Klucho Pavol

Mazací olej pre tvárnenie kovov za studena rozvalovaním a lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260330

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chaban Vladimír, Tupý Daniel, Rusnáková Anna, Černiansky Ladislav, Klucho Pavol, Heinrich Ivan, Pleva Ján

MPK: C10N 40/20, C10M 167/00

Značky: studena, rozvalovaním, tvárnenie, kovov, lisováním, mazací

Text:

...°C, s výhodu 12 až 25 mm . s 1 pri 50 °C. Mazací olej pre tvarnenie kovov za studena je bližšie uvedený nasledujúoimi prikladmi. ktoré rozsah vynálezu neobmedzujú.Mazaci olej pozostáva z 0,5 hmotnostných blokovvého kopolyméru etylénoxidu a propylénoxldu, z 2,2 hmotnostných zinočnatej soli izobutyl-dodecyldltioiosiorečnej kyseliny, z 1 hmotnostného 2,6-di-terc.hutylmetylielnolu, z 0,2 hmotnostných m 0 noetanolamínu, z 0,5 0/0 lanolinu a...

Odmasťovacie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278262

Dátum: 06.07.1994

Autori: Klucho Pavol, Bartek Ľudovít, Spitzer Pavol

MPK: C23G 5/032, C23G 5/024

Značky: kvapaliny, odmasťovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapaliny na odmasťovanie a oplachovanie povrchov rôznych materiálov obsahujú minimálne 85 % hmotn. rovnoreťazcových alkalických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C9 až C15, 1 až 8 % hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu 150 °C, 0,01 až 0,1 % hmotn. antioxidantov, 0,005 % hmotn. biocídov a 0,001 až 0,01 % hmotn. protipenivých prísad.

Spôsob výroby bielych olejov a petrolsulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269688

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smutný Jozef, Maťaš Michal, Skalák Pavol, Mataš Ján, Klucho Pavol, Svitok Alojz

MPK: C10G 67/08

Značky: petrolsulfonátov, olejov, bielych, výroby, spôsob

Text:

...lôžka može byt tvorená zo zmesi uvedených katalyzátorov, alebo uvedene typy katalyzátorov sú uložená v roaktore v dvoch vrstvách nad sebou, alebo v dvoch vzájomne prepojených hydrogenečných reaktoroch, v ktorýoh sa nachádza bud rovnaký typ katalyzátora alebo rôzne typy katalyzátorovĺNeutrálny olej po druhom aulfonaćnom stupni sa privádza na katalyzátor objemovou rýchlosťou 0,1 až l 0,0 h 1 v závislosti od obsahu...

Spôsob prípravy granulačnej zmesi adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267065

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gálfy Koloman, Akubžanov Vladimír, Klucho Pavol, Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: B01J 37/00, B01J 20/30

Značky: adsorbentov, katalyzátorov, přípravy, zmesí, spôsob, granulačnej

Text:

...20 hmot. polyvinylalkoholu, 20 hmot. polyetylénglykolu, 20 hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom a 20 hmot. dipentaerytritolu. Po hnetení 4 hodiny pri 80 OC sa získa granulačná zmes vhodná pre formovanie vytláčanĺm. získajú sa valčeky o priemere 3 mm, ktoré po oxidačnej kalcinácii pri 640 OC po dobu 5 hodin majú mechanickú pevnosť 40 N a sú vhodné ako adsorbent pre izoláciu n-alkánov z ropnýchZmes 75 hmot. dielov...

Seperačný prostriedok na báze pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266982

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fančovič Karol, Klucho Pavol

MPK: B29C 33/60

Značky: prostriedok, báze, seperačný, pentaerytritolu

Text:

...prostriedkov je ich vysoká prašnost pri aplikácii,čo značne zhoršuje hygienu pracovného prostredia.Tieto nevýhody odstraňuje separačný prostriedok podľa vynálezu, ktorého hlavnou zložkou je vodný roztok pentaerytritolu a âalších pomocných látok. Doteraz nie je známe z literatúry použitie pentaerytritolu ako separačného prostriedku. Po odparení vody sa vytvorí priehladný film, ktorý dokonale separuje gumové a plastikárske výrobky z foriem a...

Palivo pre motorové skúšky olejov v naftových motoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 265793

Dátum: 14.11.1989

Autori: Foltánová Stella, Klucho Pavol, Horváth Vladimír, Szücs Ladislav

MPK: C10L 1/04

Značky: olejov, palivo, motorové, naftových, skúšky, motoroch

Text:

...tažkostami ako je technologicky náročná a nákladná výroba kvalitného diizobutyléndisulfidu,malá rozpustnost dibenzyldisulfidu, dibenzylsulfidu a 2-merkaptobenztiazolu v motorovej V nafte, pomerne vysoká prchavost tiofénu, kcröznost merkaptánov, voľnej a labiine viazanej siry v organickej sirnej zlúčenine. Nedokonale čisté organické sirne zlúčeniny, obsahujúoe tiež genetické primesi vytvárajú zákaly v motorovej nafta a usadeniny na dne...

Spôsob výroby olejorozpustných aromatických sulfokyselín a aromatických sulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256600

Dátum: 15.04.1988

Autori: Liďáková Alžbeta, Klucho Pavol, Svitok Alojz, Maťaš Michal, Szücs Ladislav

MPK: C07C 143/90

Značky: sulfokyselin, spôsob, olejorozpustných, sulfonátov, aromatických, výroby

Text:

...alebo kontinuálnym spôsobom. Pri násadovom spôsobe sulfonácie sa pracuje pri molárnom pomere S 05 k aromatickým uhľovodikom maximálne 1,2. Pri kontinuáluom spôsobe sulfonácie sa v zavislosti od počtu sultonačných reaktorov pohybuje molárny pomer oxidu sírového k aromatickým uhľovodikom v jednotlivých reaktoroch od 0,2 do 0,6. Týmto spôsobom je možné získať ar-omatické sulfokyseliny o koncentrácii až 99 bmotnostných.Aromatické sulfonáty sa...

