Kováčik Štefan

Spôsob vytlačovania kvapalín z tlakovej nádoby a tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6840

Dátum: 05.08.2014

Autor: Kováčik Štefan

MPK: E03B 11/08, E03D 3/10

Značky: tlakovej, nádoba, tlaková, nádoby, spôsob, kvapalín, vytlačovania

Text:

...obrázkov na výkresochPredmetné technické riešenie spôsobu vytlačovania kvapalín z tlakovej nádoby s konštantným uzavretým objemom tlakovej plynovej náplne a s obmeniteľným objemom kvapaliny zrealizované konštrukciou tlakovej nádobyje znázomené na priložených výkresoch, kde obr. l predstavuje tlakovú nádobu, v ktorej dochádza k vytlačovaniu kvapaliny s konštantnou silou pôsobiacou na hladinu kvapaliny v tlakovej nádobe. Na obr. 2 je...

Linka na výrobu ľahkého kameniva z alkalických kremičitanov termickou expanziou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6661

Dátum: 08.01.2014

Autori: Dobrocký Juraj, Kováčik Štefan

MPK: C04B 20/06, C04B 16/00

Značky: alkalických, ľahkého, expanziou, kremičitanov, linka, výrobu, termickou, kameniva

Text:

...reguláciou. Odchádzajúci vzduch preteká cez nirkový rekuperátor 3 umiestnený nad sušiarňou 2. Do rekuperátora 3 je nasávaný čistý vzduch z priestoru, ktorý sa ďalej využíva v technologickom procese. Hrubšie prachové častice sa zachytávajú v cyklónoch 5 a jemné prachové častice sa zachytávajú v špeciálnom tiltri. Materiál, ktorý sa takto zachytí,sa mieša do hotového produktu.Na výrobu l m 3 hotového produktu sa spotrebuje cca 6 Nma...

Sekundárny obvod jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4848

Dátum: 04.10.2007

Autori: Zeman Ludovít, Kováčik Štefan, Zeman Ivan

MPK: G21D 5/00, G21D 1/00

Značky: sekundárný, obvod, elektrárne, jadrovej

Text:

...sekundámy okruh, v ktorom výstup 1 pary z parogenerátora PG je cez prvý viaccestný riadený ventil VV prepojený s názome zobrazenými troma termohydraulickými energetickými prevodníkmi THEP. Na účely tohto vynálezu sa uvažuje, že termohydraulické energetické prevodníky THEP budú zaradené do jednotlivých súprav a každá súprava bude obsahovat naprí SK 4848 Uklad tri terrnohydraulické energetické prevodníky THEP a každá súprava bude...

Spôsob pohonu a pohonná jednotka, najmä pre elektrický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285755

Dátum: 25.06.2007

Autori: Kováčik František, Kováčik Štefan, Kováčik Peter

MPK: F03B 17/00

Značky: pohonná, najmä, elektricky, generátor, spôsob, jednotka, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

V pneumaticko-hydraulickej tlakovej uzavretej sústave sa jednorazovo vyvolaným tlakom p plynu nad hladinou pracovnej kvapaliny a s podporou hydrodynamického pôsobenia pracovnej kvapaliny, vyvolaného budiacim zariadením, medzi hydraulickým vstupom a výstupom dutého telesa nad hladinou pracovnej kvapaliny spôsobuje jej neustály výtok z hydraulického výstupu dutého telesa pôsobiaci na záberové prostriedky hydraulickej turbíny. Pohonná jednotka,...

Spôsob a zariadenie na tlakové energetické premeny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285598

Dátum: 23.03.2007

Autori: Zeman Ludovít, Kováčik Štefan, Zeman Ivan, Zeman Fridrich

MPK: F03B 13/00, F02C 6/00, F02C 1/00...

Značky: přeměny, energetické, tekutin, spôsob, zariadenie, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlakových energetických premien tekutín najmä na mechanickú prácu sa uskutočňuje na tlakovom reverzibilnom energetickom prevodníku alebo na termohydraulickom energetickom prevodníku. V jednom smere ako hnací systém s vysokou energetickou účinnosťou sa mení zdroj energie - tlaková zložka zemného plynu ešte pred využitím jeho chemickej zložky na tlakovú energiu kvapaliny v najmenej jednom alebo v najmenej dvoch prepojených...

