Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ženatý Pavel, Kluževič Milan, Hošek Jan

MPK: B27J 3/00

Značky: vrbového, zařízení, loupání, proutí

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Slouka František, Hladký Jan, Divák Břetislav, Kodrle Luděk, Šigut Ivan, Hošek Jan, Kluževič Milan, Varta Jiří, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Hromek František

MPK: C21C 5/46

Značky: výrobe, trysky, konvertorech, dmýchání, oceli, hlavice, horní, kyslíkových, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hromek František, Varta Jiří, Jasinský Zdeněk, Bohuš Jiří, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Slováček Jiří, Záviský Jaromír, Kluževič Milan, Matějka Čestmír, Pavlík Oldřich, Raška Pavel, Peška Rudolf, Kodrle Luděk, Hladký Jan, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj

MPK: C21C 7/04

Značky: oceli, způsob, prachových, taveniny, agregátu, látek, dmýcháním, plynů, směsi, proudu, výroby, hutnickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Beňa Miloslav, Raška Pavel

Značky: tandemové, chemického, oceli, složení, úpravy, strusky, způsob, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Šigut Ivan, Hladký Jan, Kluževič Milan, Slouka František, Pavlík Oldřich, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Hromek František, Raška Pavel, Varta Jiří, Chvojka Jan

Značky: rotační, hutnických, panví, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Hromek František, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Záviský Jaromír, Hladký Jan, Jasinský Zdeněk, Kodrle Luděk, Peška Rudolf, Varta Jiří, Kluževič Milan, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Fiala Jaroslav, Raška Pavel

Značky: železa, zkujňování, zařízení, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Chvojka Jan, Peška Rudolf, Hošek Jan, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Fiala Jaroslav, Slouka František, Varta Jiří, Hromek František, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Kodrle Luděk, Lesniak Adolf, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Hladký Jan, Bohuš Jiří, Šigut Ivan

Značky: konvertoru, čištění, límce, způsob, hrdla, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Šigut Ivan, Divák Břetislav, Varta Jiří, Chvojka Jan, Matějka Čestmír, Kuběna Slavoj, Jasinský Zdeněk, Řehoř Josef, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Hromek František, Pavlík Oldřich, Hošek Jan, Hladký Jan, Raška Pavel, Kodrle Luděk

Značky: výroby, oceli, způsob, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Raška Pavel, Měrka Pavel, Beňa Miloslav, Záviský Jaromír, Turek Jiří, Kluževič Milan

Značky: pochodem, agregátu, způsob, pecním, oceli, výroby, kyslíkovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Jekl Jiří, Kodrle Luděk, Jasinský Zdeněk, Kuběna Slavoj, Záviský Jaromír, Fiala Jaroslav, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Kluževič Milan, Lesniak Adolf, Raška Pavel, Hladký Jan, Peška Rudolf, Hill Eduard, Pavlík Oldřich, Divák Břetislav, Chvojka Jan, Hromek František

Značky: tryska, dmýchání, hladinu, roztaveného, lázně, látek, tekutin, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.