Keldenich Jörg

2-Fenylsubstituované imidazotriazinóny, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287161

Dátum: 08.01.2010

Autori: Perzborn Elisabeth, Schenke Thomas, Niewöhner Ulrich, Haning Helmut, Serno Peter, Es-sayed Mazen, Bischoff Erwin, Keldenich Jörg, Schlemmer Karl-heinz, Nowakowski Marc, Dembowsky Klaus

MPK: A61P 15/00, A61P 13/00, A61K 31/5365...

Značky: spôsob, 2-fenylsubstituované, imidazotriazinóny, liečivá, tieto, látky, obsahujúce, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2-fenylsubstituované imidazotriazinóny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, lieky s ich obsahom a ich použitie, najmä ako inhibítorov cGMP-metabolizujúcich fosfodiesteráz.

Dipeptoidné proliečivá a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16380

Dátum: 23.07.2008

Autori: Krenz Ursula, Diedrichs Nicole, Lerchen Hans-georg, Keldenich Jörg, Krahn Thomas, Hirth-dietrich Claudia, Albrecht-küpper Barbara

MPK: A61K 31/4439, C07D 417/12, A61P 9/00...

Značky: proliečivá, použitie, dipeptoidné

Text:

...jednak dovoľuje iba intravenózne podanie účinnej látky len v malých dávkach infúzne roztoky na báze fyziologických soľných roztokov s použitými solubilizujúcimi látkami sa dajú pripraviť len s veľkými ťažkosťami. Na druhej strane je sťažene í formulovanie do tabletovej formy. Cieľom tohto vynálezu preto bolo identifikovanie derivátov alebo proliečiv zlúčeniny (A), ktoré majú zlepšenú rozpustnosť v uvedených médiách a/alebo zlepšenú biologickú...

Substituované dihydropyrazolóny na liečenie kardiovaskulárnych a hematologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14596

Dátum: 12.10.2007

Autori: Akbaba Metin, Oehme Felix, Thede Kai, Stoll Friederike, Keldenich Jörg, Schuhmacher Joachim, Ergüden Jens-kerim, Beck Hartmut, Jeske Mario, Flamme Ingo, Kolkhof Peter, Wild Hanno

MPK: A61K 31/435, A61K 31/495, A61K 31/41...

Značky: ochorení, dihydropyrazolóny, hematologických, kardiovaskulárnych, liečenie, substituované

Text:

...hypoxiou indukovateľným transkripčným faktorom (HIF). Pri faktore HIF ide o heterodirnémy transkripčný faktor, ktorý pozostáva z alfa- a beta-podjednotky. Sú opísanć tri HIF-alfa-izoformy, z ktorých HIF-l-alfa a HIF-2-alfa sú vysokohomológne a významné pre génovú expresiu indukovanú hypoxiou. Zatiaľ čo je tiež ako ARNT (aryl hydrocarbon receptor nuclear tianslokator) označovaná beta-podjednotka (od ktorej sú opísané dve ízoformy) konštitučne...

Heterocyklylamidom substituované imidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6751

Dátum: 14.02.2006

Autori: Zimmermann Holger, Henninger Kerstin, Lang Dieter, Brückner David, Paulsen Daniela, Hendrix Martin, Keldenich Jörg, Radtke Martin, Rosentreter Ulrich, Kern Armin

MPK: A61P 31/00, C07D 233/00, A61K 31/4164...

Značky: imidazoly, substituované, heterocyklylamidom

Text:

...aminokarbonylu a C 1-Cs-alkylaminokarbonylu,R 3 predstavuje fenyl, kde fenyl môže byt substituovaný 1 až 3 substituentami stým, že substituenty sú vybrané nezávislé jeden od druhého zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, trifluórmétylu, difluórmetylu,trifluórmetoxylu, difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trifluórmetyltlolu,Cą-Cs-alkylu a Crcs-QÍKOXVÍU, a ich solí, ich solvátov a solvátov ich solí.0007 Zlúčeniny podľa tohto...

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Lampe Thomas, Süssmeier Frank, Nell Peter, Lang Dieter, Zimmermann Holger, Jeske Mario, Keldenich Jörg, Betz Ulrich, Hewlett Guy, Wunberg Tobias, Henninger Kerstin, Schohe-loop Rudolf, Baumeister Judith, Grosser Rolf, Reefschlager Jürgen, Nikolic Susanne

MPK: A61P 31/00, A61K 31/517, C07D 239/00...

Značky: dihydrochinazolíny, protivírusovými, vlastnosťami, substituované

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Zimmermann Holger, Betz Ulrich, Lampe Thomas, Bender Wolfgang, Lin Tse-i, Keldenich Jörg, Schohe-loop Rudolf, Zumpe Franz, Hewlett Guy, Jensen Axel, Kleymann Gerald, Henninger Kerstin, Reefschlager Jürgen, Wunberg Tobias, Nikolic Susanne

MPK: G01N 33/569, A61P 31/00

Značky: inhibície, replikácie, herpesvírusov, spôsob

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...