Kotoč Štefan

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 271006

Dátum: 14.08.1990

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02F 3/26, F02B 23/06

Značky: prostor, spalovací

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259652

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02F 3/14

Značky: spalovací, prostor

Text:

...vlivem nižší W teplotní setrvačnosti porézniho materiálu, přestože se po měrně zvýši povrch, na kterém se palivo odpařuje. Dn 1 ši W nevýhodou Je obtížné spojování dvou fyzikálně různorodých hmot. rV tcilemývynálezu je vytvoření spalovaciho prostoru, ve kterém dochází k rychlému odpaŕehi paliva a tím možnostisniženi předstihu začátku vstřikováni, přičemž je zajištěàno dobré spojeni části spalovaciho prostoru o různých ma tteriálech....

Zařízení pro anemometrické měření rychlosti proudění média v uzavřeném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259079

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jaroš Karel, Kotoč Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: rychlostí, anemometrické, media, prostoru, zařízení, měření, uzavřeném, proudění

Text:

...taktu v závislosti na otevření secího venťilu. Není zanedbatelná ani ta skutečnost, že největší energií mají ty vrstvy proudícího media, které rotují naokraJi válce a na ktoré vrtulka ani voštinovádestička nedosáhnou. Z těchto důvodů Jsou výsledky anemometrických měření uvedenými meiodami obvykle ve velkém rozporu 3 výsledky měření na motoru za tep la a použitelnéČJsou Jen zjištěná údaje 0 průtokovém čísle.Nevýhodou použití anemometrické...

Ventil spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258099

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kotoč Štefan, Kolník Peter

MPK: F01L 3/20

Značky: ventil, motorů, spalovacího

Text:

...sedla ventl 1 t 1.Podstata ventilu epalovacího motoru podle vynálezu spo čiváýv tom, in uoměrňověcí plocha sedla ventil má tvar plyi nule se zužujíoiho rötačního telesa, na jehož, povrchu je alespoň Jedna inflexní kružąiceyRočná rovina usměnňovací plochy, vedená v místě průni-Š u ku plochy ueměrňovaoi aĺdosedacąĺ, svírá s rovinoua kolmou na.ooupventilu úhel alespoň o 10 ° větší než. úhel al., který) avi-à 1 v 6 doaedaoi plocha sedlá vami...

Ventil spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258098

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kotoč Štefan, Kolník Peter

MPK: F01L 3/20

Značky: motorů, spalovacího, ventil

Text:

...problémy.Přiklad provedení ventilu apalovacího motoru o ,jeho sedle podle vynálezu Je názor-gén ha přiložených ohrozcich le 16. Na všech obrázcích Je znázorněn pracovní povrcheedla l, ktorý .je tvořen vodicí. plochou g, na ni. nąvązuji of dosodací plochou j, která pokračuje uoměrňovaci plochou5. Všechny tyto plochy 7 i Jsou úaoče prötinajicich àe kužolů aouoaýoh s vontllem. lNa obrázku 1 Je znázorněnv talíř j vontilu, tvořeąf kuželovou...

Spalovací prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 257644

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02B 23/06, F02F 3/26

Značky: spalovací, prostor

Text:

...v místě jejího spodního vyústění z kanálu. Osa kanáhľmůže být v rovině čela pístu rovnoběžná s osou pístu.Príklad provedení spalovacího prostoru podle vynálezu je znázorněn na přiložených obrázcích, kde obr. l znázorňuje jeho svislý řez, obr. 2 znázorňuje V púdorysu píst se spalovacím prostorem podle obr. 1, obr. 3 znázorňuje svíslý řez alternativnim provedenim spalovaciho prostoru, obr. 4 znázorňuje spalovací prostor podle obr. 3 V...

Píst spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257446

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotoč Štefan, Kolník Peter, Vykoukal Rudolf

MPK: F02F 3/12

Značky: píst, spalovacího, motorů

Text:

...proetoren jevrý°dosedà.prstencová matice uohycená v těleee píetu. Mezi opěrným výetupkem vkládená vložky a pretencovou maticí je uspořádána doeedací podložka z nekovovéhomater 1 álu~a mezi vkládanou v 1 ožkou.a těleeem pístu je uspořádána opěrnú.pod 257446Výhodou piatu podle vynález je .jednak enadná montáž mkládane vložky se epalovscim proetorem, snížení nebezpečí prsskáni piatu a vkládané vložky. spojení vkládane vložky a. piatu podle...

Ventil spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250447

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F01L 3/20, F01L 3/22

Značky: spalovacího, motorů, ventil

Text:

...podmínek pro vznik šikmé rázové vlny v oblasti sedla výfukového ventilu, kterä by dovolila uskutečnit výtok spalín jen s pvodkritickou rychlostí i při nadkritickém tlakovém spädu. Šikmä rázová vlna pak plni funkci aerodynamícké bariéry proti vstupu čelní rázové vlny do výfukové soustavý. Přitom může být výhodně využíto i efektu zvýšení energie spalín ve výfukové soustavě podle přihlášky vynálezu PV 1708-84, zejména u motoru...