Systémové identifikačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3128

Dátum: 05.02.2002

Autori: Malík Miroslav, Petrášová Amália, Kováčik Štefan

MPK: G08G 1/017

Značky: identifikačné, systémové, zariadenie

Text:

...ohraničenou zónou je možné chápať aj hocijakú uzavretú autonómnu oblasť, uzavretú rozsiahlu technologickú, výcvikovú ainú oblast so stráženými prechodmi. Pre účely tohto technického riešenia je mikroprocesorovou jednotkou chápaná napríklad s výhodoualebo procesorom nie charakteru PC. Podstatným znakom spôsobu podľa technického riešenia je tá skutočnosť, že vprvom kroku vyhodnotenia je mikroprocesorovou jednotkou overovaná evidencia...

Systémové identifikačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3081

Dátum: 03.12.2001

Autori: Malík Miroslav, Petrášová Amália, Kováčik Štefan

MPK: G08G 1/017, B60R 25/10

Značky: zariadenie, systémové, identifikačné

Text:

...zónou je možné chápat aj hocijakú autonómnu oblast, ohraničenú rozsiahlu technologickú, výcvikovú ainú oblast so stráženými prechodmi. Podstatným znakom riešenia pri identifikácii anajmä pri prípadnom dodatočnom preverovaní je ten fakt, že v identifikačnom kóde sú zakódované vybrané data omajiteľovi,vodičovi napríklad zabezpečovaného objektu, vtomto prípade motorového vozidla a vybrané charakteristické data o zabezpečovanom objekte ako...

Súprava elipsových šablón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2710

Dátum: 07.11.2000

Autori: Kováčik Štefan, Kováčik Michal, Kováčiková Katarína, Kováčiková Mária

MPK: B43L 13/20, G09B 11/04

Značky: šablon, elipsových, súprava

Text:

...technického riešenia bude bližšie ozrejmená pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje skladačkovú konštrukciu súpravy elipsových šablón, obr. 2 znázorňuje priečny reztouto súpravou, kde je vidno obvodový zárez. Obr. 3 znázorňuje alternatívne riešenie sdištančnými výstupkamizabraňujúce roztekaniu tušu cez okraje šablóny. Obr. 4 znázorňuje šablónu selipsovými otvormi sekvivalentným 30 ° sklonom kruhov. Obr. 5 znázorňuje kombinovanú...

Masážne zariadenie na nohy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2688

Dátum: 09.10.2000

Autori: Hučala Ľudovít, Kováčik Štefan

MPK: A63B 23/04

Značky: masážne, zariadenie

Text:

...taký priemer aby aj pri náhodnomneúmyselnom tlaku nohy na guľu nedošlo k lokálnym pomliaždeninám. Guľa je vyrobená s výhodou z kovu alebo z plastu. Lôžko jenavrhnuté na zabezpečenie obopnutia gule toľko, aby nedošlo k jej vytlačeniu 2 tohto lôžka ani zvýšeným tlakom na guľu. Lôžko však nesmie pokrývať povrch gule neprimerane lebo by sa tým znižovala možnosť masírovania častí nohy odklonených od horizontálnej roviny. Lôžko je konštrukčne...

Samonosný oceľový schod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1830

Dátum: 06.05.1998

Autori: Stránsky Martin, Kováčik Štefan

MPK: E04F 11/112

Značky: ocelový, samonosný, schod

Text:

...podstupnicové steny schodov sa dajú vybaviťPrehľad obrázkov na QkteseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je schematiclq/ znázornený axonometrický pohľad na schod, na obr. 2 je schematicky znázornený bočný pohľad na schodísko s bežným sklonom a na obr. 3 je schematickyznázornený bočný pohľad na strme schodisko.Sarnonosný oceľový schod podľa obr. 1, 2 a 3 má obdĺžnilçovú nástupnicovú stenu l, podstupnicovťr...

