Kováč Jozef

Odparovací tunel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260328

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kováč Jozef, Richter František, Galis Michal, Kittler Oskár, Praskač Ludovít

MPK: C02F 1/14

Značky: odpařovací, tunel

Text:

...vločiek, a jej úprava .pre výrobu mliečnych výrobkov. Vláknina nadobúda v humánnej výžive čoraz väčší význam. Zabezpečuje správnu funkciu tráviacich orgánov a významne ovplyvňuje i vstrebávanie ďalších látok, napr. tuku, cholesterolu a sacharidov. Nedostatok vlákniny v potrave môže spôsobovať celý rad onemocnení, najmä funkčných porúch žalúdka a čriev. Vedci zaoberajúci sa výživou a humánnou medicinou odporúčajú z hľadiska zdravej...

Spôsob tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278370

Dátum: 12.01.1995

Autori: Krištofčák Jozef, Kačáni Stanislav, Kováč Jozef, Podmanický Stanislav, Leška Štefan

MPK: C07D 291/04, B01D 37/00, C07D 277/80...

Značky: filtrácie, výrobe, tlakovej, suspenzie, reakčnej, zmesí, spôsob, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi získanej pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme taveniny surového produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným. Od N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu oddeľovaná kvapalná sústava, pozostávajúca z organickej a vodnej fázy, sa pri teplote 11 až 30°C a absolútnom tlaku...

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu v rastlinných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264989

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jonas František, Kurucová Magda, Klimáčková Margaréta, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: stopových, rastlinných, obsahu, kvantitatívnej, spôsob, materiáloch, analýzy, množstiev

Text:

...pri doteraz používaných spôsoboch Jednoduchosť, rýchlosť a presnosť spôsobu podľa vyná lezu ho predurčuje na využitie pri sériových analýzach veľkeho počtu vzoriek na obsah trimorfamidu v biologických substrátoch.Nasledujúci priklad ilustruje predmet vynálezu. P r 1 k 1 a dVšetky použité chemikálie a rozpúšťadlá boli analytickej čistoty, rozpúštadlá boli pred použitím predestilované s ponechaním jednotretinového destilačného zvyšku...

Spôsob výroby nízkotoxického lepidla so zníženým obsahom melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262629

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lipka Radislav, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kellner Michal, Kováč Jozef

MPK: C09J 3/16

Značky: lepidla, zníženým, obsahom, nízkotoxického, melaminu, spôsob, výroby

Text:

...prídavkom alkálii.Takto separatne pripravené adičnokondenzačné, resp. adičné produkty sa v druhom stupni.zmiešajú vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4 až 99 dielov močovino-formaldehydového adičnéhoa/alebo adičnokondenzačného produktu na 1 diel adičnokondenzačného produktu formaldehydua amoniaku s kontaktujú sa pri teplote 60 až 430 °C pri pH 4 až 13 s výhodou 5,8 na kondenzač ný produkt o viskozite 15 až 300 mPa.s. Vzniknutý kondenzačný...

Spôsob stabilizácie vína na zabránenie kryštalickým zákalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261502

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nevydal Jozef, Farkaš Ján, Kováč Jozef

MPK: C12H 1/14

Značky: spôsob, kryštalickým, stabilizácie, vína, zákalom, zabránenie

Text:

...rozpustné soli s karboxymetylcelulózou. Roztoky si udržujú viskozitu v širokom rozsahu hodnôt pH. Karboxymetylcelulóza v sodnej soli pridaná do vína zabezpečuje dlhodobú až trvalú stabilitu proti kryštalickým zákalom vo vine.Sodná sol karboxymetylcelulózy je rozpustná vo vode. V roztokoch, ktoré obsahujú elektrolyty, jej rozpustnosf klesá. Napr. v roztoku S 02 sa nerozpúšťa ani 0,25 U/J-ný roztok karboxymetylcelulózy. Vo vode má dobrú...

