Kalina Jaroslav

Ventil pro řízení tlakového vzduchu, zejména u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267738

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacích, strojů, vzduchu, ventil, vzduchových, řízení, zejména, tlakového

Text:

...li n ovládací těleso l§ jsou navzájom sevřeny neznázorněnými svorníky. Člnné průměry Q dolní membrány lg, kužolky Q o horní membrány lg jsou v podstatě stejné. V ovládaním tělese lg je na čopu ll otočně uloženn jedním koncem ovládací páka l§, ktoré je odtlačovéns od ovládncího těleso lg zkrutnou pružinou lg. Druhý konec ovládací páky l§ má ložiska 39 opatřené bnndáží gl např. z plastické hmoty, pro záběr s neznázorněnou vačkou. Mezi čepem...

Zařízení k postupnému zavádění útkových nití do prohozních trysek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266016

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mundl Jiří, Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/38

Značky: nití, stroje, prohozních, postupnému, trysek, zařízení, tkacího, útkových, zavádění

Text:

...dílčích vedení lg, zaústěných přes zpětné ventily ll do jednotlivých směšovacích komor 5 hlavních vedení l. Pomocné vedení Q je zaústěno do vícepolohového přepínače 2 prostřednictvím vstupního hrdla ll ústicího do vstupního kanálu ll, vytvořeného v desce ll a dále pak centricky v otočném voliči ll přepínače g. Mimo centricky umístěný vstupní kanál ll je ve voliči lg vytvořen excentricky výstupní kanál lg volitelně zaústěný do některého ze...

Elektromagnet, zejména pro elektromagnetické pneumatické ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 264693

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F16K 31/06

Značky: ventily, elektromagnet, zejména, pneumatické, elektromagnetické

Text:

...a dále i prostorové uspořádání uložení nevýhodné.Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektromagnet, jehož podstata spočívá v tom. žev horním jádru jsou upevněny dva dorazy na .svých čelech opatřené tlumicími plochami pro záběr s kotvou, přičemž ložiska jsou uložena V kostřc.Výhodou elektromagnetu podle vynálezu je,h Cluul Icolvy je V krnjiííclí mlolíĺíclí llumclt pružnými pouzdry s tlumicíltíi plochami.Další výhodou je dlouhá životnost...

Zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263784

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/30

Značky: strojích, rozvodu, tlakového, zapojení, vzduchu, vzduchových, tkacích

Text:

...je umístěn polohový snímač gł, který je polohovým vedením gg pŕipojen do řídioího a vyhodnocovaoího zařízení ga, do kterého je dále rychlostním vedením 31 připojen rychloltní snímač lg. Tryskový redukční ventil li je opatien tryskovým nastavovacím zařízením gg, ktoré je propojeno s řídicím a vyhodnocovacím zařízením 33. Přifukovací redukční ventil gg je opatłen přifukovacím nsstavcvacím zařízením gg, které je take propojeno s řídicím a...

Zařízení pro cyklické odvíjení útku na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263527

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Plička Ladislav, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/36

Značky: odvíjení, útku, strojích, zařízení, cyklické, vzduchových, tkacích

Text:

...tkacího stroje. Útek 3 je veden z předlohovécívky i přes vstupní vodič Ž do dutého hřídele Š a navíjpoíhokídla Z a na úložuou plochu § bubnového zásobníku I a přesvýstupní vodič 9 do prohozní trysky 10, V bubnovém zásobníku 1je umístěn neznázorněný převodový mechanizmus zakončený výstup~ním hřídelem 15. Na kuželi 1 výstupního hřídele 11 je nasaze na unášccí růžioe 13, na níž jsou na čepech 1 h výkyvně uloženyzuhy 15. Zuby jsou opatřeny...

