Kováč Jaroslav

Sposob prípravy substituovaných 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260336

Dátum: 15.12.1998

Autori: Végh Daniel, Berkeš Dušan, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/40, C07D 333/22

Značky: 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových, kyselin, přípravy, substituovaných, spôsob

Text:

...969 198 D, heterocyklických acetylénov a propínových kyselín Saikachi H., Taniguchi Y. Yakugaku Zasshiváč I., Hasová B. Collection Czech, Chem. Commun. 41, 614 1976, pričom výťažky sú od 40 do 80 . Nevýhodou týchto metód je použitie toxických a koruozívnych rozpúšťadiel CS 2, C 014, dioxán, kyselina octová),možnost priebehu vedľajších reakcii halogenizácie na tererocyklickom jadre, dekarboxylácia východzích diskových derivátov arácle...

Sposob prípravy 2-amino-N-(1-metyletyl)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260153

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07C 103/28

Značky: 2-amino-n-(1-metyletyl)benzamidu, přípravy, spôsob

Text:

...a po ochladení vylúčený izopropylamínhydrochlorid sa rýchlo odfiltruje za neprístupu vzdušnej- vlhkosti najlepšie pod ochrannou dusíko vou alebo argonovou atmosférou). získaný roztok sa zmieša s 274 g antra-nilovej kyseliny a zahreje k 130 °C až 150 °C za intenzívneho miešania 2 h. vylúčená metaíosťorná kyselina sa postupne oddelí zo spodku reaktoru. Po ochladení na 5 °C sa získa 340 gramov kryštalickej látky, ktorá sa na filtri premyje s 1...

6-(N,N-Dialkylamino)-3-azoarénpyridazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270129

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kováč Jaroslav, Gracza Tibor

MPK: C07D 237/20

Značky: 6-(n,n-dialkylamino)-3-azoarénpyridazíny, přípravy, spôsob

Text:

...najskor výrazne efertí na tmavofialovo a dostupne sa odrarbujo. Ddparí-eado Ěuehe za níłendho tlaku a pridá aa 30 ml lldovej vody. Vylúči ee pevnálätka, ktoré ae odeaJea premyje voduu,KryBtelízuJe ee z metenolu. Výtažok 88 5. T.t. 305 až 307 °C. Pre C 1 gH 1 gN 5 Q /měl. hmot. 272.2/ vypočítaná 52,93 2 C, h 4 a H, 30,06 N,nájdené 52,00 H C, a,3 n ü H, 29,80 5 N. Hmotnoetnd epektrum M- 272.v 10 ml ahaolútnaho etanoiu aa za miešania pri...

Spôsob odstraňovania a získavania paládia z odpadových a hydrogenačných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 270122

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kiss Gabriel, Ríšová Júlia, Garaj Ján, Waradzin Walter, Kováč Jaroslav, Végh Daniel, Bobošík Vladimír

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: hydrogenačných, odpadových, získavania, odstraňovania, paládia, spôsob

Text:

...neiónovaho paiädia ae aktívne uhlie upraví zahtiatím e 10 k HN 03 1 h za prídavku redukönýoh látok. zachytené Pd° mozno získat priamo pálenim uhlíka alebo ho možno previesť na Pd 2 pomocou HND 3 a tak ho zachytiť ne polymáre, pričom sa aktívneuhlie regeneruje súčasne aktiváoiou pre dalšie použitie.Uvedené príklady iluatrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Cez 100 g makroporázneho polyméru polystyrén dívinylbenzén s amidoxidovými...

Spôsob prípravy enamínov 5-nitro-2-furánového a 5-nitro-2-tiofénového radu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268590

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 333/44, C07D 307/73

Značky: 5-nitro-2-tiofénového, enamínov, 5-nitro-2-furánového, přípravy, spôsob

Text:

...od doteraz NV reakcii. Nnkoĺko subutitůcie prebiehajú na nasýtenon uhliku a predchbdznjú łragmentačnú reakciu, majú širšie uplatnenie a predstavujú nový typ reakcie.19,3 g /0,1 mol/ 3-/5-nitro~ 2-furyl/propćnovej kyseliny sa suspendovalo do 250 ml C 32 I pri teplote varu rozpůšřadle v priebehu 3 h pridalo 16 g brômu. Po odfarbeni roztoku sa pridalo k intenzivne miešanému roztoku 30 g piperidinu a po 5 h miešania sa rozpúšĺadlo oddestilovalo za...

