Kolář Karel

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 288318

Dátum: 13.11.2015

Autori: Klečka Tomáš, Štemberk Pavel, Kolář Karel, Svoboda Pavel, Novotný Tomáš, Sedláčková Simona, Záruba Jan

MPK: C04B 18/04

Značky: výroby, najmä, prefabrikovaných, stavebných, prvkov, spôsob, kompozitných, hmot, poréznych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných materiálov s otvorenou štruktúrou pórov vytvrdzovaných pri normálnych teplotách, napríklad betónov, pričom tieto stavebné hmoty obyčajne pozostávajú zo zmesi plniva a spojiva. Do zmesi plniva a spojiva danej poréznej stavebnej hmoty sa pridá ďalšia zložka plniva z netriedeného plastového odpadu. Tento netriedený plastový odpad sa zbaví nečistôt,...

Zařízení k měření průměru, zejména oběžných drah hřídelů dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268358

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lorenc Zdeněk, Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Kolář Karel

MPK: G01B 5/08

Značky: ložisek, dvouřadých, zařízení, obežných, měření, zejména, průměru, kuličkových, hřídelů

Text:

...ústrojím hřidelů, takže celý postup probihá automaticky.Zařízení podle vynàlezu je znázorněno na přípojeném výkrese, představujícím schematicky celkové provedení.systémů. Každý je tvořen dvěma nezávislými planžetovými paralelogramy l, g s pohyblivymx částmí lg, ga opatřenýmí měřicími dotyky , 5. Pevná částí lg, gb planžetových paralelogramů l, 3 jsou upevněny na naklápěcích deskách Z, § pomocí listových pružných planžet á, § a stavěcich...

Podávací ústrojí pro automatické měřicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268349

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Lorenc Zdeněk, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/06

Značky: podávací, ústrojí, měřicí, automatické, zařízení

Text:

...a podávací kapsou 17 a na druhé straně s vyhazovací kapsou lg, k níž jo při pojen člen 33 posuvný v dalším vedení lg na rámu l. Druhý konec přesouvací páky li je otočné spojen s objímkou 20, na níž je upevněn mikrospínač gi ovládaný výstupkem gä na táhlo gł, která je přípojeno čepam 22 k první vačce §, Objímka gg mikrospínače gi je na táhle gł umístěna suvně mezi dvojici stejných tlačných pružin gg, k nimž přiléhají stavitelné opěrky...

Zařízení pro vyhodnocování velikosti tlaku pro vakuová technologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266892

Dátum: 12.01.1990

Autori: Michna Vladimír, Frey Augustín, Kolář Karel, Vokurka Jan

MPK: G05B 1/02, G01L 21/00

Značky: technologická, zařízení, tlaku, vyhodnocování, velikostí, vakuová

Text:

...přiveden výstup z vakuometru 10. Výstup a zdroje 8 referenčního napětí-je připojen k pomocnému vstupu i číslicově analogového převodníku 3. Výstup b zdroje 8 reľerenčního napětí je připojen na vstup k obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny. Na vstup c obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny je připojen výstup z vakuometru 10. Výstup l obvodu 9 identilikace poruchy měřené veličiny je připojen a přiveden na řídící vstup j silových...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266425

Dátum: 12.01.1990

Autori: Balek Pavel, Kůr Jan, Kolář Karel

MPK: G01B 3/00, G12B 3/02

Značky: aretační, vřeteno, zařízení, měřidla

Text:

...přesné vřeteno v pracovním uspořádání e obr. 2 představuje přesné vřeteno v zaaretovaném stavu.Na obr. 1 je vřeteno 1 uloženo kulovými čely v kuželových lůžkách g, 1, z nichž horní lůžko g je na tělese Q vřeteníku uloženo suvně, přiléhá k vřetenu 1 vlastní vahou a je opatřeno osazením lg, přiléhajícím s vůlí k horní přírubě ll tělesa Q vřeteníku. Spodní lůžko 1 je opatřeno jednak spodní plochou lg přiléhající s vůlí k držáku Q spojenémus...

