Koláček Jaromír

Kolejový tahač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267884

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš

MPK: B61J 3/12

Značky: kolejový, tahač

Text:

...distanćní kostky, jež zapadají do vybrání vytvorených ve spodní částí zátěže.Výhodou kolejového tahače podle vynálezu je, že pohony jsou umístěné nad hnacími nápravami ve vybráních zátěže, takže jsou velmi dobře prístupné prakticky ze tří stran, takže pro montáž či demontáž částí nebo celého pohonu je možno použít jeřâb nebo jiná zdvihadla. Pro údržbu pohonu nemusí mít kolejíšté montážní kanál. Další výhodou je, že celý pohon i s rámkem...

Zátěž, zejména kolejového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264621

Dátum: 14.08.1989

Autori: Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk, Kršek Petr

MPK: B61C 13/00, B61C 15/04

Značky: zátěž, tahače, zejména, kolejového

Text:

...tahače s částečným řezem, na obr. 2 je půdorys zátěže,na obr. 3 je řez zátěží vedený rovinou A-A z obr. 2, na obr. 4 je pohled vedený směrem-P- z obr. 3, na obr. 5 je pohled vedený směrem -R- z obr. 3, na obr. 6 je půdorys zátěže bez betonových bloku s naznačenou ocelovou výztuží železobetonové desky, na obr. 7 je řez vedený rovinou E-B z obr. 6 a na obr. 8 je řez vedený rovinou C~C z obr. 6.Zátěž, zejména kolejového tahače podle vynálezu je...

Dvounápravový podvozek, zejména hutního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261325

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kršek Petr, Koláček Jaromír, Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš

MPK: B22D 41/12

Značky: podvozek, kolejového, hutního, dvounápravový, zejména, vozidla

Text:

...Rovněž je výhodou to, že rám kolejového vozidla není zatižen krutem, což se příznivě odrâží v jeho dimenzi a jeho konstrukcí. Řešení je zvláště výhodné v těžkých hutních provozech a v provozech závodních drah, kde značné snižuje nároky na údržbu vlastního kolejového vozidla a kolejového svršku.Na priložených výkresech je znázorněno příkladné provedení dvounápravového podvozku podle vynálezu, kde na obr. 1 je nárys kolejového vozidla, na obr....

Zařízení pro zkoušky pohonu naklápění nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236328

Dátum: 01.01.1988

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Lankočí Aleš

MPK: B22D 41/12, C21C 1/06

Značky: zkoušky, naklápění, zařízení, pohonů, pojízdného, nádoby, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce zařízení s ohledem na jednoduchost jeho výroby a na možnost provedení zkoušek bez nároků na stabilní místo v hale provozu. Uvedeného účelu se dosáhne převedením lana (l), jehož jeden konec je upevněn na nádobě (2) pojízdného mísiče pod dvě převáděcí kladky (3), (4), jež jsou upevněny na traverse (5), na které jsou uspořádána závaží (7). Převáděná větev lana (l) mezi oběma převáděcími kladkami (3), (4) je...

Těleso rámu dvojosého neodpruženého podvozku hutního vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236373

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

MPK: B65G 41/02, B61F 1/00

Značky: těleso, hutního, rámu, dvojosého, podvozku, neodpruženého, vozíků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vyřešení konstrukce rámu podvozku s lepši přizpůsobivostí nerovnému kolejišti. Uvedeného účelu se dosáhne proměnlivým průřezem obou podélníků (l), které jsou navzájem spojené dvěma dvojicemi vnějších a vnitřních příčníků (3), (4), které jsou navzájem spojeny dvěma krajními a jedním středním nosníkem (5), (6) uzavřeného skříňového profilu. Vnitřní příčníky (4) jsou v místě podélné osy příčníku navzájem spojeny s hlavním...