Zariadenie na umývanie laboratórneho skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259400

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kováč Vladimír, Kováč Jozef

MPK: B08B 3/08, B67C 1/06

Značky: zariadenie, umývanie, laboratórneho

Text:

...je trublčka opatrená dýzou na rozstrekovanie rozpúšťadla, ktorá ústl cez zátku do lievika na zberanie znečisteného rozpúšťadla. Z lievika cez zátku vychádza hadička na odvod znečistenéhoi rozpúšťadla. Táto prechádza chladlčom avývodom pre pary rozpúšťadla a ústi do banky na destiláciu znečisteného rozpúštadla.Výhodou zariadenia na umývanie laboratórneho skla je skutočnosť, že odstraňuje vznik veľkých množstiev odpadových rozpúšťadiel a tým...

Spôsob indikácie látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258721

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kováč Jozef, Kúš Ludovít, Rešetka Milan, Bátora Roman, Varkonda Štefan

MPK: G01N 23/04

Značky: fotosyntézu, látok, indikácie, inhibujúcich, spôsob

Text:

...sa topikálne nanesú roztoky indikovaných substancii, tieto» sa vložia do fotosyntetickej komory, kde sa za pôsobenia rádioaktivneho C 02 podrobia svetelnej expozícii. Listy sa potom umiestnia do autorádiografickej kazety s filmom, kde pôsobením žiarenia C zabudovanêho počas expozície do biomasy listu rastliny sa objavia po vyvolaní filmu na miestach naneseněho herbicidu priehľadné zóny na tmavom pozadí.Výhoda spôsobu indikácie látok...

Sposob kontinuálneho sušenia pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258234

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Vanko Milan, Paľo Ondrej, Čorný Jozef, Kováč Jozef, Vajda Jozef, Komora Ladislav

MPK: F26B 17/10

Značky: pentaerytritolu, sušenia, kontinuálneho, spôsob

Text:

...Pri vyššom prietoku vzduchu je úlet nevysušený, takže zalepuje trasy do cyklônov i samotné oyklônové odlučovače a armatúry pri odbere prachového podielu z odlučovačov. Okrem toho nevysušený úlet nemôže sa spájať s vysušeným hlavným podielom produktu, odchadzajúcim zo sušiarne, lebo by zvýšil vlhkost produktu nad dovolenú hranicu.Dôležitým prvkom nového spôsobu sušenie pentaerytritolu je frekvencia a amplitúda vibrácií roštu. Medzi...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so špecifickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Mesiarčík Gustáv, Kováč Jozef, Lipka Radislav, Kellner Michal, Lichvár Milan

MPK: C08G 12/12

Značky: kondenzátov, spôsob, vlastnosťami, močovinoformaldehydových, výroby, specifickými

Text:

...aparáie s formaldehydil, ktorého pH bolo upravené prídavkoin hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu alkalických zemin,alebo sodnou solou kyseliny boritej, alebo jej derivátov s výhodou tetraboritanom sódným na hodnoty pH 3,5 až 8,0 s výhodou 4,5 a pevnej močoviny. Tento predkondenzát sa clávkuje clo tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácie.V druhom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzäcia pridavaného vodného roztoku...

Spôsob regulácie rektifikácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256743

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Jozef, Hrázský František, Chocholáček Ľudovít, Paľo Ondrej, Čorný Jozef, Komora Ladislav, Vanko Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: formaldehydu, výrobe, spôsob, pentaerytritolu, rektifikácie, reakčného, roztoku, regulácie

Text:

...rektifikačnej kolóny.Pri tomto spôsobe regulácie rektiľikácie formaldehydu sa dosahuje prekvapujúci účinok v zlepšení deliacej schopnosti spodnej časti kolóny pri súčasnom zmenšovani refluxného pomeru. Ďalej sa pri tomto spôsobe regulácie rektifikácie účinne zamedzuje prieniku formaldehydu do nadväzujúcich uziov výroby pentaerytritolu a aj tvorba si 256743rupovitých látok je menšia v porovnaní s inými spôsobmi regulácie rektitikácie....