1,1-Dijód-2-(5-nitro-2-furyl)-a 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-tienyl)etén a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267360

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/73, C07D 333/44

Značky: 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-tienyl)etén, 1,1-dijód-2-(5-nitro-2-furyl)-a, přípravy, spôsob

Text:

...g silikagelu, 50 až 150 m. eluent benzén). Získa sa g 1,1-dijód-2-(5-nitro 2-furyl eténu o t. t. i 08 až lll °C.H NMR spektrum (merané na prístroji Tesla BS 487 C - 80 MHz) v CDCl, za použitiakde X zmmtcníi autom kyslíka alebo síry, sa nc~ cha reagovat s dijódmetylćntriĺenyllosforanom vzorca lllizolovaným alebo pripraveným in situ z tetrajódmetánu a trifenyllosfínu, v prostredí orga nických rozpúšťadiel ako sú halogenované uhlovodíky ako...

Enamíny N-metylpyridiniových jodidov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266107

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bencková Mária, Végh Daniel Csc, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 213/38

Značky: n-metylpyridiniových, spôsob, přípravy, jodidov, enamíny

Text:

...A. Enamines Synthesis, Structure and Reactions, Marcel Dekker,New York 1969). Predmetné zlúčeniny môžu slúžiť ako východiskové produkty pre prípravu nových heterocyklických zlúčenín, prírodných látok, ako aj prísad do polymérov.Predmet vynálezu ilustrujú. ale neobmedzujú nasledujúce príklady P r í k 1 a d 122,1 g 1,2-dimetylpyridínium jodidu V ZD ml dimetylformamiddimetylacetálu sa zahrievalo10 h v 50 ml dimetylformamidu pri teplote 140 až...

Spôsob prípravy enamínov 5-nitro-2-tiofénového a 5-nitro-2-furánového radu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264988

Dátum: 12.09.1989

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/71, C07D 333/44

Značky: spôsob, přípravy, enamínov, 5-nitro-2-furánového, 5-nitro-2-tiofénového

Text:

...2-butančne resp. v ich zmesiach pri teplote 40 až 180 °C, a poskytujú enaminy 5-nitro-2-tienyl- resp. 5-nitro-2-furánového radu obecného vzorca IReakcie prebiehajú podľa nasledujúcej schémykde 2-5.0 a HNR 1 R 2 HN(cH 3)2 Hntcuzcuýz HN o. ~ov BrNH CI NH 2.Predmet vynálezu ilustrujú ale necbmedzujú nasledujúce príklady P r 1 k 1 a d 1I V 500 ml benzénu sa zmieša 27,8 g 3-/5-nitro-2-tieny 1/-3-brömpropénovej kyseliny a 30 g morfolinu a po 1 h...

3-(5-Nitro-2-furyl)propenylizotiokyanát a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264198

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kováč Jaroslav, Žvak Vladimír

MPK: C07D 307/71

Značky: spôsob, přípravy, 3-(5-nitro-2-furyl)propenylizotiokyanát

Text:

...Po ochladeoí na laboratórnu teplotu sa do zmesi zavádza intenzívny prúd plynného g chlorovodíku. Zmes sa samovoľnezahreje a po ukončení zavádzania HCl ĺg sa za tepla prefíltruje a odparí do sucha. Vzniknutý 3 ~ 5-nitr 0-2-fury 1 propenylamín~hydrochlorid sa rozpustí v 200 ml vody a pridá sa do zmesi 2,3 g 0,02 mólu) tlofosgénu, 2,2 g 0,022 mólu uhličítanu vâpeoatého a 80 ml chloroformu pri teplote 5 až 10 °C. Reakčná zmes sa mieša 4 h...

