Kováčik Peter

Prípravok na rezanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5626

Dátum: 07.12.2010

Autor: Kováčik Peter

MPK: B27B 21/00, B27B 29/00, B27B 17/00...

Značky: prípravok, rezanie, dřeva

Text:

...odpíleného dreva. Koniec tejto časti konštrukcie je vybavený kĺbovým mechanizmom na uvedenie pílového listu motorovej píly do rezu a z rezu. Kĺbový mechanizmus je ďalej opatrený prípravkom na upevnenie motorovej píly. Nad pílovým listom motorovej píly je na kĺbovom mechanizme pripevnený kryt pílového listu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l je schematicky znázomený prípravok v dvoch pohľadoch. Na obrázku 2 je vyobrazený axonometrický...

Spôsob pohonu a pohonná jednotka, najmä pre elektrický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285755

Dátum: 25.06.2007

Autori: Kováčik Štefan, Kováčik František, Kováčik Peter

MPK: F03B 17/00

Značky: elektricky, jednotka, spôsob, pohonů, pohonná, generátor, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

V pneumaticko-hydraulickej tlakovej uzavretej sústave sa jednorazovo vyvolaným tlakom p plynu nad hladinou pracovnej kvapaliny a s podporou hydrodynamického pôsobenia pracovnej kvapaliny, vyvolaného budiacim zariadením, medzi hydraulickým vstupom a výstupom dutého telesa nad hladinou pracovnej kvapaliny spôsobuje jej neustály výtok z hydraulického výstupu dutého telesa pôsobiaci na záberové prostriedky hydraulickej turbíny. Pohonná jednotka,...

Polovodičový výkonový menič pre zdroje studeného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277918

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ušela František, Kováčik Peter

MPK: H02M 5/10

Značky: měnič, výkonový, studeného, polovodičový, zdroje, světla

Zhrnutie / Anotácia:

Začiatok (20), meracieho vinutia (3) priepustného výkonového meniča (2) je pripojený na nulový bod (19) a koniec (21) meracieho vinutia (3) priepustného výkonového meniča (2)je pripojený cez prvú diódu (5) v priepustnom smere na jednu stranu prvého odporu (8) a druhého odporu (9), ktorého druhá strana je pripojená na jednu stranu prvého kondenzátora (10) a tretieho odporu (11), pričom druhá strana prvého odporu (8) a prvého kondenzátora (10) je...

Časovacie zariadenie so signalizáciou pre zdroje infračerveného a ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 255306

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pilát Jozef, Popelka Květoslav, Kováčik Peter

MPK: A61B 6/00, G04C 23/38

Značky: žiarenia, zariadenie, signalizáciou, ultrafialového, zdroje, časovacie, infračerveného

Text:

...pričom do tohoto spojenia je tiež zapojený prepínač funkcií,ktorý je jedný-m kontaktom zapojený na napájací prívod a druhým kontaktom je napojený na uzol a zdroj žiarenia, ktorý je zase prepojený na napájací bod.Ďalej predmetom vlynálezu je i to, že motorček s klznou spojkou je- opatrený vačkou ovládajúcou prepínač.jednoduchosť, informovanosť o zostávajúcom čase dĺžky procedúry, vypnutie zdroja žiarenia po skončení procedúry so súčasnou...

Zásuvka monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254016

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kováčik Peter, Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: zásuvka, chirurgické, vysokofrekvenčné, monopolárnej, prístroje, elektrody, najmä

Text:

...elektrôdy podľavynálezu, použitím izolačnej vložky zasunu tej do vodivého tela zásuvky, ktorá tvori jeden zvývodov vysokofrekvenčného prúdu, zaisťuje bezpečnosť obsluhy vysokofrekvenčných chlrurgických prístrojov. Ďalšou výhodou je jednoduchá montáž tejto izolačnej vložky umožnené využitím pružnosti materiálu v oblasti upevnenia na telo zásuvky.Príkladné prevedenie zásuvky monopolárnej elektródy je znázornená na pripojených výkresoch.Obr. 1...

Zapojení polovodičového výkonového vysokofrekvenčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248170

Dátum: 12.02.1987

Autori: Popelka Květoslav, Kováčik Peter, Baník Jan

MPK: H03B 5/04

Značky: výkonového, zapojení, generátoru, vysokofrekvenčního, polovodičového

Text:

...31 prvního polovodičového výkonového spínače § a výstup gg budiče lg druhého výkonového spínače Q je spojen s řídicím vstupem 32 druhého polovodičového výkonového spínače Q. Na taktovací vstup gg budiče ll prvního výkonověho spínače E je přiveden první výstup 3 oscilátoru lg, na taktovací vstup gł budiče lg druhého výkonového spínače § je přiveden druhý vstup 53 oscilátoru lg.Blokovací vstup 3 budiče ll prvního výkonového spínače § a...

Zapojení obvodu fázového řízení polovodičových ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248169

Dátum: 12.02.1987

Autori: Baník Jan, Popelka Květoslav, Kováčik Peter

MPK: H03L 7/06

Značky: polovodičových, zapojení, obvodů, řízení, fázového, ventilu

Text:

...používaných průmyslových sítových frekvencí, to je 50-60 Hz. Tyto výhody podstatné zjednodušují výrobu řídicích obvodů fázového řízení polovodičovýchNa výkrese je znázorněno zapojení obvodu fázového řízení polovodičových ventilů.Na pól lg zdroje 3 konsumtnüw proudu je jednak připojena anoda první diody § a jednak anoda druhé diody Q. Katoda první diody §, vývod prvního kondenzátoru Q a jeden pól vybíjecího obvodu l jsou spojeny do prvního...

Zapojení zesilovače střídavé složky signálu z tenzometrického mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214047

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kováčik Peter

Značky: složky, zesilovače, zapojení, mostů, signálu, tenzometrického, střídavé

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zesilovače střídavé složky signálu z tenzometrického mostu, vyznačující se tím, že první výstup (4) tenzometrického mostu (l) je připojen na druhy vstup (8) diferenčního zesilovače (2) a druhý výstup (5) tenzometrického mostu (l) je připojen na první vstup (7) diferenčního zesilovače (2), který má první výstup (9) připojen na první vstup (11) regulačního diferenčního zesilovače (3) připojený svým druhým vstupem (12) na referenční...

Zapojení převodníku signálu s tenzometrickým mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215192

Dátum: 15.10.1982

Autori: Tvarůžek Stanislav, Černák Ľubomír, Kováčik Peter

Značky: mostem, tenzometrickým, zapojení, signálu, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zdravotnické techniky a elektrotechniky. Podstatou vynálezu, jehož základem je převodník signálu s tenzometrickým mostem, je skutečnost, že tenzometrický most má svůj první napájecí bod spojený s výstupem prvního diferenčního zesilovače, který má invertující vstup připojen současně na druhý napájecí bod tenzometrického mostu, přes odpor na vstup druhého diferenčního zesilovače a neinvertující vstup prvního diferenčního...