Kosek Jiří

Termický medziprírubový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3488

Dátum: 02.05.2003

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: parného, termicky, kondenzátu, odvádzač, medziprírubový

Text:

...operácií ako aj V značnom zjednodušení montážnych úkonov uskutočňovaných pri inštalácii odvádzača,ako aj pri jeho demontáži pre servisné alebo opravárske účely. Takáto demontáž spočíva vo Vyňatí celej zostavy puzdra odvádzača z potrubných prírub, medzi ktorými je odvádzač zovretý. Rozobratie vlastného odvádzača sa uskutoční vybranim drôtenej pružiny a vysunutím termickej vložky vrátane viečka membrány a tiež kvapaliny uzatvorenej medzi...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281654

Dátum: 17.04.2001

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: riadené, zníženým, membránové, zariadenie, odporom, tepelně, kondenzátu, odvádzača, hydrodynamickým

Zhrnutie / Anotácia:

Membránové zariadenie opisovaného odvádzača kondenzátu pozostáva z horného dielu (10), ktorý môže byť zhotovený z dvoch častí, a zo spodného dielu (20), medzi ktorými je styčnými plochami oboch dielov (10, 20) zovretá pružná membrána (30). Nad membránou (30) je priestor s nízkovriacou kvapalinou (40) a pod membránou (30) je vytvorený štrbinový priestor (15), ktorý oddeľuje membránu (30) od povrchu (22) spodného dielu (20), v ktorom sa...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F28B 9/08

Značky: odvádzač, termicky, membránový, kondenzátu, parného

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2144

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16L 55/07

Značky: riadené, hydrodynamickým, membránové, zníženým, odvádzača, tepelně, kondenzátu, odporom, zariadenie

Text:

...tepelné a mechanické namáhanie spôsobuje, že po určitej dobe sa poruší jej hermeticke uloženie medzi kvapalinovou komorou a doskou s prívodnými a odvádzacími kanálmí, pričom dochádza k úniku nízkovriacej kvapaliny aOdvádzače jestvujúcich vyhotovení, obsahujúce elastickú membránu, obtiažne zvládajú požiadavky na odvádzanie kondenzátu pri vyšších výkonoch. Vstupujúci kondenzát naráža veľkou rýchlosťou kolmo na membránu a pritom dochádza...

Membránový odlučovač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1433

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: parného, odlučovač, kondenzátu, membránový

Text:

...vložky 39. ktora Ja v hornej časti vybavená valoovou hlavou 32. proohadzajúoou do stopky § zaobleným prechodom. Rozvadzaoia vložka U Je Vybavená 0 SOVýmvývrtom ga. Horná čaoť tlakového telesa 0 Jo vybavená závitomna ktorom Je naakrutkovaná hlava gg v ktorej Ja vytvorená valoová dutina 2 s plochým dnom gg. V hlava gg je uložená3 elastioká membrána gg, napriklad z polytetrafluoretylenu v ktorom Je oispergovaný medený prášok ako plnivo....

Odvádzač kondenzátu s riadenou kontrakciou prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1001

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kosková Jana, Kosek Jiří

MPK: F25B 39/04, F25B 45/00

Značky: riadenou, kondenzátu, odvádzač, prietoku, kontrakciou

Text:

...ďalei pripojený spojovaoím kanálikom k homogenizačnoj komorke naohádzajúcej sa pod rozvádzacím telesom na strane prívodu kondenzátu. V inom vyhotovení odvádzača kondenzátu podľavynálezu Je medzi plochou elastiokou membränou a hornýmdielom vložená vvdutá plechová priečka. pričom vnútorný priestor vydutsj priečky nad alastickou membránou ječiastočne vyplnený nizkovriaoou kvapalinou.Podstata riešenia.je znázornená ~ na nrrjpcąiuz-uwnnm výkrose,...

