Kováčik Vladimír

Zapojenie na skokovú reguláciu napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2975

Dátum: 08.10.2001

Autori: Rzyman Peter, Kováčik Vladimír

MPK: H05B 41/16

Značky: skokovú, napätia, napájacieho, reguláciu, zapojenie

Text:

...v mnohých prípadoch podľa miestných podmienok sa môže na začiatku svietiaceho cyklu použiť napájacie napätie o 10 až 20 V nižšie a potom (napríklad po 22,hodine) prejsť na ešte nižšie napájacie napätie. V mnohých prípadoch pre zastaralosť3 siete, regulácia s jedným regulačným stupňom je nepoužiteľná. Čiže druhým vyhotovením regulátora sa neumožňuje docielenie podľa miestných podmienok maximálne možných úspor elektrickej energie.Predložené...

Zapojenie na stupňovité znižovanie a zvyšovanie napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2613

Dátum: 14.08.2000

Autori: Kováčik Maroš, Kováčik Vladimír, Kováčik Roman, Galleé Vladimír

MPK: H05B 37/00

Značky: napätia, znižovanie, zapojenie, stupňovité, napájacieho, zvyšovanie

Text:

...hodnotou,kedy ešte výbojkové svietidlá sú funkčnespoľahlivé,čo je okolo 190 V. Toto zapojenie vylučuje možnosť napájania aj napätiami nižšími ako 230 V avšak vyššími ako 190 V v prechodoch medzi mąximom dopravnej špičky a nočným kľudom,alebo podľa miestných pomerov aj hned na začiatku svietenia, napríklad napätím 200 V a v nočnom kľude 190 V. Čiže druhým vyhotovením regulátorov sa neumožňuje docielenie maximálne možných úspor elektrickej...

Zapojenie na zníženie napájacieho napätia hlavne osvetľovacích telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2364

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kesegh Vladimír, Kováčik Vladimír

MPK: H05B 41/42

Značky: napätia, zapojenie, telies, hlavne, osvětlovacích, zníženie, napájacieho

Text:

...11 cez prvý stýkač 1 a z odbočiek Q cez druhý stýkač l sa napája sústava osvetľovacích telies á, ktorá je chránená poistkami Q. Prívodné vodiče lautotransfomiátora 1 sú cez istič gneodpínateľne pripojené na elektrickú siet Ll L 2 L 3a konce A cievok vinutia autotransformátora l sú zapojené na vstupné svorky 11 skratovacieho stýkača u ktorého výstupné svorky g sú navzájom vodivo prepojené a sú zapojené na nulový vodič j Cievka l skratovacieho...

Zapojenie na zníženie napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2290

Dátum: 10.09.1999

Autori: Kováčik Vladimír, Kesegh Vladimír

MPK: H05B 41/42

Značky: napätia, zapojenie, napájacieho, zníženie

Text:

...elektrickej energie znížením vlastných strát autotransfonnátora . K zvýšeniu úspor elektrickej energie prispieva aj to, že pri napájaní osvetľovacích telies menovitým napätím siete je zrušená funkcia autotransformàtora , čiže nie sú žiadne straty elektrickej energie na samotnom stmievači z titulu strát na autotransformátoreNahradením stýkača dimenzovaného na veľkosť priameho prúdu zo siete a dvoch spozďovačov spínania stykačov, stýkačom na...

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280288

Dátum: 06.11.1996

Autori: Fiala Viliam, Dvorský Pavel, Gregor Emil, Kováčik Vladimír

MPK: B27B 7/04, B27B 7/02

Značky: spracovanie, drevnej, pozdĺžne, hmoty, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie je tvorené v ráme (10) umiestnenými proti sebe vzájomne horizontálne i vertikálne prestaviteľnými horizontálnymi pílovými kotúčmi (3, 5), upevnenými cez hriadele (8) na horizontálne pohonné jednotky (1) a vertikálnymi pílovými kotúčmi (5) s vymedzovacími krúžkami (6), prepojenými na vertikálne pohonné jednotky (4), pričom v zadnej časti rámu (10) je umiestnená dvojica predných suportov (92) s vertikálnymi pílovými kotúčmi (5).

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 760

Dátum: 08.03.1995

Autori: Fiala Viliam, Gregor Emil, Kováčik Vladimír, Dvorský Pavel

MPK: B27B 7/00

Značky: drevnej, pozdĺžne, hmoty, spracovanie, zariadenie

Text:

...pílových kotúčov na špeciálnu matiuu a hriadeľ pohonnej jednotky.Zariadenie podľa technického riešenia tvorí okružná pílu,ktoré sa skladá zo štyroch suportov umiestnených v oceľovom ráme.Podľa obr. 1 sú na pravej dvojici suportov umiestnené horizontálne pílové kotúče ,ktoré sú pomocou špeciálnych matíc 2 spojené hriadeľmi 8 s pohonnými jednotkami.Na druhej dvojici suportov sú umiestnené vertikálne pílové kotúče Ž spojené s pohonnými...