3-(5-Nitro-2-furyl)propenylbromid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264191

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kováč Jaroslav, Žvak Vladimír

MPK: C07D 307/71

Značky: spôsob, přípravy, 3-(5-nitro-2-furyl)propenylbromid

Text:

...s 50 ml dietyléteru. Spojené éterické extrakty sa premyjú vodou 3 X 15 mililitrov a vysušia síranom sodným.Po vákuovom oddestilovaní éteru sa 3-5-nitrmz-ľurylpropenylbromid prekryštalizuje z heptänu.3- 5-nitro~~ 2-furyl propenylbromid podľa vynálezu je zlúčenina vzorcaa .spôsob jeho prípravy. Podstata spôsobu prípravy 3-5-nitro-2-furyüpropenylbromidu spočíva V tom, že na íłígjąľnttrö-Zimrýlpropenylalkohol sa pôsotyítbromačnýrłrčimdlom...

4,5-Disubstituované-2-azoarénfurán bisperchloráty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263193

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Jaroslav, Gracza Tibor

MPK: C07D 307/66

Značky: přípravy, spôsob, 4,5-disubstituované-2-azoarénfurán, bisperchloráty

Text:

...mieša 3 h pri teplote 20 až 25 °c. vylúčená pevná látka sa odsaje a premyje vedou. Kryštalizuje sa zo zmesi kyselina octová-voda 955. Výtažok 76 S. T.t. 118 až 124 °C. Pre C 25 H 33 C 12 N 50 Ll/mnl. hmot. 650,5/ vypočítaná 10,76 E N, 10,90 C 1, nájdené 10,52 N, 10,84 C 1. la NMR spektrum /merené v acetône-dő/ 11,03 ls, 1 u, NH/, e,1 o /d, J 9 Hz, za, ubenzén/,7,60 /e, SH, Hbenzénl, 7,52 d, J 9 Hz, ZH, Hbenzénl. 7,42 15, m, Hfuránl, 5,75...

Spôsob odstránenia paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261836

Dátum: 10.02.1989

Autori: Garaj Ján, Bartalos Ladislav, Kováč Jaroslav, Waradzin Walter, Kiss Gabriel, Hladký Zdeněk, Ríšová Juliana

MPK: C02F 1/58, C02F 1/70

Značky: odstránenia, hydrogenácii, spôsob, paládia, katalytickej, odpadových

Text:

...v~ procese redukcie a izolácie paládia. Elementárne pa 4ládium Vzuiknuté redukciou je koloidnej povahy s veľkým špecifickým povrchom. e známe, že paládium sa rozpúšta i V prostredí chlorov-odikovej kyseliny za prítomnosti Vzdušneho kyslíka. Preto sa do roztoku pred prídavkom redukčného skúmadla a pred okyslovaníln zavedie oxid uhličitý. Tým sa vytlačí z roztoku rozpustený vzdušný kyslík. Prídavok aktívneho uhlia umožňuje adsorpčsruí...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259592

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pódová Margita, Konečný Václav, Ujhelyiová Liana, Buchvald Jozef, Dobiáš Jozef, Brtko Július, Šturdík Ernest, Hudecová Daniela, Kováč Jaroslav, Varkonda Štefan, Uher Michal

MPK: A01N 43/16

Značky: fungicídný, prostriedok

Text:

...brómovodíkovej. Reekčná zmeszahrievzi 2 až 3 hodiny na 70 °C a l. iJyleje na llad. vylúčené kryštáll-jvjirekryšt-vliztxjú z etanolu. výťažok je 43 J/o. teplota topenia 180 až 1.83 (1.Piripravené podľa Takashi Kotani, Itsko Ichimotvo, Chuji Íľatsumi j. Ferment. Technol. 51, 60 (1973).Stanovenie antifungálnej aktivity na Phytoplćitora investans, Botrytis cinerea, Fusarium nivale, Alternaria solani difúznou metódou nn agarových platniachNa...

Spôsob zviditelňovania kryštalografických porúch v indiumgáliumarzenilfosfide In 1 – x Ga x As 1 – y P y orientácie (001)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258708

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Nandraská Sulamit, Srnánek Rudolf

MPK: C01G 15/00

Značky: orientácie, spôsob, poruch, kryštalografických, indiumgáliumarzenilfosfide, zviditelňovania, 001

Text:

...1-Py, kde 0,25 x0,33 a 0,55 y 0,73 sa pôsobí pri tep-.lote 15 až 50 C po dnobu 1 až 5 min. za intenzívneho miešania zmesou pozostávajúcou z vodného roztoku s obsahom 15 hmot. hydroxidu draselného a vodného roztoku s obsahom 15 hmot. hexakyanoželezitanu draselného zmiešaných v hmotnvostnom pomerezzlažlzz.Výhodou spôsobu zviditelňovania kryštalografických porúch je, že leptaním v tomto roztoku sa zviditelňujú kryštálografické poruchy...

