Khandlová Alžbeta

Spôsob prípravy 4-dehydrowithaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 269008

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fuska Ján, Fusková Alžbeta, Proksa Bohumil, Khandlová Alžbeta

MPK: C07G 17/00

Značky: přípravy, spôsob, 4-dehydrowithaferinu

Text:

...po detekcii p-nnizaldchydon jednu škvrnu hnadcj farby s hodnotou R 0,61. Hodnoty H-NHR snektinr 4-dohydrovitbnierinu A /1/ 1 withafcrinu A /2/, na základe ktorých bola látka identiiikovnnà sú uvedent v nasledujúcej tabulka23 a,23 b 85 S-dehydrovithaferin A inhibovat v koncentrbcipch niłłich ako 1 D,uq.ai 1 biooha-iekćfunkcie a rast buniek lłukělie P 388 výroznajłĺe ako pâvodný vithIfŠr 3 n A a iné 2 nehodoteraz pripravené deriváty. Nasi...

2,3-dihydro-12-beta-hydroxy-3-metoxywithaferin A a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269005

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šturdíková Mária, Proksa Bohumil, Khandlová Alžbeta, Fuska Ján

MPK: C07G 17/00

Značky: 2,3-dihydro-12-beta-hydroxy-3-metoxywithaferin, spôsob, přípravy

Text:

...farby. Štruktúra látky bola navrhnutá na zaklade interpretácieI nameraných spektier IH NMR, 136 NMR. Pripravený metabolit l inhíboval rast a biochemickéfunkcie buniek lekémie P 388.Spôsob prípravy 1 biotransformáciou 2,3-dihydro-3-metoxyvithaterinu A a jeho izolácia sú uvedené v príkladoch.Do 20 varných baniek o objeme 500 ml pripravilo sa 100 ml média nasledujúceho zloženia glukóza 2 g, kvasničnýextrakt 0,5 g, sójové múka 0,5 g,...

Sposob prípravy acetyldigoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254050

Dátum: 17.12.1987

Autori: Proksa Bohumil, Khandlová Alžbeta, Fuksa Ján

MPK: C12P 19/44

Značky: přípravy, spôsob, acetyldigoxinu

Text:

...5,sójové múka 5, NaCl 5, KH 2 PO 4 5, vodovodná voda 1 liter, pH 6,5-7,0. Pôda sa sterilizovala 15 minút pri 120 °C a po ochladení sa naočkovala 15 ml vegetativneho inokula Pe 4nicillium vermlculatum. Kultivácia pri teplote 28 °C .na rotačnej trepačke s 220 ot .. min 1. Po 24 hodinovej kultivácii sa do každej banky pridalo 30 mg lanatozidu C rozpusteného V 0,3 ml dimetylformamidu. Celkom sa v pokuse použilo 720 mg lanatozidu C....

Spôsob prípravy antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236637

Dátum: 15.02.1987

Autori: Khandlová Alžbeta, Fuska Ján, Fusková Alžbeta

Značky: spôsob, vermikulínu, antibiotika, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu prípravy vermikulínu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa kmeň Penicillium vermikulatum CCM F-748 kultivuje na pôde obsahujúcej sacharózu ako zdroj uhlíka, dusičnan sodný a kukuričný výluh ako zdroj dusíka, za pridania 0,07 až 0,1 % hmot. síranu horečnatého, pri pH 6,1 až 6,3, za neustáleho miešania pri teplote 26 až 28 °C po dobu 144 až 192 hodín, po kultivácii sa mycélium spolu s filtrátom extrahuje chloroformom, octanom...

Metabolit withaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 235575

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fusková Alžbeta, Khandlová Alžbeta, Fuska Ján, Prousek Jozef

MPK: C07G 17/00

Značky: metabolit, withaferinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového metabolitu získaného biotransformáciou withaferinu A. Podstata metabolitu podľa vynálezu spočíva v tom, že je pripraviteľný pridaním 10 až 100 ml withaferinu A alebo withaferinu A diacetátu k 100 ml média naočkovaného kultúrou Rothrobacter simplex ATCC 6946 a kultivovaného pri teplote 25 až 32 °C počas 26 až 120 hodín. Metabolit podľa vynálezu v pokusoch in vitro inhibuje biochemické reakcie a rast buniek P 388 a v...

Spôsob prípravy metabolitu s protinádorovými účinkami biotransformáciou withaferinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 232604

Dátum: 15.12.1986

Autori: Fusková Alžbeta, Khandlová Alžbeta, Prousek Jozef, Fuska Ján

MPK: C12P 1/00, C07G 17/00, A61K 31/56...

Značky: přípravy, withaferinu, biotransformáciou, protinádorovými, účinkami, metabolitu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy metabolitu s protinádorovými účinkami biotransformáciou withaferinu. A tak, že sa do tekutého média obsahujúceho zdroj uhlíka, organického dusíka a minerálne soli naočkuje kultúra Cunninghamella elegans NRRL 1393, pridá naraz alebo po častiach 10 až 200 mg na 100 ml pôdy withaferinu A, rozpusteného v polárnom rozpúšťadle, s výhodou v dimetylformamide, pri teplote 26 až 36 °C za stáleho miešania a prevzdušňovania sa...

Spôsob konzervácie bazídiomycéty Coprinus sp., schopnej degradácie celulózových substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219189

Dátum: 01.06.1985

Autori: Jílek Rudolf, Khandlová Alžbeta, Fuska Ján, Fusková Alžbeta

Značky: bazídiomycéty, celulózových, coprinus, degradácie, schopnej, spôsob, substrátov, konzervácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru technickej mikrobiológie. Rieši spôsob uchovávania a použitia konzervovanej bazídiomycéty Coprinus sp., schopnej degradácie celulózových substrátov. Pestuje sa tak, že na sklenené guľôčky sa naleje roztok sladinky o hodnote pH 6,5 a po sterilizácii sa pôda naočkuje bazídiomycétou Coprinus sp. a kultivuje sa 5 až 10 dní pri teplote 28 až 35 °C, s výhodou 32 °C. Potom sa povrch kultúry preleje roztokom maltózy v množstve...