Čistiace ústrojenstvo odvádzača kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 703

Dátum: 05.01.1995

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 35/16

Značky: čistiace, kondenzátu, ústrojenstvo, odvádzača

Text:

...kontrakojmpriohoku ai .iokou mambranou u 2 atvaFaJúoou a otvárajúoou priechod odvadzačom půaobonim objemových zmien parodtokajúoioh Z nizkovrúoaj kvapaliny nad mambránou.Udlučovača kondonzatu aú zariadenia. ktorých Funko.oddaľovať Z privadzanaj warovodnaj zme-i. kondanzatu. plynnú zložku od kvapalnaj tak, aby odvádzač prmpúštal anokondonzovanú kvapalinu a zabraňoval vstup plynnoj zložky dokondanzačnaho potrubia. Praktioky všetky väčšia...

Tepelný tunel škrabákového dopravníku dehtouhelné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270765

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří, Pastrňák Josef

MPK: C10B 7/02

Značky: směsi, dehtouhelné, škrabákového, dopravníku, tunel, tepelný

Text:

...dopravníku. Tunel, podle rozpětí, může býtdimenzován jako samonosný nebo je uložen na nosné moetové konstrukcí.vynález je v příkledu provedení znázornšn na připojených výkresoch, kde na obr. l je zjednodušený příčný řez tunelem s na obr. 2 je půdorysný pohled na ploěnou výseč ochozu tunelu.Tunel je tvořen eoustavou přepážek vyztužených pstními vszníky l, přičemž každá taková přepážks aestává ze dvou svislých nosníků 3, které jsou...

Zařízení k regulaci dvoufázového mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270746

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 39/04

Značky: zařízení, regulaci, koksu, mokrého, hašení, dvoufázového

Text:

...na stav vodní hladiny v hasicí nádrži a vylučuje tak nepřetržitý chod čerpadla.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na připojeném výkresu, který znázorňuje vzájemná uspořádání všech důležitých uzlů vodního chlazení s regulačními prvky a čidly, ktere je uvádějí V činnost.sací potrubí l čerpadla g je zaústěno do sedimentační jímky l, do které přitéká jednak vode proteklá hašeným kokaem, který je sprchován z hasicího roštu 5 a jednak...

Svěrná čelist spodního úchytu tažného řemene kladiva pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270469

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon

MPK: C10B 37/04

Značky: řemene, úchytu, stroje, spodního, tažného, svěrná, pěchovacího, čelisť, kladiva

Text:

...neuspokojivá. Ve snezs eliminovat napłisnivý průbih tshovdho napětí v tkeninů łemene jsou prováděny dodatečné úpravy tvaru příložné čelisti spočívsjící v tom, že horní hrana volné pŕíložky čelisti i horní hrana elastické podložky vkládaná mezi tažný řsmen e vclnou pžíložku jsou obloukovitě vytvarovány tak, že äikmé boky elastické podložky svirají ostrý úhel s horizontální cenovou tkaniny řemene. Přes toto opatření však dochází k přetrženi...

Držáková hlava přístrojů pro ověřování funkční způsobilosti expanzního odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270311

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: G01L 19/00, G01K 1/14

Značky: expanzního, kondenzátu, ověřování, přístrojů, držáková, funkční, odváděče, způsobilosti, hlava

Text:

...aestává z kuüslovćho sedlo. válcová komůrky s kužsl-ovőho přschodu pächázejíoího v osaízonou váioovou oíru. vs ktorá s voinl usazsno tälsso trysky. přičsmž do závitu válcevć části sxponzni komory o sairoubován uąávir opatľsny nsprůchozí dírou ss závítsm. vs ktorćm Je zaäroubován závitový výbłh válcováho trhu. ktorý is opatřon rodlální dráäkou a s ukončsn taiířovým osazsním a mezi dno sávítu neprůchooí .díry uoávöru jo vloäsna distahční...