Sposob čistenia 2-amino-N-(1-metyletyl)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257824

Dátum: 15.06.1988

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07C 103/76

Značky: 2-amino-n-(1-metyletyl)benzamidu, spôsob, čistenia

Text:

...zahustíExtrakciou bázickými činidlami sa odstránia nečistoty kyslého a zásaditého charakteru a následným pôsobením aktívnym uhlím sa odstránia aj látky neutrálnej povahy.spôsobom podľa vynálezu sa získa produkt o čistote 98 až 99,8 účinnej látky.100 9 2-amino-N-(1-mety 1 ety 1)benzamidu (90 účinnej látky) sa rozpustí v l 000 ml toluénu pri bode varu rozpúštadla a po premytí s J N roztokem uhličitanu sodného sa prevarí s 2 g aktívneho...

5-Nitro-2-furyl- a 5-nitro-2-tienylacetonitril a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256728

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 307/72, C07D 333/12

Značky: 5-nitro-2-tienylacetonitril, 5-nitro-2-furyl, spôsob, přípravy

Text:

...neobmedzujú nasledujúce príklady.18,2 g l-MN-dlmetyłamíno-Z 5-nitro-2-furyllétenu sa rozpustí v 200 ml metanolu a za intenzívneho miešania sa pridá 25 g hydroxylamín-Gsulfónovej kyseliny. Po 2 h miešania pri teplote laboratória sa reakčná zmes zahrieva k varu 3 h. Po oddestilovaní rozpúštadla zvyšok sa čistí chromatograflouna stĺpci silikagélu (150 až 200 m, eluent benzén). Získa sa 5-nitro-Z-Iuryl-acetonitrll ako žltá kryštalická látka o t....

1-(5-(2-Nitrofenyl)-2-furyl)aminokarbonyl deriváty sekundárnych amínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256577

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Koreňová Anna, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 405/12, C07D 413/12, C07D 405/14...

Značky: amínov, 1-(5-(2-nitrofenyl)-2-furyl)aminokarbonyl, spôsob, přípravy, sekundárnych, deriváty

Text:

...teplote varu 4 hodiny. Ku zmesi sa prikvapkáva piperidín 0,89 g, 0,0105 mólu a pokračuje sa v zahrievaní 2 hodiny. Rozpúštadlo sa za zniženého tlaku oddestiluje. Zvyžok sa rozpustí v éteri. Éterická vrstva sa premýva zriedenou HC a vodou do pH 7. Rozpúšťadlo sa oddestiluje za zníženého tlaku a tuhý zvyšok sa kryštalizuje z etanolu.1-5-(Z-nitroienylj-Z-furylaminokarbonylmorfolín azid kyseliny S-Z-nitrofenylj-Z-furánkarboxylovej 2,71 g, 0,015...

5-Substituované a 4,5-disubstituované 2-azoarénfurán hydrogéntetrafluoroboráty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256172

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Gracza Tibor

MPK: C07D 307/66

Značky: hydrogéntetrafluoroboráty, 2-azoarénfurán, 4,5-disubstituované, 5-substituované, spôsob, přípravy

Text:

...,P r ik 1 ad 2K roztoku 5-MN-dimetýlamíno-Z-turturylidén-N,N-dimetylimóniu-m bromixdu 0,795 gramov v 10 m 1 vody sa za miešania v priebehu 50 min. v rozmedzí teplôt -5 až 0 °C pridá roztok 4-karbetoxybenzéndiazónium tetrafluórborátu 0,972 g v 2-0 ml vody. Po 2 hodinách miešania pri teplote 20 až 40 °C sa od-saje pevná látka, .premyje sa vodou a vysuši. výťažok 42 0/0. T. t. 232 .až 236 Celsia.lH NMR spektrum DMSO-D 5 8,05 id, 15,2 HZ, lH,...

