Košíková Božena

Prostriedky s antigenotoxickými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280859

Dátum: 11.02.1999

Autori: Košíková Božena, Lahitová Eleonóra, Dobiáš Jozef, Ebringer Libor

MPK: C08L 97/02, A61K 9/10, C08H 5/02...

Značky: účinkami, antigenotoxickými, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedky s antigenotickými účinkami obsahujú lignínové preparáty alebo ich deriváty, ktoré sú výhodne lignínové rastlinné polyméry vznikajúce ako vedľajší produkt pri výrobe buničiny alebo lignínové rastlinné polyméry z hydrolýzy lignocelulózových materiálov alebo ich modifikované deriváty.

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov v procese neutrálneho sulfitového varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260308

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Košíková Božena, Fišerová Mária

MPK: D21C 3/04

Značky: procese, spôsob, delignifikácie, sulfitového, materiálov, varenia, neutrálneho, lignocelulózových

Text:

...dosiahne sa tiež stabilizácia polysacharidov, čo sa prejavuje zvýšením výüažku o 1 až 2,2 hmot. percenta. Technologické príprava oxidovaných lignínov ako aditívnych zlúčením je jednoduchá, nenáročná na chemikálie a zariadenie. Ďalšou výhodou je, že pridavok oxi dovaných lignínov zvýši kalorickú hodno- vtu výluhu pri jeho využití na tepelnú energiu.Oxidovaný lignín použitý v príkladoch 2 a 3 sa pripraví známym spôsobom P. T. Perumal, M. V....

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov v procese sulfátového varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260307

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Fišerová Mária, Košíková Božena

MPK: D21C 3/02

Značky: procese, delignifikácie, sulfátového, materiálov, varenia, lignocelulózových, spôsob

Text:

...sírovej. Za stáleho miešania sa k reakčnej zmesi pridava postupne v priebehu 3 hodín 100 ml 30 hmot. 0/0 peroxidu vodíka a teplota sa udržuje do 50 °C. Potom sa odfiltruje na sklenenej frite a premyje desti 4lovantou vodou na pH 7 a vysuší pri teplote 105 °C. výťažok je 6,5 g oxidovtanéłro ligtnínu,zloženie 51,79 hmot. 0/0 uhlíkłar 4,45 hmot. percenta vodíka 8,90 hmot. 0/0 metoxylových skupín. Obsah chinónových štruktúr vyjadrený z...

Sposob izolácie lignínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260305

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Kratochvíl Zdeněk, Košíková Božena, Procházka Jaromír

MPK: C08H 5/02, C08H 5/04

Značky: ligninu, izolácie, spôsob

Text:

...rozpúštadlá a amlonlak sa .môžu regenerovať.Použitý lignocelulózový zbytok v prikla doch 2 až 7 dostaneme po konverzli pentóz250 g slamy o sušine 92 hmot. sa zahrleua. so 6 1 vody v reaktore pri teplote 200 až 230 °C počas 5 až 20 s v» 13 l autokláve pri tlaku 2,5 až 3 MPa. Lignocelulůzový zbytok po odstránení furfuralu a následnom premytl 10 l vody sa získa vo výťažku 180 g.200 g lignocelulózového zbytku .o sušine 90 hmot. premytého vodou...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov neutrálnym sulfitovým varením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260304

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Bílik Vojtech, Košíková Božena, Fišerová Mária

MPK: D21C 3/04

Značky: sulfitovým, varením, lignocelulózových, materiálov, delignifikácie, spôsob, neutrálnym

Text:

...hmot. percenta, vztiahnute na hmotu lignocelulónového nmateriálu.Výhodou navrhovaného spôsobu deligniíikácie lig-nocelulàzových materiálov neutra-lnym sulfitovým varením je, že pridavkorn molybdénanových tónov sa zníži doba delignifikácie na 70 doby potrebnej na dosiahnutie odstránenia rovnakého množstva lignínu bez použitia kłatalyzatona. Rovnako je možné pripraviť buničinu s rovnakým množstvom lignínu, ale vo vyššom výilažku. Molybtdén sa...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov sulfitovým varením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260303

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Vrška Milan, Košíková Božena, Joniak Dušan, Fišerová Mária

MPK: D21C 3/10

Značky: spôsob, varením, sulfitovým, materiálov, delignifikácie, lignocelulózových

Text:

...zlúčeninami komplexné zlúčeniny M. A. Porai-Koshits, L. O. Atovmjan Kristalokhilnija i stereokhimija koordiacionnych soedinenij molihdena, lzd. Nauka, Moskva 1977.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje spôsob delignitikácie lignocelulózových materiálov sulfitovým varením, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajú zlúčeniny molybdénu vo forme molybdénanových iónovs obsahom molybdénu 0,02 až 0,2 hm-ot. 0/0,...