Retenční nádrž pro automatické zachycování ropných látek z hladiny tekoucích vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269884

Dátum: 14.05.1990

Autori: Knybel František, Kaminský Lubomír, Kosek Jiří

MPK: C02F 1/40

Značky: tekoucích, ropných, zachycování, retenční, látek, nádrž, hladiny, automatické

Text:

...vhodná dlnenzovat tak, aby průtok vody byl malý a relativně atálý, přičemž i vyprazdňování akumulačního prostoru pro~ ahromežčování ropných látek v předeponážní jínce lze automatizovat.Podstata vynálezu je zřejmá z přiloženého výkreau, na němž obr. 1 představuje schematický půdorysný pohled na retenční nádrž a obr. 2 je řezem A-A z obr. 1.Vodním korytem ł proudi voda, jejíž hladinu stírá norná stěne g. K boku vodního koryta 3 je přistevena...

Sběrač elektrického proudu venkovního trolejového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269157

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jiří

MPK: C10B 41/04

Značky: trolejového, sběrač, vedení, elektrického, venkovního, proudu

Text:

...je tvořeno sběr-nou deskou lichoböžníkovehc průřezu e její ohŕevncu prizmatickou nástavbou v jejíž podélne ose je vytvoŕen kenálek kruhověho průřesu v němž je uloženo elektrické topne teleso. V půdorysnćm pohledu má sběrná deska sběreče lichobäžníkový tvar.Tvarová ŕelení telesa sběreče e jeho ohřev umožňují účinné odstraňovení námrazy s kluzné plochy troleje. Liehcbiiníková zkosení sbčrná desky jednak usnsdňuje seřezávání nánrazy s jednak...

Vedení tažného řemene pěchovací tyče v soustavě kladek pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269156

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: pěchovací, stroje, řemene, vedení, soustavě, tyče, pěchovacího, tažného, kladek

Text:

...čepu e púkoú, která je uprostřed kym podepŕene e na svém druhém konci. opetŕene výškově atevítelnou naráłkou, s. ktoré spočívá rameno kyvného vahadle, ve kterém je otočmě uložena pŕítlačná kladka. I u pěchovaoíoh zařízení, která nevyžedují ručníínestevovíní předpčtí řemene, se objevnjí často problémy s. trháním round. 11 vleeh .typů pächovačd dochází během pracovního cyklu k prodlužování aux m. mam minenąnn. v pčohovačů bčžněho...

Způsob likvidace plynných emisí vznikajících při obsazování koksovací komory uhelnou vsázkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269155

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: komory, vznikajících, likvidace, koksovací, vsázkou, způsob, obsazování, uhelnou, plynných, emisí

Text:

...že~ tímto způsobem lze přivćst dopředlohy koksárenská bato rie až 80 surováho koksárenskáho plynu, ktorý je možno dále zpraoovávst v chemických provozsoh koksovny s energeticky využít jako ušlsohtilá plynná palivo. Spslovsoí zařízení koksárenskě baterie je přitom tepelné zatěžováno v přiměřsně míře, protože spaluje jen msněí část celkovćhoobjemu vzniklých obaszovacích dýmů, a to právě těch,které jsou částečně nasyoeny přisávsxiým vzduchom a...

Zařízení k převádění plynu z obsazované koksovací komory do komory sousední

Načítavanie...

Číslo patentu: 269154

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: komory, plynů, koksovací, převádění, zařízení, sousední, obsazované

Text:

...v časovém intervalu obsazovšní kokeovaoí komory nejvyýěí.Zařízení podle vyndlezu je v pŕíkladu provedení sohematicky znázorněno na připojenám výkrese, který schematioky. znázorňuje podélný řez koksdrenekou baterií s obsazovanou a sousední koksovaeí komorou spolu se zařízením podle vynálezu umístěném na konstrukcí spelovaoího vozíku.Konstrukce l spalovaeího vozíku pojíždí po stropu g kokeerenská baterie nad koksovacímí komorami, kde...

Mlecí lišta rotoru odrazového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267825

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kosek Jiří, Pietraszek Leon, Záruba Miroslav

MPK: B02C 13/26

Značky: mlecí, lišta, odrazového, rotoru, mlýna

Text:

...přídavnâ napětí v materiálu způsobené místním ohřevem.Uvedené nedostatky odstraňuje podle předloženého vynálezu mlecí lišta rotoru odrazového mlýna a podstata vynálezu spočívá v tom, že mlecí lišta je vytvořena jako profil obdélníkového tvaru, jehož kratší strany jsou opatřeny pravoúhlým zámkovým vybráním jehož hloubka je rovna polovině tlouštky mlecí lišty.Mlecí lišta zhotovená ve tvaru podle vynálezu má oproti dřívějším konstrukčním...