Zařízení k zabránění vytváření smyček na útkové přízi u osnovních pletacích strojů se zanášením útku přes celou šíři stroje a s pohyblivou cívečnicí útkových předloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 265697

Dátum: 14.11.1989

Autori: Metyš Karel, Kolář Karel, Cvach Zdeněk

MPK: D04B 27/10

Značky: strojů, pohyblivou, celou, stroje, přes, přízí, zabránění, smyček, útkové, vytváření, šíři, cívečnici, útkových, předloh, zanášením, zařízení, pletacích, osnovních, útku

Text:

...zařízení útkové příze jeív dráze főliového válce, dotykové s főliovým válcem, přioazen kartáček opatřený srsti.Zařízení podle vynálezu je blíže znázorněno v příkladném provedení, která pirozeně nevyčerpává možnosti provedení, na příloženém výkresu, který znázorňuje schematické provedení pohyblivé cívečníco útkovýohĺpředloh s izolsntovými főliovýmí váloi a přisazeným k ním ksrtáčkem opstřeným srstí, V provedení pro zanášcní útku přes celou...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Klein František, Štícha Jiří, Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Bárka Pavol, Kolář Karel, Smatana Jozef, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: kuličkových, ložisek, kroužků, součástí, způsob, zejména, třídění, párování, dvouřadých, speciálních

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Zařízení k třídění obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262599

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Kůr Jan, Bolek Pavel

MPK: B07B 13/00

Značky: zařízení, třídění, obrobků

Text:

...mezistěny jsou otočné uchycany třídicí klapky.Třídicí zařízení podle vynúlezu dovoluje dokonalé vytřídění ohrobkü podle změřených rozměrů. Je to zařízení velmi jednoduché, výrobné nenáročné a javí se jako optimální zejména pro miniaturní valivá ložiska. Je vhodné zejména pro malé a lehké součástí.Zařízení je znázorněno na výkrese, na němž je na obr. 1 sohematický nárysný průřez a na obr. 2 boční pohled na jeho provedení. VNa vrchní části...

Zapojení pro identifikaci tříd výpadků napájení podle doby výpadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262553

Dátum: 14.03.1989

Autori: Frey Augustín, Burian Miloslav, Michna Vladimír, Exner Milan, Pivoňka, Krejčí Jaroslav, Kolář Karel, Rybář Oldřich, Červencl Milan

MPK: H03K 17/296

Značky: výpadku, napájení, podle, zapojení, identifikaci, tříd

Text:

...alternatívu zapojení časovacího obvodu.Příkladné provedení zapojení pro identifiksci tříd výpadku napájení podle doby výpadku je na obr. 1. zapojení je aestavano tak, že alespoň jeden z napájecích výstupu napájecí soustavy je spojen se vstupy indikátoru výpadku g napájení a výstup indikátoru 3 výpadku napájení je spojen se vstupem časovacího obvodu 1, jehož výstupy 5 až łàg jsou apojeny se vstupy äàł až äàš vstupní brány § počítače...

Zařízení pro třídění válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261991

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Štícha Jiří, Kůr Jan, Václavík Leoš, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/12, B23Q 7/03

Značky: součástí, válcových, třídění, zařízení

Text:

...až do třiceti, vyjímečně i více rozměrovývch skupin. Zařízení může být použito pro různé průměrové rozsahu kroužků ložisek, aniž by se muselo vyměňovat jeh-o typové příslušenství.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znazonněno na přiloženém výkrese.Na rámu 1 jsou nad sebou uspořádaný dvě kladky 2, 3, -oibepnuté nosičem 4 například pásem, řemenem nebo řetězem. jedna z kla dek 2, 3 je oplatř-ena nezakresleným mecha nismem...

Zapojení pro zálohové napájení počítačového systému s rozpoznáním prvotního zapnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261552

Dátum: 10.02.1989

Autori: Burian Miroslav, Krejčí Jaroslav, Michna Vladimír, Exner Milan, Kolář Karel, Červencl Milan, Rybář Oldřich, Pivoňka Jan, Frey Augustín

MPK: H03K 17/18

Značky: rozpoznáním, počítačového, prvotního, zálohové, systému, napájení, zapojení, zapnutí

Text:

...napájaním.Výhodami zapojení dle vynálszu je rozlišení prvotního zapnutí od obnovení napájení po výpadku proudu a tím možnost rozlišení potřebné reakce počítače na tyto dvě situace. Další výhodou je minimgální energetická spotřeba ze záložních baterií, což zmenšuje nároky na kapacitu baterie a jejich údržbu.vązšší účinek řešení dle vynálezu spočíva v tom, že časovací obvod generuje impuls pouze při prvotním zapnutí a. počítač podle existence...