Spôsob regenerácie formaldehydu z reakčného roztoku pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256742

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vanko Milan, Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Kováč Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: regenerácie, formaldehydu, reakčného, roztoku, pentaerytritolu, spôsob, výrobe

Text:

...kde pri tlaku 0,3 až 0,6 MPa a pri tlakovom spáde v rozmedzí 0,01 až 0,08 MPa sa získa destilát, obsahujúci 10 až 16 hmot. formaldehydu a 2,0 až 4,0 hmot. metylalkoholu, ktorý sa po oddelení metylíalkoholu v ďalšej rektifikácii za zníženého alebo atmosférickélío tlaku vracia ako regenerovaný vodný roztok formaldehydu na opätovné použitie v reakčnej sústave na výrobu pentaerytritolu.Nový spôsob regenerácia formaldehydu je výhodný najmä pri...

Spôsob indikácie a kvantitatívneho hodnotenia herbicídnej účinnosti látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kúš Ludovít, Kováč Jozef, Varkonda Štefan, Rešetka Milan, Bátora Roman

MPK: G01N 23/04

Značky: kvantitatívneho, látok, účinnosti, fotosyntézu, herbicídnej, inhibujúcich, spôsob, hodnotenia, indikácie

Text:

...zariadenia na fotosyntézu. je aj membránové čerpadlo 10 na recirkulovenir) ovzdušia fottnsynletickej komory ž a alvszcrber 11. na absorpciu neasimilovanelio 14002.Uvedené príklady iluslrujú, ale nooíniiettzujú predmet vynálezu.Rádiometrícká indikácia Íllllĺlĺiĺlüľľw Tototyniézy na báze nuočovinových triazíuových,diazínových a karbamátových herbícidov.Zariadenie automatický kvapalný scintílačný merač rádioakdvity Rack-Beta LKB...

Sposob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu v chmeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254674

Dátum: 15.01.1988

Autori: Minárová Eleonóra, Kurucová Magda, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: stopových, kvantitatívnej, analýzy, n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu, spôsob, chmeli, obsahu, množstiev

Text:

...podstata spočíva v tom, že po kyslej hydrolýze trimorfamidu sa hydrolyticlký produkt ~ morfolín po -oddestilovaní z alkalického prostredia s vodnou parou, stanoví metódou plynovej Chromatografia.Pri stanovení stopových množstiev trimorfamidu v ch-melí časť koextraktov a metabolit morfolín sa oddelia v sústave tlmivý roztok chloroform. Z chloroformu sa trimorfamld extrahuje do zriedenej kyseliny chlo 4rovodíkovej, kde dochádza k...

Spôsob izolácie pentaerytritolu a/alebo mravčanu vápenatého z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253445

Dátum: 12.11.1987

Autori: Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Bindas Ján, Chocholáček Ľudovít, Žedényi Mikuláš, Vanko Milan, Kováč Jozef, Vajda Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, roztokov, spôsob, mravčanu, vápenatého, izolácie

Text:

...alebo s odrel-tifikovczníni nezreagovaneho fornialdehydu.V prvom prípade, ked vedľajším produktom reakcii sú kondenzáty Íormaldehydu,hydroxyaldehydy -~ sirupi, vzhľadom k ich viskozite a vzhľadom k viazaniu časti vápnika je potrebné pracovať s vyšším »obsahom vody v odťahu pentazsiríipov. V prípade, že kondenzáiy forínaldehydu nie sú v roztoku prítomné, je stupeň zahusteniči vyšší.Kontrolu obsahu kondenzátov iormaldehydu je možné robil na...

