Kalvoda Vladimír

Jednotka hydraulického ovládania dnového a zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287349

Dátum: 08.07.2010

Autori: Kalvoda Vladimír, Szabo Marek

MPK: F16K 24/00, F15B 7/00, B61D 5/00...

Značky: jednotka, hydraulického, zavzdušňovacieho, ventilu, dnového, ovládania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná jednotka slúži na spodné vyprázdňovanie kvapalných a viskóznych substrátov zo železničných cisterien s automatickou ochranou proti vzniku podtlaku počas vyprázdňovania a s exaktnou signalizáciou otvorenej a zatvorenej polohy týchto ventilov. Ručnými ovládacími pákami (3) sa ovláda cez kinematický pákový prevod tvorený unášačom (4), prevodovou pákou (5) a kyvnou ovládacou pákou (6) ovládací vlnovcový hydraulický valec (11) s uzavretým...

Jednotka hydraulického ovládania pre zavzdušňovací ventil a dnový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12164

Dátum: 20.11.2007

Autori: Kalvoda Vladimír, Szabo Marek

MPK: B65D 90/34, F15B 7/00, B61D 5/00...

Značky: hydraulického, ventil, jednotka, zavzdušňovací, ovládania, dnový

Text:

...polohy ventilov. Pohyb opernej hlavy g a signalizačnej páky 1 ~ 1 je vymedzený pozdĺžne drážkou Q v nosnom telese l, cez ktorú prechádza stredový čap l Dvojramenná páka 251 s blokovacím ramenom z a nárazníkovým ramenom 26 je uložená otočne v blokovacom držiaku 21, kde je uložená vratná pružina 28 opretá o koniec nárazníkového ramena ZQ. Blokovací držiak Ľ je uchytený na nosnom telese l tak, že Vuzavretej polohe zavzdušňovacieho ventilu 29 a...

Jednotka hydraulického ovládania dnového a zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4727

Dátum: 05.04.2007

Autori: Szabo Marek, Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 24/00, F16K 27/00, F16K 31/44...

Značky: zavzdušňovacieho, hydraulického, ventilu, ovládania, dnového, jednotka

Text:

...hriadeli 21 s ukazovateľmi 22 polohy ventilov. Pohyb opernej hlavy 12 a signalizačnej páky 14 je vymedzený pozdĺžne drážkou 23 V nosnom telese l, cez ktorú prechádza stredový čap 13. Dvojramenná páka 24 s blokovacím ramenom 25 a nárazníkovým ramenom 26 je uložená otočne v blokovácom držiaku 27, kde je uložená vratná pružina 28 opretá o koniec nárazníkového ramena 26. Blokovací držiak 27 je uchytený na nosnom telese l tak, že V uzavretej...

Mechanicko-hydraulická ovládacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4046

Dátum: 03.01.2005

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/00

Značky: jednotka, mechanicko-hydraulická, ovládacia

Text:

...obr. l je tvorená ručnou ovládacou pákou 1, ktorá je z každej strany železničnej cistemy cez ovládací hriadeľ 2 pevne spojená s centrálnym unášačom 3 kĺbovo spojeným s prevodovou pákou 4 kĺbovo spojenou s kyvnou ovládacou pákou 5 otočne uloženou na čape 6 nosiča 7, pričom krátke rameno 8 kyvnej ovládacej páky 5 je kĺbovo spojené s tyčou 9 ovládacieho vlnovcového hydraulického valca 10,ktorá je ukončená dilatačnou drážkou 23, cez ktorú...

Koncový klapkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4045

Dátum: 03.01.2005

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 17/19, F16K 7/12

Značky: koncový, ventil, klapkový

Text:

...na prírubu z nádrže v priečnom reze.Príklad uskutočnenia Koncový klapkový ventil na uzatvorenie a otvorenievýtoku kvapalných médií z nádrží a zásobníkov podľa obr. je tvorený plochým telesom 1, V ktorom je excentricky vy tvorená priechodná valcová dutina 2 V homej časti s priechodným obdĺžnikovým vybratím 3, v ktorom je dvoma presnými skrutkami 16 uchytená jednodielna klapka 4 v priečnom vybraní 5 ovládacieho hriadeľa 6 uloženého priečne...

