Kollár Ivan

Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti účelového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266120

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: B61F 5/52

Značky: částí, nosného, rámu, účelového, náhonovej, podvozku, pevná, konštrukcia

Text:

...na rám» pričom rám je vytvorený ako nádrž hydraulického oleja a pohonných hmôt,pričom medzi rámami je umiestnená výsuvná podpera a medzi rámami je ukotvený výklopný rám kábelového bubna s riadkovačom káb 1 a,pričom rámy spojené s nosičom ochrannej striešky sú spojené s kotviacim rámom.Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti účelového podvozku je podľa vynálezu v zadnej časti uchytená pomocou otočného čapu s nosným rámom nadstavbovej...

Pevná konštrukcia nosného rámu nadstavbovej časti účelového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265539

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: B61F 5/52

Značky: částí, účelového, rámu, nadstavbovej, podvozku, konštrukcia, nosného, pevná

Text:

...vynález, ktorého podstata je v tom, že pevná konštrukcia nosné- i ho rámu nadstavbovej časti účelového podvozku, pozostáva z dvojice bočníc s b 1 atníkmivyznačujúca sa tým, že dvojicabočnic je spojená s vrchnej strany lomeným čelom a z prednej strany pripevnená prostrednictvom spodnej kotviacej podpery a vrchnou kotviacou podperou 5 krytom svíetidiel pričom bočnice sú v zadnej časti kotvené kotvíacím rámom so základnouTakýmto usporiadaním...

Elektrokábelový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 265323

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: H02G 1/18

Značky: elektrokábelový, bubon

Text:

...pričom medzi základnou doskou a zadnou bočnicou je uložené reťazové koleso náhonu elektrobubna a reťazové kolo pohonu hriadeľa ukladača elektrokábla a vymenitelného retazového kolesa podľa hrúbky navíjaného elektrokábla.Kontrolu krúžkovýoh zberačov a montáž prípojných káblov je možné vykonat po odklopení krytov na plášti bubna alebo po demontáži čelnej dosky prednej bočnice bubna. Rôzna rozteč ukladania elektrokábla podľa rôzneho priemeru...

Hydraulická lamelová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 261427

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: F16D 55/32

Značky: brzda, lamelová, hydraulická

Text:

...bolo pôsobenie pružiny cez piest ina lamely zrušené. Piest je na ploche, ktorou prttláčalamely vhodné drážkovaný pre zväčšenie pracovnej .plochy piestu.Hydraulické lamelová brzda podľa vynálezu dosahuje velmi malé rozmery, ktoré sú vhodné pre zabudovanie hydrokolesa do úzkych banských mechanizmov, kde malá šírka je rozhodujúcim faktorom stroja. Brzdiaci moment lamiel je vyvíjaný prostredníctvom tlaku pružiny na piest, pričom odbrzdenie sa...

Koagulační vana pro výrobu membránových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258164

Dátum: 15.07.1988

Autori: Urban Antonín, Pechočová Marie, Kollár Ivan, Přidal Jaroslav

MPK: D01F 1/00

Značky: vláken, výrobu, membránových, koagulační

Text:

...a zkracování délky vlákna v lázní, přičemž odpadne nutnost těsnit uložení ve dně vany.Provedení koagulační vany podle vynálezu je znázorněno na příložených obrázcích, kde obr. l znázorňuje pohled na koagulační vanu a obr. 2 představuje půdorys obr. 1. Jak je znázorněno na obrázcích, koaqulační vana je tvožena nádobou l, která má plochý mělký tvar a jsou v ní volně v protilehlých rozíoh položeny ohýbací kladky 3. Před ohýbacími kladkami 3 jsou...

Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti prepravníkových nakladačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254037

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kollár Ivan

MPK: B65G 65/30, B65G 65/00

Značky: rámu, náhonovej, pevná, konštrukcia, prepravníkových, nakladačov, částí, nosného

Text:

...spojené o blatniky a stredným dielom, vznikla kompaktné konštrukcia nosného rámu, ktorý lepšie vyhovuje požiadavkám maximálneho prevádzkového namáhania pri zníženej hmotnosti.Pevná konštrukcia nosného rámu náhonnej časti prepravníkového nakladače je podľa vynálezu uchytená prednou častou pomocou krížového ložiska so skriñou s nosičom pracovného zariadenia prepravnikového nakladače.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkresoch, na...