Ukazovateľ uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1343

Dátum: 08.01.1997

Autori: Kováčik Štefan, Rybajlák Igor

MPK: G09F 3/00, A23L 3/36

Značky: ukazovateľ, uchovania, nepretržitom, zmrazenom, výrobků, štávě

Text:

...že najmä na ochranu medicinských preparátov teleso je v mieste podindikačnou náplňou zo zmrazeného plynu opatrené znakomPrehľad obrázkov na výkresoch.Technické riešenie je ďalej znázornené na výkresoch, kde Obr.1 predstavuje najjednoduchší príklad konkrétneho vyhotovenia ukazovateľa uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave.Obr.2 znázorňuje realizáciu rozšírenej varianty ukazovateľa uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave o...

Surovinová zmes pre výrobu bielej dekoračnej keramickej farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261089

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hlodák Pavol, Varga Štefan, Sarvaš Ladislav, Kováčik Štefan

MPK: C03C 8/14

Značky: keramickej, farby, dekoračnej, surovinová, bielej, výrobu

Text:

...na požadovanú jemnosť. Mletie prebieha spolu s nosným médiom pri obsahu sušiny nad 55 . Po zomletí a dosiahnutí optimálnych reologických vlastností je keramická farba vhodná na nanášanie.Dodržaním zloženia surovinovej zmesi pre výrobu bielej dekoračnej keramickej farby podľa vynalezu získame bielu dekoračnú keramickú farbu, výpalom ktorej dosiahneme dokonale hladký, pretavený a vysokobiely povrch naneseného dekoru. Biela dekoračná keramická...

Zariadenie s vonkajším alebo vnútorným výmenníkom tepla na reguláciu teploty fluidnej vrstvy ponorenou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256727

Dátum: 15.04.1988

Autori: Geröfi Ivan, Kováčik Štefan, Bobovnický Jozef

MPK: F23B 7/00

Značky: tepla, vonkajším, výmenníkom, teploty, vnútorným, reguláciu, zariadenie, fluidnej, plochou, ponorenou, vrstvy

Text:

...teploty prehriatej pary.Uvedené problémy odstraňuje riešenie podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že za vstupnou komorou smyčiek ponornej výhrevnej plochy je zaradený vonkajší. alebo vnútorný výmennik tepla.Výhodou takéhoto riešenia je, že zmenateplotových pomerov pracovného média, určeného na chladenie fluidnej vrstvy nemá vplyv na udržiavanie požadovanej hodnoty teploty tluidnej vrstvy.Na pripojenom obrázku 1 je znázornená...

Zariadenie na reguláciu teploty prehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256726

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováčik Štefan, Bobovnický Jozef, Geröfi Ivan

MPK: F23B 7/00

Značky: ponoreným, zariadenie, částic, teploty, tepla, výmenníkom, prehriatej, reguláciu, vrstvě, fluidnej, tuhých

Text:

...rúrok prehrievača pary a výstupné potrubie z vnútorných rúrok je zapojené do systému ohrievače v.ody, pričom jedna prípojka trojcestného ventilu napájacej vody je pripojená na prívodnapájacej vody, druhá prípojka na vstupné potrubie do vnútorných rúrok .a tretia pripojka na vstupné potrubie do ďalšej časti ohrievač-a vody.Výhodou t-akéhoto riešenia je, že výhrevnä plocha vonkajších rúrok je nadimenzovaha tak, aby ochladzovala fluidnú...

Zariadenie na reguláciu teploty medziprehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256725

Dátum: 15.04.1988

Autori: Geröfi Ivan, Bobovnický Jozef, Kováčik Štefan

MPK: F23B 7/00

Značky: vrstvě, medziprehriatej, zariadenie, výmenníkom, ponoreným, teploty, tepla, reguláciu, částic, fluidnej, tuhých

Text:

...je, že v zrovnení s výmennikom tepla prehriata para//medziprehriata para má zariadenie podľa vynálezu, najmä vplyv-om intenzívnejšieho prestupu tepla menšiu hmotnost a priaznivejšie dynamické vlastnosti. vylúčením vstre 4ku napájacej vody do okruhu medziprehrievača sa zamedzi zhoršenie termickej účinnosti bloku, ktoré by tento vstrek spôsobil.Na priloženom obrázku 1, je znázornená zariadenie na reguláciu teploty medziprehvriatej pary,...