Spojovací rameno, zvláště ojnice spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238093

Dátum: 01.04.1987

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F16C 7/08, F02B 77/00

Značky: rameno, motorů, spalovacích, zvláště, ojnice, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká spojovacího ramene, zvláště ojnice spalovacích motorů, vytvořeného z tvarovaného výlisku a sestávajícího z dříku, na nějž navazují koncová oka. Podstata spočívá v tom, že koncová oka jsou vytvořena ze samostatně lisovaného dílu a jeho tvarové koncovky jsou spojeny s polovinami dříku. Spojení tvarových koncovek s dříkem je docíleno přivařením, případně jsou k sobě přivařeny obě tvarové koncovky. Alespoň na jedné boční straně...

Vačka, zejména pro ovládání vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249267

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F01L 1/08

Značky: ovládání, vačka, vstřikovacích, čerpadel, zejména

Text:

...techniky, obr. 2 znázorňuje křivku zrychlení vačky podle vynálezu a obr. 3 znázorňuje část obrysu vačky podle vynálezu se zskreslením odvalovací kladky.Zdvihová křivka 1 je znázorněna v části svého boku od základní kružnice po její vrchol a k této části jsou vyznačeny průběhy křivky X rychlosti a křivky y zrychlení. Vstřikování probíhá na úseku zdvihová křivky vyznačeném body Q a g, což je oblast maximálního zrychlení. Průběh zrychlení se...

Ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232814

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F16C 7/08

Značky: ojnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ojnic spalovacích motorů lisovaných z páskových ocelí válcovaných za studena nebo z jiného plechového materiálu. Podstatou vynálezu je vytvoření svěračů ramen ojnice tak, že svěrné šrouby svěrací objímky jsou uspořádány ve směru kolmém na rovinu procházející osami pístního a klikového oka.

Ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232761

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F16C 7/08

Značky: ojnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ojnice, zvláště spalovacích motorů, jejíž těleso tvořené dvěma rameny dříku, ojničním okem a klikovým okem, je souměrně vůči rovině procházející osami pístního a klikového oka. Podstata ojnice podle vynálezu spočívá v tom, že její ramena dříku jsou k sobě přivařena. Pro spojení ramen je použito spojovacích pásků lisovaných z páskové oceli. Spojovací pásky jsou spojeny žebrem provedeným v rovině kolmé na osy klikového a ojničního...

Vačka výfuková, zvláště přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232560

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F01L 1/08

Značky: vačka, přeplňovaného, zvláště, spalovacího, motorů, výfuková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výfukové vačky, zvláště přeplňovaného spalovacího motoru, jejíž obvodová plocha je tvořena základním povrchem a pracovním povrchem, kterým je otevírán výfukový ventil válce spalovacího motoru. Pracovní povrch je tvořen výfukovým pracovním povrchem pro výfukový zdvih ventilu a vyplachovacím pracovním povrchem pro vyplachovací a chladicí zdvih ventilu uskutečněný v době plnění válce spalovacího motoru, přičemž vyplachovací...

Způsob přípravy paliva pro vznětové motory a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 232665

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02M 43/00

Značky: způsob, přípravy, paliva, provádění, zařízení, motory, vznětové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy palivové směsi pro vznětové spalovací motory a řeší problém pronikání kyslíku do jádra paprsku vstřikovaného paliva a rozprašování paliva ve spalovacím prostoru válce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že palivová směs vstřikovaná vysokotlakým čerpadlem do spalovacího prostoru obsahuje kromě paliva i komprimovaný plyn, který svojí expanzí po vstřiknutí rozpráší palivo ve spalovacím prostoru. Za tím účelem se palivo před...

Způsob přípravy paliva, zvláště pro vznětové motory a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230034

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kotoč Štefan, Pelich Eduard

MPK: F02M 25/02

Značky: motory, způsob, způsobu, vznětové, tohoto, provádění, paliva, zařízení, přípravy, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro přípravu paliva, zvláště pro vznětové motory s dvoustupňovým stlačením paliva a s přidáním vzduchu a vody před jeho vstříknutím do spalovacího prostoru motoru. Podle vynálezu je palivo smíšeno s 2 až 10 % hmotového množství vody před jeho vstupem do emulgačního zařízení, kde je homogenizováno se stlačeným vzduchem, poté se tato trojsměs stlačí a rozvádí do vstřikovacího čerpadla. Zařízení podle vynálezu se...

Ojnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 228564

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F16C 7/08

Značky: ojnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ojnic spalovacích motorů lisovaných z páskové oceli válcovaných za studena nebo z jiného plechového materiálu. Podstatou vynálezu je vytvoření svěračů ramen ojnic tak, že svěrné šrouby procházejí těmito rameny ve směru rovnoběžném s osami pístního a klikového oka. Ramena ojnice jsou opatřena do sebe zapadajícími svěračovými výstupy, kterými procházejí svěrné šrouby.

