Koreňová Anna

1-(5-(2-Nitrofenyl)-2-furyl)aminokarbonyl deriváty sekundárnych amínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256577

Dátum: 15.04.1988

Autori: Koreňová Anna, Krutošíková Alžbeta, Kováč Jaroslav

MPK: C07D 413/12, C07D 405/12, C07D 405/14...

Značky: amínov, přípravy, 1-(5-(2-nitrofenyl)-2-furyl)aminokarbonyl, deriváty, sekundárnych, spôsob

Text:

...teplote varu 4 hodiny. Ku zmesi sa prikvapkáva piperidín 0,89 g, 0,0105 mólu a pokračuje sa v zahrievaní 2 hodiny. Rozpúštadlo sa za zniženého tlaku oddestiluje. Zvyžok sa rozpustí v éteri. Éterická vrstva sa premýva zriedenou HC a vodou do pH 7. Rozpúšťadlo sa oddestiluje za zníženého tlaku a tuhý zvyšok sa kryštalizuje z etanolu.1-5-(Z-nitroienylj-Z-furylaminokarbonylmorfolín azid kyseliny S-Z-nitrofenylj-Z-furánkarboxylovej 2,71 g, 0,015...

Azid kyseliny 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254049

Dátum: 17.12.1987

Autori: Koreňová Anna, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 307/68

Značky: spôsob, 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej, kyseliny, přípravy

Text:

...kyseliny 5- Z-nitrotenyl -Z-furánkarboxylove j vzorca I spočíva v tom, že sa na chlorid kyseliny 5-(Z-.nitrofenylł-furánkarboxylovej vzorca ll v cyklickom éteri pôsobí azidom sodným pri teplote 0 až 5 °C.Výhody spôsobu prípravy zlúčeniny podľa vynálezu spočívajú okrem iného v tom,že syntézu je jednostupňova, uskutočňuje sa V jednoduchej aparatúre s dobrými výťažkami.Azid kyseliny 5-Z-nitrofenyl-2-furánkarboxylovej má široké použitie V...

1,2-Dihydro-1,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´]pyrolo[2 ,3 :4,5]furo[3,2-b]indol-1-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232192

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Koreňová Anna

MPK: C07D 491/22

Značky: 4,5]furo[3,2-b]indol-1-óny, spôsob, přípravy, 1,2-dihydro-1,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´]pyrolo[2

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odboru organickej chémie a rieši prípravu nových zlúčenín 1,2-dihydro-l,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´] pyrolo [2´,3´:4,5]furo [3,2-b]indol-l-ónov. Podstata sp(sobu prípravy zlpčenín podľa vynálezu spočíva v tom, že sa hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2´,3´:4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej zahrieva s trietylesterom kyseliny ortomravčej alebo ortooctovej v dymetylformamide pri teplote 100 - 153 °C. Zlúčeníny podľa vynálezu...

Hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2´,3´: 4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230342

Dátum: 15.10.1986

Autori: Koreňová Anna, Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 491/147

Značky: 1,9-dihydropyrolo[2´,3´, spôsob, hydrazid, přípravy, 4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2`,3`:4,5]furo[3,2-b] indol-2-karboxylovej vzorca I.