Párovací zásobník válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261167

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolář Karel, Václavík Leoš, Svozil Jiří, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

MPK: B65G 47/18

Značky: válcových, součástí, zásobník, párovací

Text:

...rámu l jsou šikmo vzhledem k horizontální rovině uspořádány nad sebou navzájem rovnoběžné dráhy g, v zobrazeném případě valivé, uzpůsobené pro vedení palet Q se součástmi 1. Každá dráha g je na straně vyššího konce opatřena zarážkou gl, posunutou v zobrazeném případě o dvě délky palety Q od vyššího konce dráhy 3. Paralelně s dráhou 1 je umístěna plošina Q ležící v jedně rovině se dny palet § a ohraničená ve směru pohybu palet Q opěrkou âl a...

Autooperátor se samočinnou kalibrací ke kontrolní stanici pro měření kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261335

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štícha Jiří, Václavík Leoš, Kolář Karel, Klein František, Kůr Jan, Lorenc Zdeněk

MPK: G01B 5/00

Značky: speciálních, kuličkových, kroužků, dvouřadých, autooperátor, kalibraci, ložisek, stanici, měření, kontrolní, samočinnou

Text:

...v periodicky se opakujícím, předem určeném intervalu, nevyžaduje obsluhu a je výrobně značné jednoduché.Autooperátor podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresoch, kdeobr. 1 a 2 představují jeho uspořádání s otočným ramenem v krajních polohách a obr. 3 detailníprovedení zařízení pro uchopení a přenos etalonu.Na základovém rámu l je uchycen gravitační dopravník 3, opatřený v horní části zarážkou Q, zadržující měřené součástí...

Zařízení k měření průměru oběžných drah a průměrovému třídění vnitřních kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258899

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štícha Jiří, Kolář Karel

MPK: G01B 5/08

Značky: vřetenového, speciálních, obežných, vnitřních, ložisek, dvouřadých, měření, kuličkových, tvaru, kroužků, průměrovému, zařízení, průměru, třídění

Text:

...Přestavením měřicích dotyků je možno pomocí indiekátoru vyhledat nejblubší místo oběžné dráhy, přičemž vlastní 258899 A- 3 měření probíhá bez rozhození měřicích dotyků a bez poškozování oběžných drah. °Příkladné provedení zařízení podle řešení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematicky uspořádání celého zařízení, obr. 2 uspořádání měřicího místa zařízení,obr. 3 měřenou.součást a obr. 4 eta 1 onový kroužek. ...

Zařízení pro automatické řízení činnosti systému pro tepelné zpracování materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258504

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krejčí Jaroslav, Rybář Oldřich, Kolář Karel, Červencl Milan, Pivoňka Jan, Frey Augustín, Michna Vladimír, Exner Milan, Burian Miloslav

MPK: G05D 23/20

Značky: zpracování, činnosti, řízení, tepelně, zařízení, materiálů, automatické, systému

Text:

...a dvoupolohových signálu pro řízení ovládacích mechanísmů společně se zajištěním skutečného stavu jejich polohy.Nový účinek zařízení spočívá v tom, že zařízení umožňuje velkou variabilitu řízení,která je potřebná pro vývoj progresivních technologií, přičemž zadávaní nově tvořených technologických procesů je jednoduché a realizovatelné přímo na pracovišti technoloqem. Zařízení zároveň umožňuje spolehlivá a reprodukovatelné řízení již ověřených...

Zařízení k měření průměru valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 257050

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kirchner Stanislav, Balek Pavel, Kůr Jan, Vašek Vladimír, Kolář Karel

MPK: G01B 5/08

Značky: zařízení, těles, valivých, průměru, měření

Text:

...řešení, výsledky měření je možno jednoznačnějí vyhodnocovat a při automatízaci měřícího pochodu je ze strany mechaniky měřídla podstatně méně omezována rychlost tříděníPříkladné provedení zařízení podle závislého vynálezu je schematícky znázorněno naZařízení sestává z prizmatického tělesa l, které je opatřeno jedním čelním dotykem g pro vedení měřené součástí lg na čele a dvěma bočními dotyky l pro vedení měřené součástí lg za plast....

