Kováč Pavol

Vstrekovacie zariadenie aromatickej látky do plynného a kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2318

Dátum: 08.11.1999

Autori: Kováč Pavol, Reiter Róbert

MPK: B01F 3/04

Značky: zariadenie, látky, vstrekovacie, kvapalného, media, aromatickej, plynného

Text:

...impulzov snímaných impulznými snímačmi objemového meracieho zariadenia uvádza do činnosti zdvihy elektromagneticky poháňaného piestovéhodávkovacieho čerpadla. Každým zdvihom čerpadlo dopravuje nastavenémnožstvo odorantu v objemových jednotkách cez vstrekovaciu dýzu do prúdu plynu. Odorant je nasávaný zo zásobnej nádrže cez permanentne naplnený zásobník. Napriek modernému princípu vykazujú tieto systémy niektoré nedostatky. Napríklad, že...

Zmes na spomalenie rozpustnosti priemyselných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278203

Dátum: 14.10.1992

Autor: Kováč Pavol

MPK: C05G 3/00

Značky: priemyselných, rozpustností, hnojiv, spomalenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje 2 diely cementu, 4 diely priemyselných hnojív, 1 diel jemne mletého vápenca a časť dielu rozrábacej vody určeného výpočtom vodného koeficientu V/C 0,42 až 0,45. Cement s mletým vápencom a priemyselnými hnojivami tvorí betónovú zmes, ktorá po vytvrdnutí má ochrannú funkciu pred nežiaducim rýchlym rozpúšťaním zložiek hnojív vo vode.

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jesenský Ján, Džamba Peter, Ambrož František, Banhedyi Erich, Hronec Milan, Juhás Stanislav, Hlinšťák Karol, Kováč Pavol, Košuth Jaroslav, Záremba Emanuel, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Miškovič Tibor, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Bakoš Ján, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Tomčík Kazimír, Kolesár Ján, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, zariadenie, cyklohexanolu, zmesí, získavanie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Pavol, Ambrož František, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnu, cyklohexanu, oxidáciu, zariadenie

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Protimrazové syntetické kamenivo do obrusnej vrstvy bitumenových krytov vozoviek a chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259296

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kováč Pavol, Hornung Tichomír, Závodský Viliam

MPK: C04B 22/12

Značky: krytov, vrstvy, vozoviek, syntetické, obrusnej, chodníkov, kamenivo, protimrazové, bitúmenových

Text:

...prevádzkou pozvoľna orbrusuje. Pritom obnažený chlorid sodný vytvára so vzdušnou vlhkosťou alebo vodnými zrážkami roztok o zníženom bode mrazu Vzniknutý roztok zabraňuje tvorbe námrazv a poľadovice,i primŕzaniu snehu k povrchu vozovky, čo umožňuje jeho lepšie odstraňovanie mechanickými prostriedkami. Maximálnu rozmrazovaciu účinnost dosahuje syntetické kamenivo v obrusných bitumenových krytoch pri zrážkovej činností v rozsahu teplôt...