Kováč František

Spôsob vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja od obrobku a zapojenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288380

Dátum: 08.06.2016

Autor: Kováč František

MPK: G01B 7/02, B23K 26/02

Značky: spôsob, zapojenie, obrobků, vzdialenosti, technologického, spôsobu, nástroja, tohto, uskutočnenie, vyhodnocovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kapacitného spôsobu vyhodnocovania vzdialenosti technologického nástroja (2) od elektricky vodivého obrobku (1), pričom kapacitná meracia elektróda (3) je prostredníctvom držiaka (4) upevnená na technologický nástroj (2), ktorý je posúvaný proti obrobku (1) prostredníctvom pohonu, pričom vyhodnocovací obvod (8) sníma rezonančnú frekvenciu oscilačného obvodu (6), nelineárne závislú od vzdialenosti meracej elektródy (3) od obrobku...

Spôsob výroby izotropných elektrotechnických ocelí s nízkymi wattovými stratami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288322

Dátum: 09.12.2015

Autori: Kováč František, Petryshynets Ivan, Stoyka Vladimír, Škorvánek Ivan, Kvačkaj Tibor

MPK: C21D 8/00, C21D 8/12, C21D 8/02...

Značky: výroby, spôsob, nízkými, stratami, elektrotechnických, izotropných, oceli, wattovými

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne deformačno-tepelné spracovanie izotropných zrnovo neorientovaných elektrotechnických ocelí. Pozostáva z ohrevu ocele v stave po primárnej rekryštalizácii na teplotu do 450 °C, následného valcovania s nízkym celkovým úberom v teplotnom rozsahu medzi teplotou okolia a teplotou ohrevu, s cieľom pripraviť taký deformačný stav materiálu, ktorý počas nasledujúceho žíhania materiálu vyvolá deformačne indukovaný rast...

Spôsob výroby zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287440

Dátum: 02.09.2010

Autori: Stoyka Volodymyr, Kováč František

MPK: C21D 8/12

Značky: výroby, zrnovo, oceli, spôsob, elektrotechnických, orientovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne rekryštalizačné žíhanie zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí. Rekryštalizačné žíhanie pozostáva z krátkodobej etapy kontinuálneho žíhania zameraného na vypestovanie finálnej hrubozrnnej mikroštruktúry s Gossovou prednostnou kryštalografickou orientáciou po celej hrúbke plechu. Druhá etapa rekryštalizačného žíhania prebieha v podmienkach poklopového žíhania zameraného na rozpustenie a rafináciu systému...

Sposob ochladzovania pásov na teplých tratiach pre hlbokotažné ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 266279

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pelikán Karol, Kováč František, Pavlík Jozef

MPK: C21D 9/52

Značky: spôsob, hlbokotažné, tratiach, ocele, ochladzovania, pásov, teplých

Text:

...a rekryštalizačným žíhaním s chemickým zloženlm v hmotnostných percentách 0,005 až 0,l 5 uhlíka, 0,05 až 0,50 mangánu, stopy až 0,05 fosforu, stopy až 0,035 síry, stopy až 0,30 kremika, 0,01 hliníka, 0,001 až 0,02 dusíka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že pás sa laminárne ochladzuje dvojstupňovo a to na začiatku a na konci laminárneho ochladzovacieho úseku. Pri prvom stupni laminárneho ochladzovania je pás z dcvalovacej...

Sposob deformačno-termického spracovania zvaritelnej vysokopevnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 259220

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jurko Vladislav, Kováč František, Bachorík Ľudovít, Šimon Arpád, Štefan Blažej, Parilák Ľudovít

MPK: C21D 8/02

Značky: vysokopevnej, zvariteľnej, spôsob, deformačno-termického, spracovania, ocele

Text:

...okamžité lsminárne ochladzovanie pásu vodou na zvinovaciu teplotu600 až 500 °C, podľa vynâlezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že nasleduje žíhaníe pri teplote Tž, ktorej výška sa v závislosti na požadovanej kombinácii vlastností volí nasledovne pre minimálnu medzu sklzu Re 360 MPa A tranzitnú teplotu T 35 pod -120 °C je teplota žíhaniaTž 820 až 880 °C pre minimálnu medzu sklzu Re 420 MPa a tranzitnú teplotu T 25 pod -100 °C je...