Zariadenie na vyhotovanie jamok do skyprenej pody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264171

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mészáros Zoltán, Kováčik Vladimír

MPK: A01C 5/04

Značky: jamok, skyprenej, vyhotovanie, zariadenie

Text:

...príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu, v ktorých na obr. - je znázornený v čiastočnom reze nárys zariadenia kedy pretláčacia trubka je v počiatočnom štádiu vnikania do pôdy, na obr. 2 je celá pretlásčacia trubka vtlačená do pôdy, na obr. 3 je pretláčacia trubka povytiahnutá z pôdy, na obr. 4 je znázornený v čiastočnom reze detail zariadenia a na obr. 5 jeho pôdorys.Zariadenie podľa prílkladu vyhotovenia vynálezu pozostáva z...

Koncovka silnoprúdovej elektrickej priechodky s axiálnym vzájomným stláčaním plôch závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228305

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mikuláš Ján, Kováčik Vladimír

Značky: silnoprúdovej, vzájomným, závitov, priechodky, koncovka, axiálnym, stláčaním, ploch, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši problém zabezpečenia trvalého axiálneho tlaku medzi plochami závitov na vyčnievajúcej časti svorníka a plochami závitov v puzdre svorníkového okna, ktoré je naskrutkované na vyčnievajúcu časť svorníka. Podľa vynálezu koniec časti svorníka vyčnievajúcej z vonkajšieho izolačného telesa prečnieva cez hornú plochu puzdra svorníkového oka, má zmenšený priemer a je opatrený závitmi, pričom...

Svorníkové oko silnoprúdovej elektrickej priechodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228462

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kováčik Vladimír, Mikuláš Ján

Značky: priechodky, svorníkové, elektrickej, silnoprúdovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši problém vyhotovovania svorníkových ok, ktoré naskrutkované na vyčnievajúce konce svorníkov tvoria spolu s nim koncovky silnoprúdových elektrických priechodiek. Svorníkové oko pozostáva z puzdra so závitom a na puzdro naväzujúcej rovinnej dosky pre pripevnenie vonkajšieho vedenia z plochých tyčí. Podľa vynálezu puzdro svorníkového oka je vyhotovené z tyče nejmenej štvorhrannej a...

Nulový vývod nizkonapäťových cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 220993

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: cievok, nulový, vývod, nizkonapäťových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej eektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nulového vývodu nízkonapäťových cievok. Nulový vývod pozostáva z prepojnice a spojnice. Prepojnicou sa navzájom prepájajú konce nízkonapäťových cievok fáz a, b, c a spojnica zabezpečuje prechod prúdu z prepojnice na svorníkového oko priechodky nulového vývodu. Podľa vynálezu spojnica pozostáva z predĺženej časti konca cievky fázy c a predĺženej časti...

Priestorový magnetický obvod trojfázového elektromagnetického stroja netočivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220992

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kováčik Vladimír, Vasiljev Ljudmil

Značky: trojfázového, stroja, netočivého, magnetický, priestorový, elektromagnetického, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia priestorového magnetického obvodu obzvlášť pre transformátory, ktorý je skladaný z odstrižkov plechov a jeho jadra majú štvorcový prierez. Podľa vynálezu plechy jadier sú uprostred pozdĺžne rozdelené a odizolované izolačnou doskou a k vonkajším bočným hranám plechov jadier sú odizolované priložené hranami šikmých rezov pod uhlom 30° plechy dielov hornej...

Izolačné teleso vysokonapäťovej elektrickej priechodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226567

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír

Značky: izolačné, elektrickej, vysokonapäťovej, priechodky, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprudovej elektrotechniky a týká se izolačných telies vysokonapäťových priechodiek hlavne pre transformátory a vysokonapäťové pristroje. Izolačné teleso vysokonapäťovej priechodky pozostáva z kruhového dutého válca, z ktorého vyčnievajú prírubaa izolačné striešky. Otvorom vo válci prechádza vodič. Podstatou vynálezu je, že pre účely odstránenia pokovovania izolačných telies dolná čásť otvoru kruhového valca...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215271

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír

Značky: kvapalinovým, chladením, transformátora, nádoba, trojfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši nádobu trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením, ktorá je určená predovšetkým pre priestorové vyhotovené aktívne časti transformátorov. Nádoba pozostáva zo spodného dielu hranolovitého tvaru a vrchného dielu zvonového tvaru navzájom spojených prírubami. Príruba vrchného dielu nádoby, má na jednej svojej strane vytvorenú rozšírenú časť, na ktorú dosadá príruba spodného...

Vysokonapäťová elektrická priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222045

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: priechodka, vysokonapäťová, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa vysokonapäťových elektrických priechodiek hlavne pre transformátory a vysokonapäťové prístroje. Vysokonapäťová priechodka sa skladá z izolačného telesa, vodiča a svorníka Izolačné telese pozostáva z kruhového valca, z ktorého vyčnievajú príruba a izolačné striešky a u ktorého dolná čásť otvoru v kruhovom valci je po dolnú izolačnú striešku rozšírená. Vodič prechádza otvorom v...

