Kováčik Michal

Súprava elipsových šablón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2710

Dátum: 07.11.2000

Autori: Kováčiková Katarína, Kováčiková Mária, Kováčik Štefan, Kováčik Michal

MPK: B43L 13/20, G09B 11/04

Značky: súprava, elipsových, šablon

Text:

...technického riešenia bude bližšie ozrejmená pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje skladačkovú konštrukciu súpravy elipsových šablón, obr. 2 znázorňuje priečny reztouto súpravou, kde je vidno obvodový zárez. Obr. 3 znázorňuje alternatívne riešenie sdištančnými výstupkamizabraňujúce roztekaniu tušu cez okraje šablóny. Obr. 4 znázorňuje šablónu selipsovými otvormi sekvivalentným 30 ° sklonom kruhov. Obr. 5 znázorňuje kombinovanú...

Mnohožilová ohybná šnúra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257353

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kováčik Michal

MPK: H01B 11/06

Značky: ohybná, mnohožilová, šňůra

Text:

...vrstvu tvorí páska zo sklenenej tkaniny impregnovaná metylľenylsiloxánovým lakom priestorove zosieteným dvojmocnými soľami mastných kyselín.Hlavný účinok vynálezu spočíva v tom,že mnohožilová šnúra je odolná proti cyklickému namáhaniu ohybom tým, že separačná vrstva zabraňuje prepichnutiu izolač 4nej vrstvy drôtikmi tienenia. Ohybové skúšky ukázali, že šnúry podľa vynálezu vyhovujú mechanickému namáhaniu 100000 cyklov, Znášanlivosť silikónovej...

Kontaktný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248496

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kováčik Michal

MPK: H01B 7/10

Značky: kontaktný, kábel

Text:

...káblov s kruhovým prierezom reagujú na vonkajšiu silu po celom vonkajšom obvode. Spoločnou nevýhodou oboch typov známych konštrukcií kontaktných káblov je, že okrem vodivýoh a izolačných materiálov vyžadujú použitie pružných elastomérov s prísadamigrantu, respektive iných polovodivých materiálov. Existujúce konštrukcie vyžadujú niekolkostíipñové technologické procesy, ako napriklad vytláčanie vnútornej, respektíve vonkajšej izolácie,...

Viacnásobný plochý vodič alebo kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234692

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kováčik Michal

MPK: H01B 7/08

Značky: vodič, kábel, plochy, viacnásobný

Zhrnutie / Anotácia:

Viacnásobný plochý kábel podľa závislého vynálezu rieši konštrukciu plochých miniatúrnych káblov, ktorých združené prvky sú stočné do párov. Podstata riešenia spočíva v tom, že aspoň dva a dva priľahlé prvky sú vytvorené ako skrútené susedné páry. Každá dvojica skrútených priľahlých prvkov v páre je spojená s nánosovými vrstvami izolačného filmu, ktorý spojovací mostík je v mieste bezprostredného rovinného dotyku obalových vrstiev skrútených...

Zapojení reléového bistabilního klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217146

Dátum: 01.11.1985

Autor: Kováčik Michal

Značky: zapojení, obvodů, bistabilního, klopného, reléového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení reléového bistabilního klopného obvodu, jehož základním stavebním prvkem je neutrální relé. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k jednomu vinutí neutrálního relé je přes řídicí kontakt připojen první vývod řídicího zdroje a přes spínací kontakt relé a napájecí odpor první vývod napájecího zdroje. Druhý vývod vinutí relé je přes sériový odpor, který je přemostěn kondenzátorem, připojen k druhým vývodům řídicího a...