Plovákové elektrické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266915

Dátum: 12.01.1990

Autori: Knybel František, Kaminský Lubomír, Kosek Jiří

MPK: G01N 27/30

Značky: plovákové, elektrické, čidlo

Text:

...kýlovou stabilizační plochou a hladinové dotekové plošký elektrod mají tvar misky nebo kužele s rovnakým úhlem větším než 90 °.Plovákové elektrické čidlo podle vynálezu vyniká vysokou citlivosti a funkční spolehlivostí, protože funkční plochy jeho dotekovýchelektrod ve tvaru misky nebo kuželově formované využívají rozdílné velikosti povrchového napětí vyvolávaného dvěma rozdílnými kapalnými médií.Výnález je V příkladu provedení...

Vypínací zařízení řemenového pohonu pěchovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266411

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kosek Jiří, Ševčík Rostislav

MPK: C10B 37/04

Značky: zařízení, pěchovací, pohonů, tyče, vypínací, řemenového

Text:

...je tedy vybaveno lomenou pákou, kte.rà je odtlačována narážkou umístênou na pěchovací palici, při čemž potřebná sila se přenáši na vahadlo zdvižnou tyčí, která je tak značně namáhaná na vzpěr a zařízení se obtížné seřizuje rozpěrným šroubem ve zdvížné tyčí, která je předpjata. Toto zařízení rovněž nezajíštuje v požadované míře zvedat vahadlovou tyč s přítlačnou rolkou a řádně vypnout činnost hnacího mechanísmu. AUvedené nedostatky...

Zdvižné ústrojí pěchovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266410

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: pěchovací, tyče, zdvižné, ústrojí

Text:

...že tahové napětí vyvolávané v řemenu tíhou pěchovadla se téměř rovnoměrně rozděluje do obou větví tažného řemene. Proto při aplikaci tohoto konstrukčního řešení se při zhuštování uhelné vsázky pěchovadly o hmotnosti 700 kg nepřeeáhne prakticky mez současného zatížení, kdy jeden tažný řemen zvedá pěchovadlo o hmotnosti 350 kg.Příklad provedení zdvižného ústrojí podle vynálezu je znázorněno schěmaticky na připojeném výkresu.Pěchovací tyč...

Potrubní propojení pro odvod fenolčpavkové vody z vodní předlohy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264393

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kosek Jiří, Burda Karel

MPK: F16L 55/04, F17D 1/08

Značky: odvod, vodní, fenolčpavkové, baterie, předlohy, propojení, potrubní, koksárenské

Text:

...eliminuje potrubní připojka, kterou vnikne do potrubí kdksárenský ptyn, který májen velmi nepatrný korozní význam.Vynàtez je v příkladu provedení schematícky znàzorněn na přípojeném výkresu, který značí cetkový pohted na potrubní systém odvodu fenotčpavkové vody.Vodní předloha 12 obsahuje fenolčpavkovou vodu a nad její htadínou je vyplněna surovým koksárenským ptynemn Fenotčpavková voda se odvádí do dehtové skříně gg potrubním prepojením...

Vodní a parní injektážní tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 262109

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 15/00

Značky: parní, tryska, vodní, injektážní

Text:

...vířící vložky před dýzu, a proto tento stav neumožňuje operatívne přecházet podle provozních možností z páry na vodu a naopak.Stále se zpřísňující požadavky na čistotu ovzduší vyžadují zvýšenou měrou zastupitelnost obou médií u injektážních zařízení,protože tato zastupitelnost představuje rezervu, kterou je možno použít při poruše dodávky. jednoho z médií. Iednoduchost montážní záměny však komplikuje potřeba dvou nezávislých energetických...

