Kaplan Jaroslav

Spôsob a zariadenie na čistenie priestoru medzi vodiacou rúrkou lineárneho materiálu a vnútorným povrchom dutého hriadeľa rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2078

Dátum: 02.04.2003

Autori: Sloupenský Jiří, Kaplan Jaroslav, Kubeš Vitězslav

MPK: D01H 4/00

Značky: hriadeľa, materiálů, vnútorným, rotora, dutého, zariadenie, lineárneho, priestoru, medzi, spôsob, povrchom, čistenie, rúrkou, vodiacou

Text:

...drážkou vtvare špirály.Prehľad obrázkov na výkresoch0012 Príklady uskutočnenia zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu sú schematicky znázornené na priložených výkresoch, kde znázorňuje obr. 1 až 3 rez časťou spriadacej jednotky s vodiacou rúrkou umiestnenou vdutom hriadeli rotora v uskutočnení pri ktorom sú prostriedky na vytváranie prúdu vzduchu vytvorené ako na vnútornej strane dutého hriadeľa tak na vonkajšej strane...

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278860

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mládek Miloš, Musil Dobroslav, Pirkl Ladislav, Tesař Oldřich, Kaplan Jaroslav

MPK: D01H 4/32

Značky: rozvoľňovacieho, bezvřetenového, vyčesávací, stroja, dopriadacieho, valček, mechanizmu

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje valcové teleso (2) vybavené na vonkajšom obvode zubami (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní, ktorých hĺbka je väčšia ako hĺbka špirálovej obvodovej drážky (5).

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280648

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pirkl Ladislav, Tesař Oldřich, Kaplan Jaroslav, Musil Dobroslav, Mládek Miloš

MPK: D01H 4/32

Značky: výroby, vyčesávací, valček, bezvřetenového, mechanizmu, stroja, dopriadacieho, rozvoľňovacieho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací valček (1) rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja obsahujúci valcové teleso (2), vybavené na vonkajšom obvode zubmi (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a určitého počtu vybraní (6). Vybrania (6) prebiehajú po obvode valcového telesa (2) v smere vychýlenom až o 45° od smeru povrchovej dotyčnice (71) rovnobežnej s osou (7) valcového telesa (2). Vyčesávací valček sa...

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280647

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mládek Miloš, Tesař Oldřich, Kaplan Jaroslav, Pirkl Ladislav, Musil Dobroslav

MPK: D01H 4/30, D01H 4/32

Značky: rozvoľňovacieho, vyčesávací, mechanizmu, valček

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací valček (1) rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja obsahuje valcové teleso (2), vybavené na vonkajšom obvode zubmi (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní (6). Špirálová obvodová drážka (5) má vypuklé dno, pričom hĺbka axiálnych vybraní (6) je väčšia alebo sa rovná najmenšej hĺbke (53) špirálovej obvodovej drážky (5).

Nosné teleso vretena textilného, hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278859

Dátum: 05.10.1994

Autori: Tesař Oldřich, Kaplan Jaroslav, Kříž František, Mládek Miloš

MPK: D01H 7/04, D01H 7/10

Značky: dopriadacieho, nosné, textilného, těleso, bezvřetenového, hlavne, vřetena, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

V nábojovej časti (71) nosného telesa (7) vretena je pomocou pružne tlmiacich prvkov (6) uložené ložiskové teleso (5) vretena, na hriadeli (1) ktorého je na jednom konci upevnený rotor (2) a druhý koniec je spriahnutý s hnacím zariadením. Plocha priečneho prierezu steny nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa pritom s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) zmenšuje.

Plastický výplňový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268998

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaplan Jaroslav, Repš Václav, Sobotka Petr, Tomeš Oldřich

MPK: C09K 3/10, C09D 5/34

Značky: výplňový, plastický

Text:

...na sítě č, 5, podle ČSN 15 3105 smí být max, lo hmot. vápenatých,barnatých, zinečnatých nebo hlinitých soli kyseliny uhllčité, sírová, křemičitá nebo oxidů uvedených kovů, z 10,0 32 30,0 hmot, oleje neobsahujicího nenasycená vazby. o nax. kinetické viskozitě při 20 °c 100 muz/s a max. čísla kyselosti 0.1 mg KDH/g, z 3,0 až 20,0 hmot. butylkaučuku, z 0,1 až 5,0 hmot. skleněnáho vlákna délky 5 až 15 mm tex 50 až 150, z 0,1 až...

Kontinuální filtrační odstředivka s pulsačním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiedler Jiří, Pospíšilová Libuše, Kaplan Jaroslav

MPK: B04B 3/02

Značky: kontinuální, odstředivka, filtrační, pulsačním, výprazdňováním

Text:

...2, plnopláštovou kuželovou část Z a filtrační část §, je upevněn na dutém hřídelí Z,uloženém ve valivých ložiskàch lg, ll, zabudovaných v tělese 12, které je součástí podstavce 1. Na dutý hřídel g je na protílehlé straně k bubnu g přípevněn hydraulický válec lg selřemenící gi pro pohon odstředívky. Posuvné vyhrnovací dno 13je pístnící lg, procházející dutým hřídelem 3, spojene s pístem lg hydraulíckého válce lg. Hydraulické čerpadlo 11 dodává...

Zapojení pro řízení hydraulického rozvaděče u kontinuálních odstředivek s pulsačním vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 236089

Dátum: 01.12.1986

Autori: Fiedler Jiří, Kaplan Jaroslav

MPK: B04B 9/06

Značky: odstředivek, kontinuálních, rozváděče, hydraulického, zapojení, výprazdňováním, řízení, pulsačním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednodušší a spolehlivější řízení hydraulického rozvaděče ovládajícího hydraulický válec pro vyvození vratného pohybu posuvných částí odstředivek. Přestavování hydraulického rozvaděče (7) je řízeno elektrickými impulsy od elektrického relé (11), spojeného s výstupem z tlakového relé (9), umístěného v tlakovém okruhu.