Kamelander Ivan

Zařízení na čištění povrchu pracovních válců rovnačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270455

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baštinský Michal, Kamelander Ivan

MPK: B21D 1/02

Značky: pracovních, rovnačky, válců, povrchu, zařízení, čištění

Text:

...podle čáry l - l v obr. 2 a obr. 2 je zvlzlý řez a čáetečný pohled podle čáry ll - ll z obr. 1.Ve stojanu 3 jeou ulołeny dolní válce g otáčene nenunečeným způzobom od pohonu etroje. Vo zvizlo přeztavitelnám rámu g 1 jeou otočnč uložená horní válce g otáčená neneznačonýmzpůsobem od pohonu zlroje.Mezi dolníml válcl 3 jeou exlálnč poeuvne dolní tyče g, na ktorých jeou mezi roepirkaml lg uin-Íeny dolní čkrebky g, přičemž dolní tyče i jeou...

Aplanatický objektiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245643

Dátum: 15.10.1987

Autori: Drábek Richard, Nosek Pravoslav, Kamelander Ivan

MPK: G02B 11/06

Značky: aplanatický, objektiv

Text:

...vzdálenost aplanatického objektívu.Pro tloušťky jednotlivých členů platí následující relacekde symboly dl, dz, d 4 jsou tlouščky čoček aplanatiokého objektívu. Pro indexy lomu jednotlivých čoček platí následující vztahykde symboly nl, nz, n 3 jsou indexy lomu čoček aplanstického objektívu.Pro Abbeova čísla jednotlivých skel plati vztahykde symboly v 1, V 2, v 3 jsou Abheova čísla jednotlivých skel čoček aplanatického objektívu.Zvláště...

Vyhazovací zařízení výlisků z razníků na beranu klikového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238451

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kamelander Ivan

MPK: B30B 15/32

Značky: výlisků, vyhazovací, klikového, zařízení, beranu, razníků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zaručit spolehlivou pracovní funkci klikových automatických lisů vyhozením výlisků z razníku na beranu těsně za pracovní polohu beranu tak, aby výlisky byly vysunuty vyhazovačem ze zápustky do přenášecího ústrojí. Mechanicky pohon vyhazovačů z razníku na beranu má začátek vyhazovacího zdvihu a dosažení plného vyhození těsně za pracovní úvratí beranu, aby tvářené polotovary byly vždy nejdříve uvolněny z razníku vracejícího se...

Třecí špalíková brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 232688

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balaško Ján, Kamelander Ivan, Balaj Jozef

MPK: F16D 55/22, B21B 31/00

Značky: třecí, špalíková, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zachovat nezmenšený brzdný účinek automatickým předepínáním brzdných pružin i při opotřebení brzdných špalíků. Hydraulicky odbrzďovaná hlavní a záložní brzda tvářecích strojů, působící každá dvojicí brzdných špalíků na jeden brzdný disk, spojený s pracovním ústrojím stroje. Tělesa brzdy jsou nehybně uchycena na stojanu stroje, tělesa záložní brzdy jsou uchycena na stojanu výkyvně pro možnost kontroly funkce obou brzd snímáním...

Přenášecí zařízení polotovarů pro postupové lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232668

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kamelander Ivan

MPK: B30B 15/32

Značky: postupové, polotovarů, přenášecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro mezioperační přenášení polotovarů u víceoperačního postupového lisu s kleštinami pro uchopení polotovarů a jejich přenášení po ukončení operace k vedlejší zápustce, ve které se provede následující operace. Zařízení je opatřeno držákem kleštin, který je upevněn na nosné trubce mimoběžné k osám zápustek s vratně posuvným pohybem podél své osy pro přemísťování kleštin od jedné zápustky k vedlejší zápustce a zpět, jednak s...

Hydraulicky ovládaná brzda tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214140

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kamelander Ivan, Michlík Libor

Značky: strojů, tvářecích, hydraulický, ovládaná, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulicky ovládaná třecí brzda mechanických tvářecích strojů současně působící třecími špalíky z protilehlých stran kolmo na čelní plochy věnce brzdového disku, pevně spojené s brzděným hřídelem, přičemž třecí špalíky jsou spojeny s pístky, posuvně uloženými v brzdových tělesech, vyznačená tím, že brzdová tělesa hlavní brzdy (6a, 6b) jsou pevně spojena se stojanem (l) a brzdová tělesa záložní brzdy (7a, 7b) jsou střídavě rozložena s brzdovými...