Deskový krystalizátor zařízení pro plynulé lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253245

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koláček Jaromír, Gagaš Jaroslav, Vlček Miloš

MPK: B22D 11/14, B22D 11/00

Značky: deskový, plynule, kryštalizátor, lití, oceli, zařízení

Text:

...velikostí tepelných dilatecí v místě šroubového spoje. Styčné plochy chladicích desek jsou pak k sobě pritlečovány silou nižší. než která by způsobila otlačení těchto ploch, ale zároveň silou dostetečnou pro těsnicí účinek těchto ploch. Výhodou je také, že osy šroubů rohověho spoje jsou kolmé na styčnou plochu chladicích desek, čímž vyvozené předpětí ve styčné ploše je stejné jako předpětí ve šroubech, takže ho lze velmi přesně nastavit....

Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu oscilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 252324

Dátum: 13.08.1987

Autori: Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav, Vlček Miloš

MPK: B22D 11/14, B22D 11/04

Značky: připojení, zařízení, oscilace, krystalizátoru, pohonů

Text:

...je nárys zařízení s krystalizátorem v částečném řezu a s částí rámu pohonu oscilace, na obr. 2 püdorys zařízení s krystalizátorem a s částí rámu pohonu oscilace, naobr. 3 je řez vedený rovinou A-A z obr. 1, na obr. 4 je částečný řez vedený B-B z obr. 3, 3 252324na obr. 5 je žez vedený rovinou CC z obr. 1, na obr. 6 je řez vedený rovinou D-D z obr. 5 a na obr. 7 je řez vedený rovinou E-E z obr. 5.Zařízení pro připojení krystalizátoru k pohonu...

Stojan posuvné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233291

Dátum: 01.04.1987

Autori: Koláček Jaromír, Nykl Vítězslav

MPK: B22D 11/128

Značky: zarážky, posuvné, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce stojanu posuvné zarážky s ohledem na prostorové možnosti a minimální přídavné zatížení ostatních funkčních prvků zarážky. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením stojanu jako šikmé vidlice, jejíž ramena, mající skříňovitý profil, jsou, tvořena konzolami 1, 1´ směřujícími šikmo vzhůru. Horní část každé konzoly 1, 1´ tvoří vodorovné rameno 4, 4´, směřující nad dopravní valník 3 a spodní části konzol 1, 1´...

Lopatka výsypky okují, zejména ingotového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234713

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koláček Jaromír

MPK: B60P 3/00

Značky: vozíků, výsypky, zejména, okují, ingotového, lopatka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce lopatky výsypky okují s ohledem na těsnost výsypky při jejím uzavření. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením lopatky z dvou pevně spojených a vzájemně se překrývajících desek (l, 2). V místě překrytí je zespodu k deskám (l, 2) připevněn hřídel (3), jenž je na svých koncích otočně uložen v ložiskách. K spodní ploše horní desky (1) rovnoběžné s jejím volným okrajem je připevněn svou užší plochou břit (6)...

Kloubová matice posunového mechanismu, zejména přestavitelné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234490

Dátum: 01.03.1987

Autori: Nykl Vítězslav, Koláček Jaromír

MPK: B21B 35/14, F16B 39/00

Značky: zarážky, přestavitelné, zejména, mechanismu, posunového, matice, kloubová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kloubové matice s ohledem na odstranění přídavných sil do posunového šroubu od deformaci mechanismu. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením čepu (3) na bočních stěnách tělesa (l) matice. Tyto čepy (3) jsou s vůlí uloženy v drážkách vytvořených po stranách průchozího otvoru vodítka (4), ve kterém je uspořádáno těleso (l) matice. Vodítko (4) je uloženo v osazeních úložných těles (5, 5´). 0 čelní plochy tělesa...

