Kahovec Jaroslav

Způsob výroby (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů polymerů a kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260552

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava, Janout Václav

MPK: C08F 12/08

Značky: kopolymerů, a, způsob, polymerů, výroby, styrenu, 2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů

Text:

...reakčních kouponent v různých fázích vždy zprostředkují katalyzátory mezifázového přenosu, kvarterní amoniové soli.Jako kvarterní amoniové soli se s výhodou používají benzyltriethyląmoníumchloríd,tetrabutylamoniumbromid, methyltrialkylumoníumchlorid s slkyly CB až C 10.Výroba dle vynálezu má celou řadu výhod. Vychází ze snadno dostupných chlormethylderívátů polystyrenu, které jsou běžné průmyslové vyráběné mezíprodukty pro výrobu měničů...

Polymery nesoucí 4-aminofenylsulfonylové skupiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268885

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 20/18, C08F 14/06, C08F 12/06...

Značky: nesoucí, způsob, skupiny, polyméry, výroby, jejich, 4-aminofenylsulfonylové

Text:

...i na zesítäných polymerech praktic~ ky se 100 Ť konversl. ul kyseliny 0-aoetylaminobençensulfinové lze připravit in situ v reakční směsi neutralizeci volné kyseliny vhodnou zásadou.významným znakem připravy polymerů s aromatickou primární aminoskupinou podle vy~ iálezu je její universšlnost. Polymerní skelet P může mít nejrůznější strukturu alkylace probíhá 5 chlormethylovaným polystyrenem, s polyvinylchloridem, s alkylujicimizpůsobu je...

Methakrylátové polymery s imidazolovými funkčními skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265951

Dátum: 14.11.1989

Autori: Švec František, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 8/32, C08F 20/36

Značky: způsob, jejich, imidazolovými, methakrylátové, polyméry, skupinami, funkčními, výroby

Text:

...strukturní jednotky obecného vzorce I ~a monomerní jednotky vybrané ze skupiny, sestávající 2 jednotek 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethákrylátu.Způsob jejich přípravy spočlvá v tom, že se na kopolymery glycidylmethakrylátu obsahující jednotky obecného vzorce IIs monomerem vybraným ze skupiny sestávající 2 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu působí roztokem imidazolu ve vhodném inertním rozpouštědle.Výchozí...

Polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazolovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265141

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mjasojedova Galina, Kahovec Jaroslav, Antokolskaja Ida, Savvin Sergej, Švec František

MPK: C08F 8/30, C08F 20/36, B01J 20/26...

Značky: skupinami, bázi, 3-methylpyrazolovými, methakrylátů, polyméry

Text:

...Z nich prvý je zdravotné závadný vzhledem ke karcinogenitě používaného chlormethyl-methyletheru, druhý pak poskytuje jen nevysokě konverse.Podstatou předloženého vynáĺezu jsou polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazo 1 ovými skupinami obsahující strukturní jednotky vzorce (I)Způsob připravy polymerů podle vynálezu spočívá v tom, že se kopolymer obsahující strukturni jednotky obecného vzorce IIO a vzorce IV CH 3 e 113...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými komplexonovými seskupeními

Načítavanie...

Číslo patentu: 257525

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: C01B 33/113, C01E 7/02, C01G 23/04...

Značky: anorganické, seskupeními, komplexonovými, materiály, vázanými, chemicky, modifikované

Text:

...vynálezu jsou anorganické materiály s povrchem modifikovaným chemicky vázanými komplexonovými seskupeními vyznačené tím, že sestávají z anorganického porézního nebo neporézního materiálu vybraného ze skupiny sestávající z kysličníku křemičitého, kysličníku hlinitého, kysličníku titaničitého a skla, jejichž povrch je modifikován chemicky vázanými komplexonovými seskupeními obecného vzorce I a II-Si-CH ca CH NHCOCH CH COOH CH CONHCH -CH -CH Sl l...

