Kaufhold Manfred

Spôsob prípravy 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylpyridín-N-oxylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282429

Dátum: 21.12.2001

Autor: Kaufhold Manfred

MPK: C07D 211/94

Značky: 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylpyridín-n-oxylu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6,6-tetrametylpyridín-N-oxylu katalytickou oxidáciou 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylpyridínu, pri ktorom sa 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametylpyridín oxiduje vo vodnom prostredí v prítomnosti soli alebo hydroxidu kovu alkalickým zemín ako katalyzátora. Produkt je polymerizačným inhibítorom pre monoméry.

Způsob vytváření zachycovače nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251228

Dátum: 11.06.1987

Autori: Duda Karl, Kaufhold Manfred, Rode Georg

MPK: B65H 75/28

Značky: nitě, zachycovače, vytváření, způsob

Text:

...B nem Qacxoň ur.3 - Hacrnuavü paspes oömaworo Kopuyca narponaur.4 - qacrnnumů paspes Bpamammerqcx Kopnyca naTpoHanenue nnreynannnsarenn B HaTDOHe IIDOHCXÓHHT CIIQILYIOHIPIM OĎDBSOM.B narpone, Ha TOKapHOM cwanxe npope 3 aeTcnBHewHan xanaaxa 3 Ha onpeneneHHoM pacćronnun or Konua Kanaaxu 2. Baran npopesamr Bnyrpenumm KaHaaKv 4 B oň me ycranoaxe. Bnemaxa Kauaaxa 3 n nnyrpennnx Kanasxa 4 nonmnu Haxourbcn B cTeHxe Touuo nporuBononqxHo pyr...