Poistný bezpečnostný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3009

Dátum: 08.10.2001

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F17C 13/04

Značky: poistný, ventil, bezpečnostný

Text:

...l ,ktoré je uchytené zapustenými skrutkami 19 s utesnením tesniacim krúžkom Q na blokovú prírubu Q plášťa 22 železničnej cistemy , v ktorom je v hornej časti osadený plameňový filter g a v spodnej častije vytvorené ploché sedlo 3 , na ktoré dosadá tanier 5 s centrickým tesniacim krúžkom j podtlakového ventilu , ktorýje dotláčaný na ploché sedlo g po obvode troma pružinami Z podtlakového ventilu osadenými na troch vodiacich skrutkách §...

Prielez s bajonetovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2481

Dátum: 12.06.2000

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/10

Značky: uzáverom, bajonetovým, prielez

Text:

...uzáverom , ktorý jesituovaný vo vodorovnej polohe aje opatrený ochranným obvodovým krytom .Prielez s bajonetovým uzáverom podľa Obr.1 má na prírube 1 plášťa g prielezu , v ktorej je vytvorená obvodová drážka g pre jazyčkové tesnenie g otočne uložený väzbový prstenec Q , na ktorého homej časti je po obvode vytvorených osem zubov Q s nábehmi ,pričom na radiálnej časti obvodu je časť ozubenia Z , s ktorým je v zábere ozubený pastorok § s...

Signalizačné zariadenie na zavzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2480

Dátum: 12.06.2000

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/32, B61D 5/00

Značky: ventil, zavzdušňovací, zariadenie, signalizacné

Text:

...tiahla 11 je naskrutkovaný unášač 22 , ktorý je kinematicky spojený čapom Q cez dvojdielnú páku gel a väzbovú páku 15 s otočným ramenom g§ pevne spojeným so signalizačným hriadeľom 12 uloženým otočne V nosiči 28 na nosnom ramene l a na oboch bočných stranách železničnej cisterny v čelných doskách 12 , kde sú k nemu uchytene ukazovatele Q prekrývajúce signalizačné okienkág v čelných doskách Ľ , v ktorých je uložený aj ovládací hriadel Q s...

Ovládacia hydraulická jednotka zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2098

Dátum: 12.03.1999

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 47/04, F16K 21/12, F16K 24/00...

Značky: hydraulická, zavzdušňovacieho, jednotka, ventilu, ovládacia

Text:

...stranou čapom Q na rameno Z páky § ovládajúcej zdvihaciu tyč 2 ventilu LQ dnového výpustu ,pričom spodné úchytné teleso g je uchytené na držiak l 1 plášťa t dnového výpustu. Homý vlnovec l je opatrený homým úchytným telesom 14 , v ktorom je posuvneuložená homá vodiaca tyč lg homého vlnovca l§ , ktorá dosadá na tanier Q zavzdušňovacieho ventilu, pričom home úchytné teleso L 1 je uchyteně vo výstupnom telesa l 7 zavzdušňovacieho ventilu ....

Velkoobjemový bubnový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 260179

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: C02F 3/08, B01D 33/08

Značky: filter, bubnový, velkoobjemový

Text:

...z možných konštrukčných riešení na výkre 4se, kde na obr. il. je VGYKlOOĎjDIIIDVÝ bubnový filter na vodu V pozdĺžnom reze a na obr. 2 je jeho priečny rez.Veľkoobjemový bubnový filter na vodu na obr. l a obr. 2 pozostáva zo vstupnej nosnej rúry 1 so vstupným hrdlom 2 filtrovanej vody a snátokovou hubicou 3, ktorá je súose pevne napojená na zbernn nnsnú rúru 4 so zberačom 5 odfiltrovaných nečistôt a zberným výstupným hrdlom E, pričom zberná...

Klapkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1871

Dátum: 08.07.1998

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 1/46, F16K 1/52, F16K 1/32...