Podvozek hutního vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236036

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kršek Petr, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš

MPK: B22D 41/12

Značky: hutního, vozíků, podvozek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce podvozku vozíku s ohledem na ustavování funkčních ploch rámu vozíku do horizontální roviny. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním čepu 6 kola 3 horní dvojice kol do svislé desky 7, jež je spojena šrouby se stojinou 9 rámu 1, opatřeného dolní dvojicí pojezdových kol. V horní ploše svislé desky 7 jsou vytvořeny závitové otvory se šrouby 12 jež procházejí otvory vytvořenými v horní pásnici 13 rámu 1 a otvory v...

Převáděcí závěsná kladnice, zejména pro zkušební zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234569

Dátum: 01.01.1987

Autori: Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kršek Petr

MPK: B66C 1/10

Značky: převáděcí, zkušební, kladnice, zatížení, závěsná, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kladnice s ohledem na optimální převedení zkušebního lana při její nejnižší výšce. Uvedeného účelu se dosáhne pevným spojením postranních štítů (1, 1´) pevnými čepy (2, 2´), na jejichž vyčnívajících koncích jsou upraveny závěsy kladnice. Každý závěs je tvořen dvěma pásy (4, 4´), jež jsou u svého jednoho konce pevně spojeny závěsným čepem (6) a u svého druhého konce mají vytvořeny otvory, kterými jsou...

Posuvná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233989

Dátum: 01.12.1986

Autori: Koláček Jaromír, Nykl Vítězslav, Doležílek Miroslav

MPK: B22D 11/126, B22D 11/128

Značky: zarážka, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce posuvné zarážky s ohledem na provozní zatížení, jednoduchost její výroby a optimální funkční vlastnosti. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením průběžné dutiny v tělese vozíku (8), které má tvar ploché vidlice. Součástí vozíku (8) je matice (7), kterou prochází posuvový šroub (5), uspořádaný nad vodítkem (1), které je upevněno v konzolách (3, 3´) stojanu. Konce obou ramen vidlice tělesa vozíku (8) jsou...

Nosný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228853

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk, Klečka Boris, Koláček Jaromír

MPK: B22D 41/12

Značky: nosný, mísiče, zejména, pojízdného, nádoby, prstenec, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče, jež sestává z dutého válce, jež je svou čelní plochou připevněn k nádobě pojízdného mísiče, a na jehož vnějším povrchu jsou vytvořeny dvě funkční válcové plochy, po stranách opatřeny nákružky, kde mezi funkčními válcovými plochami je upraven ozubený věnec, přičemž na vnitřním povrchu dutého válce je u jeho konce, který je blíže k nádobě, vytvořena příruba, vyznačený tím, že...

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232300

Dátum: 15.06.1986

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Láncoš Josef, Lankočí Aleš

MPK: B22D 41/12, C21C 1/06

Značky: pojízdného, rotační, vylévací, nádoby, hrdlo, zejména, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce hrdla s ohledem na pevnost nádoby a s ohledem na jeho odolnost vůči teplotnímu zatížení při nalévání nebo vylévání tekutého kovu z nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojice zalomených žeber (2,3) ke stranám oválného otvoru v plášti (1) nádoby. Horní hrany dvojic žeber (2´), (2), (3´), (3) jsou navzájem spojeny horním a bočními plechy (4, 5) a jejich konce jsou navzájem spojeny dolním plechem...

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226698

Dátum: 15.05.1986

Autori: Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kršek Petr

Značky: vozíků, zařízení, předehřevu, pánve, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu, tvořené jednak plošinou tvaru obdélníkové desky, která je svým středem otočně uložena spodní plochou na rámu vozíku a jednak dvojicí stojanů průřezu písmene T, kde stojiny stojanů jsou připevněny svými horními konci k vodorovným přírubám, jejichž vzájemná vzdálenost odpovídá rozteči úložných ploch na pánvi, svislá osa plošiny prochází těžištěm prázdné vyzděné pánve uložené na vozíku, přičemž ve...

