Keil Radovan

Elektricky krátká vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217096

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: elektricky, anténa, vysílací, krátká

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky krátká vysílací anténa s vodivými, od země izolovanými kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru v jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) a spodní kotva (3) je na horním konci spojena vodivě s anténním stožárem (1) a ve spodní části jsou obě kotvy (2,3) nad kotevním izolátorem (4) kotevního bloku (5) navzájem spojeny vodivou spojkou (6), přičemž ke střední části...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217093

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: uzemněná, širokopásmová, anténa, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález si klade za úkol vyřešit anténu, jejíž impedanční průběh, který je v širokých mezích přizpůsobitelný na 50 ohmů, je získán elektrickým využitím struktury stávajících mechanických kotev, a to s minimálními doplňky. Zároveň má být celá anténní izolační výstroj chráněna proti účinkům atmosférické elektřiny tím, že všechny elementy antény jsou přímo uzemněny. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že každá vrchní kotva je na horním...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217090

Dátum: 01.08.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: širokopásmová, anténa, vysílací, uzemněná

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je na horním konci spojena s vrcholovou oblastí anténního stožáru (l) a ve spodní části je nad kotevním izolátore (4) kotevního bloku (5) spojena vodivou spojkou (6) se spodní částí spod ní kotvy (3), která je svým horním koncem připojena přes izolátor...

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 217094

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, širokopásmová, uzemněná, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmová uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je na horním konci spojena vodivě s vrcholovou částí anténního stožáru (l) a ve své spodní části je nad kotevním izolátorem (4) kotevního bloku (5) spojena vodivou spojkou (6) se spolní částí spodní kotvy (3), která je svým horním koncem vodivě připevněna ke...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216460

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, uzemněná, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým spodním koncem připojena ke kotevnímu bloku (5) a svým horním koncem prostřednictvím...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216459

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, uzemněná, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněná vysílací anténa s kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým horním koncem připojena přes kotevní izolátor (4´) ke střední části anténního stožáru...

Uzemněná vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216458

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, uzemněná, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Uzemněné vysílací anténa a kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak ke kotevnímu bloku, vyznačená tím, že každá vrchní kotva (2) je horním koncem připojena vodivě k vrcholové oblasti anténního stožáru (1), dolním koncem ke kotevnímu bloku (5) a ve své střední části je opatřena kotevním izolátorem (4), a každá spodní kotva (3) je svým horním koncem připojena vodivě ke střední části anténního stožáru (1), spodním koncem...

Elektricky krátká vysílací anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216457

Dátum: 01.07.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: elektricky, anténa, krátká, vysílací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektricky krátká vysílací anténa s vodivými, od země izolovanými kotvami, připojenými jednak k uzemněnému anténnímu stožáru a jednak přes kotevní izolátory ke kotevnímu bloku, vyznačené tím, že každá vrchní kotva (2) a spodní kotva (3) je na horním konci spojena vodivě s anténním stožárem (1) a ve spodní části je přes kotevní izolátor (4) samostatně připojena ke kotevnímu bloku, a ke střední části spodní kotvy (3) je vodivě připojen horní...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215341

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: kapacitní, anténa, vysílací, zátěží, vrcholovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájená v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény s větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215340

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: anténa, zátěží, vrcholovou, vysílací, kapacitní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájena v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény a větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215339

Dátum: 31.05.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: vrcholovou, zátěží, anténa, vysílací, kapacitní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která je tvořena anténním stožárem, uloženým na patním izolátoru a napájená v napájecím bodě, a kotvami s kotevními izolátory, přičemž spodní kotvy jsou průběžně izolovány včetně svých konců. Úkolem vynálezu je odstranit stavební náročnost konstrukcí tohoto typu, jednoduše kapacitně prodloužit anténu a zajistit vyšší účinnost antény a větší šířku pásma. Podstata řešení vysílací...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214557

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: zátěží, kapacitní, vrcholovou, vysílací, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény, s vrcholovou kapacitní zátěží, která má svislý prvek, tvořený vodičem a pláštěm sestávajícím alespoň ze dvou lan nebo drátů, a horní konec vodiče tohoto svislého prvku je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, přičemž napájecí zdroj je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšení elektrické účinnosti antény a možnost zmenšení nebo...

Vysílací antena s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214556

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: zátěží, vrcholovou, anténa, vysílací, kapacitní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která má vertikální část, jejíž horní konec je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, přičemž napájecí zdroj je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti antény a možnost optimalizace anténního systému. Podstata řešení spočívá v tom, že spodní konec vertikální části je připojen přes...

Vysílací anténa s vrcholovou kapacitní zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 214555

Dátum: 30.03.1984

Autor: Keil Radovan

Značky: kapacitní, vysílací, zátěží, vrcholovou, anténa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vrcholovou kapacitní zátěží, která má vertikální část, jejíž horní konec je připojen k horizontálnímu kapacitnímu prodloužení, které je přes tahové izolátory upevněno na nosných stožárech, a jejíž spodní konec je připojen k napájecímu zdroji, který je spojen se zemním systémem. Účelem vynálezu je zvýšit účinnost antény. Podstata řešení spočívá v tom, že mezi horizontálním kapacitním prodloužením a na pájecím...

Uzemněná vysílací anténa s vodivými uzemněnými mechanickými kotvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215834

Dátum: 20.12.1983

Autor: Keil Radovan

Značky: vysílací, uzemněná, kotvami, uzemněnými, anténa, vodivými, mechanickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílací antény s vodivými uzemněnými mechanickými kotvami, připojenými k anténnímu stožáru. Vynález si klade za úkol vytvořit anténu bez lanových kotevních izolátorů, ale pouze s obyčejnými energetickými tyčovými izolátory, které jsou snadno přístupné ze země, ve svislých rovinách uspořádaných mezi svislými rovinami proloženými mechanickými kotvami, jsou uspořádány elektrické kotvy, vodivě přepojené horním koncem k horní části...