Značky: klapkový, ventil

Text:

...je uložené v držiaku g a tesncne tesniacim krúžkom 15 . Klapka Q je na hriadeli Q/ñksovaná pružným kolíkom 3 l . Plášt 1 je opatrený duplikátorovýní plášťom Q k.Na Obr.3 je tesniaca čast klapkového ventilu , kde tesniací element 10 je tvorený aktívnym elastickým O-krúžkom uloženým medzi šikmými plochami 17 operného disku § a dotláčacieho disku 9 . Operný disk § je pevne spojený s klapkou Q a dotláčací disk 2 je osove posuvne uložený v...

Poistný integrovaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1448

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/32, F16K 17/00

Značky: ventil, poistný, integrovaný

Text:

...Č a sedlo § pretlakového hrncového ventilu 7 tesnené vočiblokovej prirube l tesnením 8 a opatrené tesniacim krúžkom 9 pretesnenie taniera lg pretlakového hrncového ventilu 7, ktorý je vedenýnajmenej troma vodiacimi plochami ll sedla Q, pričom je dotláčaný nastavitelnou pružinou lg cez dno lg, ktorá je predpätá cez dotláčací disk li s otvormi lg pomocou dotláčacej matice lâ v hlavnom opernom disku 1. Dno lg pretlakového hrncového ventila 1...

Odvzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1445

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 17/00, B65D 90/32

Značky: odvzdušňovací, ventil

Text:

...časť odvzdušňovacieho ventilu s pomocnou blokovou prírubou.Odvzdušňovecí ventil podľa obr.l pozostáva z ventilového telesa lmenej dvoma otvormi 4 tvoriacimi spoločne jeden celok, Zo spodu voventilovej prirube g je osadené ventilové sedlo Ž priskrutkované skrutkami ll z hornej strany k ventílovej prírube g. K spodnej častiktoré je tvorené ventilovou prírubou 2 a valcovým nosičom 1 s naj valcového nosiča 3 úchytnými pätkami § je...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1444

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 39/02, B67D 3/00

Značky: dnový, středový, výpusť

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prírubou g a valcovým nosičom 3 s dvoma až štyrmi otvormi g,.ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok, pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilo a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami Ž je priskrut 2kované operná vodiaca doska 6, v ktorej je uložený dnový ventil Zs pružinou 8. K ventílovej prírube g je nezapustenými skrutkami 3uchytená priruba lg telesa ll dnovej výpuste,...

Dnová výpusť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1376

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B67D 3/02, B65D 90/54

Značky: dnová, výpusť

Text:

...ventílu §. Operná doska 1 dnového ventilu § je ucnytená pomocou troch stĺpíkov gg v b 1 okovejprírube Ä, ktoré súčasne upevňujú sećlo g dnového,ventilu §, ktorý je opatrený prítlačnou pružinou gg, Eloková prírušäýšĺivarená k pléšťšłí železničnej cisterny. Ovládacia tyč g je pevne spojená s tlačnon tyčou gg vo vnútri vlnovca l, ktorá je vedená vo vodítku ll, pričom je ovládaná cez páku g tlačným trňom gg, ktorý je uchytený spoločne s pákou...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1295

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/54, B65D 90/62, B65D 39/02...

Značky: dnový, středový, výpusť

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prirubou g a valcovým nosičom1 so štyrmi otvormi gg, ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok,pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilovésedlo 5 prískrutkované zo spodnej strany k ventílovej prírube 2a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami 2 je priskrut 2kovaná operná vodiace doska §, v ktorej je uložený dnový ventil 1 s pružinou §. K ventílovej prírube g je nezapustenými...

Prevodovka s deformačným prstencovým kolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267071

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, prstencovým, deformačným, kolom

Text:

...velmi kompaktnú stavbu prevodovky.Prevodovka s deformačným prstencovým kolom podľa vynálezu je schématicky znázornená V jednom z možných konštrukčných prevedení na výkrese, kde na obr. 1 je pozdlžny čiastočný rez elektroprevodovkou a na obr. 2 je priečny rez unášačom s dvojicou kladiek so schématickým znázornením pevného kola a vstupného vonkajšieho ozubenia roztečnými kružnicami.Elektroprevodovka na obr. l a obr. 2 pozostáva z unášača l...