Elektronický ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252728

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kollár Ivan

MPK: H01H 3/14

Značky: elektronický, ovladač

Text:

...pričom pedál cez ovládaciu páku nastavuje požadovanú elektrickú hodnotu. Po uvolnení pedálu pomocou vratnej pružiny Spojenej jedným koncom s ovládacou pakou a druhým koncom s telesom skrinky je ovládací potencio 4meter vrátený do pôvodnej polohy. Ovládanie prvkov sa vykoná len dotykom ovládacích pak, bez kĺbov a čapov čo podstatne zvyšuje životnosť a spoľahlivosť ovládače.Usporiadanie skrinky a vpedálu zaručuje obvod vody a znižuje možnosť...

Pevná konštrukcia nosného rámu s výložníkovým ramenom prepravníkového nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 251504

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kollár Ivan, Špendla Viktor

MPK: E21F 13/00

Značky: pevná, ramenom, výložníkovým, nakladača, rámu, prepravníkového, nosného, konštrukcia

Text:

...výklopu .pracovného zariadenia, vzájomne opevneného prievönikom a Ičelnou stenou, .a jednak v prednej časti »dorazom výložnírkového .ramena s ko~ tvíacimi oikami priamočiaryłch hydromoto-rov zdvihu výl-ožníikového ramena, pričom výložnikové rameno, otočné uchyutené v nos 4nom rámu, je opetrené bočným úchytom priamoučiaryich hydromotorov zvdvihu.Výhodou takéhoto riešenia je menšia .nár-očnosť ,na vojpracovávanie, montáž a údržbu. Spojenie...

Lamelový katalyzátor výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232106

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kollár Ivan

MPK: F01N 1/06

Značky: výfukových, plynov, katalyzátor, lamelový

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový katalyzátor výfukových plynov podľa patentu sa skladá z krytu katalyzátora, v ktorom sú rovnobežné s prúdením výfukových plynov umiestnené lamely. Lamely sú z materiálu, na ktorý sa nanáša aktívna hmota. Lamely uložené na sebe vytvárajú medzi sebou medzery, ktorými prechádza výfukový plyn. Kryt katalyzátora má na oboch stranách vtokové redukcie, alebo je pripevnený priamo do ďalšieho čistiaceho zariadenia (vodná sprcha).

Hydraulická nepriamočinná brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 233668

Dátum: 01.07.1986

Autor: Kollár Ivan

MPK: F16D 13/52

Značky: brzda, nepriamočinná, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická nepriamočinná brzda podĺa vynálezu sa skladá z dvojitého hydraulického piestu, na ktorý z jednej strany pôsobia mechanické pružiny alebo stlačený plyn a druhej strany pôsobí na hnané a hnacie lamely. Odbrzďovanie sa deje prívodom tlakového hydraulického oleja pod odbrzdďovací piest, ktorý zníži prítlačnú silu brzdiaceho piestu. Vynález hydraulická nepriamočinná brzda sa využije pri riešení náhonu banských strojov pre jej malú dĺžku....

Hydromotor s dvojstupňovou prevodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220927

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kollár Ivan

Značky: hydromotor, dvojstupňovou, převodovkou

Zhrnutie / Anotácia:

Hydromotor s dvojstupňovou planétovou prevodovkou podľa patentu sa skladá z dvojstupňovej planétovej prevodovky vzájomne prepojených z jednej strany s diskovým kolesom a z druhej strany k rýchlobežnému hydromotoru. Hydromotor môže byť s konštantným objemom alebo regulačným, ktorým sa zvolia požadované výstupné parametre hydrokolesa. Na spojke planétovej prevodovky s hydromotorom je uložená kotúčová hydraulická nepriamočiara brzda, ktorá...

Prírubové tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214994

Dátum: 15.09.1984

Autor: Kollár Ivan

Značky: tesnenie, přírubové

Zhrnutie / Anotácia:

Prírubové tesnenie vyznačujúce sa tým, že je tvorené armatúrou (1) predĺženou do vodiaceho čapu (2) vsuvne vloženého do otvoru pripojovaného telesa (7) resp. do armatúry (4) potrubia.