Korecký Vladimír

Klbová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254043

Dátum: 17.12.1987

Autori: Chropeň Igor, Korecký Vladimír

MPK: B25J 18/00

Značky: kĺbová, jednotka

Text:

...prostriedkov určených pre tento účel pri zachovaní minimálneho zastavaného a pracovného priestoru.Prikladné vyhotovenie kĺbovej jednotky podľa vynálezu, určenej pre manipulátor na podávanie a odoberanie plochých materiálov s využitím prisavkoveho mechanizmu, je schematicky znázornená na priložených vý 4kresoch, kde na obr. 1 je znázornený pôdorys a na obr. 2 bokorys kĺbovej jednotky. K neznázornenému stojanu je pripevnenä pevná priruba 1,...

Nosný prvok prísavky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252517

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chropeň Igor, Korecký Vladimír

MPK: B65H 3/08

Značky: prísavky, nosný, prvok

Text:

...uchopovacej schopnosti prísavky pri manipulovaní s predmetmi, ktorých povrch je nerovný, pričom použité technické prostriedky sú velmi jednoduché.Príkladné vyhotovenie vynálezu je schematicky znázornené na priloženom výkrese v náryse.valca je polgulovou skrutkou 12 pripevnený horný tanier 10, ku ktorému je štyrmi upínacími skrutkami 11 pripojený ohybný záves 9, tvorený štyrmi ploohými usňovými pásmi, rovnomerne rozloženými po obvode...

Zariadenie na podávanie a dopravu plochých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239188

Dátum: 15.05.1987

Autor: Korecký Vladimír

MPK: B65G 59/04

Značky: zariadenie, plochých, dopravu, podávanie, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka manipulácie s materiálom, konkrétne rieši problém automatického podávania a dopravy plochých materiálov uložených v stohu k pracovným strojom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že k zvisle posuvným saniam (12), na ktorých je upevnený manipulátor (19), je ďalej pripevnený držiak (21), v ktorého vedeniach (22) je uložený posuvný dopravník (23), pripojený k prvému spojovaciemu telesu (27), nesúcemu sústavu podperných valcov (31), na...