Průtokový odváděč kondenzátu s vnitřní regulací hydraulického odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260814

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/00

Značky: vnitřní, odváděč, odporu, kondenzátu, průtokový, regulaci, hydraulického

Text:

...částí g, opatřené ve své hor-. ní části závitem § se závitovým výběhem 1, kuže 1 ovéhosed 1 a 1 m váicové komůrky 5, kuželového přechodu §a osazení válcová díry 1. V závitu § je zašroubován uzávěr 2 v kterém je vytvořena neprůchozí dira g se závitem łł. Do závitu łł je zašroubován závitový výběh jg válcového trnu łg. Do válcové části g je rov něž uspořádán tsngenciální prívod gg kondenzätu. Válcový trn L 1 má axiální kanálek łí, radiální vývrt...

Zapojení bezpečnostního ventilu u hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260714

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kosek Jiří, Hrdina Jan, Pilný Václav, Dobiáš Jaroslav

MPK: B21J 9/12

Značky: hydraulického, ventilu, zapojení, bezpečnostního

Text:

...ovládacího tlaku včetně vlastní kontroly správné funkce kontrolního prvku,kterým je u tohoto zapojení tlakový spínač. Správným využitím uvedeného zapojení v obvodu hydraulického lisu je dosaženo zásazdního zvýšení bezpečnosti práce.Na připojeném obrázku č. 1 je znázorneno zapojení jednoho bezpečnostního ventilu v hydraulické í elektrické části. Do výkonového ventilu 1 je pripojene větev 2 od zdroje a větev 3 ke spotřebiči, přičemž na něho...

Parní rozvod dvoupředlohové koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258981

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kosek Jiří, Sikora Petr

MPK: C10B 27/04

Značky: baterie, dvoupředlohové, rozvod, parní, koksárenské

Text:

...dvoupředlohové koksárenské baterie. jejíž obě předlohy jsou na straně strojní i koksové opatřeny samostanými větvemi parniho potrubí při pojenýeh na jedné straně k centrálnímu přívodu páry a na druhá straně opatřených spoločným odváděčem parniho kondenzátu, přičemž vstup páry z centrálního parniho přivodu do větvi je ovládán dvěma samostatnými parnimi ventily a podstata.vynálezu spočivá v tom, že ovládací ventily obou parních větvi,jsou...

Tryskový expandér

Načítavanie...

Číslo patentu: 258319

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/36

Značky: expandér, tryskový

Text:

...na mechanické nečistoty obsažené v kondenzátu.Vynález je v příkladu provedení sohematioky znázorněn na připojenýoh výkresoch, kde obr. 1 představuje svislý oso~ vý řez expandérem a obr. 2 je příčným řezem vedeñým v místě. A - A expandéru z obr. 1.Ve válcové komoře A tělesa g expendéru je usazeno těle so 1 trysky s kelibrovaným výtokovým kanálkem A o průměru g.Válcová komora A je uzavřena shore šroubovou zátkou 5,pře cházející do válcového...

Způsob tvarování trubek, zvláště pro výrobu kolen

Načítavanie...

Číslo patentu: 257603

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kraus Josef, Strašák Tomáš, Kosek Jiří

MPK: B21D 9/15

Značky: trubek, zvláště, tvarování, výrobu, kolen, způsob

Text:

...podstatou je, že vnitřní prostor vytvarové trubky se alespoň jednou přetlakuje,přičemž dojde k jejimu zkalibrování.Prednosti tohoto způsobu výroby se projevují v tom, že je umožněna výroba celých oblouků a dilatačních vsuvek z jednoho kusu jak 2 tlustostěnných , tak i 2 tenkostěnných trubkových polotovarů. Pritom dochází ke značné ůspoře provozních zařízení, neboč pro jeden vnější průměr trubkového polotovaru o různých tlouštkách stěny...

Průtokový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257578

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/20

Značky: odváděč, průtokový, kondenzátu

Text:

...část je zúžena horní radiální drážkou a spodní část je opatřena dolní radiální drážkou, přičemž válcový nástavec je opatřen osovým vývrtem, na který jsou kolmo vrtány radi ální otvory v místě horní radiální drážky, jakož í radiální otvory V místě dolní radiální drážky. Rozváděcí drážka expanční komory je přitom vytvořena ve výšce dolní radiální drážky válcevého nástavce.Oproti známému provedení spočívají výhody tohoto odváděče jednak V...

