Kováč Miroslav

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278132

Dátum: 07.02.1996

Autori: Micka Miloň, Komora Ladislav, Surová Silvia, Macho Vendelín, Kováč Miroslav, Kráľ Bohumil

MPK: C08F 220/10, C08F 214/06

Značky: výroby, suspenzného, modifikovaného, kopolymerů, vinylchloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru na báze vinylchlorid-akrylátového kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20, vhodného hlavne do vnútorne mäkčených výrobkov, sa uskutočňuje emulznou homopolymerizáciou alkylakrylátu alebo kopolymerizáciou zmesi alkylakrylátov, prípadne s iným komonomérom, za prítomnosti emulgátora, vodorozpustného iniciátora a prípadne pomocných látok, s následnou suspenznou štatistickou ako aj očkovanou...

Žiaruvzdorná magnéziová hmota plnená smolou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 979

Dátum: 11.10.1995

Autori: Halaj Ján, Kováč Miroslav, Almášiová Viera

MPK: C04B 35/04

Značky: plnená, smolou, žiaruvzdorná, magnéziová, hmota

Text:

...tenia životného prostredia odchádzajúcimi látkami.Nevýhody súčasného stavu odstraňuje a zvýšenie charakte ristických žiaruvzdorných vlastností hmôt určených pre výmurovky tepelných agregátov rieši úžitkový vzor, ktorého predmetom je žiaruvzdorná magnéziová.hmota obsahujúca ako základnú zložku periklas, asfaltit, anorganické a organické prísady s obsahom zvyškového uhlíka 1 až 30 hmotnostných percent.Žiaruvzdorná magnéziová hmota plnená smolou...

Žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota plnená smolou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 978

Dátum: 11.10.1995

Autori: Almášiová Viera, Kováč Miroslav, Halaj Ján

MPK: C04B 35/04

Značky: magnéziouhlíkatá, žiaruvzdorná, hmota, plnená, smolou

Text:

...určených pre výmu Príklad uskutočneniarovky tepelných agregátov rieši úžitkový vzor, ktorého predmetom je žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota obsahujúca ako základnú zložku periklas, asfaltit, grafit, anorganické a organické prísady s obsahom zvyškového uhlíka l až 40 hmotŽiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota plnená smolou pozostáva z 10 až 40 hmot. slinutej magnézie v zrnitosti pod 0,2 mm, zo 40 až 80 hmot. slinutej magnézie v zrnitosti...

Žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 977

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kováč Miroslav, Almášiová Viera, Halaj Ján

MPK: C04B 35/04

Značky: žiaruvzdorná, hmota, magnéziouhlíkatá

Text:

...grafitu,alebo iného druhu uhlíka, ako sú napr. amorfný grafit, sadze, smolný koks, petrolkoks, z 0,1 až 10 homt. spojív,ktorými sú organické látky, funkčne pôsobiace ako pojivo pri nízkych teplotách, a ako slinovací aktivátor pri vyšších teplotách, sú vyrobené napríklad kondenzaćnou reakciou fenolu a formaldehydu a ich zmiešaním s organickými prísadami, a až 2 l 0 hmot. prídavku anorganických či organických látok, napr. síran...

Makromolekulový materiál na báze polyvinylchloridu so zvýšenou pevnosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278037

Dátum: 16.12.1992

Autori: Kováč Miroslav, Macho Vendelín

MPK: C08L 27/06

Značky: spôsob, výroby, pevnosťou, báze, zvýšenou, makromolekulový, polyvinylchloridu, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Makromolekulový materiál pozostáva z 0,3 až 30 % hmotn. modifikátora pevnosti pozostávajúceho z parciálne zesterifikovanej najmenej jednej dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny s najmenej jedným jednomocným až štvormocným alifatickým alkoholom C2 až C18 a prípadne až z 50 % hmotn. organických kyslíkatých zlúčenín ako sú alkoholy, acetály, aldehydy, alkylestery monokarboxylových kyselín, dikarboxylové kyseliny a ich anhydridy, ďalej z 0,1...

Makromolekulový materiál so zvýšenou pevnosťou a húževnatosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277902

Dátum: 12.11.1991

Autori: Macho Vendelín, Szulényi František, Harag Vladimír, Kováč Miroslav, Micka Miloň

MPK: C08L 27/06

Značky: pevnosťou, makromolekulový, zvýšenou, materiál, húževnatosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Makromolekulový materiál je na báze homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu, pričom pozostáva z 0,2 až 20 % hmotn. modifikátora pevnosti, tvoreného z 30 až 100 % hmotn. zmesi dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny a/alebo ich anhydridu s parciálnym esterom alifatického monoolu až tetraolu s mólovou hmotnosťou 60 až 6 000 g.mol-1 a/alebo najmenej s jedným diesterom až tetraesterom dikarboxylovej až tetrakarboxylovej kyseliny s...

Zapojenie pre meranie reálnej zložky elektrického striedavého prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259355

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kováč Miroslav

MPK: G01R 19/06

Značky: striedavého, elektrického, zapojenie, prúdu, reálnej, zložky, meranie

Text:

...transformátora 1 je priamo spojená s druhou výstupnou svorkou 17 zapojenia a súčasne so strednou svorkou 16 .napäťov-ého transformátora 10. Prvá výstupné svorka 16 zapoje 4nia je cez prvú spinaciu diódu 4 a paralelne spojený druhý odpor R 6 s druhým kondenzátorom CB spojená s prvou svorkou 14 napäťového transformátora 16.Súčasne je prvá výstupné svorka 16 zapojenia cez druhú spínaciu diódu 5 a paralelne spojený treti odpor R 7 s tretím...

Spôsob výroby dvojplášťového výmeníka tepla tvoreného dvoma dutými plášťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252962

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrdina Jozef, Maxim Michal, Dumanov Alexander, Kováč Miroslav

MPK: B21D 53/04

Značky: spôsob, tvořeného, výroby, plášťami, výmeníka, dvojplášťového, dvoma, tepla, dutýmí

Text:

...média. Táto technológia vytvo 4renia dutiny medzi vnútorným a vonkajším plášťom na jednu operáciu je nová a umožňuje vytvoriť dokonale uzatvorený priestor pre prietok média. Týmto spôsobom výroby sa zabezpečí podstatné zníženie prácnosti,zvýšenie technickej úrovne výmenníka a jeho funkčno prevádzkových vlastnosti max. využitím teplosmennej plochy. Súčasne sa umožňuje použitie vysokovýkonného a kvalitného automatizovaného zvarenia oboch...

Spôsob prenosu povelov a informácií z idúcej lokomotívy a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232780

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kováč Miroslav

MPK: H04B 5/02

Značky: spôsobu, tohoto, povelov, lokomotívy, přenosu, vykonávanie, zariadenie, informácií, idúcej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prenosu povelov a informácií z idúcej banskej lokomotívy pre potreby ovládania traťových zariadení a pre prenos informácií potrebných najmä pre zabezpečovacie a riadiace systémy dopravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že lokomotíva nesie elektrický rezonančný obvod nastavený na dohodnutú rezonančnú frekvenciu povelu. Priblížením sa lokomotívy k snímaču, vzniknú v ňom oscilácie s frekvenciou zhodnou s nastavenou...