Kirchner Stanislav

Siloměrná hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 271922

Dátum: 13.12.1990

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Balek Pavel

MPK: G01B 5/00, G01L 1/04

Značky: siloměrná, hlavice

Zařízení k měření průměru, zejména oběžných drah hřídelů dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268358

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lorenc Zdeněk, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

MPK: G01B 5/08

Značky: měření, hřídelů, zařízení, obežných, zejména, průměru, kuličkových, ložisek, dvouřadých

Text:

...ústrojím hřidelů, takže celý postup probihá automaticky.Zařízení podle vynàlezu je znázorněno na přípojeném výkrese, představujícím schematicky celkové provedení.systémů. Každý je tvořen dvěma nezávislými planžetovými paralelogramy l, g s pohyblivymx částmí lg, ga opatřenýmí měřicími dotyky , 5. Pevná částí lg, gb planžetových paralelogramů l, 3 jsou upevněny na naklápěcích deskách Z, § pomocí listových pružných planžet á, § a stavěcich...

Podávací ústrojí pro automatické měřicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268349

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/06

Značky: zařízení, automatické, podávací, měřicí, ústrojí

Text:

...a podávací kapsou 17 a na druhé straně s vyhazovací kapsou lg, k níž jo při pojen člen 33 posuvný v dalším vedení lg na rámu l. Druhý konec přesouvací páky li je otočné spojen s objímkou 20, na níž je upevněn mikrospínač gi ovládaný výstupkem gä na táhlo gł, která je přípojeno čepam 22 k první vačce §, Objímka gg mikrospínače gi je na táhle gł umístěna suvně mezi dvojici stejných tlačných pružin gg, k nimž přiléhají stavitelné opěrky...

Akcelerační snímací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266818

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Lorenc Zdeněk

MPK: G01B 7/28

Značky: snímací, akcelerační, hlavice

Text:

...polohy s dostátečnou přes~. hostí a výsledek měření není zatížen chybou pramenící z konstrukce snímací hlavice a 2jejích dynamických vlastností) výsledků měření je rovněž dosaženo za mnohem menších nákladů ,j na měřicí techniku.Příkladně provedení akcelerační snímací hlavice podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání akcelerační snímací hlavice a-obr. 2 uspořádání měřicího...

Uchycení kabelu, zejména v miniaturních snímačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266426

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: H02G 15/013

Značky: kabelů, snímacích, uchycení, miniaturních, zejména

Text:

...tom, že manžeta je na okraji při výstupu ze základového tělesa opat~ řena dalším převýšením.Uchycení podle vynálezu je použitelná zejména pro miniaturní snímače k měření délek a vibrací. Pritom je mechanicky dokonalá a prakticky zamezuje i při nešetrněm zaeházení vytržení kabelu ze snímače. Rozměry tohoto uchycení jsou minimální a dále je zaručene dokonalá vodotěsnost a operativnost při demontáži, přičemž výrobní náklady jsou poměrně...

Zapojení pro řízení otáček stejnosměrného komutátorového motoru s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266171

Dátum: 13.12.1989

Autori: Václavík Leoš, Klein František, Kirchner Stanislav

MPK: H02P 5/06

Značky: cizím, buzením, komutátorového, motorů, zapojení, stejnosměrného, řízení, otáček

Text:

...s výstupem tvarovaciho obvodu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že budici vinutí motorku je prvním vývodem připojeno k prvnlmu výstupu budicího zdroje a zároveň vývodem jednak prostřednictvím sériově zapojeného snimaciho odporu k druhému výstupu budicího zdroje a jednak ke vstupu tvarovacího obvodu.Při použití zapojení podle vynálezu se dosahuje obdobných vlastností regulace jako při použití impulsniho tachogenerátoru, přičemž...

Zapojení diferenciálního indukčnostního snímače neelektrických veličin s číslicovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265463

Dátum: 13.10.1989

Autori: Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Klein František

MPK: G01B 7/10, G01D 21/02, G01D 1/16...

