Kaláb Jiří

Způsob regenerace aktivních složek z desaktivního polykomponentního nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260562

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jelínek Zdeněk, Kaláb Jiří, Machová Marta, Tichý Josef, Martinec Alexandr, Havel Miroslav

MPK: B01J 38/60, B01J 23/90, B01J 38/66...

Značky: aktivních, nosičového, katalyzátoru, způsob, polykomponentního, složek, regenerace, desaktivního

Text:

...opět ve zředěné kyselině dusičné, přičemž se obě frakce dusičnanového výluhu spojí.Tento uvedený způsob je třístupñový a je zcela specifický.vVýluhy z jednotlivých stupňů rozpouštění lze využít společně k opětovné přípravě katalyzátorů nebo zpracovat uvedené výluhy V jiných oblastech národního hospodářství (např. Mo-výluh v zemědělství, v průmyslu umělých hnojiv apod., z duaičnanového výluhu lze izolovat Bi, Ni, Co a menší množství Mo ve...

Způsob přípravy polykomponentních beznosičových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260554

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef, Martinec Alexandr, Machek Jaroslav, Tichý Josef

MPK: B01J 38/60, B01J 38/66, B01J 23/90...

Značky: beznosičových, přípravy, polykomponentních, způsob, katalyzátoru

Text:

...a homogenní roztok se zahustí, ztabletuje a vyžíhé.Reqenerace aktivních složek 2 desaktivovaného katalyzátoru je předmětem samostatného čs. vynálezu A 0 260 552 Způsob regenerace aktivních složek z desaktivovanéhc nosičového katalyzátoru.Výhodou výše uvedeného způsobu prípravy katalyzátorů je výrazné snížení obsahu balastního NH 4 No 3, který má nepříznivý vliv na průběh tepelného zpracování.Při přípravě beznosičového katalyzútoru z...

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260553

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaláb Jiří, Tichý Josef, Machek Jaroslav, Martinec Alexandr, Morávek Josef

MPK: B01J 23/90, B01J 38/60, B01J 38/66...

Značky: oxidových, směsných, katalyzátoru, přípravy, způsob

Text:

...získaných zpracováním desaktivovaného nosičového katalyzátoru na bázi oxidú molybdenu, vizmutu, kobaltu, niklu, železa a popřipadě dalších kovů na silice jako nosiči ve formě duslčnanového výluhu a amoniakálního molybdenového výluhu spočívající v tom, že se dusíčnanový výluh smísí s chyhějícími kovovými solemi rozpuštěnými v kýselině Vinné. načež se obohacený výluh smísí 5 amoniakálním molýbdenovým výluhem, pH se upraví na hodnotu 7,5 až B...

Způsob přípravy 6-chlor-3-nitrobenzoové kyseliny technické kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 269903

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kalhousová Marta, Kaláb Jiří

MPK: C07C 79/46

Značky: kyseliny, technické, přípravy, způsob, 6-chlor-3-nitrobenzoové, kvality

Text:

...příklady iluatmjí provedení podle vynálezu.Do Kellerovy banky opatřená hrsblovým níchadlen, teploměr-em, zpětnýn chladičem a odměrnouqąálevkou bylo za. níchání předloženo 94,3 8 deetilované vody k rogulaci hodnoty DS na 4,5 a dále po částech vneseno za chlazení 600 g 96 B 2504 tak, aby teplota nepřeatoupila 50 °C. Potom bylo za intenzivního níchání předloženo a suspendováno 78,3 g z-chlorbenzoové kyseliny. Po 30 minutovém...

Způsob přípravy hydrochloridu methyliminoacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268639

Dátum: 14.03.1990

Autori: Socha Jaromír, Tuťálek Jiří, Pošíková Jitka, Kaláb Jiří, Vrba Zdeněk

MPK: C07C 119/18

Značky: methyliminoacetátu, způsob, hydrochloridu, přípravy

Text:

...potencíometríckou titrecí odmčrnýn roztoken AgN 03. Analýzy matečneho toluenovóho fíltrátu byly prováděny pomocí plynové chronetogrefíe.Průběh reakce, resp- eycení HC 1, byl elodován vážením aperetury e reekčníeí komponentalllĺeUvedený postup příprevy hydrochlorídu methyli-ínoecetátu v prostředí toluenu, e re CS 268 639 81 2clrkulací matećných toluenových fíltrátů a krystalízací produktu z reakční eměał při15 až 18 °C je zcela...