Odnímatelné víko nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228243

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk, Láncoš Josef, Kršek Petr

Značky: nádoby, mísiče, pojízdného, víko, odnímatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce víka pro zachycení sil působících na konce nádoby od vyzdívky při jejím optimálním tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne spojením obvodu základního dílu víka tvaru kulového vrchlíku s přírubou mezikruhového tvaru. Poloměr zakřivení základního dílu víka je totožný s poloměrem kulového zakřivení vnitřního povrchu konce nosného prstence připevněného k nádobě pojízdného mísiče a kulového zakřivení boční plochy...

Zařízení pro uchycení odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221471

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lankočí Aleš, Láncoš Josef, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: nádoby, odnímatelného, pojízdného, mísiče, víka, zařízení, uchycení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením zajišťovacího dílu (5) mezi čelní dosedací plochu konzol (4), připevněných k vnitřní straně pláště (2) nádoby a dosedací plochu víka (3). V desce zajišťovacího dílu (5) je prostrčen šroub (7) zašroubovaný v závitovém otvoru vytvořeném v v odnímatelném víku (3) pod každým...

Zařízení pro upevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221470

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kršek Petr, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš

Značky: upevnění, víka, mísiče, zařízení, odnímatelného, pojízdného, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro upevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením odnímatelného víka (3) do prstence (1), jenž je uspořádán uvnitř pláště (2) nádoby mísiče. Víko {3) má po svém obvodu vytvořena obdélníková vybrání a k vnitřní straně pláště (2) nádoby jsou...

Rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcováných a plynule litých sochorů a bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 220826

Dátum: 15.12.1985

Autori: Cagaš Jaroslav, Koláček Jaromír

Značky: materiálů, horkých, válcovaných, rošt, podepírání, plynule, zejména, sochorů, litých

Zhrnutie / Anotácia:

ředmětem vynálezu je rošt pro podepírání horkých materiálů, zejména válcovaných a plynule litých sochorů a bram, a jeho účelem je vyřešení prostorově tuhého spojení roštnic s příčníky při dokonalém zachycení všech sil působících na roštnice a jejich snadnou montáž. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením podélné drážky (4) v dolní ploše roštnice (1), kterou tato roštnice (1) dosedá na úchytné žebro (2) příčníku (3). Do podélné drážky (4) zasahují...

Těleso rámu víceosého podvozku hutního vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226500

Dátum: 15.11.1985

Autori: Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: těleso, podvozku, víceosého, rámu, hutního

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso rámu víceosého podvozku hutního vozu pro přepravu velmi těžkých břemen, zejména pojízdného mísiče, je tvořeno hlavním příčníkem skříňovitého uzavřeného podřezu, připojeného svými konci k podélníkům profilu skříňovitého uzavřeného podřezu, k jejichž koncům jsou po obou stranách hlavního příčníku, ve vzdálenosti odpovídající použitým základním podvozkům, připevněny vedlejší příčníky skříňovitého uzavřeného průřezu, přičemž pásnice hlavního...

Sklopné rameno vertikálního zařízení plynulého lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 226485

Dátum: 15.11.1985

Autori: Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav, Stolařík Oldřich

Značky: rameno, vertikálního, zařízení, sklopné, oceli, lití, plynulého

Zhrnutie / Anotácia:

Sklopné rameno vertikálního zařízení plynulého lití oceli je sestaveno z vidlice tvaru písmene U, k jejímž volným koncům jsou připevněna nosná tělesa s upínacími hlavami, kde příčník vidlice je symetricky ke středu své délky připevněn ke konstrukci sklopného ramene vidlice, přičemž ramena vidlice mají na svém povrchu, jež je přivrácený k podélné ose vidlice, upevněny konzoly, ke kterýma jsou připevněny stínicí plechy, vyznačené tím, že opačné...

