Kadlec Karel

Způsob měření koncentrace hořlavých plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265296

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bartovský Tomáš, Sládeček Jiří, Houdek František, Kadlec Karel

MPK: G01N 25/22

Značky: měření, plynů, hořlavých, koncentrace, způsob

Text:

...drátu v závislosti na teplotě, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se při ohřátí katalytickąyo tělíska nad nastavenou teplotu vypíná nebo snižuje topný elektrický proud na dobu 0,05 až 0,2 s a sleduje se frekvence vypínání nebo snižování topného elektrického proudu tvořící míru koncentrace hořlavého plynu.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočíva ve zjednodušení elektronických vyhodnocovacích obvodů.Způsob měření podle...

Srovnávací vlákno snímače analyzátoru pracujícího na principu katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265139

Dátum: 13.10.1989

Autori: Houdek František, Kadlec Karel, Bartovský Tomáš

MPK: G01N 25/22

Značky: pracujícího, analyzátorů, snímače, srovnávací, katalytického, spalování, princípu, vlákno

Text:

...okolní teploty, změny napájecího napětí můstku či změny tepelné vodivosti plynné směsi ovlivñují teplotu měřicího vlákna. změny odporu měřicího vlákna jsou pak částečně kompenzovány změnou odporu srovnávacího vlákna. Tento způsob kompenzace je však vyhovující pouze za předpokladu shodného průběhu charakteristík měřicího a srovnávacího vlákna. U dosud používaných vláken jsou charakteristiky měřicích a srovnávacích vláken rozdílné. Je...

Snímač analyzátoru katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 264888

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kadlec Karel, Houdek František, Bartovský Tomáš

MPK: G01N 25/22

Značky: snímač, spalování, katalytického, analyzátorů

Text:

...je zajištěna pomocí vyřešení komory snímače vnitřního válcovitého tělesa a krycího tělesa spojených pomocí dvou přírub. Použití těsnícího kroužku zajiščuje těsnost spáry mezi vnitřním válcovitým tělesem nesoucím měřicí a srovnávací vlákno a krycím tělesem. V důsledku toho jsou snímače opravitelné a je možné vyčištění zaneseného sintru nebo výměna poškozeného měřicího či srovnávacího vlákna. Ve spojení s prütočným nástavcem, opatřeným...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kadlec Karel, Synek Pavel

MPK: G08G 9/00, H03M 1/12

Značky: povrchu, magnetického, obvod, vyhodnocení, záznamu, dopravních, prostředků

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...

Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Synek Pavel, Kadlec Karel

MPK: G08G 9/00, H03M 1/12

Značky: prostředků, dopravních, magnetického, zapojení, povrchu, záznamu, vyhodnocení, systému

Text:

...magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a...

Způsob předčištění alkalických odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242646

Dátum: 01.05.1988

Autori: Resl Jaroslav, Kadlec Karel, Fencl Vladimír, Provazník Josef

MPK: C02F 1/72

Značky: způsob, alkalických, odpadních, předčištění

Text:

...trubkového reaktoru se dodává vzduch v množství 0,5 až 10 mi/m 3 H 20, s výhodou 0,8 až 1,6 mi/m 3 H 20. Takto předčištěné vody lze již dočistit biologickým čištěním.Uvedený postup bude blíže objasněn v následujících příkladech.- 0 ADo proudu odolejované vody ze zpracování ropy v množství 220 m 3/h byla přidána alkalická odpadní voda z oxosyntezy v množství 5-m 3/h. K takto vzniklé směsi byl přídán síran.železnatý v množství 150 g/m 3 H 20...

Způsob kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238180

Dátum: 01.05.1987

Autori: Imríšek Ľubomír, Kadlec Karel, Houdek František, Kňazovický Pavel

MPK: G01N 25/28

Značky: analyzátorů, provádění, způsobu, zapojení, vlivů, kompenzace, snímače, způsob, výstupní, okolní, teploty, plynů, signál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu. Při způsobu podle vynálezu se okolní teplota snímače analyzátoru plynů měří srovnávacím vláknem a v závislosti na změně odporu srovnávacího vlákna se reguluje napájecí proud měřicího můstku porovnáním velikosti napěťového úbytku na srovnávacím vlákně s velikostí referenčního napětí. Rozdíl těchto napětí se udržuje...

Dvojčinné mechanické čerpadlo rozprašovače kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235119

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kadlec Karel, Kenša Jaromír, Ulbert Karel, Skalický Stanislav, Nešpůrek Stanislav, Brázdil Miroslav, Šorm Miloslav, Langpaul Josef, Hrdina Zdeněk, Zvoníček Miroslav

MPK: B05B 11/00

Značky: mechanické, rozprašovače, kapalin, čerpadlo, dvojčinné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je spolehlivé utěsnění pístnice při snížených nárocích na výrobní tolerance součástí, zjednodušení zavzdušňovací cesty a jejího uzávěru proti průsaku při uložení rozprašovače v obecné klidové poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nad manžetovým pístem je prostor ohraničený nahoře dolní čelní hranou vložky, mezi jejímž vnějším povrchem a mezi vnitřním povrchem objímky je vytvořen volný prostor spojený dole s nádrží a...

Čidlo analyzátoru katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 233965

Dátum: 01.12.1986

Autori: Valenta Svatopluk, Borovička Josef, Kadlec Karel

MPK: G01N 27/18

Značky: analyzátorů, katalytického, čidlo, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Čidlo sestává z kovové, například platinové šroubovice, na které je nanesen materiál, například karbid křemíku, jehož tepelná vodivost je větší než tepelná vodivost nosiče katalyzátoru, přičemž materiál je nanesen tak, že zakrývá všechny závity kovové šroubovice, dále je na tento materiál nanesen nosič katalyzátoru, například,( -alumina, v tloušťce maximálně rovné polovině podélného rozměru kovové šroubovice a na nosiči je nanesen katalyzátor.

Způsob regulace etanolu při fermentačním procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229184

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kadlec Karel, Rut Miloslav, Štros František, Karnet Jiří, Králíček Antonín

MPK: C12N 1/32

Značky: etanolu, fermentačním, regulace, procesu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší regulaci žádané koncentrace etanolu ve fermentačním médiu. Koncentrace etanolu ve výdechových plynech z fermentoru, úměrná koncentraci etanolu ve fermentačním médiu, se měří analyzátorem pracujícím na principu katalytického spalování. Regulace etanolu je řešena tak, že se do fermentačního média přidává při poklesu signálu ana1yzátoru pod žádanou hodnotu předvolená dávka etanolu, zajišťující zvýšení signálu analyzátoru nad žádanou...