Sposob ohrevu brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 259219

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kováč František, Šlesár Milan, Šimon Arpád, Štefan Blažej

MPK: C21D 8/00

Značky: brám, spôsob, ohřevu

Text:

...na teplých širokopásových tratiach pre konštrukčné zvariteľné ocele e chemickým zložením v hmotnostných percentách 0,01 I až 0,25 t uhlíka, od 0,50 8 do 2,50 I manqánu, stopy až l kremika, eumárneho obsahu chrômu, niklu a molybdénu od stopy až do 1 a sumúrneho obsahu hliníka, titánu, vanádu, nióbu, zirkönu stopy až 0,30 E, pre rozmedzie finálnej hrúbky (h) plechu od 2 do 12 mm, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že bramy...

Sposob valcovania rozvalkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259218

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bačo Július, Štefan Blažej, Šimon Arpád, Jurko Vladislav, Kováč František

MPK: C21D 8/00

Značky: spôsob, valcovania, rozvalkov

Text:

...ocelí s chemickým zložením v hmotnostných percentách 0,01 až 0,25 8 uhlíka, 0,50 až 2,50 I mangánu, stopy až 1 kremíka, sumárneho obsahu chrômu, niklu a molybdénu stopy až 1 8 a sumàrneho obsahu hliníka, titánu, niöbu, vanádu a zirkónu stopy až 0,30 0 pre rozmedzie finálnej hrúbky (h) plechu od 2 do 12 mm podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že über V poslednej stolici prípravného poradia je minimálne 40 8, pričom teplota...

Vysokopevná zvaritelná ocel pre tvárenie za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 257822

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šimon Arpád, Horňák Vladimír, Kováč František, Bačo Július, Parilák Ľudovít, Štefan Blažej

MPK: C22C 38/04

Značky: vysokopevná, zvaritelná, tvárenie, studena

Text:

...na vzorkách 10 x 5 x S 5 mm so Charpyho V-vrubom hĺbky 2 mm.Popritom má oceľ prednost v tom, že pri skúške lámavosti za studena na nej nevznikajú trhliny ani pri chybe o 1800 na tŕni s priemerom rovnajúcim sa polovici hrúbky plechu.K bližšiemu objasneniu podstaty vynálezu sa uvádzajú príklady dvoch tavieb vyrobených v kyslíkových konvertoroch, pri ktorých je aplikované mimopecné odsírenie v panve s následným kontinuálnym...

Zapojenie pre riadenie reverzačného impulzového meniča v mostíkovom zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254232

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kováč František

MPK: H02M 5/16

Značky: mostíkovom, zapojení, reverzačného, riadenie, meniča, impulzového, zapojenie

Text:

...zlepšia regulačná charakteristiky meniča a je ho možné použit aj pre servosystémy s najnáročnejšími p 0 žiadavkami na vlastnosti regulácie.Na pripojenom obrázku 1 je bloková schéma zapojenia riadenia reverzačnéh-o imjpulzového meniče. Na obrázku 2 je bloková schéma meniča s označením jednotlivých riadiacich fáz.Svorka E vstupného šírkovo modulovaného logického riadiacieho signálu li je pripojená na vstup nábehovou hranou spúšťaného...

Spôsob filtrácie druhej saturovanej ľahkej a ťažkej šťavy a zariadenie na jej vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222311

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kováč František, Smelík Andrej

Značky: saturovanej, spôsob, filtrácie, zariadenie, stavy, ťažkej, druhej, ľahkej, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru cukrovarníckej technológie. Rieši spôsob filtrácie druhej saturovanej ľahkej a ťažkej šťavy pre prvú a druhú saturáciu tak, že sa ľahká alebo ťažká šťava filtruje pri pretlaku 0,0294 MPa jedným smerom a po obrátení toku filtrovanej šťavy sa pri tom istom pretlaku filtruje druhým smerom. Zariadenie na filtráciu pozostáva z kovovej nádoby s vekom a s otvorom pre prívod a odvod v ktorej na pravej aj ľavej strane od zvislej...

Spôsob úpravy difúznych alebo surovárenských štiav

Načítavanie...

Číslo patentu: 224805

Dátum: 01.11.1984

Autori: Smelík Andrej, Kováč František

Značky: štiav, surovárenských, úpravy, spôsob, difúznych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy difúznych alebo surovárenských štiav vyznačený tým, že na 1000 objemových dielov difúznej alebo surovárenskej šťavy sa pridá 2 až 8 objemových dielov, s výhodou 5 objemových dielov koncentrovaného vodného roztoku amoniaku.