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 226484

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kršek Petr, Láncoš Josef, Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír

Značky: vylévací, hrdlo, zejména, rotační, pojízdného, mísiče, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče, sestává z oválného otvoru, vytvořeného v plášti nádoby, po jehož stranách jsou připevněny k plášti nádoby dvojice dvakrát zalomených žeber, kde rovina procházející každým žebrem je kolmá na podélnou osou nádoby a horní hrany dvojic žeber jsou navzájem spojeny horním a bočními plechy, přičemž každé žebro, jehož střední díl je vodorovný, se ve středu své délky dotýká nejvyšší...

Pružný nárazník kolejového vozu, zejména hutního

Načítavanie...

Číslo patentu: 228294

Dátum: 01.11.1985

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: hutního, pružný, nárazník, kolejového, zejména, vozů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je pružný nárazník kolejového vozu, zejména hutního a jeho účelem je vyřešení zachycení reakčních sil v nárazníku. Uvedeného účelu se dosáhne uložením pravoúhlé nerovnoramenné páky 1, na čepu 4 uchyceném ve vidlici 2, která je připevněna k rámu vozu. Mezi delším ramenem této páky 1 a rámem jsou vloženy pružiny. Ve volném konci tohoto delšího ramena páky 1 je vytvořen otvor, kterým je prostrčeno táhlo 8 opatřené okem na svém...

Zařízení pro napínání kabelu k přívodu elektrické energie do hnacího ústrojí pohybujícího se agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220039

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kuchař Antonín, Kršek Petr, Koláček Jaromír

Značky: napínání, pohybujícího, hnacího, elektrické, zařízení, energie, ústrojí, přívodů, kabelů, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro napínánu kabelu k přívodu elektrické energie do hnacího ústrojí pohybujícího se agregátu a jeho účelem je vyřešení omezení napínací síly v kabelu, čímž se zamezuje jeho přetržení. Uvedeného účelu se dosáhne spojením bubnu zařízení se stojinou nosníku tvaru T, k jehož přírubě je připevněno závaží a k jeho stojině jak napínaná, tak i volná větev kabelu. K horní části stojiny nosníku jsou připevněna na okraji...

Zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze

Načítavanie...

Číslo patentu: 219753

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kršek Petr, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír, Mach Ludvík

Značky: zařízení, ingotu, předávání, otáčení, ingotovém

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro otáčení a předávání ingotu na ingotovém voze a jeho účelem je vyřešení otočení ingotu do polohy vhodné pro předání v přijímacím místě valníku, při zabezpečení vodorovného pohybu ingotu při přesunu na valník. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základové desky (5) k hornímu konci nosného čepu (1), upevněném v ložiskách (2, 2') rámu vozu. Na desce (5) jsou připevněny dvě dvojice konzol (6) s otvory, ve...

Zařízení pro uchycení odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218751

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kuchař Antonín, Lankočí Aleš Ing, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: uchycení, odnímatelného, nádoby, mísiče, víka, zařízení, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro uchycení odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadné demontáže víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním odnímatelného víka k nosnému prstenci, který je upraven zevnitř pláště nádoby mísiče a který je jeho součástí. Po obvodu odnímatelného víka jsou z vnější strany opřeny jednostranné...

Zařízení pro připevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218500

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír

Značky: víka, připevnění, mísiče, odnímatelného, nádoby, pojízdného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro připevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením odnímatelného víka mísiče do prstence, který je upraven uvnitř pláště nádoby mísiče se kterým tvoří jeden celek. Odnímatelné víko má po svém obvodu vytvořená jednak obdélníková vybrání a...

Upínací hlava sklopného ramene vertikálního zařízení plynulého lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225534

Dátum: 01.12.1984

Autori: Koláček Jaromír, Stolařík Oldřich

Značky: sklopného, zařízení, vertikálního, upínací, oceli, lití, ramene, plynulého, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací hlava sklopného ramene vertikálního zařízení plynulého lití oceli, je tvořena pístem, který je uložen v dutině vzduchového válce uzavřené na jedné straně víkem, kde píst je připevněn k jednomu konci duté pístnice, jejíž druhý konec je uzavřen a má tvar příruby, na jejíž vnější průměr je nasazen a připevněn svou vnitřní válcovou plochou upínací hrot hrncovitého tvaru, přičemž svou vnější válcovou plochou je pístnice uložena v kluzných...