Spôsob prípravy bázických sulfonátov horečnatých a vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255347

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klucho Pavol, Galvánková Mária

MPK: C07C 143/90

Značky: horečnatých, sulfonátov, vápenatých, bazických, spôsob, přípravy

Text:

...na mnohých faktoroch a jedným z velmi dôležitých je Čistota. a množstvo použitého o~ xidu horečnatého alebo vápenatehno. Pre pripravu bázického sulľ-o-.rlátii horečnateho je dôležitá vysoká aktivita oxidu horečnaftého,ktorá sa dosiahne jeho alttivaciou žíhaníni,čím sa z neho odstráni voda a uhliižiltan 11 o~ rečnatý pľřłjdtł na oxid horočnatý. Vyhovtr júca teplota aktivácie je 600 C a 4 ho diny.Množstvo oxidu horečnatéhc alebo vápenatého...

Organické zlúčeniny obsahujúce bór a sposoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254903

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fančovič Karol, Horváth Vladimír, Szücs Ladislav, Maťaš Michal, Klucho Pavol

MPK: C07F 5/02

Značky: spôsoby, zlúčeniny, přípravy, organické, obsahujúce

Text:

...triester kyseliny boritej pripravený z alkoholu, alebo zmesi alkoholov s počtom atomov uhlíka v inolekule rovnýtn 1 až 4.Alkylsalicylové kyseliny vzorce ll môžu obsahovat jeden alebo dva alkylové reťazce v molekule a to lineárne, alebo rozvetvené. Dĺžky alkylových reťazcov sa volia v závislosti na štruktúre a molekulovej hmotnosti výsledného produktu. Platí praviďo, že činu väčšia je inolekulová hmotnost alkánoxidu alebo polyolu, tým menšia...

Bezpopolné antioxidanty a disperzanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254033

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fančovič Karol, Klucho Pavol, Maťaš Michal, Szücs Ladislav

MPK: C09K 15/06, C10M 129/76

Značky: disperzanty, antioxidanty, bezpopolné

Text:

...antioxidantov a disperzantov podľa tohto vynálezu je, že sú účinné pri vysokých teplotách a dajú sa aplikovať v takých sústavách mastiv, kde sa alkylsalicyláty kovov alkalických zemín nedajú použiť, ako sú napríklad oleje pre piestové letecké motory.Obsah popola v motorových olejoch je limitovaný. je preto výhodné aplikovať V kombinácii prísad pre tieto oleje bezpopolné antioxidanty s di-, prípadne s Viacfunkčnýml vlastnosťami. Pri ich...

Spôsob výroby bielych olejov a sulfonátov z ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253416

Dátum: 12.11.1987

Autori: Maťaš Michal, Svitok Alojz, Klucho Pavol

MPK: C10G 67/04

Značky: ropných, spôsob, bielych, výroby, olejov, sulfonátov

Text:

....kyselirnvovývch živíc neutralizujú na ~so-d.né sulfonáty a extrahujú z oleja napríklad vodnoallk-oholitckým rozto|ko.m.Vo štvrtom »a piatom sulionačnom stupni sa sulfónujú málo realktívne unhľovodílky a icrh koncentrácia je nizka, napríklad okolo 1,5 0/0 hmotnostného. Sulfonácia v štvrtom a .piatom raíinačnom stupni teda .nemá hlavný ciel výrobu sullokyseliu, ale hĺbkové odstránenie aromatiokých uhľovodíIk-ov, aby sa ich obsah znížil ipod...

Sposob prípravy vysokotlakých prísad do mazacích olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maťaš Michal, Klucho Pavol, Foltánová Stella

MPK: C10M 135/04

Značky: přípravy, vysokotlakých, mazacích, olejov, spôsob, přísad

Text:

...neutrálnej re 4akcie a suší chemickým sušiacim prostriedkom síranom sodným, chlorídom vápenatým, uhličitanom draselným a podobne alebo sa vlhkosť odpari vo vákuovej odparke,prefúkaním dusíkom a podobne.Pri tomto spôsobe čistenia sírených zlúčenin vzniká odpadové voda s roztokom alkálii a anorganických zlúčením alkalického kovu a síry. Likvidácia takýchto odpadových vôd je obtiažna a nákladná.V tomto vynáleze sa postupuje pri čistení sírených...

Spôsob kontinuálnej výroby sulfonových kyselín, sulfonátov alkalických kovov a amonných a bielych olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223490

Dátum: 01.05.1984

Autori: Klucho Pavol, Svitok Alojz, Maťaš Michal

Značky: kyselin, alkalických, kovov, sulfonátov, kontinuálnej, olejov, sulfonových, spôsob, výroby, amónnych, bielych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru spracovania olejových frakcií. Rieši spôsob kontinuálnej výroby sulfonových kyselín, sulfonátov alkalických kovov a amonných bielych olejov, pri ktorom sa olejová frakcia privedie do styku so sulfonačným činidlom a sulfonové kyseliny alebo sulfonáty alkalických kovov alebo amonné sa extrahujú z reakčnej zmesi. Postupuje sa pri tom tak, že sulfonačné činidlo, zložené z 1 až 8 % objemových SO3 v dusíku alebo v inom inertnom...