Klobouček Bohumil

Způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260588

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bednář Karel, Čermák Bojan, Klobouček Bohumil

MPK: C08L 95/00

Značky: termoplastické, hydroizolační, výroby, způsob, směsi

Text:

...v míchaní za současnáho snižování teploty až na teplotu při níž již nedoohází k segregaoi minerální moučky.získaná hmota dosahuje bodu měknutí KK 107 °c a bodu lámavosti - 25 °c. Poruüení pod budem lámsvostí nastáva prasknutím, hmota není tříštivě kfehkú jako asfalt. Přilnsvost této hmoty k betonu i oceli je dobrá. Hmota je zpraoovatelná za tepla, ale i za studena,například i při teplotě Z 0 °C a lze jí použít jako izolační a těsnicí...

Hydroizolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265177

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vaněk Pavel, Dvořák Ivan, Matějů Karel, Molnár Ladislav, Hanzík Václav, Klobouček Bohumil

MPK: E01D 19/08

Značky: hydroizolace

Text:

...opatřený penetračním nátěrem a vláknitou vrstvou, která zároveň plní provzdušñovací funkci. Vlivem modifikujících přísad je zajištěnadobrá zpracovatelnost, požadovaná přilnavost k podkladu a vyrovnávací účinek mezi podkladem a živičným krytem. Pro zvýšení tuhosti a zajištění požadavků k úspěšnému provedení ochranné vrstvy se před její podkládkou na povrch rozprostřené izolační hmoty položí druhá vlâknitá vrstva.Vrstva izolační asfaltové...

Živičná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 237480

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vaněk Pavel, Bednář Karel, Sedlář Oldřich, Hanzík Václav, Herrmann Pavel, Klobouček Bohumil

MPK: C08L 95/00

Značky: živičná, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká živičné směsi, obsahující kamenivo. Směs dále sestává ze silničního ropného nebo polofoukaného asfaltu o penetraci v rozpětí 30 až 250/0,1 mm/25°C penetračních jednotek a bodem měknutí KK 38 až 59°C, z kameniva a z mleté gumy. Hmotnostní poměr asfaltu ku gumě je v rozmezí 20:1 až 1:1. Vynález je využitelný pro povrchovou úpravu silničních a letištních vozovek, u benzínových pump, v kravínech a nebo k izolačnímu nátěru trubek.

Hydroizolační termoplastická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 215313

Dátum: 31.05.1984

Autori: Matějů Karel, Čermák Bojan, Klobouček Bohumil, Žurek Arne

Značky: termoplastická, hmota, hydroizolační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání hydroizolační termoplastické hmoty bílé nebo jiné barvy, která by měla zvýšenou ohebnost za chladu a byla vhodná k vytváření plošných a jiných útvarů a povlaků na nosném podkladu. Hmota podle vynálezu sestává z 60 až 15 % hmot. amorfního polypropylenu o molekulární hmotnosti 60 000 až 400 000 s bodem měknutí nad 130 °C KK, 5 až 30 % hmot. olejového změkčovadla o viskozitě 20 až 200 cSt při 50 °C a 35 až 55 % hmot....