Knížat Branislav

Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7523

Dátum: 01.08.2016

Autori: Knížat Branislav, Olšiak Róbert

MPK: B01F 5/04, F04F 5/12

Značky: ejektor, konfigurácia, objemového, stroja, integrovaný, prúdového, dvojstupňový, supersonický

Text:

...integrovaného supersonického ejektora a jeho použitia v konf 1 gurácii prúdového a objemového stroja podľa úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené konštrukciou dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora podľa tohto technického riešenia. Podstata konštrukcie dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora spočíva v tom, že technické riešenie je koncipované tak, že obidva stupne supersonického...

Dvojstupňové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7477

Dátum: 01.07.2016

Autori: Knížat Branislav, Olšiak Róbert

MPK: F04D 1/06, F04D 5/00

Značky: dvojstupňové, čerpadlo

Text:

...a vysokých tlakoch. Oproti klasickému riešeniu Čerpadla s dvomi obežnými kolesami má výhody V jednoduchosti konštrukcie, V nižšom počte pohyblivých častí (iba jedno obežné koleso), V nízkej hmotnosti a V malých rozmeroch. Uvedené výhody vyplývajú z toho, že ide o dvojstupňové čerpadlo, pričom obsahuje len jedno obežné koleso. Táto skutočnosť následne znižuje náklady na výrobu, ako aj údržbu počas prevádzky. Dvojstupňové čerpadlo podľa...

Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností mechanických upchávok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6329

Dátum: 03.12.2012

Autori: Olšiak Róbert, Knížat Branislav, Ferenčák Jaromír, Varchola Michal

MPK: G01N 19/02, G01N 3/56

Značky: vlastností, tribologických, testovanie, upchávok, testovacie, mechanických, zariadenie

Text:

...ktorými sa prejavujú navonok. Testovacíe zariadenie umožňuje merať vlastnosti, ako je únosnosť a životnosť mechanickej upchávky pri konštantnom statickom alebo časovo premennom zaťažení. Testovacíe zariadenie dovoľuje on-line monitorovanie skúšky s prípadným okamžitým ukončením skúšky pri úplne nevyhovujúcich meraných parametroch. Testovanie je možné pre rôzne klzné dvojice, primárne určené pre uhlíkový upchávkový krúžok a rôzne typy...

Testovacie zariadenie na testovanie tribiologických vlastností radiálnych klzných ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6318

Dátum: 03.12.2012

Autori: Olšiak Róbert, Ferenčák Jaromír, Varchola Michal, Knížat Branislav

MPK: G01N 19/02

Značky: testovacie, radiálnych, ložísk, klzných, zariadenie, testovanie, vlastností, tribiologických

Text:

...tribologických vlastností radiálnych klzných ložísk podľa úžitkového vzoru sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Testovacie zariadenie Lunožňuje merať vlastnosti, ako je únosnosť a životnosť klzného ložiska pri konštantnom statickom alebo časovo premennom zaťažení. Testovacie zariadenie dovoľuje on-line monitorovanie skúšky s prípadným okamžitým ukončením skúšky pri úplne nevyhovujúcich meraných parametroch. Testovanie je možné...

Viacstupňové samonasávacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284998

Dátum: 16.03.2006

Autori: Varchola Michal, Knížat Branislav

MPK: F04D 9/00

Značky: viacstupňové, samonasávacie, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čerpadla zloženého z viacerých stupňov, s difúzorom (4) upraveným na samonasávanie. Táto úprava je charakteristická tým, že difúzor (4) je jednolopatkový alebo viaclopatkový, pričom v bočnej stene (kolmej na os otáčania) jedného alebo viacerých kanálov je tesne za nábežnou hranou vytvorený recirkulačný otvor (7), oddelený od pracovnej časti kanála priehradkou (8). Otvor spája priestor nad obežným kolesom (3) s výtlačným...

Článkové “in-line” čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284997

Dátum: 16.03.2006

Autori: Varchola Michal, Knížat Branislav

MPK: F04D 1/00, F04D 29/60

Značky: čerpadlo, in-line, článkové

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka článkového "in-line" čerpadla pozostávajúceho z telesa (8), umožňujúceho variabilné pripojenie nasávacích hrdiel (11) a výtlačných hrdiel (10), multifunkčnej rúrky (1), ktorá plní funkciu stredenia kanálových difúzorov (5) a medzistien (6) všetkých článkov a súčasne vytvára kanály (2), ktorými je privádzaná kvapalina z nasávacieho priestoru telesa čerpadla do nasávacieho priestoru (3) obežného kolesa prvého stupňa. Všetky...

Samonasávacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279110

Dátum: 03.06.1998

Autori: Varchola Michal, Knížat Branislav

MPK: F04D 1/04, F04D 7/02, F04D 9/02...

Značky: samonasávacie, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje špirálu (8) rozdelenú na dve časti vzájomne oddelené dvoma nosmi (11, 12) tesne priliehajúcimi k obežnému kolesu (5) v jednom telese čerpadla (4) tak, že prvá časť špirály (10) je navzájom prepojená s výtlačným priestorom (9). Rozdelením špirály na recirkulačnú a pracovnú časť sa dosahuje vysoko účinný samonasávací proces.