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov s močovinou a amoniakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252958

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kováč Jozef, Lipka Radislav, Lichvár Milan, Kellner Michal, Sabadoš Július

MPK: C09J 3/16

Značky: amoniakom, výroby, kondenzátov, spôsob, močovinou, polykondenzátov

Text:

...Prvý nedostatok sa dá odstranit tým, že lepidlo sa aditivuje priamo u výroby DTD pred jeho spracovaním. Avšak aj napriek úprave lepidla u výrobcu DTD, problém dodržania požadovaných pevnosti zostáva.Pri štúdiu možnosti prípravy lepidla na báze formaldehydu a močoviny a bez obsahu melamínu, ktoré by zaručilo výrobu DTD pod 10 Ing formaldehydu sme zistili, že podobný účinok ako s melamínom je možné dosiahnuť za určitých podmienok aj pri...

Sposob čistenia výmenníkov při výrobe močovinoformaldehydových a fenolformaldehydových kondezátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252538

Dátum: 17.09.1987

Autori: Macko Robert, Žedémyi Mikuláš, Vafek Oskár, Kováč Jozef, Mesarčík Gustáv

MPK: B08B 3/08

Značky: výmenníkov, výrobe, čistenia, spôsob, fenolformaldehydových, kondezátov, močovinoformaldehydových

Text:

...sa výmennik polieva vodou s, alebo bez prídavku alkálií tak, aby došlo k namäčaniu usadených nečistôt. Pôsobenim tepla dochádza k ďalším rokladnýní reakciám, ktoré sú charakteristické sfarbením usadených nečistôt do žlta až do červeno hneda. Týmto vznikajú zlúčeniny miešateľné s vodou a po takejto príprave výmenníka sa uskutoční čistenie tlakovou vodou, svýhodou použitím vysokotlakého čerpadla. sTýmto spôsobom je možné vyčistiť výmenník až...

Bivalentná inaktivovaná očkovacia látka proti červinke a infekčnej atrofickej rinitíde ošípaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 252037

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kováč Jozef, Šnirc Július, Gubran Dušan

MPK: A61K 39/10, A61K 39/116

Značky: ošípaných, infekčnej, očkovacia, bivalentná, látka, atrofickej, rinitíde, inaktivovaná, červinke, proti

Text:

...titer sérových aglutinašných protilátok 1 640 až 12128051 kolostrálnych protilátok 11280 až 12560.Prínos tohoto vynálezu spočíva v Lom, že sa nahradzujú dve monovalentné vakcíny s potrebou vždy dvojitej aplikácie, vcelku štyri podania jednou bivalentnou vakcínou s dvojrázovou aplikáciou. Tým dôjde k podstatnému zníženiu imunoprofylaktických zákrokov v kategórii clrovných ošípaných a k zníženiu aplikačnej dávky bivalentnej vakcíny celkove...

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Jozef, Lipka Radislav, Kellner Michal, Macko Robert

MPK: C08L 61/10, C09J 3/14

Značky: spôsob, lepidiel, výroby, fenolformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa...

Polyvalentná inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250599

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žuffan Alojz, Menšík Jaromír, Žuffa Tomáš, Žuffová Jolanda, Salajka Eduard, Kováč Jozef, Šnirc Július

MPK: A61K 39/295, A61K 39/108

Značky: spôsob, olejová, inaktivovaná, vakcína, výroby, polyvalentná

Text:

...sa nechá pôsobiť na vírus počas 30 minút pri 37 °C. Na infekciu kultúr sa použije také inokulum, aby multiplicita infekcie predstavovala 0,1 až 0,01 na bunku. Po ukončení adsorpcie vírusu na bunky sa kultúry zalejú Earlov-ým bezsérovým médiom a inkubujú počas 48 až 72 hodín pri 37 °C. Získaná vírusová suspenzia obsahuje 10540 až 10715 TKID 5 n v 1 ml.Pri pomnožovaní korena vírusu sa bunkové kultúry zbavené rastového média opakovane...