Vložka komory průtokového odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257214

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14

Značky: komory, průtokového, vložka, odváděče, kondenzátu

Text:

...ve tvaru válce umístěný pod rozváděcí radiální drážkoumá malý činný povrch.Uvedené problémy a nedostatky řeší vložka komory průtokového odváděče kondenzátu, uzavřená shora šroubovou zátkou, jejíž koncovku tvoří válcová část opatřená nejméně dvěma kruhovými žebry, která jsou opatřena průtokovými otvory, přičemž rozváděcí drážka expanzní komory odväděče kondenzátu je situována mezi kruhová žebra.Vložka komory podle vynálezu zvyšuje svým...

Filtrační vložka komory vodní chladicí trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256647

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/14

Značky: trysky, vložka, chladicí, vodní, filtrační, komory

Text:

...opatřené vrchlíkem,v němž jsou vytvořeny filtrační otvoryjejichž průměry jsou menší než je průměr radiálního otvoru v dříku.Předností vynálezu je kromě skutečnosti, že nemění konstrukcí držáku trysek ani válcové komory vodní trysky také okolnost, že uspořádání a rozměry filtrační vložky téměř úplně vylučují možnost zanesení trysky a vlastní čistění válcové komory trysky od nečistot je velmi usnadněno.Filtrační vložka podle vynálezu je v...

Sestava tažného řemene a pěchovací palice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256636

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 37/04

Značky: pěchovací, řemene, sestava, palice, tažného

Text:

...čelietí. Při dopadu palice na uhelnou veázku se v důsledku eetrvačného pohybu řemene vytváří v tomto místě dolního úchytu ostrý ohyb a toto misto je také po celou dobu pěchovací veázky etřídavě namáháno tahovou silou okolo 500 Kp. Vzhledem k popsanémn charakteru namáháni vláken řemene dochází protočasto k utrženi řemene těsně nad místem spodního úchytu, kde je materiál řemene nejvíce narušen. Je známe i takové uchycení ře~ mene,u něhož je...

Expanzní vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256500

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14

Značky: vložka, expanzní

Text:

...míst~ ní odpor, který je součtem konstantního odporu expanzní vložky a proměnného odporu regulačního ventilu nebo obdobného regulačního orgánu.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu představujícím evislý osový řez expanzní vložkou.Expsnzní vložku tvoří kovové těleso l rotačního tvaru V jehož podélné ose je vytvořen válcový prostor gldo něhož je shore zaěroubována zátka 1 opatřená dříkem 3 a ukončená váloovou...

Zařízení pro likvidaci plynných emisí na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254804

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: koksárenské, plynných, zařízení, likvidaci, emisí, batérií

Text:

...podle vynálezu je oproti injektáži a spalovecímu vozíku výhodné nižší energetickom náročnosti, snižuje tlak na strop baterie a odstraňuje otřesy vznikající při pojezdu spa 254 IIIlovacího vozíku a výhodné přitom využívá bohatě.dímenzované a proetorné konstrukce vodícího vozu. Při jeho užití odpadajíj problémy apojené s dotěsňováním vík ve stropu baterie.Príklad provedení vynálezu je.schematicky znázorněn na přípojeném výkresu V pecních...

Zařízení k likvidaci obsazovacích dýmů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255064

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: zařízení, likvidaci, koksárenské, dýmu, obsazovacích, batérií

Text:

...nedostatek odstraňuje zařízení k likvidaci obsazovacích dymu na koksárenskébaterií instalované na vodicím voze a sestávající ze spalovaoí komory připojené svou horní částí hrdlem k teleekopickému potrubnímu nástavci naústěnému do otvoru v horní části pecních dveří koksové strany koksárenské baterie podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že šachtice spalovaoí komory je svou spodní částí připojena kanálem k odsávaoímu potrubí zařízení...