Přesné vřeteno, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256809

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kůr Jan, Václavík Leoš, Kolář Karel, Kirchner Stanislav

MPK: F16C 3/00, G01B 5/00

Značky: prístroje, měřicí, přesné, zejména, vřeteno

Text:

...podle vynálezu. na hřídeli vŕetenajeou vytvořený dvě kulově plochy uložené ve dvou pánvích. Podstata. vynálezu je v ton, že první pánov je přichýcene k sákladnímutělesu vřetena, zatínco druhá pánev je uchycena na posuvnéčásti radiálně předepnutćho přínočerěho valivěho vedení. Toto vedení je elístěno proti první kuĺová ploše a neposuvná částvedení je přichycena k základnínu tělesu.Tínto uložením vřetena je doeaženo účinne vynezení vdlí ve...

Textilie tkaná nebo pletotkaná se vzorovým efektem, způsob výroby této textilie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255585

Dátum: 15.03.1988

Autori: Cvach Zdeněk, Heller Jindřich, Kolář Karel

MPK: D03D 13/00

Značky: tkaná, provádění, efektem, způsob, způsobu, vzorovým, tohoto, zařízení, pletotkaná, této, výroby, textilie

Text:

...a maximální šíře vzoru je jedna polovina osnovních nití, například levá polovina, nad a jedne polovina, pravá, pod tyčí, . i Teoreticky lze rovněž uvažovat o návleku nití, například 2 nítě pod, 2 nitě nad, dále.24, 26, 28 až do konce osnovy. Jiný příklad 12, 13, 14, 15 až dokonce osnovy atd. V těchto případech je etřída vzoru totožné se šířkou tkaniny nebo pletotkaniny.Vynález umožňuje jednoduchými prostředky vytvářet na tkaninách nebo...

Osnovní pletenina s efektním vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255164

Dátum: 15.02.1988

Autori: Cvach Zdeněk, Přichystal Leopold, Kolář Karel, Pásek Pavel

MPK: D04B 21/14, D04B 21/16

Značky: efektním, vzorem, osnovní, pletenina

Text:

...vláken pro útek v kombinaci běžně sráživých a vysocesráživých vláken, čímž se vytvoří pružná jednoduchá osnovní pletenina s vloženým útkem. Povrch pleteníny je opatřen kličkami, probíhajicími ve směru řádků, přičemž jejich rozdelení po šíři textílie je rovnoměrné.Vytčeného cíle je dosaženo pletenínou s efektním vzorem, která obsahuje alespoň V některých řádcich příčně vložené nitě, které prooihaji přes její celou šiři. Na svém povrchu je...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255130

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Václavík Leoš, Balek Pavel, Kůr Jan

MPK: G05G 5/06

Značky: zařízení, vřeteno, aretační, měřidla

Text:

...pracnádemontáž při přepravování něřidla a následná zpětná montáž. Pořizovací náklady celéhozařízení jsou poměrně nízké spolu s nenáročnou údržbou.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na výkrese, na němž je na obr. 1nárysný pohled na celkové uspořádání, na obr. 2 je tentýž pohled na toto zařízení po odsta vení vřetena z úložných plooh kuželových pánví.V tělese ł vřeteníku měřidla je otočné ve vedení 3 5 velkou vůlí uloženo...

Zařízení pro zjišťování množství mléka nadojeného skupinou dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250488

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sládek Václav, Kolář Karel, Jelínek Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: množství, nadojeného, skupinou, mléka, dojnic, zařízení, zjišťování

Text:

...t-o i několik měříčů pro jednu řadu doxjnlc. Použitím elektrického vyhodno-covacího zařízení se zvýši přesnost. Navíc je zde možné umístění vyhodnocovací je-dnotky vně -stâje, i na větší vzdálenost mimo agresivní prostředí.vynález a jeho» účinky jsou blíže vysvetleny v popise příkladu jeho provedení podle připojených výkresů, kde na obr. 1 v náryse a obr. 2 v bokoryse je znázorneno schéma mechanické částí a na obr. 3 schéma elektrícké části...

Žáruvzdorná hmota pro vyzdívky, zejména monolitické vyzdívky metalurgických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238719

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kolář Karel, Velička Bohuslav, Škvára František, Tyrlík Karel, Lovecký Josef, Pekárek Ladislav

MPK: C04B 35/60

Značky: zařízení, zejména, žáruvzdorná, metalurgických, vyzdívky, hmota, monolitické

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorná hmota určená pro pracovní zděné vyzdívky metalurgických zařízení, eventuálně pro žáruvzdorné monolitické vyzdívky, lité, dusané, příp. metané, která sestává z 70 až 92 % ostřiva a 8 až 30 % pojiva ne bázi cementu. Podstata řešení spočívá v tom, že pojivo obsahuje 0,01 až 4,5 % hmot. ve vodě rozpustného derivátu ligninu, např. linginsulfonanu alkalického kovu nebo kovu alkalických zemin a 0,005 až 2,25 % hmot. ve vodě rozpustného...