Sposob prípravy syntéznej zmesi pre výrobu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250590

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Kováč Jozef, Kupoc Pavol, Butkovský Ľudovít

MPK: C07C 47/04

Značky: přípravy, výrobu, zmesí, spôsob, formaldehydu, syntéznej

Text:

...Prítomnosť mierne kyslélío formaldehydu Bell, R. P., McTigue, P. T., j. Chem. soc. 1960, 2983 V pracovnom roztoku 1. stupňa sa priaznivo prejaví pre zachytávanie zilkalických nečistôt, napr. anioniaku, zatial čo vysoká rozpustnosť kyslých plynov v metanole je velmi žiadúca pri odstraňovaní S 02, HzS a C 02 zo vstupného vzduchu. Týmto kombinovaným účinkom sa teda jedno rozpúštadlo môže použit na absorpciu alkalických, ako aj kyslých...

Sposob výroby nízkotoxických trojzložkových polykondenzátov formaldehydu, močoviny a melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248596

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bodorík Gustáv, Bodajla Michal, Kováč Jozef, Kudelás Boris, Kellnerová Vlasta, Mesiarčík Gustáv, Žedényi Mikuláš, Kellner Michal, Lichvár Milan, Lipka Radislav

MPK: C08G 12/12, C08G 12/32, C08L 61/24...

Značky: melaminu, výroby, spôsob, nízkotoxických, formaldehydu, močoviny, trojzložkových, polykondenzátov

Text:

...vstupný mőlový pomer močoviny a formaldehydu a po l min až 5s výhodou po 30 min. sa pridá melamín. pH reakěnej zmesi sa opäť skontroluáe a podľa potreby opäť upraví prídavkom alkálii na pred» píaanů hodnotu.Táto zmes sa čerpe do diskontinuálneho a/alebo kontinuálneho jedno, alebo viacstupñového reaktora kde pri teplote 85 ul 30 ° 0 prebieha kondenzáeia formaldehydu, moöoviny a melamínu na trojzloža kový polykondenzát.Kondenzačný stupeň...

Inaktivovaná očkovacia látka proti listeróze oviec

Načítavanie...

Číslo patentu: 248586

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kováč Jozef, Balaščák Juraj, Gubran Dušan, Šnirc Július

MPK: A61K 39/02

Značky: oviec, očkovacia, inaktivovaná, listeróze, látka, proti

Text:

...kliniokyjmanifestnej formy ochorenia. Ďalej jevakcínu možne núdzovo použiť v ohniaku nákazy pri doporučení nasledovných opatrení choré jedinoe s klinioky manifeatnými príznakmi lieterickej encetalitídy sa odporazia, ostatné sašpecificky terapeutioky päetria a súöaane sa vykoná vakciná cia a revakoinácia.Vakcína pripravenä podľhvynälezu može nájsť široké praktické využitie v živočíšnej výrobe v chovoch oviec, kde v podatatnej miere...

Zapojenie iskrového defektoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234986

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kováč Jozef, Ďuriš Dušan, Halás Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: zapojenie, iskrového, defektoskopu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia iskrového defektoskopu. Na batériu je pripojený vypínač, obvod signalizácie signalizuje stav zapnutia prístroja a stavu batérie. Do okruhu je zapojené bezpečnostné tlačítko, na ktoré je pripojený menič napätia, z ktorého výstupné napätie je cez triák privádzané na vysokonapäťovú cievku a výstupné napätie z vysokonapäťovej cievky na vysokonapäťový výstup. Spínanie tiáka je relaxačným oscilátorom. Z umeňovacej svorky je...