Surovinová zmes pre výrobu matnej glazúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 249890

Dátum: 15.04.1987

Autori: Langer Peter, Hlodák Pavol, Varga Štefan, Dávidová Olga, Kováčik Štefan, Fürješ Štefan

MPK: C03C 8/04

Značky: glazury, matnej, surovinová, výrobu

Text:

...na požadovanú jemnost a dosiahnutí optimálnych reologických vlastností je glazúra vhodná na glazovanie.Dodržaním zloženia surovinovej zmesi pre výrobu matnej glazúry podla vynálezu sa získa matná -glazúra, ktorej použitím sa dosiahne udokonarle hladký povrch, ktorý je dobre pretavený, matný, prakticky bez povrchových vád. Výpalom sa dosiahne vysoký stupeň belosti matnej glazúry, tento sa pohybuje na úrovni stupňa bel-osti lesklej bielej...

Sposob glazovania plochých keramických výrobkov matnou glazúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248488

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dávidová Olga, Hlodák Pavol, Kováčik Štefan, Varga Štefan, Fürješ Štefan, Langer Peter

MPK: C04B 41/86

Značky: výrobkov, glazurou, spôsob, plochých, keramických, matnou, glazovania

Text:

...polevu vypáleného črepu lesklou glazúrou, pred samotný polev matnou glazúrou sa docieli, že matná glazúra nie je V priamom styku s črepom a teda pri výpale je eliminovaná vzájomná interakcia črep-matná glazúra a vplyv vysokého povrchového napätia matnej glazúry na vznik povrchových vlád, ktorý sa uplatňuje pri klasickom poleve, je odstránený.Takýto spôsob polievania matnou glazúrou sa osvedčil v prevádzkových skúškach výroby matných...

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226669

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kováčik Štefan, Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír, Geröfi Ivan

Značky: zariadenie, spaľovaním, kotla, parného, fluidným, nábehové

Zhrnutie / Anotácia:

Nábehové zariadenie parného kotla s fluidným spaľovaním, pozostávajúce z nábehového cyklónu so zabudovaným horákom, z prechodového kusa, z rozvádzacieho potrubia a z nahrievacích dýz, ďalej pozostáva zo zavodňovacích rúr, vstupnej komory, vychladzovacích rúrkových stien nábehového cyklónu, výstupnej komory a prevádzacích rúr, vyznačujúce sa tým, že nábehový cyklón (1) so zabudovaným horákom (2) je spojený prostredníctvom prechodového kusu (3) a...

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 226240

Dátum: 01.02.1986

Autori: Novotný Kazimír, Geröfi Ivan, Kováčik Štefan, Liko Ľudovít, Bobovnický Jozef, Muráni Ján, Malec Jan

Značky: tuhých, palív, fluidné, spaľovanie, kotol, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív vyznačujúci sa tým, že pozostáva z jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4), ktoré sú umiestnené vedľa seba a v dvoch úrovniach nad sebou. a stupne prehrievača pary (7,8,9,10) sú ponorené vo fluidných vrstvách jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4) a stupne medziprehrievača pary (21,22,23,24) sú nad fluidnými vrstvami jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4).

Způsob strojní výroby skleněných kombinovaných tyčí a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225504

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žák Jaroslav, Kováčik Štefan, Horák Miroslav

Značky: tyčí, kombinovaných, způsob, provádění, sklenených, výroby, zařízení, strojní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob strojní výroby skleněných kombinovaných tyčí tažením z natékajícího proudu sklovin, jenž je tvořen nejméně dvěma odlišnými sklovinami tak, že nejméně jedna sklovina vytváří jádro vyráběné tyče charakteristického tvaru a vzhledu, vyznačující se tím, že na proud základní skloviny tekoucí nakloněným výtokovým žlábkem, který je opatřen ve dně výtokovým otvorem, se přivádí nejméně jeden proužek doplňkové skloviny do místa před výtokovým...