Značky: diferenciálního, výstupem, zapojení, snímače, indukčnostního, neelektrických, číslicovým, veličin

Text:

...výrobě a nastavování, nejsou použity přesné a drahé analogové prvky,- zapojení je zvlášt vhodné pro připojení k míkropočítači.- přímý převod měřené veličiny na délku intervalu kmitů oscilátoru způsobuje minimální citlivost na rušivé vlivy a umožňuje zpracovat dynamický rozsah měřené veličiny až sto decibelů,- vykazuje výbornou linearitu převodní charakteristiky, vyplývající z vhodné volby jejího matematického modelu, s možností dalšího...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štícha Jiří, Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Bárka Pavol, Václavík Leoš, Klein František, Smatana Jozef, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/00

Značky: zejména, třídění, speciálních, kroužků, kuličkových, dvouřadých, způsob, párování, součástí, ložisek

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Zařízení k třídění obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262599

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Bolek Pavel

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, obrobků, zařízení

Text:

...mezistěny jsou otočné uchycany třídicí klapky.Třídicí zařízení podle vynúlezu dovoluje dokonalé vytřídění ohrobkü podle změřených rozměrů. Je to zařízení velmi jednoduché, výrobné nenáročné a javí se jako optimální zejména pro miniaturní valivá ložiska. Je vhodné zejména pro malé a lehké součástí.Zařízení je znázorněno na výkrese, na němž je na obr. 1 sohematický nárysný průřez a na obr. 2 boční pohled na jeho provedení. VNa vrchní části...

Zařízení pro třídění válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261991

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Štícha Jiří, Václavík Leoš

MPK: B23Q 7/03, B23Q 7/12

Značky: součástí, válcových, třídění, zařízení

Text:

...až do třiceti, vyjímečně i více rozměrovývch skupin. Zařízení může být použito pro různé průměrové rozsahu kroužků ložisek, aniž by se muselo vyměňovat jeh-o typové příslušenství.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znazonněno na přiloženém výkrese.Na rámu 1 jsou nad sebou uspořádaný dvě kladky 2, 3, -oibepnuté nosičem 4 například pásem, řemenem nebo řetězem. jedna z kla dek 2, 3 je oplatř-ena nezakresleným mecha nismem...

Způsob měření axiálního házení základního čela vůči plášti válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261569

Dátum: 10.02.1989

Autori: Smatana Jozef, Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Radek Petr, Bugala Augustin, Bárka Pavol

MPK: G01B 5/24

Značky: plášti, způsob, axiálního, obrobků, měření, válcových, házení, základního, čela, vůči

Text:

...V 261 559 kuličkových ložisek. Podstata vynúlezu je v ton, že ne obro bek se působí jednek se strany zúkladního čele obrobku prvkom pro vyvozoviní otdčivěho pohybu obrobku kolem jeho oey, jednek ne pldüt obrobku dvojicí vzájemné mechanicky svásených výkyvných opěrek uchycených na obrábäcím stroji. Výsledkom působení je výkyv opěrek, úměrný velikosti exidlního hdzení sdkladního čela vůči pldäti obrobku. výkyv jedná 2 opěrek se snímá...

Párovací zásobník válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261167

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Svozil Jiří, Kolář Karel, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: B65G 47/18

Značky: párovací, válcových, zásobník, součástí

Text:

...rámu l jsou šikmo vzhledem k horizontální rovině uspořádány nad sebou navzájem rovnoběžné dráhy g, v zobrazeném případě valivé, uzpůsobené pro vedení palet Q se součástmi 1. Každá dráha g je na straně vyššího konce opatřena zarážkou gl, posunutou v zobrazeném případě o dvě délky palety Q od vyššího konce dráhy 3. Paralelně s dráhou 1 je umístěna plošina Q ležící v jedně rovině se dny palet § a ohraničená ve směru pohybu palet Q opěrkou âl a...