Posuvné debnenie, najmä pre výstavbu cylindrických komínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234894

Dátum: 15.01.1987

Autori: Valent Peter, Kováč Jozef, Kocanda Jozef, Gillányi Ján

MPK: E04G 11/22

Značky: cylindrických, komínov, debnenie, výstavbu, najmä, posuvné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výstavby cylindrických komínov a rieši problém zmeny hrúbky steny komína, dodatočné nastavenie technologickej kónicity debniacich plechov, ako aj mechanizáciu pri výstavbe ochrannej komínovej vložky. Posuvné debnenie vhodné najmä pre výstavbu cylindrických komínov, ktorého podstata spočíva v tom, že nosný priečnik umožňuje zmenu hrúbky steny debnenia a nesie konštrukciu pre výstavbu a mechanizáciu ochrannej komínovej vložky ako...

Zariadenie pre manipuláciu s prefabrikátmi, najmä hladkými prefabrikátmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234840

Dátum: 15.01.1987

Autori: Valent Peter, Gillányi Ján, Kováč Jozef

MPK: B65G 7/12

Značky: zariadenie, najmä, hladkými, manipuláciu, prefabrikátmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výstavby výškových objektov technológiou montáže z hladkých prefabrikátov a rieši problém manipulácie s nimi pomocou kĺbového závesu. Zariadenie je vhodné najmä pre manipuláciu s hladkými prefabrikátmi, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základného rámu, na ktorom sú zavesené výkyvné nohy ukončené v spodnej časti pätkami a navzájom prepojené obopínacím prvkom. Využitie vynálezu je možné v stavebníctve.

Spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa adsorpčnej rafinácie surového pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232650

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lichvár Milan, Bindas Ján, Kováč Jozef, Sabadoš Július

MPK: C07C 53/06

Značky: surového, spôsob, rafinácie, mravčanu, adsorpčnej, vápenatého, stupňa, pentaerytritolu, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob získavania mravčanu vápenatého zo stupňa čistenia roztokov tzv. surového pentaerytritolu. Frakčnou kryštalizáciou získaný surový pentaerytritol obsahuje v závislosti od vlhkosti koláča premenlivé množstvo mravčanu vápenatého, prítomnosť ktorého v technickom pentaerytritole negatívne ovplyvňuje jeho kvalitatívne parametre. Mravčan vápenatý sa z roztoku surového pentaerytritolu odstraňuje na katexe v H+ cykle, z ktorého sa...

Posuvné debnenie pre výstavbu výškových objektov kónického a cylindrického tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227200

Dátum: 15.06.1986

Autori: Buzási Ladislav, Kováč Jozef, Gilányi Ján

Značky: kónického, tvaru, posuvné, objektov, cylindrického, výstavbu, debnenie, výškových

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné debnenie pre výstavbu výškových objektov kónického a cylindrického tvaru pozostávajúce z oceľovej konštrukcie so stredovým otvorom v tvare kruhu vyznačujúce sa tým, že na hornej ploche konštrukcie (1) sú horizontálne uložené rovnobežné vodítka (2), v ktorých je vedený zasúvací vozík (3) pre uzavretie a uvoľnenie stredového otvoru, pričom vozík je delený na dve zasúvateľné časti a obsahuje otvory pre prechod vodiacich lán (4) lanového...

Zariadenie tvoriace reakční stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov na kovových katalyzátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227155

Dátum: 15.06.1986

Autori: Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Kováč Jozef, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Zlacký Aloiz, Žedényi Mikuláš

Značky: zariadenie, výroby, stupeň, katalyzátoroch, vyšších, tvoriace, kovových, aldehydov, formaldehydu, reakční

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, tvoriace reakčný stupeň výroby formaldehydu a/alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu a/alebo príslušných vyšších alkoholov na kryštalickom striebre, vyznačujúce sa tým, že v smere prúdenia plynnej zmesi, pozostáva z vrstvy kovového kryštalického katalyzátora (1), kovovej podložky (2) a trubkovnice (3) výmenníka tepla, ktorá má, nezávisle na profile vo svojom priereze v horizontálnom a vertikálnom smere, na...

