Kótay Nagy Peter

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Bartha Ferenc, Ruzsics György, Nagy Kalman, Németh Norbert, Barkóczy József, Cselenyák Judit, Katona Zoltán, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Simig Gyula, Vereczkeyné Donáth György, Kótay Nagy Peter

MPK: A61K 31/40, A61P 3/06, C07D 207/34...

Značky: spôsob, atorvastatínu, kryštalickej, formy, přípravy, hemivápenatej, polymorfnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Simig Gyula, Greff Zoltán, Domán Imre, Seres Péter, Barkóczy József, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Nagy Kalman, Bartha Ferenc, Szent Királlyi Zsuzsa, Rátkai Zoltán, Balázs László

MPK: C07D 207/00

Značky: amorfnej, atorvastatínu, vápenatej, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284671

Dátum: 28.07.2005

Autori: Rátkai Zoltán, Barkóczy József, Clementis György, Sztuhár Ilona, Greff Zoltán, Balázs László, Seres Péter, Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Domán Imre

MPK: C07C 45/51, C07C 45/81, C07C 49/697...

Značky: čistého, 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2h)-naftalén-1-ónu, vysoko, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysoko čistého 4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalén-1-ónu vzorca (I) reagovaním o-dichlórbenzénu a alfa-naftolu v prostredí rozpúšťadla v prítomnosti Friedel-Craftsovho katalyzátora, ktorý zahrnuje kryštalizáciu surového reakčného produktu vzorca (I) aspoň raz z polárneho rozpúšťadla a aspoň raz z nepolárneho rozpúšťadla, pričom kryštalizačné kroky sa uskutočňujú v ľubovoľnom poradí. Zlúčenina vzorca (I) sa získa vo...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Nagy Kalman, Vereczkey Donáth Györgyi, Cselenyák Judit, Domán Imre, Barkóczy József, Szabó Tibor, Kótay Nagy Peter, Seres Péter, Gregor Tamás, Greff Zoltán, Németh Norbert, Balázs László, Rátkai Zoltán, Simig Gyula

MPK: C07D 209/82, C07D 209/88

Značky: 2-propanolu, karvedilolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Jákfalvi Elemér, Krasznai György, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Gregorné Boros Livia, Nagy Kalman, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Mémeth Norbert, Simig Gyula

MPK: C07C 209/00

Značky: imínového, medziproduktu, spôsob, přípravy

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Szent-kirallyi Zsuzsanna, Simig Gyula, Gregor Tamás, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Kótay Nagy Peter, Körtvelyessy Gyuláné, Nagy Kalman, Farkas Béla, Barkóczy József

MPK: C07D 495/00

Značky: spôsob, polymorfu, doštičiek, inhibítora, krystalického, liečivá, báze, přípravy, agregácie

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Nové polymorfy hydrochloridu olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4306

Dátum: 22.04.2004

Autori: Barkóczy József, Simig Gyula, Petho János, Kótay Nagy Peter, Szent Királlyi Zsuzsa

MPK: C07D 495/00, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: polymorfy, hydrochloridu, nové, olanzapínu

Text:

...formy II olanzapínu získané spôsobom podľa európskeho patentu EP 733,635, ktoré je možné konvertovať na polymorfnú formu II olanzapínu sušením za vákua vykonávaným pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 40 do 70 °C. Výhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že bezvodá, polymorfná, kryštalická forma II,ktorá je považovaná za najstabilnej šiu kryštalickú formu, môže byť pripravená cez0009 V patente US č. 5 637 584 sú opísané a nárokované...

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Simig Gyula, Hársing László Gábor, Lévay György, Gacsályi István, Barkóczy József, Schmidt Éva

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/50...

Značky: obsahom, farmaceutické, spôsob, nové, přípravy, deriváty, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, kompozície

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Schmidt Éva, Simig Gyula, Kompagne Hajnalka, Hársing László Gábor, Wellmann Janos, Lévay György, Martonné Markó Bernadett, Miklósné Kovács Anikó, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Kótay Nagy Peter, Leveleki Csilla, Egyed András, Gacsályi István

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61K 31/50...

Značky: deriváty, substituované, obsahom, farmaceutická, kompozícia, spôsoby, alkylaminopyridazinónové, přípravy

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Schmidt Éva, Kompagne Hajnalka, Wellmann Janos, Martonné Markó Bernadett, Szénasi Gábor, Hársing László Gábor, Kótay Nagy Peter, Gacsályi István, Simig Gyula, Lévay György, Leveleki Csilla, Egyed András, Barkóczy József, Miklósné Kovács Anikó

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61K 31/50...

Značky: obsahom, přípravy, farmaceutická, substituované, deriváty, alkylaminopyridazinónové, spôsob, kompozícia

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Simig Gyula, Nagy Kalman, Kótay Nagy Peter, Bartha Ferenc, Szent Királlyi Zsuzsa, Barkoczy Júzsef, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Greff Zoltán

MPK: C07D 405/00

Značky: medziproduktu, přípravě, 1-pyrolu, derivátů, polymorfy, atorvastatínu

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Wellmann Janos, Schmidt Éva, Gacsályi István, Szénasi Gábor, Lévay György, Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Miklósné Kovács Anikó, Raczne Bajnogel Judit, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Egyed András

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: zložky, kompozície, farmaceutické, přípravy, spôsob, 2h-pyridazín-3-ónu, deriváty, obsahom, aktívnej, nové

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...