdrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zdrojové soustavy sestávající z hnací jednotky s mechanicky propojeným generátorem, zvláště z hnací jednotky tvořené spalovacím motorem, kde spalovací motor je opatřen zařízením pro ovládání otáček a generátor elektrického proudu je ovládán regulátorem. Spalovací motor a generátor jsou mechanicky propojeny přes odstředivou spojku a budicí vinutí generátoru je spojeno se spínacím zařízením závislým na otáčkách spalovacího motoru.

Zařízení ke stabilizaci prostorových stavebních dílců při jejich přepravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249820

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovář Josef, Hartman Jan

MPK: B60P 9/00

Značky: stavebních, jejich, zařízení, prostorových, dílců, přepravě, stabilizaci

Text:

...spodnímpřepravního vaíníku šrouby 39 s příslušnými maticemi, na který seukládá pŕepravovaný prostorový stavební dílec, a horním rámom Q, 249820 .ktorý se ehora přichycuje na šrouby gg spojující svíalé prvky 1 s prvky vodorovnýmí gg konstrukce tohoto prostorového stavebního dilce.Spodní rám gg je obdélníkový a je svařen z běžných ocelových válcovaných profilů, např. průřezu ve tvaru písmeno U. Na jeho horní ploše jsou uspořádâny.dvojice svěrek...

Zapojení řízené mnohakanálové vyhodnocovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249574

Dátum: 15.04.1987

Autori: Daněk Zdeněk, Kovář Josef, Zikos Dimitrij, Hruška František, Večera Jan, Plachý Jaroslav

MPK: H03K 21/00

Značky: mnohakanálové, řízené, zapojení, jednotky, vyhodnocovací

Text:

...druhý číslicový čítač má na první vstup zapojen vodič impulzních signálů druhého měřeného kanálu a na druhý vstup druhého číslicového čítače je zapojen vodič řízení režimu číslicového čítače druhého kanálua n-tý číslicový čítač má na první vstup zapojen vodič impulsních signálů n-tého měřeného kanálu a na druhý vstup n-tého číslicového čítače je zapojen vodič pro řízení režimu n-tého číslicového čítače n-tého kanálu, přičemž výstupy z...

Pohybová jednotka, zvláště pro manipulátory, průmyslové roboty a protetické náhrady

Načítavanie...

Číslo patentu: 237906

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kovář Josef

MPK: A61F 2/00

Značky: zvláště, náhrady, pohybová, jednotka, průmyslové, roboty, protetické, manipulátory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohybové jednotky, zejména pro manipulátory, průmyslové roboty a protetické náhrady. Obsahuje polohovací a orientační část, pohonnou jednotku a zařízení pro transformaci pohybu od pohonné jednotky k orientační části. Podle vynálezu je polohovací část, tvořící kinematickou dvojici s orientační částí, s touto orientační částí spojena soustavou alespoň dvou vláken, jejichž jedny konce jsou uchyceny na rotačním výstupu pohonné...

Zavěšení pojezdových kol, zvláště terenních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249015

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Karel, Kovář Josef

MPK: B62D 61/00

Značky: zavěšení, terénních, pojezdových, vozidel, zvláště

Text:

...rameno lg.kolem osy 2 náboje g nápravy ll. Náprava ll je výkyvně uložena k ráu vozidla kolem oey lg nápravy ll. Kb spojovacímu ramenu lg je V místě osy§ poJezdového kola l kloubově uložen poslední díl vychylovacího členu 5, jehož první díl.je kloubově uložen na nápravě ll. Poslední díl vychylovacího.členu je v tomto příkladu provedení tvořen pístnicí 1,apoJenou e pístem Q. Píst Q se pohybuje v hydrauliokém válci žlpředetavujíoím první díl...

Zařízení k převádění břemen z vertikální dráhy při jejich přepravě zvedacím prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234299

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kadlečík Jaroslav, Dudík Evžen, Odstrčil Jiří, Kovář Josef, Pernický František

MPK: B66C 1/10

Značky: břemen, dráhy, přepravě, vertikální, prostředkem, zařízení, zvedacím, jejich, převádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle tohoto vynálezu může přepravovat břemena ze svislé dráhy při jejich zvedání či spouštění nejen do horizontálně přesazených cílových prostorů, ale i opačně. Sestává z trubkovitého výložníku v nosné konstrukci pevně rozpěratelné v cílovém prostoru. Výložník je spodem otevřený podélným výřezem a vpředu je opatřen vidlicí a v jejím hrdle uspořádanou odváděcí kladkou. Při šikmém sklonu v této nosné konstrukci je přesuvný a ustavitelný...