Způsob držení útků v prohozních tryskách vzduchového tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263526

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mundl Jiří, Směták Vincent, Kalina Jaroslav, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, provádění, stroje, tohoto, způsobu, tryskách, prohozních, útku, tkacího, držení, způsob, vzduchového

Text:

...1 je přiveden do dutiny Q rozvodného tělesą 1. Vätev vedení tlnkového vzduchu od větrníku g přes elektroventil 5 do dutiny Q, ktorý podle programu v předem určené čase tlukový vzduch dúvkuje, lze označit Jako řizený přívod. Z dutiny Q Je tląkový vzduch veden šroubenín § do hadice 2 a k prohozniu tryakůe Lg» Do dutiny Q rozvodnéhotě 1 ésa 1 je zaúetěn kanál łł epoJený přes ventil łg e vetrníken 3. Ventil łg je během funkce tkdcího...

Podpěra tkaniny v místě přírazu paprsku ve tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 262472

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holub Jindřich, Kalina Jaroslav

MPK: D03J 1/22

Značky: místě, přírazu, paprsků, podpera, stroji, tkacím, tkaniny

Text:

...v místě płírazu paprsku vytvořena z alespoň dvou přestavitelných ramen nesoucích souvislou lištu a vyznačena tím, že souvislá lišta je vytvořena jako otevřený profil, nasunutý na horní přední konce přestavitelných ramen otevřenou stranou profilu dolů, dnem profilu nahoru. Lišta je na přestavitelných ramenech držena vahou vyráběné tkaniny.Výhodou popéry tkaniny podle vynálezu je, že je výrobné velmi jednoduchá, její montaž na stroj a...

Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262393

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Ptáček Adolf

MPK: D03D 47/00

Značky: strojů, více, zařízení, prošlupu, vstupní, držení, tkacích, útku, straně, jehlových

Text:

...stojí proti stavitelnému dorazu lamely lg, atdl zvedáky llg, llg, llg, llg jsou naklápěny proti směru hodinových ručiček tažnými pružinami, přičemž natočení zvedáků je omezeno předním dorazem lg. Konec zvedáků llg, lgg, llg, llg protilehlý ramenům ll, ll je uzpůsoben pro volitelný záběr s nožem lg, jeho zdvih je ovládán vačkou lg, jejíž otáčení je eynchronnís neznúzorněným hlavním hřídelem tkacího stroje. Volitelný záběr zvedáků llg, llg, llg,...

Zařízení k uvolňování útkové niti ze zásobníku, zejména vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259955

Dátum: 15.11.1988

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/34

Značky: uvolňování, útkové, zařízení, strojů, tkacích, zásobníku, zejména, vzduchových

Text:

...na přiloženýoh výkresech, kde značí obr.1 celkové ušpořádá.Pi zařízení na vzduchovém tkcím stroji, obŕ-2 P°h 1 ed Z b°k nazásobník útkové niti 5 nevíjecím hříqelem a zadŕžovacími pro středky, obr.3 čelní pohled na zásobník útkove niti e příkladným rozmístěním zedržovacích prostředků. Úvolňování útkové niti ze zásobníku při jejím zanášení do pro šlupu bude objasněno na příkladném provedení zařízení, zna§arÁŕnšním na obr.1, u něhož je na...

Zařízení pro elektromagnetické ovládání vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258758

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: členu, vícepolohového, akčního, elektromagnetické, ovládání, zařízení

Text:

...s neznázorněnými kotvami v elektromagnetech gg. Elektromagnety gg jsou pevně spojeny s tělesem l. Uvedené uspořádání umožňuje posouvání táhel lg, natáčení prvního sečítacího prostředku âg a posouvání a natáčení následných sečítaoích prostředků a posledního sečítaoího prostředku âg. Zdvihy jednotlivých elektromagnetů gg jsou různé a nastaveny tak, aby zdvih elektromaqnetu gg spojeného táhlem lg s následným sečítacím prostředkem nebo posledním...

Zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovládaného vícepolohového akčního členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258757

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: G05D 3/10

Značky: elektronické, zapojení, členu, elektromagnetický, vícepolohového, ovládaného, řízení, akčního

Text:

...výstupních vodičů s příslušnými elektromagnety elektromagnetického akčního členu.Výhodou zapojení pro elektronické řízení elektromagneticky ovladanáho vícepolohováho akčního členu je prakticky přímé spojení číslicověho signálu s elektromagnetickým akčním členem a z toho plynoucí jednoduohost zdůrazněná ještě tím, že odpadá zpětná vazba a přísluš né elektornické obvody, přičež přesnost a opakovatelnost nastavení polohy výetupního členuje...