Zařízení k třídění a operačnímu skladování kruhových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231284

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Kůr Jan

MPK: B07B 13/00

Značky: operačnímu, kruhových, obrobků, zařízení, skladování, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno k třídění a operačnímu skladování kruhových obrobků, například ložiskových kroužků nebo i sestavených valivých ložisek. K základnímu rámu zařízení je přichycena jednak valivá plocha pro tříděné obrobky, jednak přímočará vedení pro lištu procházející otvorem ve valivé ploše, pro podávač obrobků do operačního zásobníku a pro pružinou zatěžovaný doraz. Posuv lišty i podavače obstarává ovládací mechanismus,...

Zařízení k měření příčného poloměru a úchylek příčného tvaru oběžných drah kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolář Karel, Radek Petr, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: G01B 5/20

Značky: obežných, kroužků, ložisek, zařízení, úchylek, příčného, kuličkových, poloměrů, tvaru, měření

Text:

...podle vynalezu je schematicky znázorněno na příloženém výkrese.zařízení je tvořeno mechanickou jednotkou spojenou s blokem elektroniky. Mechanická jednotka sestává ze základního rámu lr s nímž jełpevně spojena upínací deska g pro upnutí měřené součástí. K zâkladnímu rámu l je pomocí prvního planžetověho paralelogramu 3 uchycen první člen § a jedním atupněm volnosti pohybu ve směru kolmém na upínací desku g. První člen É spočíva na vačce 3...

Hlavice k průběžnému měření průměru válcových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235611

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kopecký Radko, Kolář Karel, Košvica František

MPK: G01B 5/10

Značky: měření, průměru, průběžnému, hlavice, polotovarů, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší provedení hlavice k průběžnému měření válcových polotovarů, zejména tyčí před stříháním a bezvýronkovým kováním. Funkční a pomocná čela hlavice jsou opatřena vodicími břity pro polotovar. K funkčnímu čelu jsou uvnitř hlavice připojena dvě měřicí ústrojí, sestávající z paralelogramů s měřicími dotyky a dvojicí snímačů. Měření průměru lze provádět buď ve dvou na sebe kolmých směrech, nebo jen v jednom směru. Uplatnění vynálezu je...

Zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy vůči základnímu čelu kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234071

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: měření, dráhy, axiálního, házení, základnímu, zařízení, čelu, kroužků, ložisek, oběžné, vůči, polohy, kuličkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu řeší měření polohy oběžné dráhy spolu s axiálním házením oběžné dráhy kroužků ložisek s kosoúhlým stykem, zejména s neúplnými oběžnými drahami. Na měřicí desce zařízení jsou shora upevněny dva opěrné členy pro měřené kroužky a vespod dva planžetové paralelogramy s pohyblivými členy s pevným a měřicím dotykem. Druhý planžetový paralelogram je opatřen opěrkou pro hrot měřicího čidla připojeného k pohyblivému členu prvního...

Způsob výroby plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232304

Dátum: 15.07.1986

Autori: Milichovský Miloslav, Kadeřábek Vladimír, Zadák Zdeněk, Lébr František, Kolář Karel, Škvára František, Tomis Bořivoj, Novotný Jaroslav

MPK: C08K 5/07, C04B 13/24, C08H 5/02...

Značky: způsob, plastifikátorů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby plastifikátoru pro cementy, tvářecí těsta, keramické licí břečky, malty, betonu, injekční směsi apod., z ligninových sloučenin a kondenzátů amidických derivátů kyseliny uhličité s aldehydy. Roztok ligninové sloučeniny s výhodou lignosulfonát vápenatý obsažený v sulfitovém výluhu nebo v odpadní vodě se sráží amidickým kondenzátem s výhodou močovinoformaldehydovým v hmot. poměru lignin : kondenzát = 20 až 0,1 : 1, načež vzniklá...

