Kopřiva Petr

Plniaca stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2390

Dátum: 14.02.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F17C 6/00, F17C 5/00

Značky: stanica, plniaca

Text:

...obmedzené, umožní technické riešenie umiestniť plniacu stanicu do takto obmedzeného priestoru. Na zabránenie vznikuiskrenia majú vozíky hliníkovú podlahu.Prehľad obrázkov na výkresePlniaca stanica podľa technického riešenia je schematicky znázornenána priloženom výkrese. Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je plniaca stanica zriadená na dvoch vozíkoch 6l, ktoré je možné zavesiť za ťažné vozidlo a...

Zariadenie na naštartovanie plynového kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2389

Dátum: 14.02.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F23Q 2/173, F23D 14/28, F24C 3/10...

Značky: kotla, naštartovanie, plynového, zariadenie

Text:

...umožňuje konštrukciou nenáročnou na výrobu a použité materiály vylúčiť nevyhnutnosť inštalácie akumulátora plynu na štartovanie plynového kotla, napojeného na zásobník skvapalneného plynu u miestnený vo vonkajšom prostredí.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie na naštartovanie plynového kotla podľa technického riešenia je schematicky znázornené na priloženom výkrese. Prípojnáarmatúra s ventílom sú tu znázornené v reze.Príklad uskutočnenia...

Prívodný systém odpareného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2388

Dátum: 14.02.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F17D 1/00

Značky: odpareného, prívodný, plynů, systém

Text:

...nad povrchom vo vnútornom priestore lvykurovanej budovy nachádza teplovodný kotol 3,na ktorý je napojené odvodné potrubie l§teplej vody a prívodné potrubie l 2 z vykurovacieho systému budovy. Na teplovodný kotol 3 je potrubím li, napojeným na plynové potrubie Q napojený akumulátor íplynu, určený na rozbeh teplovodného kotla 3. Na teplovodný kotol 3 je napojené potrubie 2 na prívod zohríatej vody do splynovača 5 a potrubie 8 na odvádzanie...

Plniaca stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2385

Dátum: 14.02.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F17C 6/00, F17C 5/00

Značky: plniaca, stanica

Text:

...sú rozmerové možnosti umiestnenia plniacej stanice veľmi obmedzené, umožní technické riešenie umiestniť plniacu stanicu do takto obmedzeného priestoru. Na zamedzenie vzniku ískrenia majú vozíky hli nikovú podlahu.Prehľad obrázkov na výkresePlniaca stanica podľa technického riešenia je schematicky znázornenána priloženom výkrese. Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je plniaca stanica zriadená na dvoch vozíkoch...

Palivový systém napájania plynového vyhrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2367

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F24D 10/00

Značky: palivový, vyhrievača, plynového, napájania, systém

Text:

...v odparovacej nádobe a nastane aj odparovanie propán - butánu. Po vyhriatí budovy na teplotu nad 0 °C sa Vyhrievací systém odparovacej nádoby odpojí a odparovaniepropán - butánu prebieha ďalej aj bez funkcie tohto systému. Na zabez pečenie rovnomerného tlaku privedeného plynu k plynovému kotlu jedo jeho prívodného potrubia zaradený regulátor tlaku plynu.Výhody palivového systému napájania plynového vyhríevača podľa technického riešenia...

Plniaca stanica vozidiel zemným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2359

Dátum: 18.01.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F17C 5/06, B60S 5/02

Značky: plniaca, stanica, vozidiel, plynom, zemným

Text:

....plynom podľa technického riešenia je v pôdorysnom pohľade schematicky znázornená na obr. 1. Pohľad smerom P z obr. 1, ktorý predstavuje najmä pohľad na oceľové fľaše umiestnené v batérii, je znázornený na obr. 2.Prlklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornené na výkrese, je na základňu 1 umiestnený výdajný stojan g, kompresorová stanica 3 a batériatlakových zásobníkov,zostavená zo stojana u. ktorý je priehradkový a do ktorého...

Zariadenie na distribúciu skvapalneného propán-butánu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2358

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: B67D 5/00

Značky: propan-butanu, skvapalneného, distribúciu, zariadenie

Text:

...môže byť prepojená s odčerpávacim zariadením výdajného stojana. Tak je umožnené na jednom mieste plnit vozidlá napropán - bután aj plniť nádoby na odber skvapalneného propán - butánu.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie podľa technického riešenia je schematicky znázornené na obr. 1 a zariadenie na súčasné plnenie nádob na skvapainenýpropán- butàn je schematicky znázornené na obr. 2.Príklad uskutočnenia technického...

Splynovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2337

Dátum: 10.12.1999

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F23K 5/22

Značky: splynovacie, zariadenie

Text:

...výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZ jednej strany steny 25, teda vnútri obytnej budovy, je umiestnený vykurovací systém, zostavený z plynového kotla 1. na ktorý je napojené odvodné potrubie lg, vykurovacieho média do vyhrievacích telies,spätné potrubie uvykurovacieho média do plynového kotla ta prívodné potrubie 10 odpareného propán - butánu. Na odvodné potrubie 1 gp napojený výmenník tepla 15, z ktorého je vyvedené...

Distribučné a plniace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1851

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kopřiva Petr, Pešek David

MPK: B65D 81/00

Značky: plniace, zariadenie, distribučné

Text:

...Na obr. 2 je znázornený pôdorys zariadenia znázorneného na obr. 1. Obr. 3 predstavuje schematický pôdorys, kde premiestniteľná skriňa je opatrená iba jedným kolesom a dvoma zadržovacimi vzperami, pričom na umožnenie prevážania je premiestniteľná skriňa opatrená výsuv nými tyčami. Príklad uskutočneniaZariadenie tvorí premiestniteľná skriňa 1 2 oceľového ple chu s dverami 2, pričom V streche tejto skrine l sú vyhotovenéA je dalej opatrená...

Zariadenie na distribúciu a plnenie skvapalneným propán-butánom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1850

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kopřiva Petr, Pešek David

MPK: B65D 81/00

Značky: plnenie, propán-butánom, zariadenie, skvapalneným, distribúciu

Text:

...rozličnej dĺžky kábla je rozvádzač opatrený navíjacím bubnom, na ktorom zostáva navínutä prebytočná dĺžka kábla. Nie je vylúčené ani také vyhotovenie, pri ktorom aspoň jedna úložná čast s umiestnenou nádržou skvapalnenêho propan-butanu je umiestnená do stredovej časti premiestniteľnej skrine z nehorľavého materiálu alebo oploteného prístrešku a v okrajovejčasti sú umiestnené obslužné časti.Prehľad obrázkov na výkrese.Zariadenie na...