Poly(ethyleniminy) zakotvené na poly(methakrylátovém)skeletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256463

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Švec František

MPK: C08G 73/04, C08F 20/36

Značky: poly(methakrylátovém)skeletu, zakotvené, poly(ethyleniminy

Text:

...nerozpustné ve vodě. Sorbenty s fyzikálně vázaným po 1 y(ethy 1 eniminem) nejsoudostatečně stálé a nehodí se opakovanému užívání.258 483 Předmětem vynálezu jsou poly(ethyleniminy) zakotvené na po 1 y(methakrylátovém) skeletu obsahující strukturní jednotkyCH 3 rvcnzc rv (I) ,R . àoocn CHCH N 2 2 ŠR» OH kde R H nebo -CH 2 CH 2 NH 2 a R je oligomerní či polymerní řetězec obsahující strukturní jednotky -CH 2 CH 2 NH-, -CH 2 CH 2 N-CHZCHZNH...

Silanová čidla obsahující chemicky vázané komplexové seskupení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256456

Dátum: 15.04.1988

Autori: Porsch Bedřich, Kahovec Jaroslav

MPK: C07F 7/18

Značky: obsahující, komplexové, vázané, seskupení, silanová, čidla, chemicky

Text:

...pak neúplnou kar boxymethylací.258 455 Avšak ani příprava obou činidel není vyhovující. Syntéza derivátu kyseliny iminodioctové zahrnuje několik stupňů, a druhé Činidlo je - jak již uvedeno - chemicky značné nejednotné. V obou případech pak se karboxymethylace aminoskupin provádí ve vodném prostředí, což vede k nekontrolovatelné hydrolýze alkoxyskupin za vzniku silanolů, které potom samovolně kondençují na siloxano vé...

Oligo(iminoethylenové)deriváty polymethakrylátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255413

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav, Čoupek Jiří

MPK: C08F 20/36

Značky: způsob, polymethakrylátů, jejich, přípravy, oligo(iminoethylenové)deriváty

Text:

...že se hydrolýzuwí vodným roztokemminerální kyseliny nebo silné zásady.Hydrolýza oligo(N~acyliminoetylenových) roubů na metakrylátovém skeletu probthá snáze a 5 vyšší konverzí než na polystyzenové matrici. I tak však není úplná a V produktu lze dokázat přítomnost například acetylových skupin infraćervenou spektroskopií Přesto vykazují získané produkty vysokou chelatující účinnost pro těžké kovy obdobné jako nízkomolakulární oliqo(iminoety 1...

Způsob přípravy polymethakrylátů s oligo(iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255033

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Čoupek Jiří, Jelínková Miroslava

MPK: C08F 8/32, C08F 20/36

Značky: oligo(iminoethylenovými, přípravy, skupinami, polymethakrylátů, způsob

Text:

...Podstata způsobu přípravy polymethakrylátů obsahujicích strukturni jednotky s oligo(iminoethy 1 enovými) skupinami obecného vzorce I2 255 U 33 spočívá v tom, že se alkylující derivát polymeru nebo kopolymeru 2-hydroxyethyłnethakrylátu obecného vzorce IIkde X je Cl,BrI, Ä-methylbenzensulfbnylaqkupinà,2,1 maxypropoxyskupina nechá reagovat s oligoiminoethyleny obecného vzorceVýhodou postupu dle vynálezu je vznik polymethakrylátů,které obsahují v...

Roubované polymery a kopolymery 2-hydroxyethyl-methakrylátu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253004

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav, Čoupek Jiří

MPK: C08F 8/30, C08F 20/12

Značky: roubované, způsob, kopolymery, 2-hydroxyethyl-methakrylátu, polyméry, výroby, jejich

Text:

...a dimethylscetamidu. Vlastnosti roubů, zvláště jejich palet-idu lze snadno měnit volbou R v substituovaném oxazolinu.Jako výchozí polymer lze použít lak lineární homopolymer, či kopolymery Z-hydroxyethyl-methakrylátu, tak jeho sííované kopolymery. Jako alkyludící deriváty lze užít chlorid, bromid, tosylát, mesylát apod. Jako alkylující deriváty lze však užít i 2,3-epoxypropylether výchozího polymeru. K roubovâní lze pal použít například...