Způsob úpravy povrchu syntetických diamantů určených pro výrobu diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244265

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: B24B 3/00

Značky: diamantu, výrobu, nástrojů, způsob, povrchu, diamantových, úpravy, určených, syntetických

Text:

...povlaků při výrobě nástrojů s upravenými povrchy diamantů je zkráceno o 80 . Další výhodou uvedeného způsobu je zlepšení kvalitativních požadavků na jakost galvanického povrchu nástroje jako například rovnoměrnost rozložení diamantů na povrchu nosného tělesa, odstranění nárustků na zrnech a podobně.Syntetické diamanty dle způsobu jejich výroby, použitém katalyzátoru, druhu grafitu a termodynanických podmínek při vlastní syntéze zechycují...

Zařízení k přívodu tlakového vzduchu na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255771

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Plička Ladislav, Směták Vincenc

MPK: D03D 51/12, D03D 47/30

Značky: bezčlunkových, vzduchu, strojích, zařízení, tkacích, přívodů, tlakového

Text:

...zařízení, u něhož je vyhodno~ covací obvod l spojen svým prvním výstupem se vstupem hlavního ovladače 3 a svými dalšími jednotlivými výstupy sevstupy jednotlivých vedlejších ovladačů 3. Hlàvuí ovladač gje svým výstupem spojen s ovládacím vstupem hlavního škrticího Ěstrojí Q, které je spojene svým hlavním vstupem přes hlavní ventil js výstupem hlavního zásobníku Q a svým výstupem se vstupem hlavní trysky 1, do níž je zaveden ůtek §....

Způsob tkaní na vzduchovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255297

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Pícha Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, způsob, způsobu, stroji, tkacím, vzduchovém, tkání, provádění, tohoto

Text:

...spojen se vzduchovým přepínačem lll, osmý výstup gg je spojen s druhým vzduchovým přepínsčem llg a devátý výstup 5 je spojen s třetím vzduchovým přepínačem llg. Zařízení k provádění způsobu podle vynálezuzařízení k provádění zpúsobu podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Útek lg,lg je V odvíječi ll, gg připravován k zanášení do prohozního kanálu 1 pomocí prohozních trysek äl, §§. Řízení odvíječů lg, lg je prováděno řídící jednotkou...

Zařízení pro měření rychlosti pohybu útku při stahu z odvíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 254576

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Pícha Petr, Směták Vincenc

MPK: D03D 51/12

Značky: měření, odvíječe, zařízení, rychlostí, útku, stahu, pohybu

Text:

...kdy útek neustále oprašuje činné plochy světelných zdrojů a světelných snímačů.vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro měření rychlosti pohybu útku při stahu z odvíječe podle vynálezu.Na výkrese je znázorněn odvíječ l, který je otočně upevněn v rámu 3 stroje a na němž je navinut daný počet ovinů útku 3. Souose s odvíječem l je mezi odvíječem A a...

Zariadenie na rovnanie veľkoplošných výliskov napínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244326

Dátum: 15.11.1987

Autori: Anderle Vladislav, Kalina Jaroslav

MPK: B21D 25/02

Značky: napínaním, zariadenie, velkoplošných, výliskov, rovnanie

Text:

...výstupkami alebo má zdrsnený povrch.Podmienkou rovnania je, aby rovnaný velkoplošný výlisok bol napnutý napätím až za medzu klzu Re tak, aby na ňom vznikla trvalá deformácie a 0,4 . Využíva sa pri tom poznatku, že zdeformovaný plech má na jednej strane skrátené vlákna a dostatočným napínaním za medzu klzu Re vyvolá sa v ňom plastická detormácia, čím sa skratené vlákna plechu predĺžia a plech sa vyrovná.Výhodou napínacieho zariadenia...

