Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hošek Jan, Kluževič Milan, Ženatý Pavel

MPK: B27J 3/00

Značky: vrbového, loupání, proutí, zařízení

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bohuš Jiří, Peška Rudolf, Kluževič Milan, Slouka František, Divák Břetislav, Hošek Jan, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Hromek František, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Lesniak Adolf, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Kodrle Luděk, Šigut Ivan, Chvojka Jan

MPK: C21C 5/46

Značky: trysky, dmýchání, oceli, kombinované, kyslíkových, horní, výrobe, konvertorech, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Záviský Jaromír, Matějka Čestmír, Jasinský Zdeněk, Hromek František, Hladký Jan, Slováček Jiří, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Lesniak Adolf, Kuběna Slavoj, Bohuš Jiří, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Hošek Jan, Varta Jiří, Kluževič Milan, Chvojka Jan

MPK: C21C 7/04

Značky: prachových, oceli, výroby, dmýcháním, proudu, směsi, hutnickém, agregátu, plynů, taveniny, způsob, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Beňa Miloslav, Raška Pavel

Značky: složení, způsob, tandemové, strusky, oceli, chemického, výrobe, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kuběna Slavoj, Hladký Jan, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Fiala Jaroslav, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Hromek František, Šigut Ivan, Peška Rudolf, Kluževič Milan, Varta Jiří, Slouka František, Pavlík Oldřich

Značky: hutnických, panví, uzáver, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Peška Rudolf, Varta Jiří, Kluževič Milan, Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír, Bohuš Jiří, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Fiala Jaroslav, Divák Břetislav, Lesniak Adolf, Raška Pavel, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Hladký Jan, Sobek Oldřich, Hromek František

Značky: zařízení, železa, zkujňování, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Raška Pavel, Hromek František, Hošek Jan, Divák Břetislav, Kodrle Luděk, Sobek Oldřich, Slouka František, Hladký Jan, Varta Jiří, Chvojka Jan, Šigut Ivan, Kuběna Slavoj, Kluževič Milan, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Bohuš Jiří

Značky: límce, vyzdívky, konvertoru, čištění, způsob, hrdla

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Hromek František, Chvojka Jan, Pavlík Oldřich, Šigut Ivan, Divák Břetislav, Kluževič Milan, Matějka Čestmír, Kodrle Luděk, Hladký Jan, Řehoř Josef, Peška Rudolf, Fiala Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Varta Jiří, Kuběna Slavoj, Hošek Jan

Značky: výroby, konvertoru, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Turek Jiří, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Beňa Miloslav, Raška Pavel, Měrka Pavel

Značky: kyslíkovým, agregátu, výroby, pecním, pochodem, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Raška Pavel, Pavlík Oldřich, Hill Eduard, Varta Jiří, Kuběna Slavoj, Fiala Jaroslav, Kluževič Milan, Hromek František, Jasinský Zdeněk, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Peška Rudolf, Hladký Jan, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Bohuš Jiří, Jekl Jiří, Záviský Jaromír, Lesniak Adolf

Značky: tryska, sypkých, tekutin, látek, lázně, hladinu, dmýchání, roztaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.