Sorbenty a měniče iontů na bázi polyethyleniminu imobilizovaného na porézní perlové celulóze a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252229

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: B01J 45/00

Značky: bázi, přípravy, celulóze, polyethyleniminu, jejich, iontů, porézní, imobilizovaného, perlové, měniče, způsob, sorbenty

Text:

...můstků N~H 0, případně elektrostatickými silami NĚQ čb.Tyto sorbenty a měniče iontů se způsobem podle vynálezu připravĺ tak, že se na porézni perlovou celulózu působí vodným roztokem rozvětveného nebo lineárního polymeru nebo oligomeru aziridinu při teplotě O až 100 OC.Sorbenty a měniče iontü podle vynálezu lze připravit také tím způsobem, že se na porézni perlovou celulózu působí vodným roztokem rozvětveného nebo lineárního polymeru nebo...

Způsob přípravy polymerů 2-aminoethyl-methakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251816

Dátum: 13.08.1987

Autori: Čoupek Jiří, Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 20/34, C08F 8/32

Značky: přípravy, polymerů, způsob, 2-aminoethyl-methakrylátu

Text:

...a i Jinak nebezpečne. Redukce solemi kovů může zanechat zbytky kovů v polymerní matrici.Předmětem vynilszu je způsob přípravy polymerů z-amino-ethyl-mstbakryjatu, jeho podstata spočíva v tom, že se s alkyluaícího derivátu poly(2-hydroxyathy 1 vmethahy 1 dtu) nebo jeho kopolymerů s jednotkami obecného vzorcekde I je benzensultonyloxyq Al-msiłąylhensensulfonylory- nebo nethanosulfonyloxyskupina,dále chlor, brom, Jed. pripraví reakcí s...

Způsob přípravy imidazolových derivátů polymerů a kopolymerů 2-hydroxyethyl-methakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251117

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čoupek Jiří, Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava

MPK: C08F 8/30, C08F 20/12

Značky: polymerů, kopolymerů, derivátů, imidazolových, způsob, 2-hydroxyethyl-methakrylátu, přípravy

Text:

...derivátů polymerů a kopolymerů 2-hydroxyetyl-metakrylátu, vyznačený tím, že se na alkylujicĺ derivát těchto polymerů.sa n CHZC m (I) ,l CO 0 CH 2 CH 2 X kde X C 1, Br, I, C 6 H 5 SO 2 O, CH 3 C 6 H 4 S 02 O, CH 3 SO 20 působí roztokem ímídazolnatria v roz pouštědle, které je slabší kyselinou než imídazol, například metanol, etanol, tetra hydrofuran, dimetylformamid.Podle vynálezu se imidazol alkyluje alkylbenzensulfonátem...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů styrenu s visími oligo (iminoethylenovými) skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250987

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Kahovec Jaroslav

MPK: B01J 45/00, B01J 20/26

Značky: visími, výroby, způsob, iminoethylenovými, kopolymerů, skupinami, polymerů, styrenu, oligo

Text:

...s visíoími oligo/iminoetylenovými/ skupinami obsahujících strukturní jednotky obecného vzorce IIse statistiokou distribucí obou opakujících se konstrukčních jednotek V bočním řetězci,přičemž x ěy, RH, metyl, etyl, fenyl,vyznačený tím, že se polymery a kopolymery styrenu s visíoími oligo /NaCy 1 iminoetylenovýmí/ skupinami obsahující strukturní jednotky obecného vzorce I ~CHCH 2 ~kde ny 1 a R má týž význam jako výše, hydrolyzují vodnými...

Způsob přípravy sulfoxidových derivátů lineárních nebo zesítěných polymerů a kopolymerů styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233947

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 8/36, C08F 12/08

Značky: zesítěných, kopolymerů, styrenu, polymerů, přípravy, způsob, derivátů, sulfoxidových, lineárních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je jednoduchý způsob přípravy sulfoxidových derivátů lineárních nebo zesítěných polymerů a kopolymerů styrénu, který spočívá v tom, že se na halogenderivát polymeru či kopolymeru styrenu působí roztokem sodné soli dimethylsulfoxidu v dimethylsulfoxidu nebo ve vícesložkovém rozpouštědle skládajícím se z dimethylsulfoxidu a rozpouštědla, resp. botnadla výchozího polymeru. Příprava sulfoxidových polymerů podle vynálezu je...