Způsob přípravy 2,6-difluorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265189

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kaláb Jiří, Pošíková Jitka, Vrba Zdeněk

MPK: C07C 103/22

Značky: přípravy, způsob, 2,6-difluorbenzamidu

Text:

...Potom se směs ochladí a naleje na drcený led a po rozpuštění ledu se separuje filtrací nebo odstředěním suspenze 2,6-difluorbenzamidu, která se promyje opakovaně studenou vodou a pak suší ve vakuové sušárně při 80 až 90 OC. Z vodného kyselého filtrátu se dodatečnou extrakcí tetrachloretanem a odpařením extrahovadla získá menší podíl žádaného produktu.Reakce je rychlá, žádaný produkt se získává v cca 77 výtěžku ve vysoké...

Způsob přípravy 2-chlorbenzthioamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264496

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kaláb Jiří

MPK: C07C 153/05

Značky: způsob, přípravy, 2-chlorbenzthioamidu

Text:

...Po skončení reakce se reakční omše naleje do ledové vody. Vzniklá bílá sraženina se rozmíchá a pak zfiltruje. Produkt se promyje vodou a suší při teplotě míatnosti ve vakuové sušárně. Rozpouštědla se regenerují rektifikací za normálního tlaku nebo za vakua.V porovnání e dostupnýml způaoby thioamidece, které byly aplikovány na p-chlorbenzonitrilse vyznačuje nový postup jednoduchým způsobem provedení, bez zvláštních požadavků na aparaturní...

Způsob přípravy o-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264402

Dátum: 14.08.1989

Autori: Morávek Josef, Zlesáková Daniela, Kaláb Jiří

MPK: C07C 103/22

Značky: přípravy, způsob, o-chlorbenzamidu

Text:

...a tepelnou exposicí oddestiluje C 4 ~a 1 k 0 hol na rotační filmové odparce, popřípadě odparce a padajicím filmem. Surový o-ch 1 orbenzamid z odparky se suspenduje v minimálním množství vody a po ochlazení na ca 20 až 25 °C se o-chlorbenzamid separuje filtrací nebo odstředěním. Čištěním produktu se dokončí promytí studenou vodou a potom se vysuší při 100 až 110 °C do konstantní hmotnosti.Proti dosud publikovaným způsobům přípravy...

Způsob přípravy 1-isokyanáto-4-chlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262295

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vrba Zdeněk, Venclová Marie, Kaláb Jiří

MPK: C07C 118/02, C07C 119/048

Značky: způsob, 1-isokyanáto-4-chlorbenzenu, přípravy

Text:

...se udržuje na konstantní úrovni, pak se zmírni, nebot začíná probíhat rozklad karbomoylchloridu, přičemž se současně teplota zvyšuje vnějším ohřevem na 120 až 125 OC tak, aby rozklad byl plynulý. Potom se pokračuje v uvádění fosgenu při původním průtoku tak dlouho, až do reaktoru počne recirkulovat kapalný fosgen vymražěný z odpadního chlorovodíku. Jakmile je dosaženo recirkulace kapalného fosgenu, upraví se průtok fosgenu na minimum a...

Způsob přípravy 2,6-dialkoxybenzonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261149

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kaláb Jiří, Zlesáková Daniela

MPK: C07C 121/50

Značky: způsob, 2,6-dialkoxybenzonitrilů, přípravy

Text:

...vakuové sušárvně při -80 °C. Z alkoholických filtrátů po dvou operacích se regeneruje destllací alkohol. Destilační zbytek se ještě za horka .stočí do vhodné míchané nádoby, ochladí se a po jpředložení vody za chlazení se dobře rozrníchá a íresultujícízbytek, který je ynerozpustný, se izoluje filt-rací. Jediná se o 2,6-dialkoxybenzonitril technické kvality.Reokce je V případě C 1 a C 2 alkoxylů celkem jednoznačne .a v porovnání s předchozími...

Způsob přípravy 6-chlor-2-metoxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256818

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zlesáková Daniela, Kaláb Jiří

MPK: C07C 121/75

Značky: 6-chlor-2-metoxybenzonitrilu, způsob, přípravy

Text:

...čímž se získá další podíl produktu a pak se destilací regeneruje metanol.Reakce je rychlá, žádaný produkt se získává v ca 80 výtěžku bez dalšího čištění. Další případně isolované frakce z matečného metanolického filtrátu už obsahují směs 6-chlor-2 metoxybenzonitrilu a 2,6-dimetoxybenzonitrilu s nižšími body tání.Výhodou uvedeného postupu je jednoduchá a rychlá příprava.s malými nároky na spotřebu energií, pracovních sil a podstatněnižší...

