Kluževič Milan

Zařízení k loupání vrbového proutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269342

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ženatý Pavel, Kluževič Milan, Hošek Jan

MPK: B27J 3/00

Značky: vrbového, proutí, loupání, zařízení

Text:

...válci uspořádán dnzhý .loupaoí váleo.výhodou zařízení podle vynálezu Je odstranění namáhavá ruční práce při současném zvýšení její produktivity, bezpečnosti a hygieny.Na výkresu je sohemstioky v řezu znázorněno v příkladném provedení zařízení k loupání podle vynálezu.Zařízení k loupání vrbového proutí v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno skfčíní í s protihlukovou izolací. Skříň §, jež Je opatřena odsávacím ústredím 1, má v čelní...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chvojka Jan, Divák Břetislav, Šigut Ivan, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Hladký Jan, Fiala Jaroslav, Kuběna Slavoj, Pavlík Oldřich, Kodrle Luděk, Raška Pavel, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Slouka František, Hošek Jan, Hromek František, Lesniak Adolf

MPK: C21C 5/46

Značky: hlavice, dmýchání, kombinované, výrobe, horní, konvertorech, trysky, oceli, kyslíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hladký Jan, Raška Pavel, Jasinský Zdeněk, Kodrle Luděk, Záviský Jaromír, Slováček Jiří, Varta Jiří, Matějka Čestmír, Fiala Jaroslav, Chvojka Jan, Divák Břetislav, Sobek Oldřich, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Hošek Jan, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Hromek František

MPK: C21C 7/04

Značky: prachových, oceli, hutnickém, dmýcháním, látek, agregátu, proudu, taveniny, plynů, výroby, směsi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beňa Miloslav, Raška Pavel, Záviský Jaromír, Kluževič Milan

Značky: oceli, chemického, tandemové, způsob, složení, strusky, výrobe, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Rotační uzávěr hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226483

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hošek Jan, Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Hladký Jan, Kuběna Slavoj, Slouka František, Kluževič Milan, Šigut Ivan, Fiala Jaroslav, Hromek František, Pavlík Oldřich, Varta Jiří, Raška Pavel, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Lesniak Adolf

Značky: panví, rotační, hutnických, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační uzávěr hutnických pánví, zejména pánví lících, tvořený deskou s výpustným otvorem, připevněnou ke dnu licí pánve a dále válcovým tělesem s otvory pro průchod tekuté ho kovu, vyznačený tím, že válcové těleso (3) je uspořádáno kolmo vůči svislé ose licí pánve (1) a desky (2) a je po své délce opatřeno průchozími radiálními otvory (7, 8, 9) v počtu odpovídajícímu počtu výpustných otvorů v desce (2) s kde radiální otvory (7, 8, 9) jsou vůči...

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jasinský Zdeněk, Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Záviský Jaromír, Peška Rudolf, Sobek Oldřich, Varta Jiří, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Hromek František, Kluževič Milan, Kuběna Slavoj, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Hladký Jan

Značky: železa, zařízení, zkujňování, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225396

Dátum: 30.06.1985

Autori: Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Hladký Jan, Šigut Ivan, Hošek Jan, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Raška Pavel, Slouka František, Kuběna Slavoj, Hromek František, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf

Značky: čištění, hrdla, způsob, límce, konvertoru, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čistění vyzdívky hrdla a límce konvertoru, vyznačený tím, že nános výhozu se odtavuje paprskem plazmy plazmového hořáku stabilizovaného plynem případně kapalinou, přičemž nános výhozu se polarizuje pomocnou tyčí, kterou se přivádí kyslík, jenž vytvoří v nánosu roztavenou oblast, do které se tyč zanoří, přívod kyslíku se pak přeruší a po zatuhnutí tyče v nánosu výhozu se tyč napojí ke zdroji plazmového hořáku.

Způsob výroby oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221858

Dátum: 15.06.1985

Autori: Jasinský Zdeněk, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Matějka Čestmír, Chvojka Jan, Kodrle Luděk, Hladký Jan, Hošek Jan, Šigut Ivan, Hromek František, Raška Pavel, Bohuš Jiří, Pavlík Oldřich, Sobek Oldřich, Řehoř Josef, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Kluževič Milan

Značky: oceli, způsob, výroby, konvertoru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nový způsob výroby oceli v konvertoru s dmýcháním oxidačního plynu na lázeň roztaveného kovu horem a spodem s přiváděním prachových látek do lázně roztaveného kovu a to za účelem rychlého průběhu odfosfoření, dále dosažení příznivých podmínek pro tvorbu aktivní strusky a dosažení nízkého obsahu kysličníků železa ve strusce. Za tím účelem se s oxidačním plynem dmýchají současně na i pod hladinu roztaveného kovu...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Beňa Miloslav, Záviský Jaromír, Raška Pavel, Turek Jiří, Měrka Pavel, Kluževič Milan

Značky: výroby, způsob, pochodem, oceli, kyslíkovým, pecním, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kluževič Milan, Divák Břetislav, Pavlík Oldřich, Jasinský Zdeněk, Kuběna Slavoj, Hromek František, Chvojka Jan, Raška Pavel, Jekl Jiří, Kodrle Luděk, Záviský Jaromír, Varta Jiří, Sobek Oldřich, Fiala Jaroslav, Hladký Jan, Hill Eduard, Peška Rudolf, Bohuš Jiří, Lesniak Adolf

Značky: dmýchání, lázně, hladinu, roztaveného, tekutin, tryska, látek, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.