Halogénacetylény 5-nitro-2-tiofénu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255305

Dátum: 15.03.1988

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Kraus František

MPK: C07D 333/12

Značky: přípravy, spôsob, halogénacetylény, 5-nitro-2-tiofénu

Text:

...spektrum na spektrometrii AEI MS 920-151M je vodík, striebro, med alebo magneziumbromid, sa pôsobí halogénom V prostredí organických nozpúšťadiel ako sú aromatické kvuapalné uhliovodíky, étery, estery kyselín, dalej tiofén, sírouhlík, acetonitril, dimetylsultoxid, dimetylformamid a halogénovane rozpüštadla vo vode a/alebov ich zmesiach s vodou za prítomnosti bázických ka»talyzátorov typu uhličitanov a hydnoxidov a-lkalických kovov v rozmedzí...

Sposob prípravy 2-brómakrylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254933

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dandárová Miloslava, Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07C 57/54, C07D 307/72, C07D 333/12...

Značky: spôsob, kyselin, 2-brómakrylových, přípravy

Text:

...medicíne.Podstata spôsobu prípravy Zŕbrómakrylových kyselín podľa vynálezu spočíva v tom, že na aryl- alebo heteroarylidénmald nově kyseliny obecného vzorca IIkde Ar má hore uvedený význam, sa pôsobí brómom v prostredi organických rozpúšťadiel zo skupiny halogěnovaných uhľovodíkov, organických kyselín, sírouhlíka, N,N«-dimetylformamiclu a vo vode alebo v ich zmeslach pri teplote 5 až 150 °C.Reakcia prebieha podľa nasledujúcej sché~...

3-(5-Halogén-2-furyl)-3-kyano-2-substituované deriváty kyseliny propénovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254207

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kováč Jaroslav, Berkeš Dušan

MPK: C07D 307/38

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, propénovej, 3-(5-halogén-2-furyl)-3-kyano-2-substituované, deriváty

Text:

...5-brómfurfurylidénmalóndinitrilu 4,46 g 0,02 mólu v dimetylformamide 25 ml ochladeného na teplotu -10 °C sa za intenzívneho miešania pridá roztok kyanidu sodného 1,0 g 0,0204 mólu vo vode 2 ml, potom sa prileje kyselina octová 50 ml .a v priebehu 5 min. sa po malých dávkach pridáva octan olovičitý PbOC 0 CHSM (9,0 g 0,0203 mólu. Reakčná zmes sa mieša 30 min., vyleje sa na 400 ml ladovej vody, produkt sa odtiltruje a kryštalizuje zo...

Azid kyseliny 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254049

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Koreňová Anna

MPK: C07D 307/68

Značky: spôsob, přípravy, kyseliny, 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej

Text:

...kyseliny 5- Z-nitrotenyl -Z-furánkarboxylove j vzorca I spočíva v tom, že sa na chlorid kyseliny 5-(Z-.nitrofenylł-furánkarboxylovej vzorca ll v cyklickom éteri pôsobí azidom sodným pri teplote 0 až 5 °C.Výhody spôsobu prípravy zlúčeniny podľa vynálezu spočívajú okrem iného v tom,že syntézu je jednostupňova, uskutočňuje sa V jednoduchej aparatúre s dobrými výťažkami.Azid kyseliny 5-Z-nitrofenyl-2-furánkarboxylovej má široké použitie V...

Spôsob prípravy 2-chlórakrylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 253435

Dátum: 12.11.1987

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav, Dandárová Miloslava

MPK: C07C 57/54

Značky: spôsob, přípravy, 2-chlórakrylových, kyselin

Text:

...a vo vode alebo v ich zmesiach pri teplote 5 až 150 °C.Reakcia prebieha podľa nasledujúcej schémypričom Ar má hore uvedený význam.,Uvedený spôsob prípravy je energeticky nenáročný, pričom vznikajú produkty o vysokej čistote a vysokých výťažkoch prakticky kvantitativnych.Veclľajšími produktami reakcie sú oxid uhličitý a chlorovodík, ktoré sú za daných podmienok v- plynnom stave.25 g 4-nĺtrobenzilidén malonovej kyseliny sa rozpustilo v...