Víceúčelový mechanický manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247774

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hampl Josef, Novotný Karel, Kovář Josef, Snížek Jiří

MPK: B25J 15/00

Značky: manipulátor, mechanicky, víceúčelový

Text:

...je pevně uchycen k druhé přsvodově cívce 1. obě prevodové cívky 3 s řadípím řemenem Q jsou spolu obepnuty hnacím řemenem 1, který je v záběrn s pohonnou jednotkou §. j1 mezi převodovou cívku 1 a tažný prvek g je alternatívne vložen hřebencový převod g, jak. je patrně na obr. 5. V tomto případě je možno použít ve funkci tažného prvku 3 jakýkoliv jedno duchý ohebný prvek. Tažný prvek 3 na obr. 6 je navíjen na navíjecí kladku nebo cívku łg....

Chodítko pro postižené pohybovou vadou dolních končetin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247648

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kovář Josef, Snížek Jiří, Kanderál František

MPK: A61H 3/04

Značky: chodítko, postižené, vadou, dolních, pohybovou, končetin

Text:

...kontinuelně vysunovatelnou rukojetí. závěs se zadním kolem je přestavitelný o 150.Výhodou uspořádání podle vynalezu je, že případný náraz chodítka na překážku je zachyoen čelním nosníkem, nikoli bočnicí a nemůže dojít k poškození bočnice respektive rámu. Přestavení zadního kola o 180 ° lze posunou těžiště chodítka oož je zejména vhodné pro těžképřípady poškozených dolníoh končatín.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených...

Univerzální skládací vozík pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 234782

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kovář Josef, Tichý Pavel, Kanderál František, Staněk Bohuslav

MPK: A61G 5/02, A61G 5/00

Značky: tělesně, postižené, univerzální, vozík, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního skládacího vozíku pro tělesně postižené. Vozík vykazuje zlepšené jízdní vlastnosti při současném zvýšení stability. Vozík je odolnější proti rázům a vůbec proti mechanickému poškození. Vozík je přestavitelný, tj. záměnou, podnožek s opěradlem lze získat vozík s velkými koly vpředu. Výměnou podnožek, područek, opěradla za jiný typ jmenovaných součástí lze vytvořit značný počet variant tohoto základního typu....

Univerzální skládací křeslo pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 231027

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kovář Josef, Kanderál František, Tichý Pavel, Staněk Bohuslav

MPK: A61G 5/00

Značky: skládací, křeslo, tělesně, univerzální, postižené

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální skládací křeslo pro tělesně postižené sestávající z nosného rámu tvořeného dvojicí bočnic na pojezdových kolech s měnitelným rozestupem, kde nosný rám je dále opatřen podnožkami, područkami a opěradlem vyznačující se tím, že nosný rám je tvořen dvojicí celistvých bočnic (1, 1´) trubkovité konstrukce ve tvaru obdélníku, vertikálně přestavitelných kol osy (2) umístěné v průsečíku centrálních rovin nosného rámu vozíku, kde vzájemné...

Pojezdový element rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231341

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Karel, Trávníček Luděk, Kovář Josef

MPK: B62D 51/04

Značky: tvaru, rotačního, element, pojezdový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojezdového elementu rotačního tvaru, zvláště pro vozidla s uložením pojezdového elementu na primární ose, která je volně otočná kolem sekundární osy spojené s rámem vozidla. Podstata pojezdového elementu spočívá v tom, že je tvořen dvěma samostatnými koly o nestejném průměru, z nichž menší kolo je uloženo na primární ose přes volnoběžku.

Závěsné zařízení pro prostorové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kovář Josef, Kadlečík Jaroslav, Hartman Jan, Jordánek Jaroslav

MPK: B66C 1/16

Značky: závesné, zařízení, prostorové, dílce

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení pro prostorové dílce určené pro jeřábovou manipulaci, umožňujícím přesné ustavování dílců i při extrémním vyoseném těžišti. Závěsné oko je umístěno na vozíku, který se pohybuje ne pohyblivém mostě. Vozík i most jsou opatřeny samostatnými pohony. Závěsné oko je možno umístit přesně nad těžiště prostorového dílce a tím zajistit vodorovnou polohu spodní postavy při zvednutí.