Koncovka silnoprúdovej elektrickej priechodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218730

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kováčik Vladimír, Mikuláš Ján

Značky: silnoprúdovej, koncovka, priechodky, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši problém pripevnenia svorníkového oka o koniec svorníka, čo tvorí koncovku silnoprúdovej elektrickej priechodky. Svorníkové oko pozostáva zo závitového puzdra a rovinnej dosky, o ktorú je pripojené vonkajšie vedenie z plochého vodiča. Podľa vynálezu je odspodu do závitového puzdra svorníkového oka vyhotovené kruhové vybranie o dĺžke, rovnajúcej sa aspoň jednej štvrtine dĺžky...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216875

Dátum: 31.10.1984

Autori: Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef, Vasilev Ljudmil

Značky: chladením, kvapalinovým, transformátora, nádoba, trojfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nádoby, určenej pre trojfázové transformátory, pri ktorých magnetický obvod pozostáva z ovinutých prstencov z pásov transformátorového plechu okolo strán obdĺžnikového vinutia. Nádoba je vytvorená spodným dielom hranolovitého tvaru a horným dielom zvonového tvaru, ktoré sú navzájom spojené prírubami a na hornom diele nádoby sú usporiadané chladiace...

Vysokonapäťové vinutie elektromagnetických strojov netočivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 216864

Dátum: 31.10.1984

Autor: Kováčik Vladimír

Značky: vysokonapäťové, elektromagnetických, vinutie, netočivých, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby elektromagnetických strojov netočivých obzvlášť distribučných transformátorov. Vynálezom sa vylepšuje vysokonapäťové vinutie, chránené čs. pat. č. 139 055, ktoré pozostáva z kombinácie plných jednocievok a axiálnym kanálom delených jednocievok. Vysokonapäťové vinutie podľa vynálezu má prierez vodiča jednocievok 1,3 až 1,6 násobkom prierezu vodiča axiálnym kanálom delených jednocievok. Axiálna výška plných...

Trojfázový elektromagnetický stroj netočivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 216854

Dátum: 31.10.1984

Autori: Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír, Vasilev Ljudmil

Značky: stroj, elektromagnetický, netočivý, trojfázový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby transformátorov určených predovšetkým pre oblúkové zváranie. Vinutie transformátorov je obdĺžnikového tvaru, pri ktorom vždy dve a dve protiľahlé strany sú navzájom zložené a stiahnuté okolo nich ovinutými prstencami z pásov transformátorového plechu. Prstence z pásov transformátorového plechu sú umiestnené vo vodorovnej polohe a celé dutiny prstencov sú vyplnené vodičmi a izolačnými materiálmi, pričom v čelných...

Zariadenie na pritláčanie elektrickej priechodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224779

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír

Značky: elektrickej, pritláčanie, zariadenie, priechodky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na pritláčanie elektrickej priechodky o veko alebo stenu nádoby najmä elektromagnetického stroja netočivého. Zariadením sa dosahuje vyvodenie tesniaceho tlaku medzi prírubou priechodky, tesnením a vekom, alebo stenou nádoby a zároveň sa dosahuje upevnenie priechodky o veko alebo stenu nádoby.

Spôsob výroby vinutých magnetických obvodov transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215973

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír, Mackovič Jozef

Značky: spôsob, obvodov, výroby, magnetických, vinutých, transformátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spôsobu výroby magnetických obvodov je určený pre odbor transformátorov s vinutými magnetickými obvodmi, ktoré sú určené predovšetkým pre nepretržité pripojenie na sieť. Vinuté magnetické obvody pozostávajú z prstencov navinutých z pásov transformátorového plechu. Prstencami sa ovíjajú a uťahujú strany obdĺžnikového vinutia. Podstatou vynálezu je, že pred ovinutím a utiahnutím okolo strán obdĺžnikového vinutia pásy transformátorového...

Zariadenie pre ohrev vody energiou slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 213751

Dátum: 01.05.1984

Autori: Rapák Ján, Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír

Značky: energiou, žiarenia, slnečného, zariadenie, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ohrev vody energiou slnečného žiarenia, u ktorého absorber energie slnečného žiarenia a zásobník ohrievanej vody tvoria jeden celok tak, že zásobník je umiestnený nad ansorberom a zásobník s absorberom sú spoločne obklopené teploizolačným púzdrom a ako teplonosné médium pri prenose tepla z absorbera na ohrievanú vodu v zásobníku slúži vzduch, ktorý je uzavretý vo vnútornom priestore teploizolačného púzdra, vyznačujúce sa tým, že...

Silnoprúdová elektrická priechodka, obzvlášť pre elektromegnetické stroje netočivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 226208

Dátum: 29.07.1983

Autori: Mikuláš Ján, Kováčik Vladimír

Značky: priechodka, stroje, obzvlášť, silnoprúdová, elektrická, netočivé, elektromegnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného riešenia silnoprúdovej elektrickej priechodky. Silnoprúdová elektrická priechodka sa skladá z vonkajšieho a vnútorného izolačného telesa, cez ktoré prechádza svorník pre vedenie prúdu, pozostávajúci z kruhovej tyče a pripojnej dosky pripevnenej o vnútorný koniec kruhovej tyče. Podľa vynálezu v spodnej časti vnútorného izolačného telesa je vyhotovená stredová drážka a...