Vidličkovaný nos spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238863

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kosnáč Marián, Kováč Jaroslav

MPK: F22B 37/22

Značky: spaľovacej, parného, vidličkovaný, kotla, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z odboru parných kotlov. Týka sa nosu spaľovacej komory parného kotla a rieši vytvorenie vhodného tvaru spaľovacej komory. Podstatou vynálezu je, že trubková stena spaľovacej komory parného kotla je rozvetvená na tvarovú trubkovú stenu a spojovaciu trubkovú stenu.

6-Bróm-4-oxo-2,5hexadiénkarboxylová kyselina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250583

Dátum: 15.04.1987

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07C 57/03

Značky: přípravy, spôsob, 6-bróm-4-oxo-2,5hexadiénkarboxylová, kyselina

Text:

...sa pripraví vysoko reaktívne - ketovinylhalogenldys akrylovým substituentom (R). Predmetná zlúčenina ako vysokoreaktívny ketovinylový derivát môže slúžiť ako dôležitý východzí produkt o chémii príprav nových heterocykllokých zlüčenín, ďalej ako prísada do polymérov, dalej ako vytvrdzovač želatíny vo fnotiograiickej chezmli. Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príklady2,52 g 5-Bróm-Z-furylvinylénbromidu sa rozpustí v...

1,2-Dihydro-1,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´]pyrolo[2 ,3 :4,5]furo[3,2-b]indol-1-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232192

Dátum: 01.04.1987

Autori: Koreňová Anna, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 491/22

Značky: spôsob, přípravy, 1,2-dihydro-1,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´]pyrolo[2, 4,5]furo[3,2-b]indol-1-óny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odboru organickej chémie a rieši prípravu nových zlúčenín 1,2-dihydro-l,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´] pyrolo [2´,3´:4,5]furo [3,2-b]indol-l-ónov. Podstata sp(sobu prípravy zlpčenín podľa vynálezu spočíva v tom, že sa hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2´,3´:4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej zahrieva s trietylesterom kyseliny ortomravčej alebo ortooctovej v dymetylformamide pri teplote 100 - 153 °C. Zlúčeníny podľa vynálezu...

Substituované 5-fenoxy-2-furaldehydy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248939

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/42

Značky: spôsob, substituované, 5-fenoxy-2-furaldehydy, přípravy

Text:

...alebo 5-nitro-2-furaldehydom uskutočňuje v jednom stupni v nenáročných podmienkach s dobrým výtažkom. Najlepšie výťažky sa ziskali pri použití 4-chlór-2-metylfenolatu sodného alebo draselného.Pripavené substituované 5-fenoxy-2-furaldehydy sú dobre kryštalizujúce zlúčeniny. Vyznaćujú sa značnou reaktivitou a môžu sa využiť na pripravu príslušných oximov, hydrazónov,substituovaných 5-fenoxy-Z-furalkyanodov a nových heterocyklických zlúčenín...

5-Nitro-2-furyl-keténditiometylacetál a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248921

Dátum: 12.03.1987

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/72

Značky: spôsob, 5-nitro-2-furyl-keténditiometylacetál, přípravy

Text:

...prebieha podľa schémySpôsob pripra v 5-nitro-Z-fury 1-keténditiometylacetálu podľa Vynálezu spočíva V jednostupňovej syntéze z pomerne dostupných zlüćenin a produkt sa získa vo vysokom výťažku5-nitro-2-furylnketćnditiometyiacetái predstavuje novú skupinu 5-nitro-2-furyietylěno vých derivátov so širokou možnosťou syntetickěho využitia, napr. ako kľúčové latka pre syntézunových antibakteriálnych preparátov, ako prísada sod poiymérov a...