Způsob přípravy 2-amino-5-nitrothiobenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256215

Dátum: 15.04.1988

Autori: Morávek Josef, Zlesáková Daniela, Kaláb Jiří

MPK: C07C 153/067

Značky: 2-amino-5-nitrothiobenzamidu, způsob, přípravy

Text:

...jako jediné rozpouštědlo dobře rozpouští 2-amino-5-nitrobenzonitril, avšak po zředění reakční směsi vodou lze produkt 2-amino-5-nitrothiobenzamid lehce separovat filtrací, zatímco nečistoty z 2-amino-S-nitrobenzonitrilu (jedná se především0 2,2-dikyano-4,4-dinitrodifenylamin, 2-(2-amino-4-nitrofenyl)-4-amino-6-nitro-benzo/1,3/~ diazin a v menší miře substituované deriváty těchto látek) züstávají rozpuštěny v matečném roztoku.-Použitý...

Způsob přípravy benzoguanamindichromátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254623

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef

MPK: C07D 251/18

Značky: benzoguanamindichromátu, přípravy, způsob

Text:

...výrazným snížením odpadů(především kyseliny octové, která je reoirkulovánà zpět do procesu ve formě matečného roztoku) bez nároků na regeneraci rozpouštědla, sniženim spotřeby Cr 03 bez změny kvality pro duktu a vyšší hygienou práce. HPříprava benzoguanamindichromátu je provozně velmi jednoduchá a aparaturně nenáročná. Vyžaduje dle realizovaného objemu produkce pouze kotel či jinou nádobu v nerezovém či smaltovaném provedení (ocel tř. 11) se...

Způsob přípravy 2,6-dichlorthiobenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253347

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zlesáková Daniela, Pelikán František, Kaláb Jiří, Morávek Josef, Holman Oldřich

MPK: C07C 153/063

Značky: způsob, přípravy, 2,6-dichlorthiobenzamidu

Text:

...směsi v následující operací jeho přípravy. Z rezultujícího matečného filtrátu z této druhé operace se nejprve oddestiluje voda a pak vakuovou destilací dimetylformamid anebo se tento odvodněný filtrát použije přímo (bez regenerace) jako vsádka dimetylformamídu v následující, tj. třetí operací. Použití odvodněného filtrátu smí být pouze jednorazové,nehot při opakování zmíněného postupu může docházet ke kumulaci kolidní síry v produktu.Proti...

Způsob přípravy 3-amino-5-nitro-2,1-benzisothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253189

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef

MPK: C07D 275/04

Značky: způsob, 3-amino-5-nitro-2,1-benzisothiazolu, přípravy

Text:

...°C postupně snižovat množství čerstvého peroxidu vodíku na oxidaci tak, že po 6. operací (5. recyklu matečného filtrátu) bylo dosaženo průměrné spotřeby cca 1,35 molu E 202/1 mol ANTBA.Reakce proběhla ve všech případech kvantitativně, získaný produkt byl chromatograficky čistý. Výhodou uvedeného postupu je práce s nenáročným rozpouštědlem - vodou, energetická nenáročnost procesu, praktickykvantitativnívyužití výchozích surovin (včetně H 202...

Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250571

Dátum: 15.04.1987

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří

MPK: C07D 251/18

Značky: způsob, substituovaných, arylguanaminů, přípravy

Text:

...kterýse po promytí mĺnĺmálním množstvím vnoucí vody přidävá k produktu. Produkt se suší ve vakuové sušárně při 110 až 120 °C. Po skončené sérii príprav arylguxanaminů se poslední matečný filtrát v míchané děllčce promyje roztiokem 30 až 40 hydroxidu sodného, organické vrstva se oddělí a rektifikací za atrnosféríckého tlaku se z ní regeneruje isobutanol.Reakce probíhá v téměř všech případech kvantitativně, případné ztráty jsou dány...

Způsob čištění vodného roztoku p-nitrobenzoanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 235605

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kaláb Jiří, Hojer Jindřich

MPK: C07C 79/46, C07C 76/06

Značky: čištění, vodného, sodného, roztoku, p-nitrobenzoanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vodného roztoku p-nitrobenzoanu sodného, vzniklého oxidací p-nitrotoluenu na p-nitrobenzoovou kyselinu a převedením p-nitrobenzoové kyseliny na sodnou sůl reakcí s NaOH, o obsahu cca O,5 % hm. p-nitrotoluenu tak, že se uvedený předehřátý roztok stripuje vodní parou v injektorovém směšovači s tangenciálním přívodem vodní páry, načež se vzniklá směs nastřikuje do prostoru se sníženým tlakem 70 až 80 kPa, kde se oddělí kapalná fáze...

Způsob přípravy benzoguanaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří

Značky: benzoguanaminu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy benzoguanaminu kondenzací dikyandiamidu s benzonitrilem za použití bázického katalyzátoru tak, že se bázicky katalyzovaná kondenzace dikyandiamidu s benzonitrilem provádí v prostředí isobutanolu, přičemž se matečný roztok používá jako část vsádky isobutanolu do následující operace a katalyzátor se dávkuje ve formě isobutanalového roztoku.