Modifikované hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231635

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kolář Karel, Novotný Jaroslav, Friml Zdeněk, Škvára František, Zadák Zdeněk

MPK: C04B 7/00

Značky: bázi, hydraulické, slínku, modifikované, pojivo, cementářského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší hydraulické pojivo s na-stavitelnou dobou počátku tuhnutí. Modifikované hydraulické pojivo je založeno na směsi, sestávající z 85 až 99,89% hmotnostních umletého cementářského slínku, 0,1 až 10 % hmotnostních uhličitanu, kyselého uhličitanu, hydroxydu, křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého siřičitanu nebo a/šťavelanu alkalického kovu, 0,1 až 5 % hmotnostních sole kondenzačního produktu směsi, sestávající z alespoň poloviny...

Univerzální kalendář

Načítavanie...

Číslo patentu: 229747

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kolář Karel

MPK: G09D 3/06

Značky: kalendář, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální kalendář s navzájem pohyblivými stupnicemi číselných kalendářních dat a názvů dnů, s kódovým určením jejich vzájemné polohy vyznačený tím, že sestává ze dvou navzájem otočných válcových částí (1,4), z nichž první část (1) je opatřena indikačními členy (2) udávajícími číselná kalendářní data a orientačním prvkem ( 13 ) a druhá část (4) je opatřena indikačními členy (5) udávajícími názvy dnů a kalendářní kód (6) a obě tyto části (1,4)...

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228419

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škvára František, Kolář Karel, Friml Zdeněk, Novotný Jaroslav, Zadák Zdeněk

Značky: slínku, bázi, pojivo, cementářského, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické pojivo na bázi cementářského slínku mletého bez přítomnosti sádrovce na měrný povrch 150 až 3 000 m2/kg a jehož 5 až 95 % hmotnostní částice je menších než 5 um, aditiva na bázi soli sulfometylovaného kondenzačního produktu fenolů s formaldehydem, vyznačené tím, že obsahuje 85 až 99,89 % hmotnostních cementářského slínku, 0,1 až 5 % hmotnostních křemičitanu, kyselého křemičitanu, kyselého síranu, kyselého siřičitanu nebo/a šťavelanu...

Zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222749

Dátum: 15.03.1986

Autori: Košvica František, Jochman Anton, Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Kůr Jan

Značky: radiální, presnosti, zařízení, měření, ložisek, chodu, valivých, vůle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným osazeným trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně opatřené konzolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřicím dotykem a je k ní připevněn další...

Mechanismus na změnu dodávkových charakteristik jednotlivých vstřikovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228098

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kolář Karel, Skočdopole Karel

Značky: mechanismus, změnu, charakteristik, jednotek, vstřikovacích, jednotlivých, dodávkových

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanismus na změnu dodávkových charakteristik jednotlivých vstřikovacích jednotek čerpadla vznětových spalovacích motorů, uspořádaný mezi regulační tyčí a regulačním pouzdrem regulačního zařízení, vyznačený tím, že do příčné šikmé drážky (113) raménka (112) regulačního pouzdra (11) zapadá spojovací prvek pevně spojený se stavitelným členem (151), nasazeným suvně v příčné drážce (101) regulační tyče (10) a připevněným k této regulační tyči...

Zařízení k provoznímu měření úchylek kruhovitosti kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 221078

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Rozbořil Miloslav

Značky: kuliček, úchylek, zařízení, kruhovitosti, provoznímu, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provoznímu měření úchylek kruhovitosti kuliček. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k základovému rámu zařízení je připojeno kuželové lůžko s funkční plochou zhotovenou z plastické hmoty o nízkém koeficientu tření pro vedení kuličky a unášeč pro uvádění kuličky do rotace. Unášeč je výkyvně uložený v kloubu, posuvný ve směru osy kuželového lůžka a přitlačovaný do kuličky prostřednictvím pružinového ústrojí. K...

Zařízení k měření průměru valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 224422

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

Značky: zařízení, průměru, valivých, těles, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření průměru valivých těles určené, zejména pro automaty k průměrovému třídění valivých těles, vyznačené tím, že sestává z prizmatického tělesa (1) s jedním čelním dotykem (2) a dvěma bočními dotyky (3), které je upevněné v základovém rámu (5), k němuž je připojen svou pevnou částí (4") planžetový přímovod (4) a dva odpružené dotyky (6) umístěné proti dvěma bočním dotykům (3), přičemž na pohyblivě části (4') planžetového přímovodu...