Herbicídny, fungicídny a insekticídny prostriedok so zvýšenou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226948

Dátum: 15.05.1986

Autori: Gahér Stanislav, Hýblová Oľga, Hudecová Daniela, Kováč Jozef, Frajšták Pavol, Varkonda Štefan, Koutná Viera, Čechvalová Dagmar

Značky: účinnosťou, fungicídný, insekticídny, zvýšenou, herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny, fungicídny a insekticídny prostriedok so zvýšenou účinnosťou, vhodný pre aplikáciu na nadzemné časti rastlín, vyznačujúci sa tým, že obsahuje herbicídne, fungicídne alebo insekticídne účinnú látku, alebo kombináciu účinných látok, prídavné pomocné látky a polyvinylalkohol v množstve 0,001 až 0,16 hmotnostných % po1yvinylalkoholu v 100 hmotnostných % aplikačného roztoku prostriedku.

Spôsob rektifikačného oddeľovania formaldehydu z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu a zariadenie na uskutečňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223666

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bobok Ján, Vidovenec Ján, Hagara Anton, Paľo Ondrej, Kováč Jozef, Kordík Jozef, Paulech Jozef, Vanko Milan

Značky: uskutečňovanie, zariadenie, spôsob, výroby, spôsobu, reakčného, formaldehydu, roztoku, oddeľovania, rektifikačného, tohto, pentaerytritolu

Zhrnutie / Anotácia:

Nezreagovaný formaldehyd, voľný i viazaný v labilných zlúčeninách, sa odstraňuje z reakčného roztoku z výroby pentaerytritolu rektifikáciou v etážovej kolóne, vybavenej dvojstupňovým vyvíjačom nasýtenej vodnej pary o tlaku 0,15 MPa. Rektifikácia sa uskutočňuje pomocou kombinovaného prívodu jednak priamej pary pod najspodnejšiu etáž kolóny a jednak do vyvarovacieho systému s cirkuláciou v pomere 10 až 25:1 na odvádzaný reakčný roztok zbavený...

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219600

Dátum: 30.09.1985

Autori: Zlacký Alojz, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Kováč Jozef

Značky: aldehydov, vyšších, formaldehydu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou metanolu alebo príslušných vyšších alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre. Oxidačná dehydrogenácia metanolu alebo vyšších alkoholov sa uskutočňuje pretláčaním plynnej zmesi alkohol-vzduch cez stacionárnu adiabatickú vrstvu strieborného kryštalického katalyzátora. Pomer hmotnosti strieborného...

Spôsob výroby formaldehydu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221880

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vasiľ Pavol, Bodajla Michal, Ridarský Andrej, Jančár Štefan, Koudelka Ladislav, Butkovský Ľudovít, Kováč Jozef

Značky: formaldehydu, spôsob, výroby, metanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formaldehydu oxidáciou a dehydrogenáciou metanolu kyslíkom alebo kyslík obsahujúcim plynom, prípadne za prítomnosti vodnej pary pri zvýšených teplotách. Podstatou vynálezu je vysoké plošné zaťaženie strieborného katalyzátora, ktorého účinok sa prejavuje vo vyššom stupni konverzie metanolu, zvýšenej výťažnosti, zvýšení životnosti katalyzátora, zvýšenej výrobnosti zariadenia a tým aj v priaznivých technicko-ekonomických podmienkach...

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219193

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Vasiľ Pavol, Zlacký Alojz, Sabadoš Július, Kováč Jozef

Značky: výroby, aldehydov, vyšších, formaldehydu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby formaldehydu alebo vyšších aldehydov oxidačnou dehydrogenáciou alkoholu v prítomnosti kryštalického strieborného katalyzátora pri teplotách 450 °C až 750 °C. Podstatou vynálezu je účelné uloženie strieborného katalyzátora v štyroch vrstvách, čím sa dosiahnu lepšie výťažky žiadúcich produktov, zvýši sa konverzia alkoholu, predĺži sa životnosť katalyzátora a zlepšia sa aj ďalšie charakteristiky procesu. Postup podľa vynálezu je...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221721