Sposob stabilizácie polysacharidov v procese alkalicko-kyslíkatej delignifikácie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260302

Dátum: 15.12.1998

Autori: Košíková Božena, Joniak Dušan, Bílik Vojtech, Fišerová Mária

MPK: D21C 3/04

Značky: materiálov, polysacharidov, spôsob, procese, lignocelulózových, stabilizácie, alkalicko-kyslíkatej, delignifikácie

Text:

...materiálov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajü zlúčeniny rnolybdénu vo forme molybdéruanových iónov s obsahom molybdénu 0,02 až 0,5 hmot. , vztiahnuté na hmotnosť lignrocelulózového materiálu.Výhodou navrhovaného spôsobu stabilizácie povlysIachlaridov v procese alkal-icko-kyslíkatej delignifikácie je, že sa zvyšuje výťažok buničiny v rozmedzí 1,7 až 4 pri-približnexnoovmakom obsahu lignínu. Molybden sťa....

Zmes na prípravu fólií na báze polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278041

Dátum: 08.12.1993

Autori: Demianová Valéria, Košíková Božena

MPK: C08L 23/02, C08L 97/02

Značky: přípravu, polyolefínov, báze, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes sa pripraví zo základného polyolefínu C2, C3 prídavkom oxidovaného bezsírneho lignínu v množstve 0,1 až 2,0 hmotn. % vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi.

Způsob výroby antiperforačních vložek do bezpečnostní obuví

Načítavanie...

Číslo patentu: 240838

Dátum: 01.01.1988

Autori: Košíková Božena, Matejka Arpád

MPK: C21D 8/02, C21D 8/52

Značky: obuvi, bezpečnostní, výroby, vložek, antiperforačních, způsob

Text:

...bezpečnostní obuvi. Pomoci prostřihovacího přípravku se z ocelového pásu prostřihují antiperforační vložky různých tvarů a velikosti. Podélná osa vložekje shodná s podélným směrem válcování ocelového pásu. Celkovou-deformací 45 až 50 ,kombinovanou s podchlazením v prvním průchodu na 5 až -30 ° 0,se získá vyšší mez pevnosti a tažnoat než pouhou deformací, ke které je třeba až 65 ního úběru. Válcovený ocelový pás P 0519 Vynálezu vykazuje...

Spôsob mikrobiálnej utilizácie lignocelulózového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231793

Dátum: 15.12.1986

Autori: Augustín Jozef, Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Joniak Dušan, Marvanová Ludmila, Košíková Božena

MPK: C12N 1/22

Značky: utilizácie, spôsob, lignocelulózového, mikrobiálnej, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob mikrobiologickej utilizácie lignocelulózového komplexu. Vynález sa týka oboru chémie a biochémie lignínu, sacharidov ako aj ochrany životného prostredia. Účelom vynálezu je odbúranie lignocelulózového komplexu jednak za podmienok experimentu, jednak ako technologického kroku odbúrania zložiek lignocelulózového odpadu vznikajúceho pri výrobe buniviny, a to aj za podmienok progresívnej technológie termomechanického spracovania. Uvedeného...

Spôsob modifikácie termomechanickej vlákniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220273

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ebringerová Anna, Joniak Dušan, Košíková Božena

Značky: modifikácie, spôsob, termomechanickej, vlákniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu modifikácie termomechanickej vlákniny. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa termomechanická vláknina acetyluje acetanhydridom v prítomnosti pyridínu na 15 až 20 % obsah acetylových skupín s následným premytím acetylovanej vlákniny vodou a vysušením na vzduchu. Význam vynálezu spočíva v použití modifikovanej termomechanickej vlákniny na výrobu papiera.

Spôsob prípravy N-metylmorfolín-N-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218714

Dátum: 01.06.1985

Autori: Joniak Dušan, Košíková Božena

Značky: n-metylmorfolín-n-oxidu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy N-metylmorfolín-N-oxidu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na N-metylmorfolín sa pôsobí peroxidom vodíka, zmes sa po ochladení premyje acetónom a po pridaní benzénu sa N-metylmorfolín-N-oxid získa azeotropickou destiláciou. Význam vynálezu spočíva v použití N-metylmorfolín-N-oxidu ako perspektívneho rozpúšťadlá pre celulózu pri náhrade viskózového procesu zvlákňovania.

Spôsob prípravy adsorbentov žlčových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 224974

Dátum: 01.12.1984

Autori: Brežný Robert, Ginter Emil, Košíková Božena

Značky: kyselin, žlčových, přípravy, spôsob, adsorbentov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy adsorbenta žlčových kyselín vyznačujúci sa tým, že sa na drevný materiál alebo sulfátový výluh pôsobí 10 až 70%-nou kyselinou sírovou pri teplote 100°C po dobu 4 až 6 hodín a výsledný lignínový preparát sa izoluje filtráciou.

Spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218197

Dátum: 15.09.1984

Autori: Šimkovič Ivan, Antal Miroslav, Košíková Božena, Ebringerová Anna

Značky: spôsob, anexov, silně, bazických, přípravy, lignocelulózových, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa lignocelulózový materiál aktivuje hydroxidom sodným po dobu 30 až 60 minút a v druhom stupni sa éterifikuje vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamónium chloridu pri teplote 30 až 80 °C po dobu 2 až 20 hodín za stáleho miešania. Význam vynálezu spočíva v príprave ionomeničov, ktoré sú stabilné v...