Zařízení pro měření pohybu útku při stahu z odvíječe

Načítavanie...

Číslo patentu: 252585

Dátum: 17.09.1987

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 51/12

Značky: pohybu, útku, zařízení, stahu, odvíječe, měření

Text:

...obvodu vyhodnocení polohy útku je připojen výstup snímače polohy útku, přičemž snímač polohy útku je uspořádán u plochy vytvářené odvíjeným útkem mezi bubnem odvíječe a prohozní tryskou při odvíjení útku z bubnu odvíječe.Výhody zařízení pro měření pohybu útku při stahu z odvíječe útku podle vynálezu spočívají zejména v tom, že snímač polohy útku je uspořádán na nepohyblivé části strojepřičemž jediný snímač polohy útku snímá okamžitou...

Zařízení pro rozdělování krav po dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238177

Dátum: 01.05.1987

Autori: Hašlar Ladislav, Kalina Jaroslav, Garač Edmund, Laur Armin

MPK: A01K 1/12

Značky: rozdělování, dojení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro rozdělování krav po dojení do příslušných prostorů v závislosti na jejich identifikaci a celkovém stavu. Za výstupem krav z dojících stání je uspořádán rozdělovací prostor, opatřený otevíratelnými výstupními zábranami. Ty jsou napojeny na ovládací blok, k němuž je připojeno přes identifikační blok identifikační čídlo z rozdělovacího prostoru. Ovládacímu bloku je předřazen paměťový blok.

Zařízení k přerušení dodávky vstřikovacího čerpadla pro motory, zejména naftové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237269

Dátum: 01.05.1987

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F02M 59/44

Značky: naftové, čerpadla, motory, přerušení, vstřikovacího, zejména, zařízení, dodávky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k přerušení dodávky vstřikovacího čerpadla pro motory, zejména naftové. Vynález řeší využití rotační energie motoru k pohonu zařízení k přerušení dodávky vstřikovacího čerpadla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací prostředek (8) je umístěn na hřídeli (35), západka (16) je spojena prostřednictvím táhla (27) s kotvou (28) elektromagnetu (29), přičemž elektromagnet (29) je zapojen v elektrickém okruhu s kontakty...

Elektromagnetický akční člen pro vstřikovací čerpadla naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249172

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Dostál Jiří

MPK: F02M 59/28, F02M 51/04, F02D 1/08...

Značky: elektromagnetický, akční, naftových, čerpadla, vstřikovací, člen, motorů

Text:

...ł-ée Plášř elektromegnetu łł Je prevodom z magnetický vedivého materiálu. Levé čelo I.2 zaeehuJe ocenení łz do tčleee čerpadla. ł., ve kterém Je tčenčno pomocí. o - kronike łg. Oeazeni J.2 obeehuJe dvoJioi vodioieh kladek łgmloženýoh na čepeoh 39. Pravé čeloebeehuJe obdobnou dvojici. kladek,1 g uložených na. čepeoh gg. V truboe y Je uložene. kostra. ga.,na. které Je navinutá elektrická cívkn. age Pevné jádro,je vrtáno podélným otvorom 52 e...

Vstřikovací čerpadlo pro motory, zejména naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249334

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F02M 59/26

Značky: zejména, motory, čerpadlo, naftové, vstřikovací

Text:

...pružina ll tlačí přes misku lg dolní píst 2 na dno § zvedáku 1 a tento přes kladku É na vačku Q. Dolní píst 2 je zapalován do regulačního válce lg, který má ve své horní části provedenou příčnou drážku 29, kterou prochází regulační čep gl. Regulační válec lg je dále opatřen plnicím kanálem gg a přepouštěcím kanálem 33. Regulační válec lg je nasunut na horní píst 35, který má vyvrtán podélný kanál 3 a v horní části je opatřen horním...