Univerzálna hlavica polného horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265799

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: F23D 11/18

Značky: horáka, univerzálna, polného, hlavica

Text:

...a prívodom pary do hlavných trysiek cez dilatačné rúrkové prívody vedené v dilatačných objímkach tesne po vnútornom obvode plašta zníži tepelne mechanické namáhanie hlavného parného systému, ktorý je vzdialený od tepelne exponovanej časti hlavice, pričom je umožnené dokonalé dávkovanie hlavnej pary do plameňa aj ked dôjde po dlhodobejšom prevádzkovaní k čiastočnej deformácii a ovalite plášťa, pretožetrysky vždy kopírujú horný obvod plášta, a...

Polohovacie zariadenie pre zváranie U-rúrok výmeníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265550

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 37/04

Značky: tepla, zariadenie, výmeníkov, polohovacie, zváranie, u-rúrok

Text:

...polohu zhora, nie je technicky nutné pulzačné zváranie, pričom je možné používat do koreňa hydraulicko-pneumatickú chladenú podložku. Z uvedeného dôvodu je príprava na zváranie a samotné zváranie časove menej náročné voči orbitálnemu automatové mu zváraniu.Polohovacie zariadenie pre zváranie U-rúrok výnennikov tepla podľa vynálezu je schematicky znázornená v jednom z možných konštrukčných prevedení, kde na obr. 1 je celkový bočný pohlad...

Horákový nástavec pre širokopásmový nahrievací plameň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265348

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 7/10

Značky: plameň, nástavec, širokopásmový, nahrievací, hořákový

Text:

...plameňa pozdĺž šírky pásma ako i dodatočnú variabilitu intenzity plameňa pozdĺž šírky pásma výmenou rozdelovacích prepážok a usporiadaním kruhových vložiek, pričom rozdeľovacie prepážky priaznivo znižujú náchylnost na spätné šlahnutie u kyslík-acetylénového plameňa. Konštrukčná koncepcia umožňuje jednoduchú výrobu horákových nástavcov bez rozmerového a tvarového obmedzenia.Horákový nástavec pre širokopásmový nahrievací plameň podľa vynálezu je...

Krokovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263585

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21D 43/02

Značky: zariadenie, krokovacie

Text:

...pružných silenblokov 8 uchytené rdve pevné odpružené vodiace lišty 9 s podpernými kladičkami 10 a dve prestavitelné odpružené vodiace lišty 11 s podlpernými kladičketmi 10, ktoré sa nastavia na šírku dierovanného plechu 16.odpruženie pomocou pružných silenblokov 8 zabezpečuje voľný ,posuv plechu 18 cez dierovavciu jednotku 18, pričom pri dierovani nedochádza k detormáciam plechu 16. V strednej časti rámu 2 je medzi priečnikmi 7 vytvorený...

Dvojdielný vzduchový kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 261668

Dátum: 10.02.1989

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: F28B 1/06

Značky: vzduchový, kondenzátor, dvojdielny

Text:

...4nom ráme zachovanie plošnej kompaktnosti ako u doterajších konštrukcií veľkoobjemových vzduchových kondenzátorov, pričom však dĺžka rebrovaných rúrok v podchladzovacej časti a kondenzačnej časti je maximálne 6 m a pri vzniku netesností z dôvodu korózie je potrebné vymieňať len vadnú kondenzačnú časť.Dvojdielný vzduchový kotldenzátor podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom konštrukčnom prevedení 41 a výkrese v bočnom pohľade bez...

Ventil s plochým sedlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259398

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 11/14

Značky: plochým, ventil, sedlom

Text:

...S SA - SB. Výhodou rlešenia je jednoduchá výroba a údržba plochého sedla a plochej tesniacej vložky.Ventil s plochým sedlom podľa vynálezu je schematicky znázornený v dvoch možných konštrukčných prevedení na výkrese,kde na obr. 1 je v reze priamy ventil s plochým sedlom s tesniacou membránou a naobr. 2 je v reze rohový ventil s plochým sedlom.Priamy ventil obr. 1 s plochým sedlom pre malé prietoky do prietočného priemeru 3 mm má...

Vysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 257842

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F28F 9/00, F16L 51/02

Značky: aparát, rúrkový, teplovýmenný, protiprúdový, vysokotlaký

Text:

...aparátu 5 dilatačným prvkom podľa vynálezu zabezpečuje uchytenie vonkajšieho konca vlncvcového kopenzátora cez väzbovú prirubu ku komore a druhého konca k Výstupnému hrdlu v blizkosti plávajúcej hlavy namáhanie vlnovcového kompenzátora len vonkajším pretlakom od tlaku v medzirúrkovom priestore plášta,čo je výhodné predovšetkým pre použitie u teplovýmenných aparátov, kde sú veľmi vysokéVysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rútkový aparát s...

Teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 256561

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16L 51/02, F28F 9/00

Značky: protiprúdový, rúrkový, aparát, teplovýmenný

Text:

...cez delený dotláčaci krúžok, JFÍČOID iadstavec je pevne alebo rozoberaitelne spojený s komorou plášťa. ~ U teplovýmenného protiprúdového rrsrkového aparátu s dilatačným prvkom podľa vynálezu je zabezpečený dilatačný posuv vo vnútornej časti aparátu konštrukőntým u 4miestnením kompenzátora medzi veko plávajúcej hlavy a väzbový krúžok výstupného hrdla, ktorý je spojený S opernou prírubou komory plášta, takže príruba výstupného hrdla nedilatuje....

Tvarovacia hlava pre výrobu pasivných špirálových víričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256160

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21F 3/06

Značky: výrobu, tvarovacia, pasívnych, víričov, hlava, spirálových

Text:

...uložená deformačná hlavice 7 s fixovanim vzájomnej uhlovej polohy voči vodiacej hlavici 3 zaisťovacou skrutkou 19. V -detormačnej hlavici 7 opatrenej kruhovou centrovacou dutinou 8 sú priečne súmerne voči osi uchytené dva tvar-ovacie vaičeky 9. Kovová páska 2 U odvíjaná z nezakresleného kotúče prechádza cez vodítko 21 a je pomocou dvojice ryhovaných posuvových kladiek 11 tlačené cez vodiacu drážku 5, -kruhovú vodiacu dutinu B, .medzeru 22...

Tlakový filter s kontinuálnou filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254918

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B01D 29/04

Značky: filtráciou, tlakový, filter, kontinuálnou

Text:

...33, v ktorých je uložený nabonový hriadel 9, v ktorého dutine 1 U je neotočne axiálne posuvné pomocou vymedzovacej skrutky 11 uohytený nosný hriadel 12 prechádzajúci vodiacim domčekom 3 do výstupného priestoru 13 telesa 1, kde je k nemu uchytená jedna prečisťovacia hubica 14 opatrena tryskami 15 a obvodovou tesniacou lištou 16 a cez spojovacie puzdro 17 V deliacich doskách 18 vyustuje do vstupného priestoru 19 veka 2 U, kde je k nemu...

Nosný velkoplošný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 254665

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01D 3/22

Značky: rošt, nosný, veľkoplošný

Text:

...0/0 väčšia voči prierezovej ploche chemického aparátu, pričom priečne prúdenie pracovného média cez priepustnú plochu zvyšuje rovnomernost prúdenia prierezom náplne, čim sa zväčšuje ú 4činnost chemického procesu. Ďalšou výhodou je jednoduchá výroba rovnoramenných trojbokých hranolov bez nároku na špeciálne strojné zariadenie.Nosný velkoplošný rošt podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na...

