Klimeš Pavel

Hřídelové těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253113

Dátum: 15.10.1987

Autor: Klimeš Pavel

MPK: F16J 15/32

Značky: hřídelové, těsnění

Text:

...hřídele.Uvedené nedostatky odstraňuje hřídelové těsnění, sestávající z kruhového těsnicího rtu,spojeného poddajnou membránou s výztužnou částí těsnicího kroužku, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že místo připojení poddajné membrány k výztužné části kroužku se nachází v bezprostřední blízkosti hřídele, takže ohraničení prostoru pro plastické mazivo je tvořeno nejen ze strany obvodu, ale i z vnější boční strany poddajné membräny,...

Konfuzor pneumatického tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245685

Dátum: 15.09.1987

Autor: Klimeš Pavel

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, tryskového, stroje, pneumatického, konfuzor

Text:

...uvedená nevýhody u pneumetiokáho tryskového tkecího stroje úpravou jeho konfuzoru podle vynálezu jejíž podstata epočívá v tom, že susu 1 nd cum prohozního otvoru ae opetřena inými drážkamí, která u lamel podél konfueoru na sebe mvezuní v podobě plynulá n-chodá äroubovíce.Tím jsou vhodnł vytvořeny optimální podmínky pro prohoz úzku u pneumetických tryskových tkeeích etroad.Pŕíklednć provedení vynélezu je petr-né z výkresu, do značí obr....

Zapojení k automatickému posouvání časové stupnice místních hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227839

Dátum: 15.04.1986

Autori: Musel Jan, Klimeš Pavel, Červinka Stanislav, Čermák Ján, Buzek Otokar

Značky: místních, automatickému, posouvání, časově, stupnice, zapojení, hodin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru distribuce časové informace a řeší problém reprodukce místní časové stupnice a její automatické změny při řízení lokálních hodin časovým kódem etalonového signálu. Podstata vynálezu spočívá v automatickém zavádění doplňujících impulsů do hodinového děliče dle příznaků vysílaných v časovém kódu nebo vytvářených na místě. Vynález je možno použít k vytváření místního pásmového času a přechodu na zimní či letní čas.

N-[(5R,8S,10R)-6-Allyl-8-ergolinyl]-N’,N’-diethylmočovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245184

Dátum: 16.12.1985

Autori: Šmakal Vladimír, Servus Stanislav, Klimeš Pavel, Cvrk Zdenik, Papp Ludovít, Matal Oldoich

MPK: C07D 457/12

Značky: její, n-[(5r,8s,10r)-6-allyl-8-ergolinyl]-n',n'-diethylmočovina, výroby, způsob

Text:

...ktorý ee po alkalizeci reekční směsi vyjnó do inertního orgenickěho rozpouštědla nemíeitelného s vodou mztok zídu ve zmínäném rozpouätědle ee po dokonalám vyeušení podrobí při 70 až 100 °C termickému rozkladu za vzniku iaokyanátu vzorce II, ktorý ae bez izolace uvede do reakce e dietylaminem.Jako vhodných inertních rozpouätědel lze pro reakci používat eterů, jako dietyleterunebo diieopropyleteru, eromatickýoh uhlovodíků, jako benzenu nebo...