3,4-Dichlór-5-(5-aryl-2-furoyl)oxy-2(5H)furanóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248919

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav, Konečný Václav

MPK: A01N 43/08, C07D 307/34

Značky: 3,4-dichlór-5-(5-aryl-2-furoyl)oxy-2(5h)furanóny, spôsob, přípravy

Text:

...zmiešaným anhydridom vzoroa IIIkde X má horeuvedený význam, pôsobí na kyselinu mukochlórovú V benzene alebo toluéne priVýhody spôsobu pripravy,zlúCen 1 n I podľa vynálezu spočívajú okrem iného V tom, že sa reakcia chloridov alebo zmiešaných anhydridov 5-aryl-2-furánkarboxylových kyselín s 3,4-dichlór-2/SH/furanonom uskutočňuje v jednom stupni v nenárocných podmienkach s dobrýmvyťažkom, pričom sa získajú zlúčeniny I.Nasledovné príklady...

Substituované 3,4-dichlór-5-propenoyloxy-2(5H)-furanózy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248918

Dátum: 12.03.1987

Autori: Koraňová Anna, Krutošíková Alžbeta, Konečný Václav, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/34, A01N 43/08

Značky: 3,4-dichlór-5-propenoyloxy-2(5h)-furanózy, substituované, spôsob, přípravy

Text:

...0 °C.Výhody spôsobu prípravy zlúčenín podľa vynálezu spočívajú okrem iného y tom, že sa reakcia chloridov alebo zmiešaných anhydridov substituovaných kyselín propénových 3 kyselinou mukochlőrovou uskutočňuje v jednom stupni v nenáročných podmienkach s dobrým výťazkom sa získajú zlúčeniny I.Nasledovné príklady ilustrujú, ale neobmedzujú nové látky a spôsob ich prípravy.3,4-dichlór-5-hydroxy-2-furančn /2,1 9/ V benzéne 15 ml a chloŕid kyseliny 3...

Chlorid kyseliny 6-chlór-2-(2-nitrofenyl)-tieno(3,2-b)furán-5-karboxylovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249490

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Kráľovičová Eva

MPK: C07D 495/04

Značky: 6-chlór-2-(2-nitrofenyl)-tieno(3,2-b)furán-5-karboxylovej, přípravy, kyseliny, spôsob, chlorid

Text:

...v tionylcnloride pri teplote 135 °C za prítomnosti trietylbenzylamónium chloridu.Keďže chiorid kyseliny 6-chlór-2-/2 ~nitrofenyl/tieno 3.2-b furan-5-karboxylovej obsahuje niekoľko reakćných centier má široké využitie v organickej syntáze. Hydrolýzou, dekarboxylácio e reduktívnou dehalogenáciou možno pripraviť základný aryltieno 3,2-b furan.Rukleofilnou výmenou chlóru je mozne pripraviť deriváty vhodné pre cylizaćné reakcie za vzniku...

2-Aryl-4-acetylfuro[3,2-b] pyroly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236617

Dátum: 15.02.1987

Autori: Krutošíková Alžbeta, Kráľovičová Eva, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 491/048

Značky: 2-aryl-4-acetylfuro[3,2-b, pyroly, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru organickej syntézy a rieši prípravu nových 2-aryl-4-acetylfuro[3,2-b]pyrolov. Podstata spôsobu prípravy podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kyseliny 2-aryl-4H-furo[3,2-b]pyrol-5-karboxylové zahrievajú v acetanhydride pri teplotách 100 - 136 °C. Zlúčeniny padla vynálezu majú široké použitie ako reakčné komponenty v organickej syntéze. V podmienkach Vilsmeierovej reakcie (DMFA + POCl3] poskytujú 5-formylfuro[3,2-b]pyroly....

Metoxyderivát 5-nitro-2-etylfuránu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236601

Dátum: 15.02.1987

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 307/72

Značky: metoxyderivát, 5-nitro-2-etylfuránu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy novej látky metoxyderivátu 5-nitro-2-etylfuránu, vzorca I. Tento sa pripravuje tak, že na 5-nitro-2-vinylfurán sa pôsobí metylalkoholátom alkalického kovu pri teplote 10 až 120 °C, alebo sa na 5-nitro-2-vinylfurán pôsobí metylalkoholom za katalýzy fázovými katalyzátormi v prostredí vody alebo organických rozpúšťadiel v rozmedzí teplôt 10 až 120 °C.