Polymerní polydonorové komplexony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226911

Dátum: 15.05.1986

Autori: Matějka Zdeněk, Tomášek Josef, Kahovec Jaroslav

Značky: způsob, přípravy, polydonorové, komplexóny, jejich, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní polydonorové komplexony svíce než šesti donorovými místy v struktur ní jednotce obecného vzorce I, kde je polymerní skelet lineární nebo trojrozměrný, přírodní nebo syntetický vy braný ze skupiny sestávající z polysacharidů, polyakrylátů, polymethakrylátů, polyethyleniminu, polystyrenu, polyethylenu, případně jejich modifikací kde R je H, alkyl s 1 až 6 C atomy, fenyl, případně fenyl substituovaný 1 až 2 alkyly nebo alkoxyly s 1 až 6...

Způsob výroby oligo(ethyleniminových) derivátů perlové celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225376

Dátum: 30.06.1985

Autori: Štamberg Jiří, Matějka Zdeněk, Beneš Milan, Kahovec Jaroslav, Tokar Oldřich

Značky: výroby, perlové, derivátů, způsob, celulózy, oligo(ethyleniminových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oligo(ethyleniminových) derivátů perlové celulózy, vyznačený tím, že se 4-toluensulfonylderivát perlové celulózy nechá reagovat s oligo (ethylenimi-nem) při teplotě 40 až 150 °C, případné v přítomnosti rozpouštědla.

Způsob výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218366

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kahovec Jaroslav

Značky: lineárních, zesítěných, způsob, polymerů, aldehydových, výroby, styrenu, kopolymerů, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu, při kterém se a na chlormethylderivát lineárního nebo zesítěného polymeru či kopolymeru styrenu působí hexamethylentetraminem v přítomnosti chlorovaného rozpouštědla při teplotě 60 až 100 °C, vzniklý produkt se zahřívá nejprve s hydroxylovým rozpouštědlem, potom po přídavku koncentrované kyseliny chlorovodíkové na teplotu 80 °C až varu.

Komplexonové deriváty perlové celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225503

Dátum: 01.12.1984

Autori: Beneš Milan, Kahovec Jaroslav, Matějka Zdeněk, Tokar Oldřich

Značky: perlové, celulózy, deriváty, komplexonové

Zhrnutie / Anotácia:

Komplexonové deriváty perlové celulózy obecného vzorce 1, kde alespoň jedno R je celulózový zbytek a ostatní jsou CH2COOH nebo H, n =1 až 10.

Methakrylátové polymery a kopolymery se zakotvenými polyethylenglykoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224832

Dátum: 01.11.1984

Autori: Švec František, Kahovec Jaroslav

Značky: zakotvenými, polyethylenglykoly, kopolymery, methakrylátové, polyméry

Zhrnutie / Anotácia:

Methakrylátové polymery a kopolymery se zakotvenými polyethylen glykoly obecného vzorce I a II kde n 3 a značí lineární nebo trojrozměrný polymerní skelet odvozený od polymethakrylátů a kopolymerů methakrylátů se styrenem.

Nové hydrofilní polyformazany na basi celulosy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214302

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kahovec Jaroslav

Značky: jejich, přípravy, polyformazany, hydrofilní, nové, celulosy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nové hydrofilní polyformazany na basi celulosy obecného vzorce I, v kde C značí celulosový skelet, R1=H nebo OH, R2=H nebo COOH.

Výroba aldehydových derivátů polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215801

Dátum: 20.12.1983

Autor: Kahovec Jaroslav

Značky: derivátů, výroba, polystyrenu, aldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy polymerů a kopolymerů styrenu nesoucích aldehydové skupiny. Podstatou vynálezu je způsob výroby aldehydových derivátů lineárních i zesítěných polymerů nebo kopolymerů styrenu, který spočívá v tom, že se na lineární nebo zesítěný polymer či kopolymer styrenu působí dichlormethyl-alkyletherem, kde alkyl má 1-4 C atomy za přítomnosti Friedel-Craftsova katalyzátoru. Z Friedel-Craftsových katalyzátorů jsou vhodné chlorid...