Rozvod pohonu ústrojí ovládajících útky na vzduchovém tkacím stroji s mísicím ústrojím útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249316

Dátum: 12.03.1987

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav, Vašíček Vladimír, Plička Ladislav, Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/34

Značky: tkacím, ústrojí, ovládajících, pohonů, útky, mísicím, stroji, vzduchovém, útku, ústrojím, rozvod

Text:

...ozubené dvojkolo lg, uspořádáné v bočnici l a otočné uložené na výstupním hřídeli lg převodové skříně gg, do níž zasahuje menší kolo ll druhého ozubeného dvojkola lg. V převodové skříni gg je s tímto menším kolem ll v záběru převodové kolo 33 otočné uložené na čepu gg pevné uloženém ve stěně prevodové skříně gg.. K tomuto převodovému kolu ll je vyměnitelně připojeno první výměnné ozubené kolo ll,které je v záběru s druhým výměnným ozubeným...

Vstřikovací zařízení pro vstřikování paliva do motorů, zejména naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248667

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F02M 47/00, F02D 1/12

Značky: zařízení, motorů, zejména, vstřikovací, naftových, paliva, vstřikování

Text:

...regulovaných objemů paliva XA. Regulační čerpadlo. je spojene přívodními potrubími lg s příslušnými vstříkovači3 A 24 m 11. Z jednotlivých vstřikovačů g jsou svedena sběrná potrubí g do palivová nádrže l . Snímač polohy 1 a snímač rychlosti otáčení g jsou spojený vedeními elektrického signálu 22 s elektronickým ovládacím zařízením g, které je elektrickými prívody g spojene s jednotlivými vetřikovači g. Přívodní potrubí g je ve vstřikovači 1...

Způsob ovládání střídavě zanášených útků u tryskového tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247727

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bartoněk Antonín, Směták Vincenc, Plička Ladislav, Vašíček Vladimír, Kalina Jaroslav, Vykydal František

MPK: D03D 47/38, D03D 47/34

Značky: tryskového, střídavé, způsob, zanášených, ovládání, tkacího, zařízení, tohoto, stroje, způsobu, provádění, útku

Text:

...například elektricky, pneumatický,hydraulický nebo mechanicky. Vrchol 29 pevné čelistí 19 je s Výhodou skosen ve směru k prohozní trysce 7, přičemž nejvýhodnější je úhel a 0 ° až 75 °. S výhodou je možno umístit osy octáčení čepů 27 do prodloužeuné roviny protilehlých ploch 21 A,218, klínlovité čelisti 2 U. Na obr. 4 je znázorněno ovládací ústrojí 6 dříve popsané, k jehož tělesu 15 je pomocí čtvrtých šroubů 30 upevněn zaváděcí element 31....

Zařízení pro napínání útkových nití v prošlupu bezčlunkového tkacího stroje s mísicím zařízením útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247726

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Plička Ladislav, Chalupa Pavel, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízením, prošlupu, bezčlunkového, nití, napínání, stroje, tkacího, útkových, zařízení, mísicím

Text:

...do prošlupu mísicím zařízením ve střídě 1 1. Další vačka 6, znázornená na obr. 3, je op-atřena dvěma prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 120 a je určena pro napínání útkových nití 15,16 zanesených ve střídě 1 2. Vačkía 6 na obr. 4 je pak opatřena třemi prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 90 ° a je určena pro napínání útkových nití 15, 16 za.nesených ve střídě 1 3. Hloubka prohlubní 23 a...

Zařízení pro zanášení po sobě jdoucích různých útků v tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247725

Dátum: 15.01.1987

Autori: Plička Ladislav, Kalina Jaroslav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/38, D03D 47/34

Značky: jdoucích, stroji, zařízení, tkacím, útku, zanášení, tryskovém, různých, sobě

Text:

...vloženy trysky 7, 7. K tělesu 5 trysek 7, 7 jsou připojeny přívody 8, 8 zanášecího média pro trysky 7, 7. Dolní strana tělesa 5 trysek 7, 7 přechází do ramene 28, v jehož doliní části je Vytvořeno oko pro ložisko 9. Těleso 5 trysek 7, 7 je přes rameno 28 a ložisko 9 spojene prostřednictvím třetího čepu 1 D s jedním koncern horní páky 11, jejíž druhý konec je kyvně spojen prostřednictvím čtvrtého. čepu 13 s rámem 12 neznázorněnêľro tkacího...

