Kótay Nagy Peter

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Katona Zoltán, Simig Gyula, Németh Norbert, Ruzsics György, Bartha Ferenc, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Nagy Kalman, Cselenyák Judit, Vereczkeyné Donáth György, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József

MPK: A61P 3/06, A61K 31/40, C07D 207/34...

Značky: přípravy, atorvastatínu, polymorfnej, spôsob, kryštalickej, hemivápenatej, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Greff Zoltán, Simig Gyula, Domán Imre, Rátkai Zoltán, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Szent Királlyi Zsuzsa, Barkóczy József, Seres Péter, Balázs László, Kótay Nagy Peter, Bartha Ferenc, Nagy Kalman

MPK: C07D 207/00

Značky: přípravy, atorvastatínu, vápenatej, amorfnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Seres Péter, Clementis György, Greff Zoltán, Barkóczy József, Balázs László, Sztuhár Ilona, Rátkai Zoltán, Domán Imre, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula

MPK: C07C 45/81, C07C 45/51, C07C 49/697...

Značky: přípravy, čistého, spôsob, vysoko, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Gregor Tamás, Simig Gyula, Barkóczy József, Nagy Kalman, Németh Norbert, Rátkai Zoltán, Seres Péter, Cselenyák Judit, Vereczkey Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Domán Imre, Szabó Tibor, Balázs László, Greff Zoltán

MPK: C07D 209/82, C07D 209/88

Značky: přípravy, karvedilolu, 2-propanolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Gregorné Boros Livia, Jákfalvi Elemér, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Mémeth Norbert, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Krasznai György, Simig Gyula, Nagy Kalman

MPK: C07C 209/00

Značky: imínového, spôsob, medziproduktu, přípravy

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Farkas Béla, Körtvelyessy Gyuláné, Nagy Kalman, Barkóczy József, Simig Gyula, Gregor Tamás, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter

MPK: C07D 495/00

Značky: krystalického, spôsob, polymorfu, agregácie, liečivá, báze, doštičiek, přípravy, inhibítora

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Barkóczy József, Petho János, Szent Királlyi Zsuzsa, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula

MPK: C07D 495/00, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: olanzapínu, hydrochloridu, polymorfy, nové

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Simig Gyula, Schmidt Éva, Kótay Nagy Peter, Barkóczy József, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Lévay György

MPK: A61K 31/50, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: deriváty, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, obsahom, nové, kompozície, přípravy, spôsob, farmaceutické

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Gacsályi István, Miklósné Kovács Anikó, Wellmann Janos, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Leveleki Csilla, Kompagne Hajnalka, Szénasi Gábor, Simig Gyula, Egyed András, Lévay György, Kótay Nagy Peter, Martonné Markó Bernadett, Schmidt Éva

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61K 31/50...

Značky: substituované, alkylaminopyridazinónové, farmaceutická, kompozícia, obsahom, deriváty, přípravy, spôsoby

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Leveleki Csilla, Kompagne Hajnalka, Wellmann Janos, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Martonné Markó Bernadett, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Schmidt Éva, Egyed András, Lévay György

MPK: A61P 25/28, A61K 31/50, A61P 25/22...

Značky: substituované, obsahom, kompozícia, alkylaminopyridazinónové, přípravy, spôsob, deriváty, farmaceutická

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Szent Királlyi Zsuzsa, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Barkoczy Júzsef, Nagy Kalman, Greff Zoltán, Bartha Ferenc

MPK: C07D 405/00

Značky: polymorfy, medziproduktu, derivátů, atorvastatínu, 1-pyrolu, přípravě

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Szénasi Gábor, Simig Gyula, Raczne Bajnogel Judit, Gacsályi István, Pallagi Katalin, Wellmann Janos, Lévay György, Egyed András, Miklósné Kovács Anikó, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: nové, aktívnej, přípravy, kompozície, obsahom, spôsob, farmaceutické, zložky, deriváty, 2h-pyridazín-3-ónu

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...