2-Arylfuro[3,2-b] pyroly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234973

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Kráľovičová Eva, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 491/048

Značky: 2-arylfuro[3,2-b, pyroly, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy látok podľa vynálezu spočíva v tom, že kyseliny 2-arylfuro[3,2-b]pyrol-5-karboxylové sa zahrievajú v chinolíne v prítomnosti chromitanu meďnatého v molárnom pomere kyselina : chromitan meďnatý rovnom 0,1 až 0,15:2,7 až 4,1 pri teplotách 100 až 150 °C. Látky podľa vynálezu charakterizované všeobecným vzorcom I, kde R1 znamená fenyl alebo 4-tolyl a R2 znamená H alebo CH3, predstavujú novú skupinu heterocyklických...

1- / 5-nitro-2-furyl/- 2- bróm – acetylén a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233972

Dátum: 01.12.1986

Autori: Végh Daniel, Kováč Jaroslav

MPK: A01N 43/08

Značky: spôsob, bróm, acetylén, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu novej látky 1-(5-nitro-2-furyl)-2-bromacetylénu vzorca Podstata spôsobu prípravy látky podľa vynálezu spočíva v tom, že 5-nitro-2-furylvinylidénbromid reaguje s alkalickými hydroxidmi, alkoholátmi, benzyltpimetylamoniumhydroxidom, tetrabutylamoniumhydroxidom v prostredí organických rozpúšťadiel ako sú étery, aromatické kvapalné uhlovodíky, alkoholy alebo ich zmesi s vodou v rozmedzí teplôt -10 až 40 oC. Látka podľa...

Spôsob prípravy dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230861

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kada Rudolf, Jurášek Adolf, Kováč Jaroslav, Knoppová Viera, Klučovský Pavol, Ježek Marián, Žvak Vladimír, Mašek Ján, Uher Michal

MPK: C07C 149/26

Značky: dicyklohexyldisulfidu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy dicyklohexyldisulfidu pripravovaného reakciou cyklohexylchloridu s dvojsírnikom sodným vyznačený tým, že na cyklohexylhalogenid obecného vzorca I kde X je Cl, Br alebo J, ktorý je prípadne riedený organickým rozpúšťadlom zo skupiny chlórovaných uhlovodíkov ako sú tetrachlórmetán, chloroform, metylénchlorid, chlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, alkoholov s počtom uhlíkov 1 až 6, ketónov s počtom uhlíkov 3 až 6, esterov karboxylových...

Hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2´,3´: 4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230342

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Koreňová Anna, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 491/147

Značky: spôsob, 1,9-dihydropyrolo[2´,3´, 4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej, přípravy, kyseliny, hydrazid

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2`,3`:4,5]furo[3,2-b] indol-2-karboxylovej vzorca I.

Substituované 3-(5-X-2-furyl)benzo[g]indolizíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230333

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Dandárová Miloslava, Leško Ján, Štetinová Jarmila, Považanec František, Pajchortová Alžbeta

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, 3-(5-x-2-furyl)benzo[g]indolizíny, spôsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 3-(5-X-2-furyl)benzo[g]indolizíny všeobecného vzorca I kde R1 je H, CN, NO2, COOCH3, COOC2H5, COC6H5
R2 je H, COOCH3, COOC2H5, C6H5, 4-nitrofenyl, 5-nitro-2-furyl a X je NO2, COOCH3. 2. Spôsob prípravy substituovaných 3-(5-X-2-furyl)benzo[g]indolizínov obecného vzorca I podľa bodu 1 vyznačený tým, že sa na N-(5-X-2-furfuryl)izochinolínium bromid vzorca II.

Estery kyseliny kyánimidoditiouhličitej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233489

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kováč Jaroslav, Kuľnevič Vladimír Grigorievič, Jurášek Adolf, Krapivin Gennadij Dmitrijevič

MPK: C07C 154/02, C07D 307/48

Značky: estery, spôsob, kyánimidoditiouhličitej, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu sírnych aromatických a heteroaromatických zlúčenín, pričom popisuje štruktúru a prípravu zlúčenín obecného vzorca I. Uvedené zlúčeniny sa pripravujú reakciou solí alkalických kovov kyseliny kyánimidoditiouhličitej obecných vzorcov II. Zlúčeniny podľa vynálezu sú antibakteriálne účinné a zároveň môžu nájsť široké uplatnenie ako východiskové látky pre syntézu iných biologicky účinných zlúčenín.