Mechanický nárazník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240819

Dátum: 01.01.1988

Autori: Smetana Pavel, Kalvoda Vladimír

MPK: B61G 11/00, B21B 39/00

Značky: nárazník, mechanicky

Text:

...nérazníků se odstrauí mechanioldšm nárazníkem dle vynálezu, tvořeným závažím a pékovým meohenismem, jehož podstata spočívá v tom, že závałí je na vodorovném ramena, které .je uloženo na nosném vodorovném čepu, kde spodní plocha-závaží je opatřsm. zekřivením, jímž dokedá na kladka jednoho ramene svislé dvojramen né páky, kyvné uložené na vodorovném šepu, kde druhérsmenosvislé dvojramenné páky je pojcvacím čepem napojenc na voderovnou...

Dvojplášťová tlaková nádoba s vnútornou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252974

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01J 3/04

Značky: tlaková, nádoba, vnútornou, izoláciou, dvojplášťová

Text:

...regeneračného cyklu a zvýšenia účinnosti regenerácie k dosiahnutiu vyšších objemových výkonov a účinnosti adsorpcle.Dvojplášťová tlakové nádoba s vnútornou izoláciou podľa vynálezu je schématicky znázornená v jednom z možných konštrukč 4ných prevedení na priloženom výkrese, kde je nárys adsorpčného aparátu v reze.Adsorpčný aparát pre oddelovanie C 02 a HzO z technologického vzduchu pre výrobu kyslikaa dusíka pozostáva z vonkajšej tlakovej...

Složené klínové pero

Načítavanie...

Číslo patentu: 240071

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16B 2/14

Značky: složené, klinové

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že základní klín je úkosovitě osazen jednak na horní ploše pro vložení horního klínu, jednak na Spodní ploše, která doléhá na spodní klín.Použitím složeného klínového pera ke spojení součástí se dosáhne stejných silových přenosových poměrů pro oba smysly otáčení a zcela se vymezí vůle mezi složeným klínovým perom a bočními stenami drážek spojovaných součástí. Pro složené klinové pero vyhovují...

Temperační skříň pro laboratorní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 240065

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B01L 1/00

Značky: skříň, temperační, účely, laboratorní

Text:

...výkrese, na němž obr. l představuje nárys skříněve svislém řezu a obr. 2 půdorys skříně podle obr. 1.V příkladném provedení má temperační skřín tvar šestibokého hranolu, jehož boční stěnyl jsou provedeny z materiálu s dobrými tepelné-izolačními vlastnostmi. Vnitřní prostor skříně je dvěma vodorovně uspořádanými přepážkami grozdělen na tři dílčí prostory. Ve špodním dílčím prostoru 2 je umístěna ventilátorová jednotka i vybavená...

Prípravok na montážne rovnanie hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250587

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21D 1/06

Značky: rovnanie, montážne, hriadeľov, prípravok

Text:

...krútiacimi momentami pôsobiacimi symetricky voči poškodenému miestu hriadela, pričom nedochádza k dodatočne miestnej deformácii v poškodenom mieste ani V riadiálnom ani axiálnom smere a je možné mechanicko-tepelné rovnanie s ohrevom oblasti poškodeného miesta počas rovnania.Prípravok na montážne rovnanie hríade 1 ov podľa vynálezu je schématicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na výkrese, kde je celková zostava...

Beztlakový bubnový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 250042

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01D 33/06

Značky: bubnový, filter, beztlakový

Text:

...v reze, na obr. 2 je »bočný vpohlad na beztlak-ový bwbnový filter v reze a na obr. 3 je bočný detail beztlavkového bubnového filtra s k-ombinovaným čistením filtračného sita.Beztlakový busbnový filter pre odfiltrovävanie mechanických nečistôt z odpadových ropných látok .na obr. 1 a obr. 2 pozostáva z vane li a filtraičného bubna 1, ktorý je tvorený .pevnou bočnou stenou 20 a delenou od-nimatelnou »bočnou stenou 9, medzi ktorými sú po obvode...

Tlakový filter s diskontinuálným čistením a filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250041

Dátum: 15.04.1987

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: B01D 33/06

Značky: diskontinuálným, tlakový, čištěním, filter, filtráciou

Text:

...»drôt 25, na ktorom je navinutá filtračná prepážka 26 tvorená dvom-a n-osnými sitami, medzi ktorými je filtračné mikrosito.~Filtračný buben 1 je uložený na jednej strane pomocou čapu 2 vo veku 3, pričom na čap 2 je nadvpojený Výstupný náhonový hriadel 4 prechádzajúci upchávrk-ou 27 a na druhej strane pomocou ložiskového domčeka 5 spojeného s xdelenou ibočnou stenou 6 filtračného bubna 1 na nosnej rúre 7, lktorá je cez prirubu 8 uchytená...

