Kokavec Ján

Výkonný kryotron

Načítavanie...

Číslo patentu: 266369

Dátum: 13.12.1989

Autori: Markovskaja Mariana, Markovskij Nikolaj, Sčastlivyj Gennadij, Cesnak Ladislav, Chlasnik Ivan, Kokavec Ján

MPK: H01L 39/20

Značky: výkonný, kryotron

Text:

...KCIIŤJThK( ZIN l .YFJIIZIH, rmpru-I MÍVIKMIIÉWIIINX ynpamnswuąeny HüľHMTHÚHY ľľłlłll) . ĺĺáHůT KE 3 NITPŘIIĚJIGĽHVWIJDJIVIPCIEčIHL ÚT ÚÓMOTKVI 1 KAKN-Iľšilüľů SJIBMIENTü. (3 GMEÍITOFQMY ĽDXJHIXÄIIBHIIIEImenu mu rnzmmmrucznxxznuanna 11. m 12. nnncosnnrąnz-rcnnua K rpyaxan E v nnacra t xonmmnurarąnň naumnnznň 117. ĺłlíWč/OKV Ň MÚÍHYW (SMTD IEICZTMNCPWP EFÉIHĽIJIMIBMII ÍÄĽMMMN CIFJTĽTIJGŇ KBMĽJIII INI LIVIFFKYIIŠTMMM Xłlñlĺĺňľlĺ...

Zariadenie na určovanie polohy magnetickej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260792

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kokavec Ján, Krempaský Ludovít

MPK: G01R 33/02

Značky: určovanie, magnetickej, polohy, zariadenie

Text:

...osi 4, sú upevnené snímače 2 magnetlckej indukcie. Časti potenciometrického snímača 5 sú upevnené na mechanickú os 4 a priruby 8.Snímač 2 magnetickej indukcie, ktorý sa pohybuje po kružnici so stredom na magnetickej osi 1 .a v. rovine kolmej na magnetickú c-s 1 sa pohybuje v konštantnom magnetickom poli. Pri posunuti stredu kružnice otáčania mimo magnetickú os 1, alebo pri o-dklone roviny kružnice otáčania je na konštuantnü výstupnú...

Způsob výroby nových amidů substituované piperazin-1-yloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244811

Dátum: 17.09.1985

Autori: Bueko Michal, Guroák Jioa, Košeák Jakub, Ševca Peter, Kokavec Ján

MPK: C07D 295/18

Značky: způsob, nových, kyseliny, amidů, výroby, piperazin-1-yloctové, substituované

Text:

...dimethylformamid, N-methylpyrrolidon hexamethyltriamid fosforečné kyseliny sulfoxidy, jako například dimethylsulfoxid voda.Používat se mohou rovněž směsi různých rozpouštědel.Reakce se provádí zpravidla při teplotě místnosti. Vždy podle reaktivity reakčních slo žek může však být příznivé provádět reakci za chlazení popřípadě za nižších teplot nebopři zvýšené teplote, například až při teplotč varu použitého rozpouštědla pod zpětným...