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ridarský Andrej, Jančár Štefan, Kováč Jozef, Vasiľ Pavol, Bodajla Michal, Koudelka Ladislav, Butkovský Ľudovít

Značky: výroby, formaldehydu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby formaldehydu na striebornom katalyzátore oxidáciou metanolu kyslíkom pri súčasne prebiehajúcej dehydrogenácii metanolu pri zvýšených teplotách a jeho podstatou je vysoké hmotové zaťaženie katalyzátora, ktoré je vyjadrované ako množstvo metanolu privádzané za jednotku času na jednotku katalyzátora. Vychádza sa z poznatku, že výťažok formaldehydu ako hlavného produktu a životnosť katalyzátora sú závislé na potlačení...

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214605

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fridrich František, Zeman Svatopluk, Lichvár Milan, Zlacký Alojz, Kováč Jozef, Kováčová Klára

Značky: lúhov, spôsob, 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby, spracovania, matečných

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob spracovania matečných lúhov, odpadajúcich z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, a obsahujúcich dusičňan sodný, dusitan sodný, voľný formaldehyd a prípadne i produkty formozačných a N-Mannichových kondenzácií, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z piatich stupňov, pri čom prvým stupňom je okyselenie matečných lúhov kyselinou dusičnou na pH 4 až 0, s výhodou 2 až 1, pri teplotách 50 až 100 °C, s výhodou pri...

Spôsob a zariadenie na výrobu acetaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214341

Dátum: 01.06.1984

Autori: Setínek Karel, Polievka Milan, Prokop Zdeněk, Kraus Miloš, Kováč Jozef, Uhlár Ladislav, Sabadoš Július, Kubička Rudolf, Macho Vendelín

Značky: spôsob, acetaldehydu, zariadenie, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba acetaldehydu sa uskutočňuje oxidáciou a/alebo dehydrogenáciou etanolu na striebornom katalyzátore pri teplote 340 až 640 °C. Katalyzátorom je hlavne elektrolytické striebro alebo striebro na nosiči, zvlášť na zeolitoch. Katalyzátor môže byt ešte zriedený inertnými látkami /samotný nosič, kovové alebo sklenené guličky ap./. Na katalyzátor sa privádza zmes pár etanolu, vody, vzduchu, prípadne tiež dietyléteru a acetálov, ako hlavných...

Spôsob kvantitatívnej anylýzy obsahu stopových množstiev herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223118

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kováč Jozef, Henselová Mária, Bátora Vojtech, Kurucová Magda, Benada Jaroslav

Značky: herbicídov, spôsob, stopových, množstiev, kvantitatívnej, obsahu, anylýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev herbicídov inhibujúcich Hillovu reakciu chromatograficky na tenkej vrstve, nanesením roztoku herbicídu so známymi koncentráciami, po vyvíjaní v mobilnej fáze a po jej následnom odparení, po postriekaní chromatogramu detekčným skúmadlom, pozostávajúcim zo zmesi homogenátu chloroplastov a roztoku sodnej soli 2,6 - dichlórfenolindofenolu, pričom po ukončení chromatografie sa chromatogram...

Stabilný fungicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 215691

Dátum: 15.03.1984

Autori: Kováč Jozef, Frajšták Pavol Ing, Truchlik Štefan, Gahér Stanislav, Ábelová Irena

Značky: prípravok, stabilný, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, na báze N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu samotného, alebo v zmesi s inými pesticídne účinnými látkami, rozširujúcimi biologické spektrum použitia prípravku ako koloidná síra, zinočnatý komplex etylénbisditiokarbamátu manganatého, Cu-oxychlorid, 0,0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfát. Obsahuje povrchovoaktívne látky, inertné plnidlo a prípadne ochranný koloid. Stabilný...