Vahadlo zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224995

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kopec Svatopluk, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Hýl Zdeněk, Kršek Petr

Značky: rotační, zařízení, nádoby, mísiče, otočné, vahadlo, uložení, pojízdného, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vahadlo zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče tvořen dvěma dvojicemi válcových kladek, z nichž každá dvojice je otočně uložena na jednom konci tělesa vahadla, upraveného na ložisku, kterým prochází čep připevněný v konzole, jež je součástí kolébky podvozku, vyznačené tím, že ložisko (12) vahadla (10) je kloubové, přičemž střed křivosti funkčních kulových ploch tohoto ložiska (12) leží uprostřed mezi osami...

Zařízení pro sledování polohy otočného ramena licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224944

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vlček Miloš, Koláček Jaromír

Značky: licího, polohy, sledování, ramena, otočného, stojanu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sledování polohy otočného ramena licího stojanu je tvořeno vačkovým spínačem připevněným ke konzole, jež je součástí pevného podstavce licího stojanu, vyznačené tím, že ke střední části (2)otočného ramena (3)je připevněn nosník (1), ke kterému je v místě, kde protíná osu otáčení připevněn svislý čep (4), na jehož konci je upraven první díl horní kloubové spojky (5), jejíž druhý díl je připevněn ke konci spojovacího hřídele (6), k...

Otočné rameno licího stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223596

Dátum: 01.09.1984

Autori: Koláček Jaromír, Vlček Miloš

Značky: licího, otočné, stojanu, rameno

Zhrnutie / Anotácia:

Otočné rameno licího stojanu je tvořeno nosníkem z uzavřeného skříňového profilu, jenž je svým středem točně uložen na pevném podstavci, přičemž oba jeho konce v nichž jsou vytvořena vybrání mají vidlicovitý tvar, vyznačené tím, že na každém konci(3, 3´, 4, 4´) první i druhé vidlice nosníku (1) je nasazen výměnný konzolovitý nádstavec (5, 13), k jehož horní ploše je připevněn podstave (12, 20) s dosedacími plochami pro uložení licí pánve,...

Zařízení pro zachycení axiálního zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214442

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Kuchař Antonín, Lankočí Aleš

Značky: axiálního, mísiče, nádoby, zařízení, zatížení, pojízdného, zachycení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zachycení axiálního zatížení pojízdného nosiče a jeho účelem je vyřešení uložení nádoby na válečcích a zachycení jejich axiálního zatížení pomocnými kladkami. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojic vahadel s válečky na rám podvozku. Na válečcích je svými odvalovacími plochami uložen prstenec nádoby pojízdného mísiče. Jedna odvalovací plocha je po stranách opatřena nákružky, o jejichž boky jsou opřeny vodící...

Opěrný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214441

Dátum: 01.07.1984

Autori: Foldyna Lubomír, Láncoš Jozef, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kršek Petr

Značky: mísiče, zejména, pojízdného, opěrný, prstenec, rotační, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká opěrného prstence rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče. Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce opěrného prstence pro jeho jednoduchou údržbu a pro přenos radiálních a axiálních sil. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením válcového osazení na dutém válci, na kterém je nasazen ozubený věnec, jehož krajní část má na svém vnějším povrchu vytvořenou funkční válcovou plochu. V čelní ploše dutého válce jsou vy tvořeny drážky...