Odsavač plynů, zejména splodin vznikajících při svařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244168

Dátum: 01.06.1988

Autori: Machaená Marie, Kirchner Stanislav, Štefl Jioí

MPK: F16P 1/06

Značky: odsavač, zejména, svařování, plynů, vznikajících, splodín

Text:

...otvoru g ai v nesáva-cím ot.voru 6- otočně uložená. Pevná nesávací trubice § muže být a výho~ dou složena z teleskopicky do sebe zasouveteląých částí. Nasávaćí trubice 8 muže byt popřípadě tvořeno pružnou hadicí. Lepač 1 plynu muže mít též tvar kužele.Výložník l je umístěn v úrovni nad místem nesćvúní plynu a jeho ramene i ,jsou otočná ve vodorovnénrovině. Výložník l muže být z výhodou navíc zavěšen na závěsu g, rovněž kloubově .uloženám...

Zařízení k měření průměru valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 257050

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolář Karel, Balek Pavel, Vašek Vladimír, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/08

Značky: těles, valivých, měření, zařízení, průměru

Text:

...řešení, výsledky měření je možno jednoznačnějí vyhodnocovat a při automatízaci měřícího pochodu je ze strany mechaniky měřídla podstatně méně omezována rychlost tříděníPříkladné provedení zařízení podle závislého vynálezu je schematícky znázorněno naZařízení sestává z prizmatického tělesa l, které je opatřeno jedním čelním dotykem g pro vedení měřené součástí lg na čele a dvěma bočními dotyky l pro vedení měřené součástí lg za plast....

Přesné vřeteno, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256809

Dátum: 15.04.1988

Autori: Václavík Leoš, Kolář Karel, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: F16C 3/00, G01B 5/00

Značky: přesné, vřeteno, měřicí, prístroje, zejména

Text:

...podle vynálezu. na hřídeli vŕetenajeou vytvořený dvě kulově plochy uložené ve dvou pánvích. Podstata. vynálezu je v ton, že první pánov je přichýcene k sákladnímutělesu vřetena, zatínco druhá pánev je uchycena na posuvnéčásti radiálně předepnutćho přínočerěho valivěho vedení. Toto vedení je elístěno proti první kuĺová ploše a neposuvná částvedení je přichycena k základnínu tělesu.Tínto uložením vřetena je doeaženo účinne vynezení vdlí ve...

Aretační zařízení pro vřeteno měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255130

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Balek Pavel, Kolář Karel, Václavík Leoš

MPK: G05G 5/06

Značky: zařízení, měřidla, vřeteno, aretační

Text:

...pracnádemontáž při přepravování něřidla a následná zpětná montáž. Pořizovací náklady celéhozařízení jsou poměrně nízké spolu s nenáročnou údržbou.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na výkrese, na němž je na obr. 1nárysný pohled na celkové uspořádání, na obr. 2 je tentýž pohled na toto zařízení po odsta vení vřetena z úložných plooh kuželových pánví.V tělese ł vřeteníku měřidla je otočné ve vedení 3 5 velkou vůlí uloženo...

Způsob přípravy dihydrogencitronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 246781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Koláo Karel

MPK: C07C 51/41

Značky: dihydrogencitronanu, přípravy, sodného, způsob

Text:

...kyseliny citrónové. Popsaný postup poskytuje zásadní technicko-ekonomické výh-ody, protože použitá surovina pro výrobu dihydrogencitnonanu sodného je méně nákladná než dosud používaná krystali-cká kyselina citrónová a to ve výrobě přinese snížení výrobních nákladů na tento výrobek. současně lze racionalizovat i manipulaci při výrobě, protože surovinu je možno jke spotřebě udopravovat čerpánim. Neméně důležitý přínos spočíva dál-e v tom, že...

