Kišš Tibor

Kompaktná samonosná konštrukcia slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2701

Dátum: 07.11.2000

Autor: Kišš Tibor

MPK: F24J 2/24, F24J 2/16

Značky: slnečného, samonosná, konštrukcia, kompaktná, kolektora

Text:

...napríklad plastová kompaktná samonosná konštrukcia slnečného kolektora je zhotoviteľná jediným technologickým úkonom a je prispôsobená na osadenie veľkoplošného absorbéra, doskového prevodníka tepla tak, že medzi žľabmi v plastovej konštrukcii a absorbérom, doskovým prevodníkom tepla, preteká teplonosné médium.Absorbér z tepelne dobre vodivého materiálu môže byť opatrený vysoko účinnou absorbčnou vrstvou. Absorbér je zároveň...

Prídavné zariadenie na podtlakový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1015

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kišš Tibor

MPK: C02F 11/00

Značky: podtlakový, zariadenie, přídavné, zásobník

Text:

...využiť na ťažko dostupných miestach a vzdialených miestach,kde sa nedajú aplikovať doteraz používané zariadenia. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že zariadenie citlivo reaguje na vrstvu a množstvo odsávaného kalu, nenarušuje ekológiu prostredia a tiež nie je potrebné zasahovať do okolitého areálu. To znamená, že nie je potrebné po skončení prác upravovať areál. nakoľko sa odsatý materiál odsáva priamo do zásobníka.Prídavným zariadením sa odsáva...