Rozvodová vačka pístového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231457

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F01L 1/08

Značky: pístového, spalovacího, motorů, rozvodová, vačka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vačky pístového spalovacího motoru, jejíž zdvihová křivka je složena v podstatě ze čtyř zdvihových period, z nichž první perioda je vzestupná a poslední perioda sestupná a která zajišťuje otevření ventilu po dobu dvou taktů motoru. Alespoň jedna perioda mezi vrcholem první a poslední periody je vytvořena plynule spojenými funkčními úseky, tvořenými za sebou parabolou, sinusovkou o čtvrtfázi nad šikmou základnou, parabolou...

Těleso obecného tvaru a způsob jeho tvarování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230808

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: B22C 7/00, B22C 9/10

Značky: tvarování, tvaru, obecného, způsob, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru slévárenství. Řeší technický problém vytvoření tělesa obecného tvaru, zejména modelů průtočných dutin kanálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při sestavování modelu se v prostoru omezeném pláštěm tělesa zvolí soustava rovnoběžných ekvidistantních rovin, stanoví se vrstevnice tělesa v těchto rovinách, jako řezy těchto rovin s jeho pláštěm a takto vzniklé vrstvy vytvářejí stavební prvky tělesa. Vynálezu může být využito...

Ojnice, zvláště pro pístové spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 229898

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F02B 77/00, F16C 7/00

Značky: pístové, zvláště, ojnice, spalovací, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ojnice, zvláště pro pístové spalovací motory vytvořené ze souvislého pásu listového materiálu prolisovaného v jejím dříku nebo složené ze dvou částí prolisovaných v místě dříku a symetrických k rovině procházející osami ojničního a pístního oka. Ramena dříku ojnice jsou obloukovitě prohnuta, přičemž jejich vzdálenost od podélné roviny souměrnosti ojnice se směrem od ojničního a pístního oka zvětšuje.

Výfukové potrubí přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229376

Dátum: 01.04.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F01N 7/10

Značky: spalovacího, výfukové, potrubí, motorů, přeplňovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výfukového potrubí přeplňovaného spalovacího motoru pozůstávajícího alespoň z jedné vysokotlaké a nízkotlaké větve. Podstata výfukového potrubí podle vynálezu spočívá v tom, že nízkotlaká a vysokotlaká větev jsou spojeny společnými přírubami, z nichž každá propojuje nízkotlakou a vysokotlakou větev s příslušnými výstupy od výfukových ventilů. Nízkotlaká a vysokotlaká větev mohou být vedeny ve dvouproudovém potrubí, v němž jsou...

Způsob sestavování těles obecného tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228664

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kotoč Štefan, Rosecký František

MPK: B22C 7/00

Značky: těles, způsob, obecného, sestavování, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru slévárenství. Řeší technický problém skládání modelů z rovnoběžných plošných vrstev. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrstvy jsou označeny alespoň jedním orientačním rastrem pro všechny vrstvy shodným, vytvořeným jako průsečík vrstev s několika rovinami kolmými na rovinu vrstevnice. Vynálezu může být využito ve všech oborech zabývajících se stavbou modelů obecného tvaru.

Plnicí soustava zvláště přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222136

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kotoč Štefan

Značky: spalovacího, zvláště, motorů, přeplňovaného, soustava, plnicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicí soustavy zvláště přeplňovaného spalovacího motoru s jednoventilovým rozvodovým mechanismem, jehož ventil vykonává v době jednoho úplného pracovního oběhu jeden souvislý zdvihový pohyb, pozůstávajícího z jednoho zdvihu otevíracího a jednoho zdvihu zavíracího do původní polohy, kde plnicí potrubí je v oblasti ventilu propojeno s výfukovým potrubím, přičemž v plnicím potrubí je uspořádáno turbodmychadlo. Podle vynálezu je v...

Chladicí zařízení přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225957

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kotoč Štefan

Značky: spalovacího, chladicí, zařízení, přeplňovaného, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Chladicí zařízení přeplňovaného spalovacího motoru, jehož hladicí i plnicí vzduch je nasáván a dopravován do chladicího systému a do válců motoru turbosoustrojím s aktivními prvky uspořádanými na společném hřídeli, vyznačené tím, že turbosoustrojí obsahuje přídavný aerodynamicky samostatný chladicí kompresor (1) uspořádaný na společném hřídeli s plnicím kompresorem (10).

Svěrač dělených ojničních ok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225617

Dátum: 01.07.1985

Autor: Kotoč Štefan

Značky: svěrač, ojničních, dělených

Zhrnutie / Anotácia:

Svěrač dělených ojničních ok z kovového materiálu, opásajíci obvod oka, vyznačený tím, že je tvořen tvarovanou objímkou opatřenou štěrbinou (9) pro dřík (3) ojnice, přičemž alespoň na jednom konci štěrbiny (9) je vytvořena opěrná část (6), přiléhající ke dříku (3) ojnice, a svěrač je opatřen alespoň jedním svěracím šroubem (5).

Listová ojnice, zvláště pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 224963

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kotoč Štefan

Značky: listová, zvláště, motory, ojnice, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Listová ojnice, zvláště spalovacího motoru, lisovaná z páskové oceli vytvářející ramena s pístním a klikovým okem, vyznačená tím, že v ramenech ojnice je uspořádán alespoň jeden vzpěrný list (2) s dříkovou částí (4) a opěrným pouzdrem (5).