Čelist točnice návěsového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246482

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kirchner Stanislav

MPK: B62D 53/08

Značky: návěsového, točnice, tahače, čelisť

Text:

...vložky čelisti podle vynálezu se odstraňují nevýhody známých řešení. Po opotřebení vložky ěelisti během provozu na maximální povolený rozměr se tato vložka ademontuje a nahradí novou. Vlastní čelist točnice není třeba vyměňovat. Vložka čelisti je jednoduchého tvaru, nizke .hmotnosti a vzhledem -k její jednoduchosti je lehce zhotovitelná i samotným uživatelem vozidla.Príklad provedení čelísti točnice návěso 4vého tahače je ználzo-rněn na...

Zařízení pro snímání útlumu světla ve světlovodném vlákně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245628

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kůr Jan, Rybár Alfonz, Kirchner Stanislav, Koláo Karel, Velísek Radomír

MPK: G02B 6/00, G02B 6/44

Značky: zařízení, světla, vlákně, snímání, světlovodném, útlumu

Text:

...utlumu světla se skládá ze známého fotodetektoru 3 a z duté otočné hřídele 3 vyřešené tímto vynálezem. Fotodetektor 3 je nehybně uchycen na stroji pro talent světlovodných vláken 39 a prostřednictvím převlečně matice 31 je spojcn s výstupnín koncom otočné duté hřídele 3, jejíž první část 25 je určena pro spojení s hnacím ústrojímłg.Druhá část 3 g je uložena v cívce lg pro navíjení světlovodného v 1 ákna 2 g. V otočné duté hfídelig je...

Zapojení linearizátoru odporového teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241763

Dátum: 10.08.1987

Autor: Kirchner Stanislav

MPK: G01K 7/16

Značky: zapojení, teploměru, linearizátoru, odporového

Text:

...teploměru je připojen výstup negativního impedančniho konvertor, který má na svém vstupu přípojen druhýodpor. V Á Na přippjeném výkrešu obr. T znázorňuje principiální zapojení linearizace podle vynálezu a na obr. 2 je konkrétní příklad zapo jení VReferenční napětový zdroj 1 přes prtníodpor g napájí odporoýýtep 1 oměr 2, který je do obvodu zapojen pomocí proudových svo- × a napětové svorky à, Q je připojen negetivni imitančnítvořený operačním...

Vícehladinový napájecí zdroj s časovou sekvencí a zálohováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241761

Dátum: 10.08.1987

Autori: Koláo Karel, Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: G05F 1/10

Značky: vícehladinový, napájecí, časovou, zdroj, sekvencí, zálohováním

Text:

...s prvním vstupom 3 obvodu 1 hlavní hladiny a s prvním vstupom gł obvodu Q vedlejši hladiny. Druhý výstup gâ oddělovacího členu g zálohováni je spojen se druhým vstupom gg obvodu 5 hlavní hladiny, druhým výstupom gg zálohového zdroje Q napájení a rovněž se druhým vstupom gg obvodu §° W V vedlejší hladiny Třetí vstup gg obvodu § vedlejší hladiny.je spojen o výstupom gg obvodu Q blokování vedlejši hladiny ojeho vstup gł Jo spojsn s prvním...

Kulový dotyk pro měřící přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250163

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: G01B 3/22

Značky: kulový, prístroje, měřicí, dotyk

Text:

...snadné výměny kuliček větěí univerzálnoet spočívející v možnosti upínání kuliček různěho průměrového rozlohu. Kromě toho zaručuje kulovy dotyk podle vynělezu velmi pevná upnutí kuličky, umožňující použití dotyku i při znečněm trojosěm zetížení.Příklady provedení kulověho dotyku podle vynálezu jeou znězorněny na přiloěetvých výkreeech. Ne obr. I je schemeticłq zndzorněn kulový dotyk v provedení s největěí upínecí kuličkou, ne obr. 2 je...