Jednodielna ušná známka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249857

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Pekarik Marian

MPK: A01K 11/00

Značky: ušná, jednodielna, známka

Text:

...uhlom sklonené fixačne výstupky.U jednodielnej ušnej známky podla vynálezu umožňuje konštrukčné riešenie súbežnú perforáciu ucha s jej nasadením a fixovanim rna uchu zvieraťa jedným stlačením kllešti priložených k u-chu zvierata, pričom je výhodou, že uš-ná známka je jednodielna bez kovových častí.jednodielna Lišná známka podľa vynálezu je schematicky znázornená v jednom možnom konštrruk-čnom prevedení na výkrese,kde na obr. 1 je nárys...

Zařízení k měření ulehlosti a vlhkosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239605

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Frimm Richard, Baránková Edita, Minczinger Štefan, Pekarik Marian

MPK: G01N 33/24

Značky: vlhkosti, měření, ulehlosti, půdy, zařízení

Text:

...v důsledku velmi proměnlivých fyzlkálních vlastností püdy na jednotlivých měřených místech.Nedostatky stávajících řešení zařízení pro měření ulehlosti půdy a její vlhkosti jsou V podstatné míře odstraněny zařízením podle vynálezu pro měření ulehlosti a vlhkosti půdy,jehož podstata spočívá v tom, že držák, uložený čepem ve slupicą je ve své spodní části opatřen pracovním orgánem, přičemž držák je v horní části opřen o siloměrný člen a ve...

Prípravok na odvrtávanie kruhových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237828

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23B 41/08

Značky: odvrtávanie, otvorov, prípravok, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Odvrtávací prípravok je určený na odvrtávanie kruhových otvorov na rovinných, valcových a guľových stenách tlakových nádob a zariadení v montážnych podmienkách, kde nie je možné použiť tepelné delenie ani trieskové vypichovanie otvorov. Odvrtávací prípravok sa skladá z kruhovej nosnej dosky s upínacími segmentami a vŕtacej dosky s vodiacimi otvormi osadenej prestaviteľne otočne na kruhovej nosnej doske, pričom vŕtačka je uchytená v suportoch na...

Zariadenie na ostrihovanie otrepov na dielcoch z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249205

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23D 17/00

Značky: plechů, dielcoch, ostrihovanie, zariadenie, otrepov

Text:

...je k rámu 2 uohyterra.nak-láypacímu-čapcm 3 a zaisťovacími skrutkarni ~ 4 ~na jevj-výstupný hriadeľiä je ukončený štvorbuzovou ostrihovacou frézou B, ktorej strižne čelo 7 zubov 8 (obr. 2 je skosené pod uhlom a v rozmedzí 3 ° až 6 °, pričom vzdialenosť H »osi naklápaclehvo čapu 3 íotdąroviny~ stredrréhocstrižného priemeru D itrézy 6 je určenej vzťahom H D 2 tgo. Naklárpací čap 3 umožňuje nakionenie ostrihovacej frézy 6 do dvooh...

Nosný sviečkový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 249230

Dátum: 12.03.1987

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: B01J 19/24

Značky: rošt, sviečkový, nosný

Text:

...priepustnú plochu veľkoplošných sviečkových vložiek, ktorá môže byť väčšia až o 40 voči .prierezovej ploche chemic 4kého aparátu, pri-čom priečne prúdenie pracovného média cez príepustnú plochu zvyšuje rovnomernosť prúdenia -prierezom náplne, čím sa zvyšuje účinnosť chemického procesu. Ďalšou výhodou je jednoduchá výroba nosného sviečkového roštu bez nárokov na špeciálne strojné zariadenia a jednoduchá údržba a výmena .náplne vzhladom k...