Pásový lis na odvodňování kašovitých hmot, kalů a pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 231117

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kalivoda Josef, Kalina Jaroslav, Procházka Oldřich, Stejskal Jaroslav

MPK: C02F 11/12

Značky: hmot, kašovitých, kalů, pásový, odvodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Pásový lis na odvodňování kašovitých hmot, kalů a pod., obsahuje dvě nekonečná pásová síta, mezi nimiž je přiváděno médium určené k odvodnění tím, že prochází klínovou přechodovou zónou a lisovací zónou. Za účelem zjednodušení ve výrobě, při montáží, opravách a v oblasti náhradních dílů mají dolisovací válce dolisovací části lisovací zóny stejný průměr a rovněž i stejné vysoké, popř. i tvarově stejné podpěry.

Spôsob stanovenia obsahu stabilizátorov na báze tienených amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245178

Dátum: 16.12.1985

Autori: Kalina Jaroslav, Staneek Ivan, Strya Josef, Pícha Petr, Línek Radislav, Prudil František, Anderle Alois

MPK: G01N 33/44

Značky: obsahu, spôsob, báze, amínov, stanovenia, tienených, stabilizátorov

Text:

.../0,02 mglml/ a Tinuvinu 770 /0,008 mg/ml/ v chloride uhličitom s prídavkom roztoku jódu a krivky la,2 b, 3 b, 4 b ilustrujú priebeh absorpčných spektier roztokov Tinuvinu 622 /0,4 mg/1/, 3 245178Chimosorbu 944 /0,016 mg/ml/, Dastibu /0,02 mg/ml/ a Tinuvinu 770 /0,016 mg/m 1/ v chloride uhličitom bez jódu.Na obr. 2 krivka a znamená absorpčné spektrum extraktu polypropylénového granulátuUvedené príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet...

Zapojení k měření geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213667

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kalina Jaroslav

Značky: vstřikovacího, paliva, dopravy, počátku, měření, zapojení, geometrického, motorů, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení přístrojů k měření geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla motorů. Účelem vynálezu je přesné a jednoduché zjištění geometrického počátku dopravy paliva vstřikovacího čerpadla do motoru. Podstatou vynálezu je, že tlakový průtokový snímač umístěný na výtlačném hrdle vstřikovacího čerpadla je spojen prostřednictvím tlakového derivátoru s vyhodnocovačem derivačních impulzů, ke kterému je připojen...

Zapojení k měření průtokových vlastností vstřikovacích trysek vstřikovačů paliva do motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213665

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kalina Jaroslav

Značky: paliva, vlastností, trysek, motorů, zapojení, vstřikovacích, měření, vstřikovačů, průtokových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení přístrojů měřicího zařízení k měření průtokových vlastností vstřikovacích trysek vstřikovačů paliva. Účelem vynálezu je zjištění průtokového odporu trysky nebo tzv. efektivního průřezu trysky v závislosti na zdvihu jehly trysky, čímž se získá křivka znázorňující průtokové vlastnosti trysky. Podstatou vynálezu je, že vstřikovač je spojen se snímačem zdvihu jehly, dále je spojen se snímačem průběhu vstřiku a dále je...

Zařízení k měření cyklové dávky paliva vstřikovacího zařízení do motorů.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213666

Dátum: 01.02.1984

Autor: Kalina Jaroslav

Značky: vstřikovacího, měření, motorů, cyklové, paliva, zařízení, dávky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení přístrojů měřicího zařízení k měření cyklové dávky paliva vstřikovacího zařízení do motorů. Účelem vynálezu je měření cyklové dávky paliva pro seřízení vstřikovacího čerpadla. Podstatou vynálezu je, že tlakový snímač na tlumicí trubici je zapojen v sérii se zesilovačem, který je dále zapojen v sérii s oddělovačem, který je zapojen v sérii s integrátorem, který je spojen s vyhodnocovačem, přičemž oddělovač a integrátor...