Kulový dotyk pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249079

Dátum: 12.03.1987

Autori: Václavík Leoš, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 3/22

Značky: kulový, dotyk, prístroje, měřicí

Text:

...z kuličky a nosného tělesa podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kulička je v nosném tělese uspořádána v podélně oboustranně otevřeném válcovém otvoru, jehož průměr je menší než průměr kuličky a jehož podélna osa leží od rovinyłprocházející plochou nosného tělesa přivrácenou ke stykovému místu kuličky s měřeným objektem,ve vzdálenosti rovnající se 0,05 až 0,75 poloměru kuličky.nHlavní předností kulového dotyku podle vynálezu...

Zařízení k třídění a operačnímu skladování kruhových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231284

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Kůr Jan

MPK: B07B 13/00

Značky: obrobků, skladování, třídění, operačnímu, kruhových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno k třídění a operačnímu skladování kruhových obrobků, například ložiskových kroužků nebo i sestavených valivých ložisek. K základnímu rámu zařízení je přichycena jednak valivá plocha pro tříděné obrobky, jednak přímočará vedení pro lištu procházející otvorem ve valivé ploše, pro podávač obrobků do operačního zásobníku a pro pružinou zatěžovaný doraz. Posuv lišty i podavače obstarává ovládací mechanismus,...

Zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222749

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jochman Anton, Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Košvica František, Kolář Karel

Značky: valivých, měření, vůle, presnosti, zařízení, ložisek, chodu, radiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle a přesnosti chodu valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným osazeným trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně opatřené konzolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřicím dotykem a je k ní připevněn další...

Zařízení k provoznímu měření úchylek kruhovitosti kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 221078

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Kolář Karel, Rozbořil Miloslav

Značky: kruhovitosti, zařízení, kuliček, měření, provoznímu, úchylek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provoznímu měření úchylek kruhovitosti kuliček. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k základovému rámu zařízení je připojeno kuželové lůžko s funkční plochou zhotovenou z plastické hmoty o nízkém koeficientu tření pro vedení kuličky a unášeč pro uvádění kuličky do rotace. Unášeč je výkyvně uložený v kloubu, posuvný ve směru osy kuželového lůžka a přitlačovaný do kuličky prostřednictvím pružinového ústrojí. K...

Zařízení k měření průměru valivých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 224422

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel

Značky: měření, valivých, zařízení, těles, průměru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření průměru valivých těles určené, zejména pro automaty k průměrovému třídění valivých těles, vyznačené tím, že sestává z prizmatického tělesa (1) s jedním čelním dotykem (2) a dvěma bočními dotyky (3), které je upevněné v základovém rámu (5), k němuž je připojen svou pevnou částí (4") planžetový přímovod (4) a dva odpružené dotyky (6) umístěné proti dvěma bočním dotykům (3), přičemž na pohyblivě části (4') planžetového přímovodu...

Způsob měření vibrací dvouřadých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227388

Dátum: 30.06.1985

Autori: Košvica František, Kirchner Stanislav, Kůr Jan

Značky: ložisek, dvouřadých, vibrací, způsob, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu měření vibrací a doplňujících parametrů dvouřadých kuličkových ložisek zejména speciálních dvouřadových ložisek s roztečí oběžných drah větší než je průměr oběžné dráhy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v průběhu měření úrovně vibrací ložiska se působí na vnitřní kroužek ložiska axiální silou, která vyvozuje v rámci axiální vůle ložiska plynulý nebo skokový relativní posuv vnitřního kroužku vůči vnějšímu a tím...

Zařízení k podávání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218356

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Kolář Karel

Značky: součástí, rotačních, podávání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k podávání rotačních součástí, vhodné zejména pro valivá ložiska a jejich součásti. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení, které by odstraňovalo rázy při přivádění součástí do podávacího mechanismu u obráběcích strojů a kontrolních a třídicích automatů. Uvedeného cíle je dosahováno vhodným uspořádáním tří otočných závěsů nebo planžetových paralelogramů na základovém rámu zařízení. K prvnímu otočnému závěsu je uchycena...

Zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217936

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Kolář Karel, Trávníček Jiří

Značky: vnitřního, průměru, součástí, valivých, vnějšího, zejména, měření, ložisek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření vnějšího a vnitřního průměru součástí, zejména valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základní desky opatřené dvěma držáky, ve kterých jsou zavěšeny dvě planžety, k nimž jsou připojeny závěsy kotvené na nosné desce. K nosné desce je připevněn další držák mikrokátoru nebo elektrického snímače a první vozík s prvním měřicím dotykem. Druhý měřicí dotyk je uložen na druhém vozíku připojeném k desce s...

Zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216758

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kůr Jan, Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Štícha Jiří

Značky: kroužků, ložisek, dráhy, polohy, zařízení, házení, axiálního, oběžné, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy vůči základnímu čelu kroužků kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, které je vhodné zejména pro kroužky s neúplnými oběžnými drahami. Zařízení podle vynálezu sestává ze základního rámu, na němž je uspořádána měřicí deska pro uložení měřeného ložiska kroužku a planžetový paralelogram s pohyblivým členem, jehož směr pohybu je kolmý na měřicí desku. Měřicí deska je...

Zařízení k měření radiální vůle valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217379

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav

Značky: ložisek, radiální, valivých, vůle, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření radiální vůle valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu sestává ze základového rámu, na němž je upevněn vřeteník s horizontálně uspořádaným rotujícím vřetenem zakončeným rozpínacím trnem. K základovému rámu je dále připevněno vedení pro saně, opatřené konsolou k uchycení planžetového paralelogramu. Pohyblivá část planžetového paralelogramu je opatřena měřícím dotykem. K pohyblivé části planžetového...

Zařízení k měření vibrací dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216588

Dátum: 01.08.1984

Autori: Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Kůr Jan, Košvica František

Značky: vřetenového, tvaru, dvouřadých, ložisek, zařízení, měření, vibrací, kuličkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření vibrací dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru vhodného zejména k automatické kontrole velkých dávek jednoho typu ložiska. Zařízení se vyznačuje použitím dvou snímacích hlavic uspořádaných nad oběžnými drahami vnějšího kroužku zkoušeného ložiska, propojených dvěma elektronickými jednotkami indikujícími velikost vibrací v místě první i druhé oběžné dráhy vnějšího kroužku zkoušeného ložiska. Toto...

Kryt miniaturního piezoelektrického snímače chvění

Načítavanie...

Číslo patentu: 214239

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan

Značky: snímače, piezoelektrického, chvění, miniaturního

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt podle vynálezu je tvořen pouzdrem opatřeným na vnější ploše přírubou a závitem pro matici pouzdra k uchycení pouzdra v pružné membráně. Vnitřní distanční trubka je opatřena zářezy pro vodič a sběrač signálu a dále vybráním pro regulaci polohy distanční trubky na zarážce základového tělesa. Vodič vycházející ze sběrače signálu je připájen společně s vodičem výstupního kabelu do spojovacího členu, který je upevněn do pouzdra prostřednictvím...

Zařízení k měření polohy oběžné dráhy kroužku ložiska nebo opěrného nákružku ložiska vůči základnímu čelu ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 215196

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kirchner Stanislav, Rozbořil Miloslav, Kolář Karel, Kůr Jan

Značky: polohy, dráhy, oběžné, kroužků, čelu, měření, základnímu, vůči, opěrného, ložiska, nákružku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření polohy oběžné dráhy kroužku ložiska nebo opěrného nákružku ložiska vůči základnímu čelu ložiska, vyznačené tím, že na opěrné desce /1´/ základového rámu /1/ je uspořádána prizmatická podložka /2/ a k základovému rámu /1/ je dále připevněn planžetový paralelogram /4/ s planžetami /4´,4´´/ a s pohyblivou deskou /4/, k níž jsou pomocí držáků /5,6/ připevněny další dva planžetové paralelogramy /7, 8/, z nichž každý obsahuje...