Kolínský Vladimír

Chladicí komora pro kalení ventilů spalovacích motorů a podobných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267429

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Kolínský Vladimír

MPK: B65G 11/00, C21D 1/62

Značky: kalení, ventilu, motorů, spalovacích, součástí, chladicí, podobných, komora

Text:

...a na obr. 2 je schematický püdorys dvojice výkyvných tyčí-Chladicí komoru (obr. 1) tvoří plášť g. ve kterém je zabudován ventilátor § a na každé z obou svislých stěn pláště 4 po jedné usměrñovací přepážce §. Uvnitř pláště Q jsou umítěny dvě skluzné tyče. a to první skluzná tyč i a druhá skluzná tyč g. na kterých jsou zavěšeny ventily il. Ubě skluzné tyče 1. g jsou skloněny od vodorovné polohy o 15 až 20 °. Pod těmito skluznými tyčemi 1....

Přiváděcí dráha pro ventily spalovacích motorů a obdobné rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 267428

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Kolínský Vladimír

MPK: B65G 11/00, B23Q 7/08

Značky: motorů, rotační, obdobné, přiváděcí, součástí, spalovacích, ventily, dráha

Text:

...uvolnění z klidové polohy a také třecí poměry při pohybu jsou zde příznivější. než u dosavadních konstrukcí.Pro přiváděcí dráhu postačí pak poloviční náklon oproti dosavadnímu provedení. Pro zachování stejné výšky vstupní části přiváděcí dráhy je potom možné její délku zdvojnásoblt a tím dosáhnout dostatečně zásoby ventilů v ní umístěných. U přiváděcí dráhy podle vynálezu se dociluje plynulejší a rovnoměrnější pohyb ventilů a to bez...

Nosné válce bezhrotého horizontálního kalicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267247

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tvrdík Jiří, Kolínský Vladimír

MPK: H05B 6/10

Značky: nosné, stroje, horizontálního, bezhrotého, válce, kalícího

Text:

...výrobní náklady na tepelné zpracování a šetří energií při opětovném ohřívání součástí pro popouštění. Provedení operace samopopouštění přímo na kalíoím stroji také umožňuje snadné zařazení tepelného zpracování doPříklad provedení dle vynálezu je na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je achematicky znázorněno vytvoření nosnýchBozhrotý horizontální kalicí stroj je vybaven dvěma shodně vytvořenými nosnými válci L. Nosný válec Ä sestává ze dvou...

Induktor pro indukční kalicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264433

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kolínský Vladimír

MPK: C21D 1/42

Značky: indukční, zařízení, kalicí, induktor

Text:

...háku e možností reprodukce bez nutnosti płestavování kąlícího zařízení, event. umožňuje prcvádět kalení s vysokou produktivitou na keruselovdm kalícím poloautomatu. Další výhodou souběžného uspořádání vnitžních vodičd je. že vytváłejí tak intenzívní elektromagnetické pole, že není nutno používat žádné kompenzační prvky.Príklad provedení induktoru podle vynálezu pro indukčni kalicí zarízení je zndzorněn schemeticky na pripojených výkresoch,...

Kalicí nádobka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264368

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: C21D 1/667

Značky: nádobka, kalicí

Text:

...intenzivní. Další výhodou je, že není zapotřebí zvláštního manipulačního prostoru pro chlazení ohřátých součástí.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. l je pohled na kalicí nádobku a na obr. 2 je bokorys kalicí nádobky z obr. l.Kalicí nádobka (obr. 2) l je z elektricky nevodivého materiálu, např. z plexiskla. V čelech kalicí nádobky l jsou otvory g pro kalenou součást. Ve dně kalicí nádobky l jsou dva přívody 1...

Induktor pro indukční kalicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263029

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kolínský Vladimír

MPK: C21D 1/42

Značky: indukční, kalicí, zařízení, induktor

Text:

...a zadnímu přívodu překrývají o úhel o velikosti 5 ° až 40 °, e výhodou 15 ° až 25 °.Hlavní výhodou induktoru podle vynálezu je, že umožňuw je kalení uzavřených kruhových částí závěsů Vlečných vozů,a to i kalení postupné, přičemž vzájemné překrytí horní a Spodní čelístí zaručuje potřebnou rovnoměrnost hloubky kalené vrstvy a rovnoměrnou tvrdost na funkčních plochách okno Dàlší výhoda epočívá v jednoduché výrobě a manipuleci při kaleníPříklad...

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220825

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kolínský Vladimír

Značky: vysokofrekvenční, induktor, středofrekvenční, ploch, loží, jiných, kalení, strojů, zejména, obráběcích, součástí, vodicích

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor, zejména pro středofrekvenční nebo vysokofrekvenční kalení vodicích ploch loží obráběcích strojů a jiných součástí, se stávající z vlastního induktoru, připojeného k vývodům středofrekvenčního nebo vysokofrekvenčního transformátoru, z rozvodu tlakového vzduchu a z kalicí sprchy, mechanicky a elektricky navzájem spojených vyznačující se tím, že přívody (1´) vlastního induktoru (1), přívody (2´) kalicí sprchy (2) a přívody (3´) rozvodu...