Kohút Štefan

Zariadenie pre vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 277696

Dátum: 17.12.1991

Autori: Kohút Štefan, Javorek Miroslav, Beseda Viliam, Šimo Rudolf, Číž Ján, Dudaško Ján

MPK: D01D 5/08, D01D 5/092, D01D 5/088...

Značky: syntetických, vysokorýchlostné, zariadenie, vlákien, zvlákňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi zvlákňovacím blokom (104) a navíjacou hlavou (108) je umiestnené súradnicovo nastaviteľné duté teleso (106), ktoré je opatrené pozdĺžnou štrbinou s nastaviteľnou pracovnou šírkou a povrchom, vymedzeným touto pozdĺžnou štrbinou, pokrytým rovnomerne rozloženými drážkami, napríklad nerezovou tkaninou a duté teleso (107) s výtokovým otvorom. Umiestnenie (106) a (107) je vymedzené vzdialenosťami.

Sposob prípravy jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 266257

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hadač Ján, Babjak Ján, Kohút Štefan, Diačik Ivan, Javorek Miroslav

MPK: D01F 6/06

Značky: přípravy, polypropylénových, vlákien, jemno, superjemnovláknitých, spôsob

Text:

...vlákna vykazujú veľmi dobrú spracovatelnosť ako pri samotnom zvlákňovaní, tak aj v ostatných technologických operáciách ich výroby. Jemno a superjemnovláknité polypropylénové vlákna majú v textilncm sektore veľké uplatnenie na prípravu integrovaných pletenín, kde spolu s bavlnou tvoriaUvedený vynález a jeho účinky sú dokumentované v nasledujúcich príkladoch.Boli pripravené jemnovláknité polypropylénové vlákna o dlžkovej jemnosti...

Polypropylénové vlákna so zvýšenou stálosťou belosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263360

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kohút Štefan, Hudáč Ján, Javorek Miroslav, Babjak Ján

MPK: C08K 5/34, C08K 3/26, D01F 6/04...

Značky: bělosti, polypropylénové, zvýšenou, vlákna, stálosťou

Text:

...prostriedku Hostalux KSN, 0,53 hmotnostných oxidu titaničitého a termosvetelných stabilizátorov 0,05 I hmotnostnýoh Goodrite 3114 a 0,15 Š hmotnostnýoh Chimasorb 944.U pripravených vláken uvedeným spôsobom po jednotýždennom státi na dennom svetle došlo k zožltnutiu vlákna a poklesu belosti z 94 3 na 86,4 S vyjadrenej stupnicou S Mgo.Boli pripravené polypropylénové vlákna 2 izotaktického polypropylénu so stabilizátormi podľa čs. ho...

Zariadenie na kontinuálnu filtráciu tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258633

Dátum: 16.09.1988

Autori: Javorek Miroslav, Hudáč Ján, Kohút Štefan, Babjak Ján

MPK: D01D 13/02

Značky: tavenín, zariadenie, filtráciu, polymérov, kontinuálnu

Text:

...110 opatreného filtračnou komorou 120, vstupného vodiaceho telesa 500 s chladičom 210 a vstupnou štrbinou 200 ako aj výstupného telesa E 00 schladičom 220 a výstupnou štrbinou 23, z filtračných dosiek 30011, 300 b, 3001, s filtračnou vložkou 310, mechanického pohonu 400 spriahnutého s tlakomerom 410 napojeným na filtračnú komoru 120. Filtračné komora 120 je horizontálne predelená perforovanými doskami 130 a, 1301), medzi ktorými je medzera pre...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258245

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hudáč Ján, Babjak Ján, Javorek Miroslav, Kohút Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: filtráciu, polymérov, tavenín, zvlákňovanie, zariadenie

Text:

...vo forme statického zmešovača daný tlakom spracovavanej substancia a jeho poklesom o 2-až S MPa po prechode atatickým zmenšovačom.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený prierez zariadením na filtráciu a zvlákňovanie tąvenín polymérov a na obr. 2 je bokorys toho istého zariadenia, ale bez zasunutého hubicového kompletu.Podľa obr. 1 do dutiny łłg telesa rozvodnej vetvy jgg je vložené tesniace teleso voforme statického zmešovača 399. V...

Zariadenie na filtráciu a zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258219

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kohút Štefan, Hudáč Ján

MPK: D01D 13/02

Značky: zvlákňovanie, tavenín, polymérov, zariadenie, filtráciu

Text:

...komplet obvykle pozostáva z plochého roštu, filtračnej vložky a dalšieho filtračného telesa. Posuv šachty v smere osi zariadena môže byt riešený napr. mechanicky, pneumatický alebo hydraulický. avšak musí byt schopný vyzdvihnut nasadený filtračnc-rozvodný komplet do dutiny rozvodnej vetvy a umožnit jeho fixáciu zasunutim zvlákňovaoej hubice do priechodného kanála, ktorú tlak taveniny polyméru dotlačl a utesní.Kým hubicový komplet sa...

Zariadenie na nepretržitu filtráciu tavenin polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233205

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kohút Štefan, Hudáč Ján

MPK: D01D 1/10

Značky: filtráciu, nepretržitu, tavenín, zariadenie, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre nepretžitu filtráciu taveniny polymérov, najmä pri výrobe syntetických vláken pozostáva z telesa filtra s filtračnou komorou, zo vstupnej a výstupnej štrbiny pre prechod pásu filtračného sita z oboch strán zovretého medzi dvoma perforovanými platničkami.

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245029

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mikletie Miroslav, Hanudel Štefan, Kohút Štefan

MPK: H05K 3/06

Značky: integrované, způsob, destiček, hybridní, výroby, obvody

Text:

...Texyuee COCTOHHMG npm cmawmu m TepMO 0 ÓpaÓOTKe cxuenBammeñ npoxnanxm, aarexaew B aaaopu Memy nonnomxoñ H Hasmcammnmu xpaamu npoaonnmnon cxemu, oóecneqnaaa mx oxsaw. B Taxoü cTpyKType Mewannnqecxne xapaKTepmcTmKnnnawu onpenennmwca He cmuamm aresnn npoBonHmKoB K nnanexrpuxy, a oóaemaumu np 0 qH 0 cTHHMM xapaxwepucwuxamu nuanexwpmqecxoro Komnayana, Komopne auaqmwenbuo sume. Hpn BOSHHKHOBBHMH CĽBWTOBHK u owpunxux ycMnnü,npnnomenux K...

Zariadenie pre zvlákňovanie tavenín polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214624

Dátum: 01.07.1984

Autori: Javorek Miroslav, Kohút Štefan

Značky: zvlákňovanie, zariadenie, polymérov, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre zvlákňovanie tavením polymérov pozostáva z rozvodnej vetve, sústavy filtra a zvlákňovacej hubice,pri . čom v základovej doske rozvodnej vetvy na jej spodnej strane je vytvorené aspoň jed no vybratie pre vloženie sústavy tiltra ' so zvlákňovacou hubicou, ktorá sústava je vo vybratí upevnená a utesnená upínacím prvkom.