Zařízení pro naklápění rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214440

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lankočí Aleš, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: zejména, naklápění, rotační, nádoby, pojízdného, zařízení, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro naklápění rotační nádoby, zejména nádoby po jízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení konstrukce a uspořádání tohoto zařízení tak, aby docházelo k co nejmenšímu přídavnému zatížení otočného uložení nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vytvoře ním dvojitého řetězového ozubení na válcovém konci nádoby mezi funkčními válcovými odvalovacími plochami, uloženými na válečcích kolébky uloženém v kulovém ložisku, mostu...

Příčka spojovacího šroubu, zejména šikmé ojniční hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214149

Dátum: 01.07.1984

Autori: Koláček Jaromír, Cagaš Jaroslav

Značky: příčka, šikmé, zejména, ojniční, šroubu, hlavy, spojovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je příčka spojovacího šroubu, zejména šikmé ojniční hlavy. Příčka, jež je uložená v podélném otvoru vytvořeném v dříku spojovacího šroubu, je tvořena čepem, jehož jeden konec je válcový a zbytek těla čepu je zúžen dvěma rovnoběžnými plochami. Ve střední části příčky je vytvořeno vybrání, jehož dosedací plocha je válcová o poloměru shodném s poloměrem zaoblení konce podélného otvoru. Svými konci je příčka opřena v kruhovém...

Zařízení pro upevnění tažného lana lanovleku, zejména ingotového vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214148

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kršek Petr, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír

Značky: upevnění, tažného, lanovleku, zařízení, zejména, ingotového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro upevnění tažného lana lanovleku, zejména ingotového vozu, jenž sestává z dutého válce s navinutým lanem, který je otočně upraven na trubce připevněné zespodu k základnímu rámu vozu. V dolní části je na vnitřním obvodu dutý válec opatřen ozubením, do kterého zabírá pastorek upravený ve víku, které tvoří základnu dutého válce, jehož přírubový horní konec je v základní poloze spojen s přírubou trubky čepy.

Zařízení pro montáž odnímatelného víka, zejména pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227421

Dátum: 01.06.1984

Autor: Koláček Jaromír

Značky: mísiče, zejména, montáž, víka, zařízení, pojízdného, odnímatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro montáž odnímatelného víka, zejména pojízdného mísiče, tvořené traversou tvaru písmene C, jejíž spodní vodorovná část je delší než je vzdálenost zabudovaného víka v nádobě od kraje nosného prstence, kde na horní vodorovné části traversy je upraven závěs pro zavěšení na jeřábový hák, vyznačené tím, že v konci spodní části traversy /1/ je vytvořena dutina, ve které je v ložiskách /3, 3´/ uložen čep /5/, k jehož konci, vyčnívajícímu a...

Zařízení pro přenos osového zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227417

Dátum: 01.06.1984

Autori: Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: osového, zatížení, pojízdného, nádoby, prenos, mísiče, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přenos osového zatížení nádoby pojízdného mísiče je tvořeno nákružkem, kterým je opatřen vnější povrch nosného prstence nádoby a který prochází průběžnou drážkou vytvořenou v pohyblivém tělese tvaru koule, jež je uloženo v kulové dutině nosného tělesa, které je spojeno s podvozkem pojízdného mísiče, přičemž ve středu pohyblivého tělesa je vytvořen svislý průchozí otvor, do něhož je vsazen čep, jehož konec, vyčnívající z pohyblivého...

Zařízení pro uložení a otočení ingotu, zejména na ingotovém voze.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213673

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kršek Petr, Mach Ludvík, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír

Značky: ingotu, uložení, zařízení, otočení, voze, ingotovém, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro uložení a otočení ingotu, zejména na ingotovém voze a jeho účelem je vyřešení uložení ingotu bez rázových vlivů na rám ingotového vozu a jeho otočení do polohy vhodné pro předání v přejímacím místě valníku. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním základové desky (6) k hornímu konci nosného čepu (l), který je svými konci upevněn v ložiskách rámu vozu. Na desce (6) jsou připevněny dvě dvojice konzol (7, 7') s...