Kolarčík Willibald

Prídavné zariadenie na plynulú reguláciu prietoku, najmä viacplunžerových čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2769

Dátum: 18.01.2001

Autor: Kolarčík Willibald

MPK: F04D 15/00

Značky: čerpadiel, plynulú, prietoku, zariadenie, reguláciu, přídavné, viacplunžerových, najmä

Text:

...skôr uvedených typov.Konkrétny priklad konštrukcie pridavneho zariadenia je schematicky znázornený na pripojených .výkresoch, kde na obr. 1 je pozdľžny rez jedným valcom viacplunzeroveho cerpadla s pripojeným plynovým akumulatorom a na obr. 2 zjednodusená schema konštrukcie z obr. 1. Na obr. 3 je zobrazene alternatívne uskutočnenie Pridavneho zariadenia dovybaveneho riadiacou jednotkou a doplnkovými komponentami pre pouzitie v...

Hydraulický systém na vysokotlakovú dopravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: 279973

Dátum: 05.03.1997

Autori: Pernecký Jan, Kolarčík Willibald

MPK: B65G 53/30

Značky: media, vysokotlakovú, hydraulický, dopravu, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický systém na vysokotlakovú dopravu média je zložený aspoň z dopravného čerpadla (16), nádrže (18) pracovného média, zásobníka (8) hydrozmesi, plniacej nádoby (9), prepojovacieho potrubného stupňa a najmenej z jednej komory (1) vybavenej separátorom (2) i dvojicou plniacich armatúr (4, 5) na výtokovom konci (101), kde na každý výtlačný koniec (102) komory (1) je priamo napojený výtlak dopravného čerpadla (16), pričom na výtlačné...

Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: 278083

Dátum: 06.12.1995

Autori: Maca Petr, Kolarčík Willibald

MPK: B65G 53/04, B65G 53/30

Značky: media, dopravu, zapojenie, hydraulické, vysokotlakovú

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické zapojenie na vysokotlakovú dopravu média zložené aspoň z dopravného čerpadla (1), nádrže (19) pracovného média, zásobníka (18) hydrozmesi, prepojovacieho potrubného systému a najmenej jednej komory (3) vybavenej separátorom (33), dvojicou snímačov (34) polohy, dvojicou riadiacich armatúr (6, 7) na výtlačnom konci (32) a dvojicou kalových armatúr (4, 5) na výtokovom konci (31). Medzi plniacu kalovú armatúru (4) a zásobník (18)...

Potrubný komorový dávkovač, najmä pre hydraulické systémy na vysokotlakovú dopravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: 278053

Dátum: 08.11.1995

Autori: Maca Petr, Bagar Antonín, Kolarčík Willibald, Zapletal Rostislav

MPK: B65G 53/30

Značky: dávkovač, systémy, komorový, vysokotlakovú, media, dopravu, najmä, potrubný, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubný komorový dávkovač, najmä pre hydraulické systémy na vysokotlakovú dopravu média, zložený aspoň z jednej komory (1), ktorá je zapojená do potrubného systému (2) medzi dopravné čerpadlo (4) a plniace zariadenie (3) a ktorá je vybavená najmenej dvoma koncovými snímačmi (14), vnútri posuvne osadeným separátorom (12) a zvonka najmenej dvojicami riadiacich armatúr (6, 7) a kalových armatúr (9, 10). Separátor (12) je vytvorený aspoň jedným...

Zapojenie hydraulického systému na vysokotlakovú dopravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: 277934

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kolarčík Willibald, Maca Petr

MPK: B65G 53/30

Značky: dopravu, hydraulického, zapojenie, systému, vysokotlakovú, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je zložené aspoň z plniaceho čerpadla (1), dopravného čerpadla (9), potrubného systému a najmenej jednej komory (3), ktorej výtokový koniec (31) na strane plniaceho čerpadla (1) je vybavený dvojicou paralelne zapojených kalových armatúr (4, 5) a jej výtlačný koniec (32) na strane dopravného čerpadla (9) je vybavený paralelne zapojenou dvojicou riadiacich armatúr (8, 10), z ktorých aspoň jedna je vybavená obtokovou armatúrou (12)....

Zapojenie plunžerového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277705

Dátum: 06.07.1994

Autori: Pospíšil Zdeněk, Mišák Karel, Kolarčík Willibald

MPK: F15B 1/00, F04B 49/00, G05D 16/00...

Značky: plunžerového, čerpadla, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie plunžerového čerpadla (1) na sacom potrubí (2), na ktoré je v sérii zapojený aspoň vstupný tlmič (31) pulzácií, prvá oddeľovacia armatúra (41) a nádrž (5) tlakovej kvapaliny a na výtlačné potrubie (6) je taktiež v sérii zapojený aspoň výstupný tlmič (32) pulzácií, druhá oddeľovacia armatúra (42) a technologický systém (8), ku ktorému je pripojená riadiaca jednotka (9) so snímačom (10) tlaku na vstupe. Riadiaca jednotka (9) obsahuje...

Zapojení plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 15

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pospíšil Zdeněk, Mišák Karel, Kolarčík Willibald

MPK: F15B 7/00, F15B 1/06, F15B 7/10...

Značky: čerpadla, plunžrového, zapojení

Text:

...potrubí g je v serii zapojen vstupní tlumič 31 pulsací, první oddělovací armatura 31 a nádrž § tlakové kapaliny a na výtlačné potrubí Q rovněž v serii výstupní tlumič gg pulsací, druhá oddělovací armatura gg, akumulátor Z tlakové kapaliny a vlastní technologicky systém §. Na výtlačné potrubí Q je mezi druhou oddělovací armaturu 5 a akumulátor Z tlakové kapaliny paralelně připojena řídící jednotka 2, opatřená na vstupu snímačem 19 tlaku a...